Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
FNCL, EDIŢIA A IV-A. BILANŢURI
Biblioteca Națională a Republicii Moldova
Festivalul Național al
Cărții și Lecturii
Buletin...
2 Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
“Cărţile unesc Europa”
prea trag la carte. ...
3
această ocazie, grija faţă de membrii comunităţii
prin aceşti indicatori cu implicaţii deosebite pentru
viitor.
Bibliote...
4 Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
Spre deosebire de trecutul nu prea
îndepărt...
5
Rezina şi Soroca, semn clar că lucrurile încep să se
schimbe în bine. Drumurile au fost dintotdeauna
căile comunicante c...
6 Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
Pentru Concursul “Cel mai bun clip video de...
7
servicii de lectură, informare şi recreere, de marţi până
duminică între orele 11:00 – 18:00. Iniţial s-a planificat
fun...
8 Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
EXPERIENŢE ALE BIBLIOTECILOR DIN TERITORIU
...
9
de poezie, membrii cenaclului „Steaua de vineri” –
peste 70 de persoane. La biblioteca public din
Ochiul Alb a fost orga...
10 Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
de neaşteptat, pe atât şi de plăcut pentru...
11
Biblioteca publică Chetrosu. Serată literar-
muzicală „ Dumitru Matcovschi – pilon și
personalitate al neamului”
Biblio...
12 Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
Biblioteca Publică Raională I.P.S. “Antoni...
13
Biblioteca Publică Orăşenească “Petre Ştefănucă”, Ialoveni
La 31 august sărbătorim Limba noastră cea
romănă devenită di...
14 Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
bibliotecar). BPO „Petre Ştefanucă,” pe da...
15
Centrul Raional de Informare şi Documentare “Mihail Sadoveanu”, Soroca
Sumarul momentului 31 august la Soroca a în-
sum...
16 Festivalul Național al Cărții și Lecturii
Buletin informativ nr. 2 (4), 2014
TOPUL CELOR MAI CITITE CĂRŢI 2013
CĂRŢILE ...
17
IDEI PENTRU EDIŢIILE VIITOARE
Festivalul Naţional a Cărţii şi Lecturii 2014
ediţia a IV-a s-a finalizat şi a adus rezul...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Buletin informativ nr. 2 (4), 2014

2,408 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Festivalul Național al Cărții și Lecturii. Buletin informativ nr. 2 (4), 2014

 1. 1. FNCL, EDIŢIA A IV-A. BILANŢURI Biblioteca Națională a Republicii Moldova Festivalul Național al Cărții și Lecturii Buletin informativ nr. 2 (4), 2014 În acest număr: Festivalul Național al Cărții și Lecturii, ediția a IV-a, 2014. Bilanțuri 1 Concursuri de nivel național din cadrul FNCL 5 Experințe ale biblio- tecilor din teritoriu 8 Topul celor mai citite cărți 2013 16 Idei pntru edițiile viitoare 17 În perioada 31 august - 5 septembrie a avut loc ediţia a IV-a 2014 a Festivalului Național al Cărții și Lecturii (FNCL) sub patronajul Comisiei Naționale a Republicii Moldova pentru UNESCO şi a Primei Doamne a Republicii Moldova – Margareta Timofti. Ediția 2014 a Festivalului Național al Cărții și Lecturii a fost consacrată integrării europene a Republicii Moldova şi poetului, prozatorului, publicistului şi dramaturgului Dumitru Matcovschi, membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, unul din simbolurile mişcării de renaştere naţională din Republica Moldova. FNCL a avut, încă de la prima ediţie 2011 drept scop iniţierea unor acţiuni de amploare care ar genera o atitudine nouă faţă de bibliotecă, carte şi lectură, iar prin implicarea bibliotecilor publice din întreaga ţară, ar da o nouă dimensiune şi valoare acestor activităţi. Este adevărat că promovarea cărţii şi a lecturii este baza activităţii de zi cu zi a bibliotecii însă o dată în an această activitate are nevoie de veşmânt de sărbătoare. Încă de la prima ediţie au existat voci care au afirmat că perioada de desfăşurare a FNCL nu este cea mai potrivită. Experienţa din acest an însă convinge o dată în plus că decizia a fost una corectă. Cartea este prin esenţa ei o sărbătoare şi poate da culoare oricărei alte sărbători. Organizat în preajma a două mari sărbători naţionale Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Noastre, incluzând ziua de 1 septembrie – prima zi de şcoală şi Ziua Cunoştinţelor, FNCL este o platformă ideală pentru a demonstra marea importanţă a limbii, a cărţii, a lecturii, a comunicării, în difuzarea culturală, în diseminarea cunoaşterii, în dezvoltarea şi consolidarea noastră ca popor. Practic nu există manifestare la care cartea să nu poată fi pusă în valoare şi la care să nu se poată vorbi despre importanta cărţii, indiferent de format, dar mai ales despre importanţa lecturii, care este aceiaşi în orice format. FNCL se înscrie printre activităţile culturale de proporţii menite să celebreze cartea, lectura şi biblioteca – toate cu implicaţii deosebite pentru fiecare cetăţean, dar şi să scoată în evidenţă problemele majore cu care acestea se confruntă. În această ecuaţie un rol foarte important revine bibliotecarului care cunoaşte rolul accesului la informaţie în dezvoltarea persoanelor şi a comunităţilor şi are rolul de intermediar între carte, informaţia de calitate în general şi cititor. Este cunoscută afirmaţia lui Dimitrie Cantemir, că moldovenii nu se Cartea şi lectura - temelia dezvoltării
 2. 2. 2 Festivalul Național al Cărții și Lecturii Buletin informativ nr. 2 (4), 2014 “Cărţile unesc Europa” prea trag la carte. Cercetători serioşi susţin, că ilustra personalitate se referea la cu totul altceva, făcând această afirmaţie. Dar, în studiile sociologice din ultimii ani întâlnim constatări de felul „moldovenii nu citesc” sau „moldovenii citesc din ce în ce mai puţin” sau „ moldovenii citesc mai puţin decât în ţările UE”. Putem fi sau nu de acord cu aceste constatări. Vlad Pohilă, de exemplu, cunoscut publicist, traducător şi redactor de carte, un nume de referinţă în ziaristica şi literatura noastră, care cunoaşte foarte bine procesul cultural de la noi afirma recent, într-o emisiune radiofonică, că nu este adevărat că moldovenii nu citesc.Nu sunt adevărate nici afirmaţiile, că industria de editare a cărţii stagnează. În anul editorial 2013 în ţară au fost editate 2685 titluri de cărţi şi broşuri într-un tiraj de 3.052,4 exemplare. Degradarea culturală, despre care se vorbeşte tot mai frecvent, este atestată pretutindeni în lume, poate în proporţii diferite, şi ca motive principale în ultimii ani sunt invocate extinderea internetului şi dezvoltarea tehnologiilor de informare şi comunicare, dar şi un şir de alţi factori. Ultimul Barometru European pe teme culturale, realizat în 2013 demonstrează o degradare simțitoare față de primul sondaj efectuat în 2007, cu predilecție în cazul țărilor din sudul Europei și în unele din fostele state comuniste, între care nominalizate cel mai des sînt România, Bulgaria și Ungaria. Motivele? Conform Barometrului European principalul motiv al neangajării în activități culturale a devenit „lipsa de interes”; al doilea motiv al neparticipării la activități de ordin cultural ar fi „lipsa de timp”, urmat de faptul că, în ansamblu, cultura este „prea scumpă”. Drept argument vom invoca faptul, că în conformitate cu unele calcule, în prima jumătate a anului 2014 preţul mediu al unei cărţi a fost de aproxima- tiv 160 lei sau 10% din coşul minim de consum. “Faptul că în Republica Moldova cărţile nu curg de pe rafturile librăriilor se datorează preţurilor exagerate” sau poate exagerate în raport cu veniturile moldovenilor. C e n z u r a e c o n o m i c ă , caracteristică pentru toate ţările, pentru noi are rădăcini mult mai adânci. Pentru că anul acesta marcăm şi 25 de ani de la declararea limbii române ca limbă de stat și adoptarea alfabetului latin, votarea legislației privitoare la limba de stat și alfabet şi declararea zilei de 31 august sărbătoare națională în Republica Moldova, vom remarca, că după un sfert de veac cartea în limba română încă rămâne în minoritate. În anul 1989 statisticele oficiale raportau existenţa în fondurile bibliotecilor publice a 33,3% de publicaţii în limba moldovenească. Situaţia nu s-a schimbat prea mult. După 25 de ani, publicaţiile în limba română (alfabet latin şi chirilic) constituie doar 48 % din fondul total de publicaţii, mult sub nivelul necesităţilor şi a echităţii sociale. Volumul publicaţiilor cu grafie latină, la fel, creşte foarte încet. În anul 2013 acestea au constituit 30,7% din fondul total de publicaţii, şi 58,6% din fondul de publicaţii în limba română. Toate aceste cifre trebuie comunicate membrilor comunităţii, societăţii civile, decidenţilor politici şi financiari care pot influenţa şi contribui la schimbarea situaţiei. Fiecare bibliotecă trebuie să-şi calculeze şi să comunice instituţiilor responsabile şi membrilor comunităţii indicatorii de performanţă care permit o cunoaştere mai bună a situaţiei, compararea situaţiei bibliotecilor de acelaşi tip, din aceiaşi unitate administrativă, din diverse localităţi, contrapunerea situaţiei mediilor de nivel naţional, etc. Este un prilej de a măsura, şi cu “Eu am crezut şi cred, mai cred, ca-ntâia oară, că nu-i poetul, nu-i poet fără de ţară.” Dumitru Matcovschi
