Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bibliotecile de colegii
în contextul restructurării
învățământului profesional
tehnic și noului cadru de
reglementare:
pri...
Agenda
• Restructurarea învăţământului profesional tehnic
• Cadrul de reglementare
• Prioritățile bibliotecilor din instit...
Restructurarea învăţământului
profesional tehnic
• Cartografierea instituțiilor VET
• Reconfigurarea reţelei de instituţii...
Restructurarea învăţământului
profesional tehnic
Instituții de învățământ profesional tehnic postsecundar și non-
terțial
...
Restructurarea învăţământului
profesional tehnic
Centrele de Excelență: funcții și atribuții
• Centru de formare profesion...
Cadrul de reglementare -
provocări pentru biblioteci
• Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014 (art....
Cadrul de reglementare și normativ
din domeniul infodocumentar
• L E G E cu privire la biblioteci
• Regulament privind act...
Prioritățile bibliotecilor din IÎPT
• 1. Consolidarea poziţiei Bibliotecii de centru informaţional-documentar, educativ și...
1. Consolidarea poziţiei Bibliotecii de centru
informaţional-documentar, educativ şi
cultural în instituția de învățământ
...
2. Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii
Acțiuni de lobby/advocacy privind:
• menținerea/lărgirea spațiilor actuale:...
3. Diversificarea și modernizarea
serviciilor de bibliotecă
• Diversificarea și adaptarea serviciilor de bibliotecă și a f...
4. Formarea profesională
continuă a personalului
• Solicitarea unor programe de formare continuă în cadrul Centrelor de Fo...
5.Perfecționarea managementului
și activității de marketing
• Actualizarea documentelor de reglementare a
activității Bibl...
6. Cooperare și creare de
parteneriate cu alte instituţii
• Realizarea proiectelor și activităților comune cu bibliotecile...
Tendințe
• Elaborarea Regulamentului-Cadru de Organizare și Funcționare a bibliotecilor din
învățământul profesional tehni...
Concluzii
Implementarea noului cadru legislativ și de reglementare în bibliotecile
VET va permite:
• Integrarea în noul co...
Vă mulțumesc pentru atenție!
Tatiana Ambroci
Date contact:
e-mail: ambrocitatiana7@gmail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bibliotecile de colegii în contextul restructurării învățământului profesional tehnic și noului cadru de reglementare: priorități și tendințe - Tatiana Ambroci

50 views

Published on

Bibliotecile de colegii în contextul restructurării învățământului profesional tehnic și noului cadru de reglementare: priorități și tendințe - Tatiana Ambroci, Centrul de Excelență în Construcții
Comunicare susținută în cadrul Forumului Managerilor din Sistemul Național de Biblioteci, 2 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bibliotecile de colegii în contextul restructurării învățământului profesional tehnic și noului cadru de reglementare: priorități și tendințe - Tatiana Ambroci

