Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conferințe Zonale - 2019, Orhei. Vera Oxente. Serviciul „Sunt ECO, am portofoliu digital”. (Biblioteca Publică Sătească Molovata, Dubăsari)

23 views

Published on

Conferințe Zonale - 2019, Orhei. Vera Oxente. Serviciul „Sunt ECO, am portofoliu digital”. (Biblioteca Publică Sătească Molovata, Dubăsari)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Conferințe Zonale - 2019, Orhei. Vera Oxente. Serviciul „Sunt ECO, am portofoliu digital”. (Biblioteca Publică Sătească Molovata, Dubăsari)

  1. 1. Serviciul „Sunt ECO, am portofoliu digital” Vera OXENTE, Biblioteca Publică pentru Copii, Molovata, raionul Dubăsari Timp de 3 luni(24 februarie-5 iunie 2019) în Biblioteca Publicăpentru Copii Molovata s-a implementat Serviciul Modern de Bibliotecă „Sunt ECO, am portofoliu digital”replicatdela Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”.Scopul serviciului a fostde a crea oportunităţi pentru a fortifica competenţele utilizatorilor ,dea se autoinstrui în mod interactiv prin aplicarea creativăa TI şi promovarea conceptului ecologic. În viitorul apropiatreferateleîn formă textuală nu vor mai fi actuale,fiind calificateplictisitoare.Profesorii vor solicita (unii profesori solicităchiarşi acum!) realizarea proiectelor în format modern,adică prezentări în PowerPoint, video și alteprograme, carenecesită utilizarea tehnologiilor informaționale.Astfel,elevii suntorientați sprea nu spori consumul de hîrtie,ceea ce înseamnă mai mulți copaci protejați și mai mult oxigen în natură,dar nu încurajați ca sărealizezediverseproiecte pentru note mai bune, chieltuindu-sehărtie înzadar. Pe parcursul implementării serviciului amorganizatmai multe sesiuni şi atelierepractice,ca: -„Ce este un portofoliu digital”(structuraportofoliului digital,crearea contului Google”); -„Crearea primului document din portofoliu-CV-ul”;-Cum redactămşi structurămcorect un referat”( pagina de titlu, structurarea textului,utilizarea corectă a imaginilor,scemelor,etc); -„Realizarea unei fotografii de calitate”(alegerea obiectului,stabilirea parametrului,salvarea,prelucrarea şi păstrarea fotografiilor); - „Realizarea unei prezentări de succes în PowerPoint”(document+imagini); -„Realizarea posterelor,certificatelor,felicitărilor etc în programul de design Canva”; -„Organizarea portofoliului digital,accesarea portofoliului”( nu numai de pe computer, dar şi de pe tabletă, telefonul mobil) . Prin implementarea serviciului„SuntECO, am portofoliu digital„,utilizatorii au cunoscutși au învățat cumsă aplice tehnologiileinformaționalepentru a diversificaformele,metodele și tehnicilede învățare, făcându-lemai interesanteși atractive.Astfel,elevii au conștientizat,că organizînd,păstrînd și utilizînd toatelucrărileșcolareîntr-un portofoliu digital,ei contribuiela salvarea arborilorși păstrarea mediului ambiant. În timpul implementării SMB 15 elevi din cl.VI-VIII şi 10 liceeni (23 dintre ei şi-au deschis conturi Gmail)au descoperi posibilitățile de a realiza temele pentru acasă în format modern ,ca prezentări PowerPoint,(opțional-video creat în aplicațiaViva Video,interviu) cum să structureze și redacteze un referat, cum să-și organizezeun portofoliu digital,pe care ar putea să-l acceseze prin Internet de oriunde nu s-ar afla, inclusiv de pe tabletă și telefon mobil.La fiecare activitate din cadrul serviciului utilizatorii au primitsarcini concretepentru a realiza produseconcrete.În interviuri,sondaje,feefback-uri utilizatorii instruiţi relatează , că sunt mândri de faptul, că au devenit mai performanţi în utilizarea tehnologiilor informaţionalegraţieSMB”Sunt ECO, am portofoliu digital”,creîndu-şi portofolii digitalepăstrateîn Google Drivecu diverse lucrări realizate în programe şi aplicaţii diferite. Serviciul „Sunt ECO, am portofoliu digital”îşi mai continuă activitatea şi este nu doar pentru adolescenți,dar și pentru profesori şi altecategorii de utilizatori.Scopul durabilităţii serviciului estede a promova utilizarea tehnologiilor informaționaleîn procesul de studiu.În acestcontext biblioteca cheamă petoți cei ineresați de a învăța lucruri noi și utile în cadrul SMB „Sunt ECO,am portofoliu digital”,beneficiind din plin detoate posibilitățileacestuia.

×