 3. 3. 3 această ocazie, grija faţă de membrii comunităţii prin aceşti indicatori cu implicaţii deosebite pentru viitor. Biblioteca şi bibliotecarul, de rând cu alţi profesionişti de pe segmentul cultură, educaţie, dar şi a decidenţilor de tot felul, fiecare pe partea sa de responsabilitate pot contribui la schimbarea situaţiei. Dar numai prin eforturi comune idee promovată pe toată durata FNCL. FNCL este o platformă ideală pentru sporirea capitalului de imagine pozitivă a bibliotecii. Biblioteca, cartea şi lectura sunt percepute ca triunghiul cunoaşterii cu implicaţii deosebite în dezvoltare. Despre aceasta trebuie de amintit constant membrilor comunităţii. Oamenii trebuie să audă cât mai des vorbindu-se despre importanţa bibliotecii, a cărţii şi a lecturii, despre influenţa acestora asupra fiecărei persoane în parte şi a comunităţii în întregime. Bibliotecarii din ţările nordice, atunci cand au iniţiat campania “goana după non- utilizatori”, au fost şocaţi să descopere, că oamenii nu vin la bibliotecă, pentru că au uitat de existenţa ei, iar concluzia a fost “acum că ne-aţi amintit vă vom vizita mai des”. Despre viitorul bibliotecii şi a cărţii se discută foarte mult. Sunt expuse păreri care de cele mai multe ori nu au nici bază reală, nici justificare. Scenariile făcute în jurul viitorului bibliotecii şi al cărţii sunt cele mai diverse, de la scenarii apocaliptice soldate cu dispariţa bibliotecii la scenarii de instituţii prospere, care vor fi axa ce va uni şi consolida comunitatea. Biblioteca există de peste patru milenii şi foarte multă lume consideră că va exista în continuare. În plină eră digitală în lume se construiesc edificii fundamentale pentru biblioteci. La 18 august 2014, excelenţa sa Prinţesa Laurentien a Olandei, care este şi fondatoarea şi preşedinta de onoare a Fundaţiei Lectură şi Scris, fundaţie ce înclină spre a fi succesoarea Programului Biblioteci Globale, în mesajul de salut a participanţilor conferinţei generale IFLA, menţiona, în mod special, faptul că bibliotecile au o sarcină deosebită – de a convinge decidenţii de importanţa lor. “Pentru a face aceasta muncă mai eficientă noi trebuie să ne facem auziţi, să unim eforturile, atat în interiorul comunităţii bibliotecare, cât şi cu alţi parteneri”. O lume fără biblioteci publice este una sinistră fără îndoială, iar un atac asupra lor trebuie perceput ca ceva foarte alarmant. Marguerite Yourcenar, prima femeie primită în Academia franceză si, probabil, cea mai mare scriitoare din câte au existat vreodata, scria referindu-se la biblioteci “Când întemeiezi biblioteci, pregăteşti hambare publice, strangi rezerve menite să preîntâmpine o iarnă a spiritului”. Oamenii sunt diferiţi, au interese diferite , dar există şi cateva lucruri care ne unesc printre ele sunt bibliotecile publice, unde toţi sunt egali. Şi unde poţi veni chiar dacă ai buzunarul gol. Lumea bibliotecară se pregăteşte pentru o nouă schimbare de paradigmă, de la prezervarea cărţilor la prezervarea ideilor. În acest scop Biblioteca Naţională a Germaniei şi-a propus conservarea site-urilor, Biblioteca Congresului – conservarea mesajelor Twitter. Din 2010 şi până acum BC a conservat peste 600 miliarde de mesaje, iar provocarea este de a face această informaţie coerentă şi utilizabilă. De ce bibliotecile sunt atât de importante? Biblioteca modernă nu mai este doar loc de păstrare a cărţilor. Pentru a rămâne relevante, bibliotecile îşi asumă tot mai multe responsabilităţi, crează servicii noi, implementează tehnologii de informare şi comunicare fără de care o bibliotecă nu mai poate activa eficient, dar cartea şi lectura indiferent de format trebuie să rămână axa tuturor activităţilor. Mai ales atât timp cat în ţară doar aproximativ 30% din totalul de biblioteci dispun de tehnologii de informare şi comunicare. Oamenii nu vin la bibliotecă numai după cărţi, iar tehnologiile nu oferă soluţii pentru toate problemele. Biblioteca este loc de întruniri pentru membrii comunităţii, oferă resurse publice inclusiv calculatoare si acces internet pentru cei ce nu le au la domiciliu, oferă asistenţă în utilizarea tehnologiilor, etc. Însă acceptând inovaţiile nu trebuie să uităm de sfânta sfintelor, care ţine biblioteca pe verticală de peste partu milenii – cartea. Simţul măsurii trebuie să ne ghideze în orice început. Actorul lituanian Donatos Banionis scria „Trebuie să căutăm în artă nu ce este nou, dar ce este veşnic, dacă am îmbrăca sacoul şi pantalonii întorşi invers ar fi ceva nou, dar ridicol”. Toate ideile valoroase născute pe parcursul civilizaţiei umane au ajuns până la noi în mare parte datorită cărţii. Cu toate investiţiile enorme în informatizarea bibliotecii – marca bibliotecii rămâne a fi cartea, considerată una dintre cele mai puternice mărci din lume.
 4. 4. 4 Festivalul Național al Cărții și Lecturii Buletin informativ nr. 2 (4), 2014 Spre deosebire de trecutul nu prea îndepărtat cea mai actuală, recentă şi importantă informaţie nu mai poate fi găsită doar în cărţi. Însă cartea, mai ales cartea în format tradiţional va fi baza lecturii de plăcere spre deosebire de lectura informativă şi lectura motivaţională care se va axa mai mult pe formatul electronic. Cartea tipărită versus cartea electronică este o altă dezbatere la temperaturi maxime. Unii profesionişti prezic dispariţia treptată a cărţii în format tradiţional, în timp ce alţii consideră că viitorul bibliotecii ar putea să depindă anume de cartea în format tradiţional. Un lucru este cert că indiferent de format, lectura în era cunoaşterii devine din ce în ce mai importantă. Oamenii trebuie încurajaţi să citească de plăcere. Lectura este asociată de cele mai multe ori cu programul şcolar sau necesităţile profesionale care nu oferă prea multe bucurii. Lectura de plăcere contribuie la dezvoltarea vocabularului şi a logicii, etc. Cartea este unica armă accesibilă tuturor, dar mânuită cu înţelepciune, poate fi de mare ajutor: poate salva de sărăcie, de singurătate, de ignoranţă, poate ajuta orice persoană să cunoască lumea, prosperitatea, să înveţe, să fie puternică, de aici şi importanţa şi grija care o merită. Într-un interviu recent dnul Vasile Botnaru, cunoscut jurnalist, comentator politic, pictor, etc vorbeşte despre “soluția universală a lecturii”, menţionând, că în orice situaţie “… refugiul cel mai la îndemână ni-l oferă cartea” şi concluzionând că „ lectura într-adevăr vindecă, nu doar igienizează”. … Sunt idei la care trebuie să revenim mai des. În cadrul ediţiei 2014 a FNCL au fost realizate mai multe proiecte de nivel naţional: cinci concursuri, respectiv: Cel mai activ cititor, Cea mai activă familie cititoare, Cel mai bun clip video de promovare a cărţii şi