Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblioteca Națională a României - Contribuții la patrimoniul cultural european în mediul virtual. Marinela Covaci

75 views

Published on

Biblioteca Națională a României - Contribuții la patrimoniul cultural european în mediul virtual. Marinela Covaci

Comunicare susținută în cadrul Conferinței Internaționale „Dezvoltarea cooperării bibliotecilor europene în spațiul virtual”, 1 noiembrie 2017, Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biblioteca Națională a României - Contribuții la patrimoniul cultural european în mediul virtual. Marinela Covaci

 1. 1. Marinela Covaci
 2. 2. • BNaR – prezentare generală o Biblioteca în date o Filiale o Acorduri și parteneriate o Platforme digitale • Contribuții la patrimoniul cultural european virtual
 3. 3. Sediul central în București cu o suprafață utilă de aproximativ 50.000 mp Jumătate din suprafață este spațiu liber: studiu individual, manifestări educative și culturale, spații expoziționale 9 săli de lectură oferind 180 de locuri de studiu
 4. 4. Organizează și coordonează la nivel central, Depozitul Legal; Organizează și gestionează Rezerva națională de publicații; Este Centru național de patologie și restaurare a documentelor; Este Centru național ISBN-ISSN-ISMN-CIP; Este Centru național de schimb; Este centru metodologic național, elaborează norme și instrucțiuni pentru bibliotecile publice și efectuează studii, cercetări și informare documentară în domeniul biblioteconomic dar și în sectoare ale domeniului cultural Coordonează activitatea Comitetului Tehnic de Standardizare CT-229 Biblioteconomie. Informare. Documentare din cadrul Asociației de Standardizare din România (A.S.R.O.) Elaborează Bibliografia Națională a României, pentru toate tipurile de documente; Elaborează Catalogul Cărților străine și Repertoriul publicațiilor periodice străine intrate în bibliotecile din România; Valorifică patrimoniul documentar, aplicând strategia de digitizare a bibliotecii, prin prezervare și accesibilizare în mediul virtual
 5. 5. , În regim tradițional Catalog sistematic general Catalog alfabetic general Catalog titluri de beletristică În regim informatizat Catalogul general (1992 - ) Biblioteca digitală (2009 - ) Catalogul Structurilor Infodocumentare din România (CASIDRO)
 6. 6. În format electronic, disponibile pe website-ul BNaR la adresa www.bibnat.ro : • Abstracte în bibliologie și știința informării (ABSI); Aniversări culturale; • Bibliografia cărților în curs de apariție (CIP); Bibliografia Națională Română, cu seriile: Articole din publicații periodice. Cultură Cărți. Albume. Hărți Documente muzicale tipărite și audiovizuale Publicații seriale Românica Teze de doctorat; • Catalogul cărților străine intrate în bibliotecile din România; Repertoriul periodicelor străine intrate în bibliotecile din România; • Informare și documentare: activitate științifică și profesională; Raport anual; În format tipărit: • Biblioteca: Revistă de Bibliologie și Știința Informării; • Biblioteconomie: sinteze, metodologii, traduceri; • Revista Bibliotecii Naționale a României; • Revista Română de Conservare și Restaurare a Cărții; • Revista Română de Istorie a Cărții.
