Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al procesului lectoral - dr. Tatiana Verdeş

55 views

Published on

Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al procesului lectoral, dr., conf. universitar, prorector,
USPEE „Constantin Stere”/ IP LT „Ștefan cel Mare”

Prezentare sustinută în cadrul Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, ediția a 23-a, 2018, 5 decembrie 2018 cu genericul „Biblioteca anului 2019: intereferența viziunilor”.

Published in: Education
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • -- DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT -- ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download FULL PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... (Unlimited)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al procesului lectoral - dr. Tatiana Verdeş

 1. 1. Dezvoltarea competenței de cultura lecturii. Biblioteca – actor important al procesului lectoral Tatiana VERDEȘ, dr., conf. universitar, prorector, USPEE „Constantin Stere”/ IP LT „Ștefan cel Mare”
 2. 2. Câteva file din cartea vieții mele • Profesoară cu peste 14 ani experiență didactică (grad didactic superior); • Formator național; expert în comunicare (peste 7 ani de experiență); • Doctor în filologie (2011), conferențiar univesitar în Științe ale limbajului (2018), cercetător; • Fiică, soră, soție, mamă; • Promotor al culturii lecturii. • Autoarea studiului de cercetare: Cultura lecturii evaluată de PISA 2015 în raport cu competen ele lectoraleț formate/dezvoltate de Limba i literaturaș română ca disciplină colarăș (Studiu de caz, Republica Moldova) Finanțat de Fundația SOROS Moldova
 3. 3. Formarea cititorului cult este un obiectiv al educa iei generale.ț
 4. 4. DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE LECTURĂ/CITIRE • Obiectiv ale procesului de şcolarizare; • Unul dintre cele mai importante mijloace care facilitează învăţarea; • Instrumentele fundamentale pentru exercitarea dreptului la educaţie, consacrat prin Declaraţia Drepturilor Omului (articolul 26).
 5. 5. Gustul pentru lectură nu vine de la sine Familie El se cultivăȘcoală Comunitate Biblioteca reflectă comunitatea
 6. 6. Emo ia citirii unei căr i nu poate fiț ț explicată, ci doar trăită, luând cartea în mâini i savurând plăcerea revela iilor.ș ț
 7. 7. Abordarea conceptuală a competen ei de citire/lecturăț în documentele de politici educa ionale na ionaleț ț i interna ionaleș ț PISA 2015 Curriculum național la Limba și literatura română Definiție „Alfabetizarea de citire este înțelegerea, utilizarea, reflectarea și implicarea în textele scrise, pentru a-ți atinge obiectivele, pentru a-ți dezvolta cunoștințe și abilități de a participa în societate." „Competența lectorală rezidă în capacitatea de a citi adecvat orice text, a-l înțelege și a-l interpreta prin actualizarea informațiilor exterioare acelui text (de viață cotidiană, istorie, geografie, științe) și, nu în ultimul rând, prin uzul unui instrumentar de teorie literară.” (pag.12) Competen a de lectură reprezintă un ansamblu integratț de cuno tin eș ț literare, capacită iț de lectură iș atitudini literar-estetice, exersate în mod spontan într-o activitate de lectură.
 8. 8. Conceptul de lectură/citire •este utilizat i cu no iunea deș ț alfabetizare de citire. •Alfabetizarea nu mai este considerată o abilitate dobândită numai în copilărie sau în primii ani de coală, ci este privită ca un set deș cuno tin e în expansiune, abilită i i strategiiș ț ț ș utilizate de indivizi pe tot parcursul vie ii, înț diferite contexte, interac ionând cu semenii lor iț ș cu comunitatea. (A se vedea: Draft reading literacy framework, PISA 2015, pag.9)
 9. 9. Construc ia scalei la citire/lecturăț specifice Programului PISA 2015 Evaluarea competen ei de citire PISA seț bazează pe trei caracteristici principale ale itemilor pentru a asigura acoperirea largă a domeniului: •situa ieț , care se referă la gama de contexte sau diferitele scopuri ale lecturii; •text, (formatul textului) care presupune varietatea materialelor citite; •aspect (procedeele de lectură), care se referă la abordarea cognitivă i reprezintă strategiileș mentale utilizate de către cititor pentru a- iș negocia calea către / în jurul / între texte.
 10. 10. Procedeele de lectură (PISA 2015)
 11. 11. Structura competenței de lectură (Panfil A, 2000, p. 64)
 12. 12. NEVOIA LECTURII
 13. 13. BIBLIOTECA – facilitează și încurajează dezvoltarea competenței de cultură a lecturii BIBLIOTECA reprezintă cultura comunității!
 14. 14. ROLUL BIBLIOTECILOR • Crează atmosferă; • Asigură egalitatea accesului; • Cultivă, dezvoltă gustul pentru lectură (activități: lecturi publice, lansări de carte, întâlniri de suflet, concursuri etc.); • Furnizează servicii... (proiecte educaționale de promovare a gustului pentru lectură) • PROMOVEAZĂ CARTEA și LECTURA !
 15. 15. Competențele unui bibliotecar inovator • Creativitate i curiozitate intelectualăș ; • Responsabilitate socială; • Gândire critică i gândire sistemică;ș • Auto-formare; • Capacităţi de colaborare i interpersonaleș ; • Competen e de comunicareț ; • Informaţii i abilităţi mediaș ; • Identificarea, formularea i soluţionarea problemelorș .
 16. 16. Să punem priorități Alege 3 competențe pe care vrei să le dezvolți în următoarele 3 luni. COMPETENȚA ACȚIUNI PRECONIZATE
 17. 17. SUGESTII ACTIVITĂȚI • Panoul Selfi-urilor Bibliofili – utilizatorii sunt ruga i să plaseze un selfie cuț biblioteca lor personală pe panoul comun al bibliotecii pentru a recomanda anumite căr i din colec iile personale colegilor.ț ț
 18. 18. Concursul de Fotografii „Bookface” • utilizatorii sunt ruga i să facăț fotografii înlocuind fa a cu o copertăț a unei căr i pe care au citit-o. Înț fiecare lună bibliotecarii colectează aceste fotografii i selecteazăș câ tigătorul fiecărei luni. Câstigătoriiș primesc vouchere i cupoane deș reduceri de la LIBRARIILE PARTENERE.
 19. 19. Book-opoly • Monopoly este un joc originar din Statele Unite, numit iș „Jocul de schimburi comerciale rapide cu proprietă i”.ț Jucătorii aruncă zarul i se deplasează pe cercș cumpărând, vânzând averile imobiliare prin achiziționare de case și hoteluri, încasând chirii de la adversarii săi, scopul final fiind de a-i impinge pe acestia spre faliment. • Bibliotecarii au inventat jocul Book-opoly în care cititorii câ tigă atunci când cunosc câtș mai multe detalii despre căr ile din bibliotecă.ț
 20. 20. INOVAȚII în cadrul bibliotecilor • Biblioteca Vie • Yoga la bibliotecă • Biblio-QVEST • Dăruiește o carte!// Iarmaroace de cărți etc. • Expoziții, concursuri, ateliere etc.
 21. 21. Biblioteca – actor important al procesului lectoral Treziți interes! Motivați! Încurajați! Promovați! CULTUL LECTURII
 22. 22. Citeşte! Citind mereu, creierul tău va deveni un laborator de idei şi imagini, din care vei întocmi înţelesul şi filozofia vieţii. Mulțumesc pentru atenție!

×