lecturii, Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii, Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii în spaţiul virtual (site-uri, reţele sociale, bloguri, etc); au fost continuate două proiecte mari iniţiate la ediţia 2013 a FNCL; Seria de întâlniri cu scriitorii, însoţite de donaţia Centrului de Carte şi Cultură Românescă. În acest proiect au fost selectate 9 biblioteci publice raionale şi comunale/săteşti din 5 raioane; FNCL pe site-ul BNRM, Facebook, blogul de biblioteconomie şi ştiinţa informării, blogul bibliotecilor publice, unde au fost semnalate cele mai relevante materiale, documente, informaţii despre importanţa bibliotecii, cărţii şi lecturii; proiectul Cartea şi lectura în viaţa personalităţilor. Feedback-ul obţinut reprezintă un arsenal impresionant de gânduri, amintiri, citate, argumente pro carte şi lectură care pot face mai puternic orice mesaj în acest sens. În baza acestui proiect a fost făcută o sinteză care scoate în evidenţă cărţile care au avut un loc aparte în formarea mai multor personalităţi de la noi: scriitori, diplomaţi, editori, jurnalişti – formatori de opinie. Un prim material de sinteză realizat în baza răspunsurilor surprinde (sau poate nu) prin faptul că în topul listei se află Ion Creangă şi Mihai Eminescu. La 9 septembrie revista on line http://www.motherjones.com publica rezultatele unui sondaj, privind provocările lecturii, realizat printre utilizatorii Facebook (ceva similar a fost realizat şi la noi), iar constatarea este foarte interesantă. Aproape toate cărţile din topul celora nominalizate că au influenţat viaţa persoanelor participante la sondaj au fost scrise pentru copii. Această constatare încă urmează a fi interpretată de către specialişti. În lipsa unui mecanism care ar monitoriza situaţia în teritoriu este greu de spus cum se implică în organizarea FNCL bibliotecile publice comunale şi săteşti. Informaţiile acumulate în baza deplasărilor, a dosarelor prezentate la concursurile naţionale, precum şi a celora din mediul electronic sunt prea puţine pentru a ne forma o privire de ansamblu despre implicarea bibliotecilor din teritoriu. Dar aceasta este responsabilitatea direcţiilor cultură şi a bibliotecilor centre metodologice. Dinamica participării la concursurile de nivel naţional la cele patru ediţii este următoarea: 2014 - 47 dosare din 26 de biblioteci; 2013 - 43 dosare, reprezentând 20 biblioteci publice raionale, municipale, orăşeneşti, comunale; 2012 - 28 dosare, reprezentînd 16 biblioteci publice raionale, orășenești, comunale; 2011 - 61 dosare şi 67 desene pe marginea operei lui Gr. Vieru. Putem, deci, vorbi despre o dinamică pozitivă, atât ca număr de dosare, cât şi ca număr de biblioteci participante. Dar cifrele invocate demonstrează şi faptul, că nu toţi bibliotecarii au conştientizat în deplină măsură potenţialul pe
 5. 5. 5 Rezina şi Soroca, semn clar că lucrurile încep să se schimbe în bine. Drumurile au fost dintotdeauna căile comunicante cu lumea şi în acest context mi- am amintit de un gând expus de domnul Vasile Romanciuc într-un material publicat recent „Azi, dintre toate drumurile basarabene, cel care are nevoie – în primul rând! – de reparaţie capitală este drumul spre carte”. În această lucrare FNCL poate avea un rol determinant, dacă vom şti cum să-i expoatăm la maximum toate posibilităţile. Drumul cărţii este cel mai rapid drum spre lume şi cărţile, în primul rând, ne vor uni cu Europa căreia îi aparţinem prin definiţie. Vera Osoianu CONCURSURI DE NIVEL NAŢIONAL DIN CADRUL FNCL PROCESUL – VERBAL al şedinţei Juriului Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii 11 septembrie 2014 Juriul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii a examinat în şedinţa din 11 septembrie 47 dosare, reprezentând 24 biblioteci publice raionale, municipale, orăşeneşti, comunale, din care 13 - în scopul aprecierii învingătorilor Concursului: „Cel mai activ cititor”; 11 - în scopul aprecierii învingătorilor Concursului “Cea mai bună familie cititoare”; 8 - în scopul aprecierii învingătorilor Concursului „Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii”; 3 – în scopul aprecierii învingătorilor Concursului “Cea mai bună experienţă de promovare a cărţii şi lecturii pe reţele sociale”; 12 – în scopul aprecierii învingătorilor Concursului “Cel mai bun clip video de promovare a cărţii şi lecturii” Examinând materialele prezentate, Juriul a decis următoarele: Pentru Concursul „Cel mai activ cititor” Locul I – Nicoleta Arnăut, s. Văsieni, Teleneşti Locul II – Ana Cebotari, comuna Ocniţa Locul III – Olga Chiriac, Străşeni Locul III – Maia Cebotari, Ialoveni Pentru Concursul „Cea mai bună familie cititoare” Locul I – Familia Sîrovatco, Rezina Locul II – Familia Corbu, s. Dominteni, Drochia Locul III – Familia Rusu, s. Sauca, Ocniţa Pentru Concursul “Cel mai original proiect de promovare a cărții și lecturii” Locul I – BM “B.P. Hasdeu”, Chişinău; Proiectul “Trolleybook” , director Mariana Harjevschi Locul II – BPR “D. Cantemir”, Ungheni; Proiectul “Oraşul iubitorilor de carte”, director Nadejda Mihai Locul III – BPO Ocniţa; Proiectul “Jocul – o modalitate eficientă de propagare a cărţii şi lecturii”, director Maia Taraban Locul III – BPR “V. Alecsandri”, Teleneşti; Proiectul “Cartea vine la tine cu prieteni” director Maria Furdui Pentru Concursul “Cea mai bună experienţă de promovare a cărţii şi lecturii pe reţele sociale” Locul I – BM “B. P. Hasdeu”, Chişinău, Filiala Târgu-Mureş, director Claudia Şatravca Locul II – BP s. Bilicenii Vechi, Sîngerei, şef de bibliotecă Maia Bălan care îl oferă FNCL; nu se simte o mobilizare totală în organizarea FNCL. Toate aceste probleme urmează a fi rezolvate la ediţiile viitoare ale FNCL. Este complicat de evaluat impactul unei activităţi de asemenea proporţii, dar numeroasele proiecte, întâlniri, discursuri, poezii învăţate pe de rost vor face ca mesajul pro carte, lectură, bibliotecă să se facă auzit, urmând să fie amplificat la ediţiile viitoare. Pe parcursul organizării şi desfăşurării Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii am avut mai multe deplasări în raioanele ţării şi constatarea îmbucurătoare este, că în ultimii ani s-au reparat mai multe drumuri, în special cele ce leagă capitala cu
 6. 6. 6 Festivalul Național al Cărții și Lecturii Buletin informativ nr. 2 (4), 2014 Pentru Concursul “Cel mai bun clip video de promovare a cărţii şi lecturii” Locul I – BPR Edineţ, director Rodica Gladiniuc Locul II – BPR Drochia, director Maria Cojocari Locul III – BPR Rezina, director Galina Davîdic Juriul a decis decernarea testimoniilor de participare pentru: BPR “P. Ştefănucă”, Ialoveni, director Valentina Plămădeală, pentru Concursul “Cel mai bun clip video de promovare a cărţii şi lecturii” BP s. Cotova, Drochia, şef biliotecă Aurica Morcov pentru Concursul “Cel mai bun clip video de promovare a cărţii şi lecturii” BPR “M. Eminescu”, Rezina, director Galina Davîdic pentru Concursul “Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii” BM “E. Coşeriu”, Bălţi, director Ludmila Ouş pentru Concursul “Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii” Expoziţia de pictură Limba noastră de Alexei Mateevici, realizată de Lidia Patîrnichi, s. Codreanca, Străşeni Componenţa juriului : Rusnac Constantin, preşedintele Comisiei Naţionale a RM pentru UNESCO - preşedintele juriului Rău Alexe, directorul general al BNRM - vicepreşedintele juriului Vera Osoianu, director adjunct BNRM - membru Boboc Serghei, şeful secţiei ”Politici culturale în teritoriu şi cultură scrisă”, Ministerul Culturii-membru Pădure Nadejda, directorul Bibliotecii Publice Raionale “Mihail Sadoveanu”, Străşeni – membru Iurie Colesnic, preşedintele Societăţii Bibliofililor, scriitor – membru Dmitric Ecaterina, şefa secţiei Dezvoltare în biblioteconomie, BNRM - secretar. Din acele 5 concursuri, în categoria “Cel mai activ cititor” au ieşit învingători Violeta Arnăut, s. Văsieni, Teleneşti