 1. 1. Bibliotecile de colegii în contextul restructurării învățământului profesional tehnic și noului cadru de reglementare: priorități și tendințe Tatiana Ambroci Centrul de Excelență în Construcții
 2. 2. Agenda • Restructurarea învăţământului profesional tehnic • Cadrul de reglementare • Prioritățile bibliotecilor din instituțiile VET • Tendințele BIVET • Concluzii
 3. 3. Restructurarea învăţământului profesional tehnic • Cartografierea instituțiilor VET • Reconfigurarea reţelei de instituţii VET • Elaborarea cadrului de reglementare • Actualizarea Nomenclatorului profesiilor • Elaborarea noilor curricula racordate la cadrul Naţional al Calificărilor • Implementarea Sistemului de asigurare a calității • îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale: reconstrucții, reparații capitale, dotare cu echipamente moderne
 4. 4. Restructurarea învăţământului profesional tehnic Instituții de învățământ profesional tehnic postsecundar și non- terțial • Colegii de stat – 29 • Colegii private – 3 • Centre de Excelență - 11
 5. 5. Restructurarea învăţământului profesional tehnic Centrele de Excelență: funcții și atribuții • Centru de formare profesională inițială • Centru de formare profesională continuă • Centru de Instruire prin sistem dual • Centru de asigurare didactică, curriculară şi metodologică • Centru de coordonare și ghidare a activității școlilor profesionale și a colegiilor arondate la Centrul de excelență • Centru de certificare a competențelor profesionale, dobândite în mediu informal și non-formal
 6. 6. Cadrul de reglementare - provocări pentru biblioteci • Codul educației al Republicii Moldova, nr. 152 din 17.07.2014 (art. 64 (4). SÎM) • STRATEGIA de dezvoltare a învăţămîntului vocaţional/tehnic pe anii 2013-2020 (Hot. Guv. nr.97 1.02.2013) • Regulamentul–cadru de organizare și funcționare a Centrului de excelență, a instituţiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar (OME nr. 1158 din 04.12.2015; OME nr.550 din 10.06.2015) • Ghidul Managementului Calității în învățămîntul profesional tehnic • Ordinul nr. 1043 din 29 octombrie 2015 cu privire la aprobarea Standardelor minime de dotare cu mijloace TIC a instituțiilor din învățămîntul profesional tehnic.
 7. 7. Cadrul de reglementare și normativ din domeniul infodocumentar • L E G E cu privire la biblioteci • Regulament privind activitatea metodologică în cadrul sistemului naţional de biblioteci din Republica Moldova • Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare personalului de specialitate din biblioteci
 8. 8. Prioritățile bibliotecilor din IÎPT • 1. Consolidarea poziţiei Bibliotecii de centru informaţional-documentar, educativ și cultural în instituția de învățământ • 2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii • 3. Diversificarea serviciilor de bibliotecă • 4. Formarea profesională continuă a personalului • 5.Perfecționarea managementului și activității de marketing • 6. Cooperare și parteneriate cu alte instituţii
 9. 9. 1. Consolidarea poziţiei Bibliotecii de centru informaţional-documentar, educativ şi cultural în instituția de învățământ • Dezvoltarea resurselor infodocumentare în corespundere cu necesitățile utilizatorilor, profilul instituției și rigorile procesului educațional • Implementarea Schemei de Închiriere a Manualelor școlare • Achiziționarea manualelor de specialitate în format tradițional și electronic pentru acoperirea curricula, a disciplinelor noi • Atragerea resurselor pentru achiziții prin proiecte, parteneriate cu agenții economici • Asigurarea informațional-didactică a premizelor pentru acreditarea specialităților și implementarea Managementului de asigurare a calității • Formarea culturii informației a utilizatorilor prin oferirea serviciilor de educație formală, nonformală și informală.
 10. 10. 2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii Acțiuni de lobby/advocacy privind: • menținerea/lărgirea spațiilor actuale: reparații, amenajarea ergonomică și atractivă , dotare cu mobilier specializat • includerea bibliotecilor în proiectele de renovare și de modernizare a instituțiilor profesional-tehnice • Dotare cu echipament tehnic • Dotare cu soft
 11. 11. 3. Diversificarea și modernizarea serviciilor de bibliotecă • Diversificarea și adaptarea serviciilor de bibliotecă și a facilităților la necesitățile educaționale, de instruire și cercetare • Dezvoltarea unor servicii şi facilităţi noi și calitative pentru utilizatori în bază de TIC • Extinderea accesului la serviciile bibliotecii prin utilizarea Internetului • Furnizarea şi desfăşurarea de programe culturale şi educative în raport cu necesitățile utilizatorilor și cu impact pentru dezvoltarea profesională și personală a acestora
 12. 12. 4. Formarea profesională continuă a personalului • Solicitarea unor programe de formare continuă în cadrul Centrelor de Formare Continuă în conformitate cu necesitățile bibliotecarilor din IÎPT • Participarea la activități de formare continuă non-formale și informale organizate de centrele biblioteconomice: programe de instruire, conferinţe, mese rotunde • Sensibilizarea centrelor biblioteconomice pentru acordarea asistenței metodologice bibliotecarilor din ÎPT • Pregătirea pentru atestare, confirmare/conferire a gradului de calificare
 13. 13. 5.Perfecționarea managementului și activității de marketing • Actualizarea documentelor de reglementare a activității Bibliotecilor în conformitate cu noul cadru legislativ • Promovarea bibliotecii si a serviciilor în cadrul instituţiei, în mediul infodocumentar şi în comunitate
 14. 14. 6. Cooperare și creare de parteneriate cu alte instituţii • Realizarea proiectelor și activităților comune cu bibliotecile din Sistemul de biblioteci • Cooperarea cu bibliotecile din rețea în scopul împrumutului și schimbului de documente, împărtășirea bunelor practici • Parteneriate cu bibliotecile similare din țară și de peste hotare • Colaborări cu ONG-uri, cu asociații profesionale, agenți economici etc. în vederea realizării activităților în raport cu obiectivelor educaționale
 15. 15. Tendințe • Elaborarea Regulamentului-Cadru de Organizare și Funcționare a bibliotecilor din învățământul profesional tehnic (CBÎ) • Actualizarea documentelor interne: ROI, Fișa post, instrucțiuni, politici • Elaborarea Strategiei de dezvoltare al bibliotecii din învățământul profesional tehnic • Unificarea structurii Plan/raport • Preocuparea pentru implementarea REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA METODOLOGICĂ ÎN CADRUL SISTEMULUI NAŢIONAL DE BIBLIOTECI DIN REPUBLICA MOLDOVA • Sporirea gradului de implicare a bibliotecii în formarea profesională a elevilor prin oferirea informației calitative pe orice format, oferirea serviciilor de calitate în spații atractive pentru public
 16. 16. Concluzii Implementarea noului cadru legislativ și de reglementare în bibliotecile VET va permite: • Integrarea în noul context informațional și educațional • transformarea bibliotecilor VET în spații instructiv-educative, de formare la utilizatori a competențelor-cheie • transformarea bibliotecilor VET in spații de difuzare сulturală și informațională • difuzarea сătre utilizatori a сunoașterii, a informațiilor сuprinse în сoleсții întru realizarea demersului educațional • orientarea spre servicii.
 17. 17. Vă mulțumesc pentru atenție! Tatiana Ambroci Date contact: e-mail: ambrocitatiana7@gmail.com

×