 7. 7. . Acces gratuit la publicațiile din colecțiile bibliotecii Asigurarea catalogării înaintea publicării (CIP) Atribuirea numerelor internaționale standardizate (ISBN, ISMN, ISSN) Consultarea, în cadrul centrelor culturale românești din străinătate, a publicațiilor culturale și științifice românești, furnizate de bibliotecă Informații bibliografice Îndrumare în utilizarea instrumentelor de reflectare, organizare și consultare a publicațiilor Acces la informație pentru persoane cu dizabilități vizuale. Servicii de referințe Acces gratuit la Internet Servicii de împrumut național și internațional. Pune la dispoziție săli de conferință, spații expoziționale, spații multifuncționale și spații de formare profesională
 8. 8. An 2012 2013 2014 2015 2016 Posturi ocupate 228 234 227 224 228 Posturi aprobate 269 269 261 261 261
 9. 9. Biblioteca Națională a Moldovei Biblioteca Naţională Széchényi a Ungariei Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă din Chișinău Biblioteca Națională a Turciei Biblioteca Națională a Rusiei Biblioteca Națională a Belarus Biblioteca Națională a Japoniei Biblioteca Națională și Universitară Sant Kliment din Bulgaria Biblioteca Regională din Silistra Bulgaria
 10. 10. • LIBER- Asociation of European Research Libraries • CENL- The Conference of European National Librarians • TEL- The European Library • EUROPEANA
 11. 11. Manuscriptorium The European Library Europeana
 12. 12. •Proiectul Enrich-Manuscriptorium (2007-2009): 109 de documente din colecția de carte românească veche (sec. XVI – XVIII) de o deosebită valoare culturală, istorică şi artistică, precum şi 123 de manuscrise preţioase din colecţiile Filialei Batthyaneum •Proiectul REDISCOVER (Reunion of Dispersed Content: Virtual Evaluation and Reconstruction) (2009-2010): 306 documente de secol XV-XVII Manuscriptorium •2009 : Biroul Biblioteca virtuală (Legea 334 ) •Platforma digitală •~8500 documente din public domain, colecții diverse The European Library •TEL plus (2007-2009): bune practici în domeniul colaborării în proiecte internaţionale şi în cel al interoperabilităţii; obţinerea calităţii de membru cu drepturi depline în The European Library; integrarea colecţiilor Bibliotecii Naţionale a României în portalul: www. theeuropeanlibrary.org. •O parte din baza de date bibliografică •2014: 106 periodice •2015-2017: 3800 resurse (public domain și metadate sub licență CC0) Biblioteca Digitală Națională
 13. 13. •659 resurse •~4000 resurse (public domain și metadate CC0) ) •~8500 resurse
 14. 14. Scanarea colecţiilor de patrimoniu manuscrise, cărţi vechi, lucrări de grafică, fotografii, hărţi etc. Criteriile de selecţie: o regimul juridic (dreptul de autor şi dreptul de difuzare); o gradul de interes şi adresabilitate; o valoarea documentară; o reprezentativitatea pentru un anumit domeniu, o anumită perioadă de timp sau o anumită regiune geografică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional; o prezervarea documentelor originale; Publicarea pe web o http://digitool.bibnat.ro:8881/R o http://www.europeana.eu o http://www.manuscriptorium.com/
 15. 15. Respectarea standardelor de completare a metadatelor, de creare a conținutului digital și de mapare a datelor o Ghid de digitizare – pilonul tematic ”Biblioteci, disponibil la (http://www.bibnat.ro/Comisia-pentru-digitizarea-patrimoniului-cultural-scris-s136- ro.htm ) o EUROPEANA Data Model – Mapping Guidelines v2.2, 2014, disponibil la http://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Share_your_data/Technica l_requirements/EDM_Documentation/EDM_Mapping_Guidelines_v2.2.pdf o Ghidul de accesibilizare, disponibil la http://pro.europeana.eu/share-your- data/rights-statement-guidelines/available-rights-statements
 16. 16. Dotare tehnică: 2 scanere profesionale; 1 staţie grafică prelucrare imagini (soft din gama Adobe); Software DigiTool Resurse umane: 2 persoane Biroul Biblioteca Digitală 2 persoane Serviciul Colecţii Speciale pentru scanare (gestionarii colecțiilor) Implicaţii directe asupra volumului de obiecte scanate și asupra realizării metadatelor Arhivare • Au fost stocate aproximativ 25 TB pe HDD-uri interne, care au un grad de siguranţă destul de scăzut Nu dispunem de un smart storage