locul I care a vizitat biblio- teca – de 200 de ori, a citit 250 de cărţi, a participat la 24 de activităţi culturale, s-a implicat activ la toate activităţile culturale petrecute în cadrul biblio- tecii, a desfăşurat activităţi de voluntariat în cadrul bibliotecii, a donat 30 de cărţi. Locul II l-a ocupat doamna Ana Cebotari din Ocniţa, o fidelă utilizatoare a Bibliotecii Publice Orăşeneşti din Ocniţa, dumneaei a vizitat biblioteca de 230 de ori, a citit 138 de cărţi, a participat la di- verse activităţi culturale ale bibliotecii inclusive cele de voluntariat, a donat 60 de cărţi. Pe locul III s-a plasat Maia Cebotari care a vizitat bilioteca publică raională “Petre Ştefănucă” din Ialoveni de 52 de ori, a lecturat 352 de cărţi, s-a implicat la ediatarea unei biobibliografii şi în participarea la medalioane literare, a donat bibliotecii 102 cărţi. Tot pe locul III s-a situat Olga Chiriac din Străşeni, profesoară de limba franceză a citit circa 200 de cărţi, a participat la 10 activităţi culturale ale bibliotecii, a donat 300 de cărţi bibliotecii publice raionale “Mihail Sadoveanu” din Străşeni, este autoarea a două cărţi: „Străşeni – 460 de ani” şi „ Bucurii brodate”. În categoria „Cea mai bună familie cititoare” au câştigat Locul I – Familia Sîrovatco, Rezina. Această familie a citit 374 de cărţi, s-au implicat activ la viaţa culturală a bibliotecii au fost şi voluntari în sprijinul ei. De locul II a beneficiat familia Corbu, din Dominteni, raionul Drochia care a supus actului lecturii 451 de cărţi, şi a vizitat biblioteca de 178 de ori. Locul III l-a ocupat familia Rusu din Ocniţa, care a citit 240 de cărţi din colecţiile bibliotecii publice orăşeneşti din Ocniţa, au participat la di- verse activităţi culturale ale bibliotecii şi la volun- tariat în favoarea ei, au donat 15 cărţi bibliotecii. În concursul ”Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii” s-au ales următorii câştigători: locul I l-a ocupat Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, susţinută de Primăria Municipiului Chişinău şi Direcţia Cultură a municipiului Chişinău, a implementat, începând cu 6 iulie 2014 Proiectul Trolleybook. Trolleybook-ul a fost instalat la intrarea în Parcul de distracţii „Valea Trandafirilor”, oferind accesul la
 7. 7. 7 servicii de lectură, informare şi recreere, de marţi până duminică între orele 11:00 – 18:00. Iniţial s-a planificat funcţionarea Trolleybook-ului în perioada 06 iulie – 24 august 2014. Beneficiind de un feed-back pozitiv şi fiind vizitat de un număr mare de chişinăuieni, circa 200 persoane per zi, ajungând pentru perioada de referinţă 06 iulie – 5 septembrie la 5800 de vizitatori (cca. 3 000 copii; 1400 tineri; 1300 adulţi). În acest context s-a decis extinderea programului de activitate al Trolleybook -ului până la 28 septembrie a.c. Locul II l-a câştigat BPR “Dimitrie Cantemir”, Ungheni; Proiectul “Oraşul iubitorilor de carte”, director Nadejda Mihai. În cadrul acestui proiect s-a propus donarea cărţilor pentru copiii de toate vârstele. Sloganul proiectului este unul reuşit Oraşul iubitorilor de carte, participă şi tu: donează o carte a copilăriei tale pentru copiii de toate vârstele! Pe locul III s-au clasat BPO Ocniţa; Proiectul “Jocul – o modalitate eficientă de propagare a cărţii şi lecturii”, director Maia Taraban şi BPR “V. Alecsandri”, Teleneşti; Proiectul “Cartea vine la tine cu prieteni” director Maria Furdui. Scopul principal al proiectului “Jocul – o modalitate eficientă de propagare a cărţii şi lecturii” în Ocniţa a fost organizarea odihnei şi atragerea la lectură a copiilor din familii vulnerabile. În cadrul proiectului s-au asigurat copiilor un teren de joc aferent bibliotecii care se bucură de o largă popularitate în comunitate. Zeci de copii s-au bucurat de posibilitatea de a îmbina jocul cu lectura, de a retrăi sentimente deosebite lecturând nu în sălile înnăbuşitoare ale bibliotecii, ci la aer liber în sînul naturii. În luna iunie-august 4 biblioteci din raionul Teleneşti s-au unit într-un tandem cu un scop binedefinit şi cu un proiect “Cartea vine la tine cu prieteni”care a avut ca scop atragerea şi stimularea interesului pentru lectură a copiiilor cu interes scăzut la carte, capacităţi reduse de deplasare la bibliotecă (probleme serioase de sănătate), regim de zi incompatibil cu al bibliotecii, pentru a le face viaţa mai interesantă şi mai fericită. În compartimentul “Cea mai bună experienţă de promovare a cărţii şi lecturii pe reţele sociale” locul I – l-a ocupat BM “B. P. Hasdeu”, Chişinău, Filiala Târgu-Mureş, director Claudia Şatravca. Pro- filul de Facebook a Bibliotecii „Târgu-Mureş”, creat în anul 2011 şi transformat în pagină în 2014, se bucură de mare succes, fiind una dintre cele mai active şi solicitate pagini printre filialele reţelei Bibliotecii Municipale „B.P.Hasdeu” din Chişinău. Prin intermediul acestui pro- fil, biblioteca a promovat activitatea şi colecţia institu- ţiei, prin articolele de pe blogurile bibliotecii, prin con- cursurile, discuţiile, evenimentele, campaniile desfăşu- rate etc. Biblioteca „Târgu-Mureş” administrează 2 bloguri, unul pentru tineri şi adulţi, creat în 2010 (bptirgumures.blogspot.com) şi altul pentru copii Regatul Spiriduşilor , lansat în mai 2012 (spiridus12.blogspot.com). Până în prezent (3 sep- tembrie), blogul pentru tineri şi adulţi a fost accesat de peste 107 000 de ori, iar Regatul Spiriduşilor - de peste 171 000 ori. Pe locul II s-a situat biblioteca publică comunală din satul Bilicenii-Vechi, Sângerei șef de bib- liotecă Maia Bălan, care a înfiinţat grupul: „Biblioteca publică Bilicenii Vechi” în reţeaua socială odnoklassniki.ru a fost creat la 12 februarie 2014. Timp de 6 luni, grupul a fost vizitat de 602 utilizatori, dintre ei 166 au distribuit postările şi a adunat 13 683 vizualizări. Pagina respectivă înserează 79 postări, 9 albume foto şi 13 filme din activitatea bibliotecii publice din satul Bilicenii Vechi. Grupul are ca scop promovarea bibliotecii publice ca o instituţie de informare modernă şi actuală, iar postările din grup sunt selectate în dependenţă de preferinţele celor mai fideli utilizatori virtuali şi reali. La data de 1 septembrie, în grup sunt 261 membri, majoritatea locuitori sau descendenţi ai satului Bilicenii Vechi, ceea ce confirmă faptul, că tehnologiile informaţionale ne-au permis să extindem serviciile bibliotecii dincolo de locaţia ei fizică. Circa 20 % din vizitatori vin în grup din căsuţa de căutare, având în vedere faptul, că reţelele sociale sunt utilizate tot mai des şi ca motoare de căutare. Grupul „Biblioteca publică Bilicenii Vechi” http://ok.ru/bvbiblioteca și blog-ul http://bvbiblioteca.wordpress.com/, sunt unicele pagini virtuale ale bibliotecilor din raionul Sângerei. În concursul “Cel mai bun clip video de promovare a cărţii şi lecturii” au ieşit învingători : locul I – BPR Edineţ, director Rodica Gladiniuc cu clipul video “Ai carte, ai parte”, locul II – BPR Drochia, director Maria Cojocari cu clipul video „Biblioteca Publică Raională “Iulian Filip” din Drochia. Prezentare” şi locul III – BPR Rezina, director Galina Davîdic cu clipul dedicat Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii 2014. Testimonii de participare la FNCL au mai primit următorii participanţi la concurs: BPR “P. Ştefănucă”, Ialoveni, director Valentina Plămădeală, pentru Concursul “Cel mai bun clip video de promovare a cărţii şi lecturii” BP s. Cotova, Drochia, şef biliotecă Aurica Morcov pentru Concursul “Cel mai bun clip video de promovare a cărţii şi lecturii” BPR “M. Eminescu”, Rezina, director Galina Davîdic pentru Concursul “Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii” BM “E. Coşeriu”, Bălţi, director Ludmila Ouş pentru Concursul “Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii” Expoziţia de pictură Limba noastră de Alexei Mateevici, realizată de Lidia Patîrnichi, s. Codreanca, Străşeni.
