Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliotecile și implementarea Agendei ONU 2030: Ghid

85 views

Published on

Bibliotecile și implementarea Agendei ONU 2030: Ghid. O adaptare a recomandărilor IFLA

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bibliotecile și implementarea Agendei ONU 2030: Ghid

  1. 1. 1 Bibliotecile și implementarea Agendei ONU 2030: Ghid O adaptare a recomandărilor IFLA Preambul Bibliotecile au o contribuție importantă în dezvoltare. Scopul acestui material este de a scoate în evidență cum bibliotecile contribuie la „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”. Scopul ghidului este de a ajuta bibliotecarii să analizeze cum biblioteca deja contribuie la Agenda ONU 2030, și o reflecție asupra activităților care pot fi întreprinse pentru a promova aceasta la nivel local sau național. Ghidul este conceput pentru a înțelege cum bibliotecile contribuie la nivel local și poate fi utilizat pe parcursul conferințelor, atelierelor de lucru, întrunirilor, instruirilor. Activitate: Cum bibliotecile contribuie deja la promovarea și realizarea ODD-urilor Pasul 1. Faceți o listă a programelor și serviciilor pe care biblioteca le oferă. Un program poate fi o instruire, activitate, pe care le oferă biblioteca pentru utilizatori. Poate fi o serie de instruiri sau un eveniment de o singură dată. Un serviciu include toate resursele, materialele, tehnologiile, funcționarea bibliotecii on-line sau ca spațiu fizic. Programe Obiectivele acestui program Servicii Obiectivele acestui serviciu Exemplu: Instruirea seniorilor în utilizarea TIC Exemplu: a sprijini incluziunea digitală în rândurile seniorilor în așa fel ca ei să poată comunica cu familiile lor Exemplu: acces la colecțiile bibliotecii, acces la catalogul on- line, biblioteca ca spațiu fizic comunitar Exemplu: utilizatorii vor cunoaște cele mai actuale informații din domeniul de interes, fiecare doritor va avea acces la un loc sigur și bine reglementat Pasul 2. Faceți o trecere în revistă a ODD și alegeți pe cele de cel mai mare interes pentru populația țintă Există 17 ODD și 169 de sarcini. Identificați unul sau două Obiective care sunt cele mai relevante pentru bibliotecă, asociație sau țară
  2. 2. 2 Noi am selectat următoarele Obiective: Pasul 3: Folosind programele și serviciile menționate în Pasul 1 și Obiectivele selectate descrieți serviciile corespunzător Obiectivelor. Obiectivele de Dezvoltare Durabilă sunt foarte largi, dar sarcinile din cadrul fiecărui obiectiv sunt mult mai specifice. În unele cazuri, va putea fi identificată o sarcină specifică pe care programul sau serviciul susține. Dar este posibil ca biblioteca să susțină un obiectiv mai general. Pentru a susține un mesaj, pot fi combinate Obiectivul, activitatea și scopul activității: Ex: biblioteca contribuie la realizarea (Obiectivului …) prin (programe și servicii) care susțin (obiectivele) Obiectivul Programul sau serviciul de bibliotecă care sprijină acest Obiectiv Mesajul Obiectivul 4. Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți Ore de povești pentru copii Biblioteca noastră contribuie la Obiectivul 4 privind educația de calitate prin oferirea orelor de povești pentru copii care susțin alfabetizarea timpurie Obiectivul 9. Industrie, inovație și infrastructură – Construcția unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației Trening-uri în TIC pentru seniori Biblioteca noastră contribuie la Obiectivul 9 privind inovațiile și infrastructura prin furnizarea trening-urilor în TIC pentru seniori care sprijină incluziunea socială în rândurile seniorilor ca ei să poată comunica cu familiile, etc Pasul 4. Dovada activității. Indicatori. Impact Puteți susține mesajul cu dovezile despre cât de efective sunt programele și serviciile oferite. Decidenții, fondatorii, membrii comunității, etc vor aprecia statisticile, istoriile de succes și alte informații care demonstrează cât de semnificativă este activitatea bibliotecii. Obiectivul Programul sau serviciul de bibliotecă care sprijină acest Obiectiv Mesajul Dovada. Indicatorii Obiectivul 4. Educație de calitate – Ore de povești pentru copii Biblioteca noastră contribuie la Exemple: 150 de copii au participat la acest
  3. 3. 3 Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți Obiectivul 4 privind educația de calitate prin oferirea orelor de povești pentru copii care susțin alfabetizarea timpurie program în anul 2017 Un sondaj al învățătorilor demonstrează că copiii care au participat în program înainte de a începe școala au abilități de lectură mai bune decât copiii de aceiași vârstă care n-au participat Obiectivul 9. Industrie, inovație și infrastructură – Construcția unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației Trening-uri în TIC pentru seniori Biblioteca noastră contribuie la Obiectivul 9 privind inovațiile și infrastructura prin furnizarea trening- urilor în TIC pentru seniori care sprijină incluziunea socială în rândurile seniorilor ca ei să poată comunica cu familiile, etc Exemple: 50 de seniori au participat celpuțin la un trening pentru a învăța cum să utilizeze un computer sau să-și deschidă un cont pe o rețea de socializare. Una dintre participante a spus că ea s-a transferat cu traiul în țară cu 10 ani în urmă și de atunci n-a mai vizitat țara de origine. Acum cu abilitățile dobândite la bibliotecă ea poate trimite email- uri sau comunica cu familia mai des decât până acum Pasul 5. Distribuie mesajul tău – diseminează informația cum biblioteca ta contribuie la ODD-uri. Distribuie mesajul în comunitate: creează postere, prezentări, publică postări, dă interviuri, comunică experiența ca să ajungă la persoanele interesate de practici de calitate în promovarea ODD-urilor.

×