 17. 17. 1965 documente istorice din secolele XV – XIX http://www.europeana.eu/portal/search?q=europeana_collectionName %3A9200442* Aceste documente provin în special din arhive familiale – Cantacuzino- Paşcanu, Sturza-Bîrlădeanu, Beldiman Magdalena, Ştefan Bonachi, Grigore Buicliu, Elena D. Catargi, Ghe. Ghibănescu, N. Docan şi sunt relative la sate, mănăstiri şi moşii din Ţara Românească şi Moldova. În majoritate sunt acte de vânzare cumpărare, zapise, ispisoace, hotărnicii de moşii, acte de judecată, danii, scutiri de impozite, întăriri de drepturi de proprietate ş.a. Fond Kogălniceanu, Fond Saint-Georges, Fond Brătianu
 18. 18. 766 documente http://www.europeana.eu/portal/search?q=europeana_collectionName%3A9200459* Include ediţii cu valoare documentară, istorică si artistică, reprezentative pentru istoria tiparului secolelor XVI-XX. Fondul are un pronunţat caracter umanist, cuprinzând opere ale autorilor clasici din antichitate şi până în timpurile prezente, publicate în cele mai de seamă centre tipografice ale Europei Scrieri ale renumitului umanist Erasmus din Rotterdam - dintre care cea mai cunoscută este Elogiul nebuniei - publicate în 1515, respectiv 1518, la Basel Istoriile lui Herodot, in editio princeps, în limba greacă, tipărite în anul 1502 la Veneţia de Aldus Manutius, lucrarea purtând, pe foaia de titlu şi pe ultima filă a lucrării, marca tipografică a acestuia, cu delfin şi ancoră
 19. 19. 766 documente http://www.europeana.eu/portal/search?q=europeana_collectionName%3A9200459* Include ediţii cu valoare documentară, istorică si artistică, reprezentative pentru istoria tiparului secolelor XVI-XX. Fondul are un pronunţat caracter umanist, cuprinzând opere ale autorilor clasici din antichitate şi până în timpurile prezente, publicate în cele mai de seamă centre tipografice ale Europei Scrieri ale renumitului umanist Erasmus din Rotterdam - dintre care cea mai cunoscută este Elogiul nebuniei - publicate în 1515, respectiv 1518, la Basel Istoriile lui Herodot, in editio princeps, în limba greacă, tipărite în anul 1502 la Veneţia de Aldus Manutius, lucrarea purtând, pe foaia de titlu şi pe ultima filă a lucrării, marca tipografică a acestuia, cu delfin şi ancoră
 20. 20. 373 documente într-o multitudine de limbi http://www.europeana.eu/portal/search?q=europeana_collectionName%3A920 0463* Două categorii de documente manuscrise: documente vechi şi lucrări moderne, relativ recente Dintre primele, remarcăm cele câteva volume ale lui Carol Nicolas în limba latină, cu titlul „Panis emendicatus animae” („Pâinea cerşită sufletului”), cu desene în peniţă şi creion. Aceste manuscrise religioase sunt de secol XVIII. Mai aproape de noi, menţionăm manuscrisele în limba greacă, cărţi de medicină din secolul XIX, care pot prezenta un mare interes pentru cei preocupaţi de istoria ştiinţelor. Spectaculoase vizual sunt manuscrisele religioase româneşti de secol XIX „Liturghia arhierească”, copiată de Veniamin Catulescu Cernican, şi „Canonul cel Mare al lui Andrei Criteanul” şi „Coligatul de cântări religioase din religia ortodoxă” copiate de Picu Pătruţ Procopie din Săliştea Sibiului.
 21. 21. 373 documente într-o multitudine de limbi http://www.europeana.eu/portal/search?q=europeana_collectionName%3A920 0463* Două categorii de documente manuscrise: documente vechi şi lucrări moderne, relativ recente Dintre primele, remarcăm cele câteva volume ale lui Carol Nicolas în limba latină, cu titlul „Panis emendicatus animae” („Pâinea cerşită sufletului”), cu desene în peniţă şi creion. Aceste manuscrise religioase sunt de secol XVIII. Mai aproape de noi, menţionăm manuscrisele în limba greacă, cărţi de medicină din secolul XIX, care pot prezenta un mare interes pentru cei preocupaţi de istoria ştiinţelor. Spectaculoase vizual sunt manuscrisele religioase româneşti de secol XIX „Liturghia arhierească”, copiată de Veniamin Catulescu Cernican, şi „Canonul cel Mare al lui Andrei Criteanul” şi „Coligatul de cântări religioase din religia ortodoxă” copiate de Picu Pătruţ Procopie din Săliştea Sibiului.