 8. 8. 8 Festivalul Național al Cărții și Lecturii Buletin informativ nr. 2 (4), 2014 EXPERIENŢE ALE BIBLIOTECILOR DIN TERITORIU În cadrul Festivalului, de ziua Limbii Române, la Cantemir, a avut loc masă rotundă cu genericul „Limba Noastră-i o comoră” . Au particpat profesori de la Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, gimnaziul „Mihai Eminescu”,colaboratori ai bibliotecii şi ai Casei de Cultură, reprezentanţi ai Consiliului Raional. Cititorii bibliotecii publice raionale au venit cu un recital de poezie despre limbă, mamă, ţară consacrată marelui poet Dumitru Matcovschi. A fost prezentată expoziţia „Dumitru Matcovschi: itinerar liric”. Manifestarea s-a încheiat cu imnul ţării „Limba Noastră”. În următoarele zile s-a organizat concursul celor mai buni declamatori de poezie: Ghelan Mariana, Sanda Greangă, Costel Diaconu, Rodica Cotruţă, Alina şi Doru Bacalov, Biblioteca Publică Raională din Cantemir Mădălina Şişianu, Balan Valentin, Coroi Maria, Tabureanu Cristina, ş.a. În ultima zi a Festivalului a avut loc dezbaterea cu comunicări la tema: „Cartea dar nepreţuit” la care au luat parte bibliotecarele: Mocanu Eugenia, Botezatu Liuba, Arseni Raisa, Leasnicova Elena, Coltuc Nadejda, Baranov Tatiana, Popa Angela. Cei mai buni participanţi la Festivalul cărţii au fost menţionaţi cu diplome. Manifestările din cadrul Festivalului Național al Cărţii şi Lecturii sau axat în primul rând pe promovarea valorilor naţionale, a limbii şi culturii care reprezintă coloană vertebrală a unui neam. Coltuc Nadejda şef serviciu la Biblioteca Publică Raională din Cantemir Biblioteca Publică Raională din Drochia „Iulian Filip” Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii, edi- ţia a IV-a, consacrată Integrării Europene a Repub- licii Moldova şi Anului Dumitru Matcovschi a de- marat în raionul Drochia la 31 august, în cadrul Săr- bătorii Naţionale „Limba noastră” şi s-a finalizat la 5 septembrie. În toate bibliotecile publice ale raionului s- au desfăşurat activităţi, care au avut scopul de pro- movare a cărţii şi lecturii, a bibliotecii. Activităţile au avut loc atât în localurile bibliotecilor publice, cât şi în Casele de cultură, la gimnaziile şi liceele din localitate. BPR Drochia „Iulian Filip” a iniţiat o com- panie de colectare a cărţilor „O carte este un dar pe care-l poţi deschide iar şi iar”, companie ce a de- curs până la 30 septembrie. Prima săptămână dro- chienii au fost foarte receptivi şi au adus în dar bib- liotecii: Ivanova Ala - 78 cărţi, Ţurcan Romeo – 63 cărţi (majoritatea în engleză), Duşcencovschi Victoria – 200 cărţi, Proţuc Andrei – 306 cărţi, Ce- banu Maria – 75 cărţi. Unele cărți sunt în grafie chirilică, multe în limba rusă, dar vor fi donate bib- liotecilor din localităţile, unde sunt vorbitori de limbă rusă şi ucraineană: Maramonovca, Per- vomaiscoe, Baroncea. O altă companie, organizată în cadrul FNCL, a fost „Ajută clopoţelul să sune pentru fie- care”,în cadrul căreia s-au colectat rechizite şcolare pentru copiii din familiile vulnerabile. Societatea a fost foarte receptivă la apelul nostru. Iniţiatorul acestei campanii a fost preşedintele clubului „Diversitate” Vladimir Rotari. Au făcut donaţii liceenii de la liceele din oraş: L.T „Mihai Eminescu”, L.T „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, L.T “Ştefan cel Mare”, L.T rus „Mihail Boiarniţchi”, organizaţiile primare a PLDM şi PDM, aducându-le în dar nu numai rechizite şcolare, ghiozdane, dar şi hăinuţe. Un aport deosebit au avut şi bibliotecarii BPR Drochia, care, din puţinul care îl au, au colec- tat rechizite pentru copiii, al căror părinţi nu au posibilitatea financiară s-o facă. De aceste donaţii au beneficiat 12 copii, 3 părinţi, printre care o mamă cu 6 copii. Au fost aşteptaţi mai mulţi copii şi părinţi, dar nu au reuşit să vină toţi cei anunţaţi. Rechizitele şcolare îi aşteaptă la bibliotecă. În cadrul FNCL la biblioteca publică raională Drochia a avut loc o întâlnire cu poetul drochian Anatol Rusnac, „Sufletul meu e o carte pe care-o traduc în cuvinte…” sufletul căruia rămâne mereu dezgolit în faţa sublimului, acesta deschizându-şi cu generozitate şi sinceritate, iar versurile Dumnealui sunt expiră lumina şi căldura slovei inspirate şi tămăduitoare. Sala de lectură a bibliotecii a devenit arhiplină, la această întâlnire fiind prezenţi liceeni din oraş, profesori, lucrători din cultură, îndrăgostiţi
 9. 9. 9 de poezie, membrii cenaclului „Steaua de vineri” – peste 70 de persoane. La biblioteca public din Ochiul Alb a fost organizată masa rotundă „Lectura - calea spre cunoaştere”. La această activitate a fost invitat poetul local Sava Raileanu, care are editate două volume de poezii. Domnia sa le-a vorbit copiilor despre însemnătatea lecturii în viaţa sa şi a îndemnat copiii să citească cât mai mult deoarece „lectura este gimnastica minţii”. În BPR Drochia s-a desfăşurat masa rotundă „Cartea ni-i prieten drag” în cadrul clubului „Diversitate” Vitrine de carte, consacrate cărţii şi lecturii au fost organizate în toate bibliotecile publice ale raionului: „Cartea - poartă deschisă spre cuno- aştere” (s. Drochia), „Cartea - izvorul înţelepci- unii”(Mândâc), „Cartea - dar nepreţuit (Şuri), „Cartea-i drum fără odihnă/Din lumină spre lumină” ( Filiala copii Pelinia), „Cele mai citite cărţi”( Dominteni), „Cărţi noi” şi „În Europa – spre libertate şi demnitate” (BPR Drochia „ Iulian Filip”), şi vitrine de cărţi consacrate Anului Dumitru Matcovschi:„ Dumitru Matcovschi - poet şi om al cetă- ţii”(Mândâc, s. Drochia), „Dumitru Matcovschi – un poet pătimaş al dorului”(Şuri), „Suflet turnat în cu- vinte”(Dominteni), „Dumitru Matcovschi – lumina demnităţii naţionale” (BPR Drochia „Iulian Filip”) etc. Ediţia a IV-a a FNCL a fost consacrată lui Dumitru Matcovschi, deaceea activităţile organizate în mare parte au fost dedicate acestei personalităţi marcante: serate literar – muzicale: „Dumitru Matcovschi – pilon şi personalitate al neamului”, organizată de biblioteca publică Chetrosu; „Suflet mare în casă mică”( Fântâniţa), „ Creaţia lui Dumitru Matcovschi – mereu sărbătoare”( Filiala copii Pelinia); recitaluri de poezie: „Vieru, Matcovschi – o lacrimă de-a lui Eminescu” (Nicoreni), „Al nostru de-a pu- ruri – poetul”( Ţarigrad), „Şi mă căznesc să scriu frumos…”(Filiala copii Pelinia), „Patria, poetul şi balada” (Fântâniţa), „Eşti lacrima neamului meu”(Mândâc), „Dumitru Matcovschi – un poet pătimaş al dorului”(Şuri). S-au organizat victorine literare: „Doi priet- eni din lumea copilăriei: Dumitru Matcovschi şi Gr. Vieru” (Popeştii de Sus); „Surpriza unei cărţi” (Ochiul Alb), „Где живут герои книг” (Baroncea), „Suflet turnat în cu- vinte” (Dominteni). Concursul declamatorilor de poezie: “Dumitru Matcovschi - poet şi Om al Cetăţii” (s. Drochia). S-au organizat şi desfăşurat şi alte activităţi consacrate cărţii şi lecturii. Astfel, BPR Drochia „Iulian Filip”, a organizat un concurs de eseuri de- spre carte şi lectură “Valorificarea lecturilor din plăcere”. Intenţia a fost de a petrece acest concurs cu liceenii din oraş, dar ajutaţi de specialistul prin- cipal în domeniul literaturii române de la direcţia de învăţământ d-na Silvia Reşetnic, concursul a de- venit rational. La concurs fiind prezentate eseuri care au fost scrise de elevii din unele licee şi gim- nazii din raion. Au fost peste 25 de participanţi, și a fost greu de selectat care este cel mai bun eseu, găs- ind în aceste lucrări gânduri profunde despre carte şi atitudini personale despre importanţa cărţii şi lec- turii asupra personalităţii. S-au remarcat eseurile scrise de Rusu Iana, cl.Xi-a, LT rus „M.Boiarniţchi”, or. Drochia şi Agachi Luminiţa, cl.IX-a, Liceul Teoretic „Viorel Cantemir”, satul Sofia. Un concurs de eseuri a organizat şi bibliote- cara filialei pentru copii din satul Pelinia, Pampărău Liuba, în cadrul cenaclului literar „Tinere mlădiţe”, proaspeţi laureaţi ai Festivalului Internaţional de Poezie RENATA VEREJANU, biblioteca s. Dro- chia„ Cartea şi lectura – punţi spre cunoaştere”, ş.a. În cadrul FNCL, ediţia a IV-a, au fost organizate ore de lectură şi reviste bibliografice: „Totul despre carte” (Nicoreni), „Citati presti- jno” (Maramonovca), „Cartea pentru mic şi mare este stea îndrumătoare” (Şuri), „Cartea – comoara fiecăruia” (Ţarigrad) ş.a. De asemenea, s-au organizat concursuri de desene ale personajelor îndrăgite din creaţia diferi- tor autori, îndrăgiţi de utilizatori (Dominteni, Cotova, Popeştii de Sus), ore de poveste „Din fru- moasele poveşti/Ce te-nvaţă cum să creşti” ( Ochiul Alb), „În lumea poveştilor” (s. Drochia), „Înscenări din poveştile lui Ion Creangă” (Nicoreni). În ma- joritatea bibliotecilor în perioada FNCL s-au or- ganizat excursii în bibliotecă pentru micuţii din clasele a I-a şi copiii de la grădiniţe. Şi bineînţeles, că fiecare bibliotecă publică a atras o atenţie deosebită concursurilor: „ Cei mai activi cititori” şi „Cea mai bună familie cititoare”, fiecare bibliotecă desemnându-şi cei mai fideli prieteni ai cărţii. În măsura posibilităţilor, bibliote- cile publice au premiat cei mai fideli prieteni ai căr- ţii şi lecturii cu diplome şi cu cărţi. Astfel, bibliote- cile publice Mândâc şi s. Drochia, graţie susţinerii primăriilor din localitate, care le-au alocat mijloace financiare pentru procurarea cărţilor pentru pre- mierea celor mai buni cititori ai bibliotecilor din localitate în cadrul FNCL, au făcut un cadou pe cât
 10. 10. 10 Festivalul Național al Cărții și Lecturii Buletin informativ nr. 2 (4), 2014 de neaşteptat, pe atât şi de plăcut pentru utilizatorii din aceste biblioteci. Celelalte biblioteci au premiat învingătorii acestor concursuri mai modest, doar cu diplome. S-au bucurat de premii cu cărţi şi benefici- arii BPR Drochia „Iulian Filip”, mulţumită compa- niei de colectare a cărţilor. Ne pare rău, că bibliotecile noastre nu au putut participa la concursurile “Cea mai bună ex- perienţă de promovare a cărţii şi lecturii pe reţelele sociale” , “Cel mai original proiect de promovare a cărţii şi lecturii” din cauza lipsei de calculatoare. La concursul “Cel mai bun clip video de promo- vare a cărţii şi lecturii”, am propus un video-clip a bibliotecii publice Cotova. În BPR Drochia s-a făcut totalul concursului „Valiza cu comori”. În această valiză s-au schimbat şi s-au perindat periodic peste 50 de cărţi. „Valiza cu comori” a fost solicitată de către 42 de persoane. A fost o „Valiză cu comori mai statornică”, nu a migrat nicăieri, dar cei intere- saţi de conţinutul ei, au rămas satisfăcuţi. Lăsăm „Valiza cu comori” şi în continuare în bibliotecă pentru schimbul de cărţi. Sperăm, că la ediţia vii- toare a FNCL, să avem activităţi şi mai interesante, şi mai atractive pentru beneficiarii noştri şi so- cietatea va conştientiza că: „Cărţile sunt cărăuşii civilizaţiei. Fără cărţi, istoria e mută, literatura nu are glas, ştiinţa paralizată, iar gândirea şi meditaţia suspendate”. (Barbara Tuchman) Lidia Gontea, metodist, BPR Drochia „Iulian Filip” Secvențe de la întâlnirea cu poetul Anatol Rusnac, BPR Drochia, „Iulian Filip” Secvențe de la ședința clubului „Diversitate” în cadrul căreia au fost înmânate rechizite școlare copiilor din familiile vulnerabile „Valiza cu comori”, scumpă cititorilor noștri, pentru schimb de cărți interesante Biblioteca Publică Mândâc. Bibliotecara Zaporojan Raisa înmânează premiile învingătorilor concursurilor „Cei mai activi cititori” și „Cea mai bună familie cititoare”
 11. 11. 11 Biblioteca publică Chetrosu. Serată literar- muzicală „ Dumitru Matcovschi – pilon și personalitate al neamului” Biblioteca Publică Ochiul Alb, Drochia în cadrul FNCL a organizat compoziția literar-muzicală „Surpriza unei cărți”. Secvențe de la concursul citatelor, zicătorilor și proverbelor despre carte și lectură Biblioteca Publică Orăşenească “Ion Creangă” or. Floreşti BPO ”Ion Creangă„ din Floreşti în cadrul Festivalului a urmărit scopul principal de a or- ganiza şi desfăşura activităţi de promovare a Căr- ţii şi Lecturii prin diverse forme. ”Dumitru Mat- covschi este unul din liderii noştri de renaştere na- ţională, un drapel de suferinţă şi un simbol”. Dumitru Matcovschi afirma: ”Că prin Limbă suntem nemuritori, suntem un popor, suntem un pământ, avem împreună aceeaşi soartă”. El a fost un mare poet european, noi l-am iubit, şi-l cântăm şi îl vor cânta şi venera mii de generaţii. Biblioteca pentru copii din Floreşti, în micul univers al copilăriei a gradiniței nr. 9, au petrecut un recital de poezie Dumitru Matcovschi-un dor nepo- tolit… Prin poezii, dialoguri și melodii pe versurile poetului, copii au descoperit temele de bază în creația scriitorului: limba, patria, părinții, satul, natura. În incinta societății nevăzătorilor din Floreşti, s-a desfășurat prezentarea de carte cu genericul “Din moștenirea spirituală a marelui poet Dumitru Matcovschi”. Publicul a fost plăcut surprins de creația poetului, casa-muzeu, de marele trofee și aprecieri înalte de care s-a învrednicit scriitorul de melodicitatea versurilor, pătrunse de dragostea de neam, iubită, baștină, dreptate etc. BPO ”Ion Creangă” s-a încadrat în promovarea proiectului, ieşind din spaţiul bibliotecii în parc. Am expus expoziţii de carte, Cărţi noi-prieteni noi, Cartea în calea trecătorului, le propuneam cărţi pentru lectură, am discutat cu ei, astfel contribuind la aprofundarea imaginii Bibliotecii în comunitate şi promovarea cărţii.
 12. 12. 12 Festivalul Național al Cărții și Lecturii Buletin informativ nr. 2 (4), 2014 Biblioteca Publică Raională I.P.S. “Antonie Plămădeală” Hânceşti Ca şi la ediţiile precedente al Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii Bibilioteca publică raională I.P.S.”Antonie Plămădeală” a elaborat şi desfăşurat un program de activităţi menite să contribuie la creşterea rolului cărţii şi lecturii în comunitate. Mulţi iubitori de carte şi lectură au dorit să participe la inaugurarea ediţiei a IV-a a festivalului. Luările de cuvînt, mesajele, poeziile recitate, cîntecele au avut un conţinut ce ţin de promovarea lecturii, de importanţa cărţilor şi bibliotecilor în lume, de valorile noastre naţionale: patria, limba romană şi neamul romanesc. Salutabilă a fost prezenţa Şefului Direcţiei Cultură şi Turism Hânceşti, Ion Tulbu, specialistul principal pe probleme de biblioteci de la Direcţia Educaţie Vera Buiuc, elevi, profesori şi alţi utiliza- tori ai bibliotecii noastre. După deschiderea festi- valului cei prezenţi în sala de lectură au fost invitaţi să participe la o discuţie cu tema: „Dumitru Mat- covschi- poet şi om al cetăţii”. Aici s-a vorbit despre creaţia şi activitatea lui. Despre valoarea operei şi însăşi personalitatea sa, care ne- cesită o nemărginită recunoaştere şi apreciere. Din luările de cuvînt ale unor participanţi, publicul neiniţiat a avut ocazia să afle despre imensa lui dragoste de ţară, de baştină şi de neam, despre poezia poetului plină de har şi dor omenesc, după grai, părinţi, femei şi copii. Publicului i-a mai fost prezentată o expoziţie de carte care a cuprins cele mai importante opere ale poetului Dumitru Mat- covschi: volume de poezii, proze şi dramatur- gie:”Soarele cel Mare”, „Imne şi blesteme”, ”Duda”, ”Toamna porumbeilor albi”, ”Focul din vatră”, ”Bătuta”, „Tata”, ”Piese pentru un teatru provincial”, şi altele. Memorabilă va deveni pen- tru utilizatorii mai mici ai bibliotecii noastre şi întîl- nirea lor cu scriitorul şi jurnalistul Sergiu Afanasiu. Această activitate a fost organizată şi s-a înscris cu succes în programul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii, ediţia a IV-a. Copiii prezenţi la întâlnire au avut ocazia să facă cunoştinţă cu un scriitor rela- tiv tânăr care are o meserie nobilă şi rară, scrie poezii pentru copii. Antrenaţi într-un interactiv cu Sergiu Afanasiu copii au aflat multe lucruri intere- sante despre el, pentru că organizatorii au avut grijă să le facă un portret de scriitor. De unde vine el, ce studii are, ce cărţi a scris, despre activitatea lui la ziarul” Tribuna copiilor”, care este în opinia citito- rilor o publicaţie binevenită şi foarte utilă. Scriito- rul le-a povestit cu lux de amănunte despre activi- tatea sa prezentă şi le-a dezvaluit unele idei pe care vrea să le realizeze în viitor. Credem, că această activitate a produs copiilor multe impresii şi bucu- ria de a se întâlni cu poezia şi cartea.