 22. 22. 266 documente relevante pentru istoria cărții românești http://www.europeana.eu/portal/search?q=europeana_collectionName%3A9200460* Prima carte românească tipărită (Liturghier slavonesc, Târgovişte, 1508), Biblia (București, 1688).
 23. 23. 266 documente relevante pentru istoria cărții românești http://www.europeana.eu/portal/search?q=europeana_collectionName%3A9200460* Prima carte românească tipărită (Liturghier slavonesc, Târgovişte, 1508), Biblia (București, 1688).
 24. 24. http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_collectionName%3A9 200421*&rows=12 149 lucrări reprezentative pentru peisajul cultural european din sec. al XV-lea cuprinzând cronici, texte istorice și religioase Include opere unicat în colecţiile din România, fiind singurele exemplare ale unei ediţii aflate în ţara noastră. Cel mai vechi incunabul păstrat în colecţie, „Apophtegmata” de Plutarch, în traducerea latină a lui Franciscus Philelphus, tipărit în anul 1571 la Venezia
 25. 25. http://europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_collectionName%3A9200375* &rows=12 187 documente publicate intre 1862 și 1942
 26. 26. • 443 documente • http://www.europeana.eu/portal/search?q=europeana_collectionName%3A9200461* Colecţia de fotografii Szathmari este rezultatul unui proces care s-a desfăşurat pe parcursul mai multor ani de cercetare, identificare, catalogare şi scanare a peste 400 de fotografii şi două albume tematice realizate de fotograful Carol Pop de Szathmari (1812 – 1887). Colecţia este compusă din fotografii realizate în atelierele lui Szathmari din Bucureşti dar şi din fotografii realizate în timpul călătoriilor sale prin ţară precum şi fotografiile din timpul Războiului de Independenţă 1877 – 1878. În galeria de portrete regăsim personalităţi politice sau ale vieţii publice.
 27. 27. 51 documente din secolele XIX-XX http://www.europeana.eu/portal/search?q=europeana_collectionName%3A9200462* Caricaturile semnate de Nicolae Petrescu-Găină (1871-1931) au fost publicate în ziarele şi revistele din cursul primelor trei decenii ale secolului XX, creaţiile sale bucurându-se de mare succes în epocă, intrucât reprezentau într-o manieră umoristică personalităţile politice şi culturale ale vremii, autorul exagerând anumite trăsături definitorii, principiul creaţiei sale fiind „Castigat ridendo mores”.
 28. 28. 51 documente din secolele XIX-XX http://www.europeana.eu/portal/search?q=europeana_collectionName%3A9200462* Caricaturile semnate de Nicolae Petrescu-Găină (1871-1931) au fost publicate în ziarele şi revistele din cursul primelor trei decenii ale secolului XX, creaţiile sale bucurându-se de mare succes în epocă, intrucât reprezentau într-o manieră umoristică personalităţile politice şi culturale ale vremii, autorul exagerând anumite trăsături definitorii, principiul creaţiei sale fiind „Castigat ridendo mores”.
 29. 29. Valoarea acestor partituri constă în importanţa artistică sau istorică a lucrărilor, vechimea lor, autorul, raritatea, locul unde au fost tipărite. cele mai vechi tipărituri fiind “Chorus-Buck” de Philip Caudella şi “Irmologhion sau Katavasieriu musicesc” ambele din 1823, dar, vom găsi şi partiturile vechi românesti din sec. al XIX-lea, care au devenit bunuri de patrimoniu, prin valoarea lor istorică, muzica jucând un rol important în marile evenimente petrecute în istoria poporului român, mărturie stând, printre altele, “Marşul unirei” de Alexandru. Flechtenmacher din 1850. De asemenea, întâlnim și compoziții ale lui Ciprian Porumbescu. Foarte importante sunt şi editurile care au publicat aceste partituri: Lit. F. M. Geidel, Editura Societăţii academice "România Jună", Jean Feder. Etc.