 13. 13. 13 Biblioteca Publică Orăşenească “Petre Ştefănucă”, Ialoveni La 31 august sărbătorim Limba noastră cea romănă devenită din 1991 Sărbătoare Naţională. Şi tot în aceeaşi zi a fost dat start ediţiei a IV-a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii consacrată scriitorului Dumitru Matcovschi şi anului Integrării Europene a Republicii Moldova. Festivalul este patronat de Comisia Naţională pentru UNESCO şi a Primei Doamne a Republicii Moldova – Margareta Timofti. Biblioteca publică orăşenească „Petre Ştefănucă” în comun acord cu Secţia Cultură a Consiliului Raional şi cu susţinerea Primăriei Ialoveni a alcătuit programul de acţiuni, care a demarat în perioada 31 august – 5 septembrie. Deschiderea festivalului a avut loc în Casa raională de Cultură pe 31 august, la care au fost prezenţi oaspeţi de onoare din România, judeţul Vaslui, poeții Lidia Grosu şi Nicolae Roşioru, interpreţii de muzică uşoară Anatolie Cheaburu, Nicoleta Cotorobai, Alexandrina Neghin. De asemenea, ne-au onorat cu prezenţa preşedintele Consiliului raional dl Lilian Popescu, vicii preşedinţi Anatolie Melenciuc, Mihai Braga şi viceprimarul oraşului Ialoveni – Veaceslav Cernat. Programul a început cu vernisarea expoziţiei personale de artizanat „Tezaur naţional- Elena Munteanu” (s. Ulmu). Au fost prezentate şi expoziţii de carte „Limba maternă - floare eternă”, „Poeţi din Ialoveni”, „Lecturi pentru timpul liber”, „Dumitru Matcovschi - Poetul. Omul. Simbolul”, expunere în PowerPoint „2014- Anul Dumitru Matcovschi”. Ediţia din acest an a FNCL a integrat sărbătoarea cu spectacolul muzical literar prezentat de picii de la de la grădiniţa „Licurici”. A urmat un colaj literar „Dor de viaţă” cu Valentina Josu şi Nadejda Rezanu din Zămbreni, membri ai cenaclului „Faur”. Prezenţi în scenă au fost membrii colectivului teatral „Incognito” de pe lângă casa de Cultură raională (conducător, Galina Castraveţ) cu secvenţe din piesa „Pomul vieţii” de D. Matcovschi. A atins cele mai adânci strune a inimilor spectatorilor, „Îngerii roşii”, poezie recitată de Elena Bivol (s. Răzeni). În continuare s-au perindat lansările de carte ale poetei Lidia Grosu cu volumele „Lumina golului”, Nicolae Roşioru „Celebra uitare”. Ne-a bucurat mult prezenţa interpreţilor de muzică uşoară: Nicoleta Cotorobai cu piesa „Pentru ea”; Alexandrina Neghin, cu piesa „Sărut femeie, mâina ta” şi Anatolie Cheaburu în debut cu piesa „Nemuritoare limbă maternă” (versuri Viorel Cucu, muzică Anatol Cheaburu). Adevăraţi prieteni ai cărţii şi bibliotecilor au devenit pe parcursul a peste şase decenii mii de cititori, care din tată în fiu au ştiut să ne calce pragul, să se informeze şi să promoveze dragostea de carte şi lectură. Nouă din cei mai buni dintre ei au fost menţionaţi cu testimonii de către Lilian Popescu, preşedintele raionului Ialoveni în cadrul concursului „Cel mai activ cititor”, iar în cadrul concursului „Cea mai bună familie cititoare” a ieşit învingătoare familia Vasiliţa. La 2 septembrie în sala de lectură a BPO „Petre Ştefănucă” a fost desfăşurat medalionul aniversar ”Liviu Rebreanu - romancierul literaturii române” cu participarea liceenilor cl. XII-a de la liceul „Petre Ştefănucă„ Ialoveni, profesoară Tatiana Chiruţa. La 3 septembrie 2014 la filiala „Nicolae Titulescu” s-a desfășurat o oră de informaţie „Eşti copil, ai drepturi” cu participarea elevilor cl. IV “b” de la liceul „Andrei Vartic” (moderatoare Diana Stegarescu,
 14. 14. 14 Festivalul Național al Cărții și Lecturii Buletin informativ nr. 2 (4), 2014 bibliotecar). BPO „Petre Ştefanucă,” pe data de 4 septembrie 2014 a organizat prima sesiune „Biblioteca modernă” din cadrul programului Novateca, pentru primii zece bibliotecari din raion. A participat dna Lidia Kulikovski, lector universitar, şefa Departamentului Cercetare la BM „B. P. Haşdeu”. O oră de revelaţie au organizat filiala copii „Spiridon Vangheli” (5.09.14), oră muzical - literară „Patria mea de ieri, de azi şi de mâine” dedicată poetului Dumitru Matcovschi, cu participarea liceenilor de la liceul „Andrei Vartic”, cl. X-XII. S-au recitat şi poezii din creaţia poetului, urmate de piese muzicale. Spectatorii au rămas surprinşi de secvenţele din piesa „Troiţa” (după D. Matcovschi) în interpretarea M. Ganganu şi Ion Suvac. Participanţilor li s-au oferit pliante, cadouri. Juriul FNCL, etapa locală, în urma jurizării au înaintat la Concursurile naţionale, anunţate de organizatori formularele învingătorilor. Din numele colaboratorilor bibliotecii „Petre Ştefănucă” şi a filialelor sale ţinem să le mulţumim Consiliului raional Ialoveni, Secţiei Cultură şi Pri- măriei oraşului Ialoveni pentru încredere, sprijin la organizarea acestui festival, iar prietenilor, benefi- ciarilor, tuturor oamenilor de bună credinţă pentru parteneriat şi susţinere. Valentina Plamadeală, director BPO „Petre Ştefănucă” Ialoveni Biblioteca Publică Raională Nisporeni Dat fiind faptul, că este un eveniment de an- vergură naţională, ediţia a IV-a a Festivalului Na- ţional al Cărţii şi Lecturii, a avut loc şi în raionul Nisporeni, inaugurat fiind la data de 31 august în cadrul Sărbătorii „Limba Noastră”. Receptivă invi- taţiei de a participa, anume comunitatea locală a făcut posibilă desfăşurarea Festivalului, denotând predilecţie pentru tot ce însumează noţiunea de cul- tură. Aducând un omagiu valorii incontestabile a cărţilor, a bibliotecii şi a actului lecturii, Biblioteca Publică Raională Nisporeni a organizat activităţi culturale într-un regim mai puţin obişnuit, încercând astfel să cuprindă o arie mai extinsă de cititori, mediile virtuale ale potenţialilor cititori. Standurile expoziţionale: „Anul 2014 - Anul Dumitru Matcovschi”, „Dumitru Matcovschi - lumina demnităţii naţionale”, „31 august – Ziua Limbii Române”, „Cele mai citite cărţi”, şi „1 sep- tembrie – Ziua cunoştinţelor” precum şi afişele pub- licitare color, gen: „Keep calm & iubeşte biblio- teca”, „Keep calm & citeşte cărţi bune”, „Keep calm & read on”, „Keep calm & wonder what to read next” etc. au fost expuse în atenţia întregii comunităţi pentru o promovare cât mai original posibilă a cărţii şi a lecturii. De asemenea, au avut loc lecţii bibliografice la toate clasele de a IX-a şi a X-a în liceele teoretice din Nisporeni: „Boris Ca- zacu”, „Mircea Eliade”, „Ştefan cel Mare”, precum şi la Gimnaziul „Mihai Eminescu”, cu tema „Biblioteca – cercetare, cunoaştere, cultură”. Iar pentru a reduce şi mai mult distanţa dintre biblio- tecă şi public, s-a creat blog-ul Bibliotecii Publice R a i o n a l e N i s p o r e n i www.bibliotecanisporeni.blogspot.com accesibil tuturor celor dornici de a se informa, de a urmări, conversa şi aprecia virtual activitatea acesteia. Ac- tualizarea blog-ului, îndeplinită cu acurateţe, începând de la data formării lui, este un imperativ pentru bibliote- cari, mai ales dacă luăm în considerare, că un blog reflectă necesităţile şi cerinţele tot mai variate ale utili- zatorilor. În acest an, Festi- valul Naţional al Cărţii şi Lec- turii a reprezen- tat o experienţă culturală inedită pentru toată c o m u n i t a t e a iubitoare de carte şi lectură, dar nu numai, implicând-o şi educând-o în scopul promovării culturii în toate domeniile ei, dar mai ales ajutându-i să înţeleagă mai bine ce este de fapt o bibliotecă şi ce rol deose- bit are ea pentru dezvoltarea orizontului de cuno- aştere a fiecărei persoane. Elizaveta Tîmbur, director Biblioteca Publică Raională Nisporeni
 15. 15. 15 Centrul Raional de Informare şi Documentare “Mihail Sadoveanu”, Soroca Sumarul momentului 31 august la Soroca a în- sumat sărbătorirea a trei evenimente: Sărbătoarea Naţională Limba Noastră cea Română, Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii şi Programul „Anul 2014 – declarat la Soroca Anul Aurelian Silvestru”. Au onorat sărbătoarea cu prezenţa sa şi cu discursuri scriitorii : Iulian Filip, Aurelian Silvestru, Vasile Romanciuc, Ion Berghia, Petre Popa, vice-directorul BNRM doamna Vera Osoianu, vice-directorul Liceului „Prometeu” din Chisinău doamna Larisa Silvestru, oaspeţi din România, soroceni. Au fost recitate poezii, s-au expus diverse opinii cu referire la moment. Domnul Iulian Filip a citit o poezie proaspăt „plămădită” la orele 5 dimineaţa, înainte de pornire spre Soroca şi inclusă ca autograf la setul de donaţii personale, poezia era completată cu autopor- tretul scriitorului care exprima dispoziţia către mo- mentul pornirii. Ca deschizător de drumuri în ţara înţelepciunii neobositul Aurelian Silvestru a avut ce comunica sălii: mai multe momente frumoase, unice din activitatea sa de director de liceu, autor, psi- holog, purtător de valori morale au vărsat lumină asupra modul de dăinuire a omului etalon Aurelian Silvestru. Întâlnirea cu Aurelian Silvestru are şi un scurt istoric: titlurile publicaţiilor domnului Aurelian Silvestru deja atrăsese atenţia cititorului sorocean prin noutatea şi îndrăzneala temelor abor- date, iar întâlnirea din 14 martie 2012 ce s-a produs în incinta bibliotecii a fost prea de scurtă durată şi a lăsat în afara programului mai multe viziuni ale copiilor, atitudini, desene, nemulţumiri; întâlnirea nu a acoperit nici interesul echipei „M. Sadoveanu” pentru creaţia silvestriană. Deci, s-a anunţat anul 2014 – anul lecturii Aurelian Silvestru. O frumoasă şi plăcută oră de versuri a recitat Vasile Roman- ciuc. Poezia sa cu „busuioc la naştere, busuioc la moarte” a tulburat publicul sorocean. Un moment de bilanţ a sărbătorii a făcut domnul Grigore Bu- cătaru, şef SCT Soroca, aducând un omagiu cărţi- lor şi creatorilor acestora. Momentul s-a finisat cu cântecul regretaţilor Ion şi Doina Aldea Teodorovici „Răsai” intepretat de Anatol Rudei şi acompaniat la pian de Grigore Bucătaru, mai apoi preluat de toată sala. Delegaţia de la Chişinău a bu- curat beneficiarii soroceni cu o donaţie de 139 de titluri de carte nouă. De asemenea, scriitori au făcut donaţii personale bibliotecii. Filialele bibliotecii au susţinut FNCL organizând even- imentele: ora literară „Ion Druţă scriitor al tuturor vea- curilor” (filiala nr. 4), „Dumitru Matcovschi – poetul neamului meu” – recital de poezie, expoziţie (filiala pentru copii „S. Grama”), postere „Mesaje de la cititorii soroceni”, „Fărâme din sufletul lui Aurelian Silvestru”, expoziţii, panouri. Eugenia Răilean, director Centrul Raional de Informare şi Documentare „Mihail Sa- doveanu”, Soroca
 16. 16. 16 Festivalul Național al Cărții și Lecturii Buletin informativ nr. 2 (4), 2014 TOPUL CELOR MAI CITITE CĂRŢI 2013 CĂRŢILE UNESC EUROPA Topul celor mai citite 10 cărţi ale anului 2013 Nu este niciun prieten mai loial decât cartea. Ernest Hemingway Topul celor mai citite 10 cărţi ale anului ediţia 2013 este un studiu asupra opiniilor cititorilor realizat de Biblioteca Naţională a Republicii Moldova, cu sprijinul Camerei Naţionale a Cărţii şi al bibliotecilor publice din Republica Moldova. Scopul studiului este evidenţierea opţiunilor şi preferinţelor cititorului autohton vizavi de producţia editorială, exprimarea calităţii activităţii editoriale, din anul de referinţă şi stimularea creaţiei literare şi a studiului istorirei. Titlurile de carte sunt selectate după următoare- le criteriii :  să fie editate în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013;  autorii să fie originari din Republica Moldova sau să fie membri ai Uniunii Scriitorilor din Moldova şi istorici din ţară ;  să fie editate pe suport de hârtie ;  nu participă la concurs: manualele şcolare, literatura pentru copii, reeditările, dicţionarele şi traducerile; Lista de publicaţii a fost elaborată în baza fişiierilor de Depozit Legal de la Biblioteca Naţională, Bibliografiei Naţionale a Moldovei de la Camera Naţională a Cărţii, iar conform observaţiilor realizatorilor topului. o mare parte din cărţi au fost depistate şi pe rafturile librăriilor din Chişinău, Pentru investigaţie s-a realizat un chestionar cu 193 de titluri din apariţiile editoriale ale anului 2013, structurate în următoarele compartimente: I. Literatura artistică, critică literară, publicistică în limba română – 116 cărţi II. Literatura aristică, critică literară, publicistică în limba rusă – 31cărţi III. Debut – 37 cărţi IV. Istoria din Republicii Moldova – 9 cărţi Generalizând opiniile tuturor celor intervievaţi cele mai citite 10 cărţi ale anului 2013 sunt: Valentina Popa, şef Centru “Statistică şi Sondaje”, BNRM
 17. 17. 17 IDEI PENTRU EDIŢIILE VIITOARE Festivalul Naţional a Cărţii şi Lecturii 2014 ediţia a IV-a s-a finalizat şi a adus rezultate pe măsura amplorii sale. Menţionăm, că bibliotecile publice în marea lor parte au fost receptive la festival de o mare extindere naţională. Bibliotecile publice au organizat diverse activităţi în cadrul festivalului, au participat în concursuri la cele 5 categorii. Este necesar să atagem atenția asupra unor sugestii vis-a-vis de Festivalul Naţional al Cărţii şi Lecturii 2014 şi anume :  Mobilizarea tuturor bibliotecilor din teritoriu in- clusiv a celor comunale la participare  Atragerea atenţiei administraţiei publice locale pentru sprijinirea financiară mai serioasă a Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii  Antrenarea şi implicarea mai activă a bibliote- carilor în această activitate Pe viitor va fi salutabilă iniţiativa de a introduce următoarele concursuri, ca de exemplu: “Biblioteca cu cele mai numeroase lansări de carte”, “Cel mai atractiv slogan şi logou al bibliotecii”, “Cel mai solicitat serviciu tradiţional”, “Cel mai apreciat serviciu electronic în promovarea cărţii şi lecturii”, “Cel mai fidel voluntar în sprijinirea promovării cărţii şi lecturii în bibliotecă”. Va fi nevoie de o mobilizare temeinică atât a bibliotecarilor cât şi a lucrătorilor din adiministraţia raioanelor pentru a perfecţiona următoarea ediţie a Fes- tivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii. Anume FNCL este momentul potrivit pentru a uni forţele comune şi a face activităţi reuşite consacrate cărţii şi lecturii. Irina Cozlov, specialist principal Serviciul Dezvoltare în biblioteconomie BNRM, str. 31 August 1989, nr. 78 A, Chişinău, 2012, Republica Moldova Tel.: (+373 022) 22 14 75; Fax: (+373 022) 22 14 75 www.bnrm.md e-mail: biblioteca@bnrm.md Serviciul Dezvoltare în biblioteconomie Elaborare: Irina Cozlov Procesare computerizată: Ecaterina Dmitric În cadrul desfășurării Festivalului Național al Cărții și Lecturii , ediția a IV-a conscarată Integrări Europene a Republicii Moldova și a Anului Dumitru Matcovschi au fost organizate activități coordonate de Biblioteca Națională a Republicii Moldova. În cadrul acestor activități au fost organizate întâlniri cu scriitorii: Mihai Cimpoi, Aurelian Silvestru, Vasile Romanciuc, Iulian Filip, Vasile Căpățână, Ianoș Țurcanu, Claudia Partole, Iurie Colesnci, Valeriu Matei, Nicolae Dabija, Vlad Crețu și donații masive de cărți de la Centrul de Carte și Cultură Românească. Bibliotecile în care au fost organizate activitățile culturale coordonate de Biblioteca Națională a Republicii Moldova au fost: Biblioteca Publică Raională “Mihai Eminescu” din Rezina, coordonator Galina Davâdic “Două sărbători sub semnul cărții” Biblioteca Publică s. Cuizăuca, șef de bibliotecă Lidia Odobescu Biblioteca Publică Orășenească “Tamara Isac“ din Criuleni, coordonator Viorica Șapavalov Biblioteca Publică s. Izbiște, șef de bibliotecă Alexandru Rusu Centrul Raional de Informare și Documentare “Mihail Sadoveanu“ din Soroca, coordonator Eugenia Răileanu Biblioteca Publică Raională “Mihail Sadoveanu“, coordonator Nadejda Pădure Biblioteca Publică din s. Bucovăț, șef de bibliotecă Lidia Hachi Biblioteca Publică din s.Tătărești, șef de bibliotecă Victoria Marola Biblioteca Publică Raională din Anenii-Noi, coordonator Maria Trofimov Biblioteca Publică s. Bulboaca, Olga Platon Festivalul Național al Cărții și Lecturii, ediția a IV-a, 2014 Activități în teritoriu coordonate de Biblioteca Națională a Republicii Moldova

×