 30. 30. http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_collectionNa me%3A9200422*&rows=12 146 documente din secolele XIX-XX
 31. 31. http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_collectionName%3A920 0423*&rows=12 Cuprinde atât gravuri originale, cât şi reproduceri tipar, semnate de artişti contemporani români, germani, cehi, maghiari, spanioli, portughezi, japonezi şi chinezi. 105 documente
 32. 32. http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_collectionName%3A920 0423*&rows=12 Cuprinde atât gravuri originale, cât şi reproduceri tipar, semnate de artişti contemporani români, germani, cehi, maghiari, spanioli, portughezi, japonezi şi chinezi. 105 documente
 33. 33. http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_collectionName%3A9200 424*&rows=12 Cel mai frumos şi mai bine conservat album al colecţiei de stampe japoneze este One hundred aspects of the Moon, publicat între 1885- 1892, creat de Tsukioka Yoshitoshi, unul dintre cei mai importanţi artişti ai secolului al XIX-lea japonez. In aceste xilogravuri, muzica şi poezia reprezintă decorul în care personajele evoluează. Albumul este o sursă unică şi valoroasă pentru înţelegerea culturii tradiţionale japoneze, plină de figuri mitologice, unde artistul se foloseşte de simbolismul diverselor faze ale lunii pentru a reflecta asupra condiţiei umane. 105 documente
 34. 34. http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=europeana_collectionName%3A9200 424*&rows=12 Cel mai frumos şi mai bine conservat album al colecţiei de stampe japoneze este One hundred aspects of the Moon, publicat între 1885- 1892, creat de Tsukioka Yoshitoshi, unul dintre cei mai importanţi artişti ai secolului al XIX-lea japonez. In aceste xilogravuri, muzica şi poezia reprezintă decorul în care personajele evoluează. Albumul este o sursă unică şi valoroasă pentru înţelegerea culturii tradiţionale japoneze, plină de figuri mitologice, unde artistul se foloseşte de simbolismul diverselor faze ale lunii pentru a reflecta asupra condiţiei umane. 105 documente
 35. 35. • În anul 2015, TEL și Europeana au diseminat pe rețelele de socializare, în cadrul evenimentelor Colecții deschise, Săptămâna accesului deschis și Hallowen, patru dintre colecțiile Bibliotecii Naționale a României. Acestea sunt: ex-librisurile , partiturile, stampele japoneze incunabulele.
 36. 36. • Acest post a fost, de asemenea, diseminat prin twitter. Publicat în luna august 2015, s-a bucurat de un succes incredibil atingând o audiență de 69.920 accesări.
 37. 37. 0 500 1000 1500 2000 2500 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Arhiva istorică Carte veche românească Carte veche străină Batthyaneum Manuscrise Incunabule Grafica Fotografii Periodice Partituri Cartografie România in Primul Razboi mondial Expoziții virtuale
 38. 38. • Biblioteca Naţională a Romaniei, a fost dată ca un exemplu de bună practică. • Datorită acestui succes şi din raţiuni de prezervare, Biblioteca Naţională a României intenţionează să înlesnească accesul tuturor cercetătorilor şi publicului care apreciază frumuseţea şi farmecul stampelor japoneze prin accesibilizarea întregii colecţii de 500 de stampe japoneze.
 39. 39. Colecția de cărți poștale ilustrate românești este prezentă în cadrul Bibliotecii Naționale Digitale și conține 116 resurse. o Îmbogățirea colecției o Îmbogățirea metadatelor Prima carte poștală ilustrată din România (1894) Amintire de la Expoziția cooperatorilor Desenator:Constantin Jiquidi
 40. 40. CENTENAR
 41. 41. Integrarea în Europeana a unei noi colecţii digitale, cea privind România în Primul Război Mondial – documente fotografice din colecţiile speciale. Cu obligaţia respectării Legii Dreptului de autor aceste fotografii au fost supuse unui proces de documentare pentru identificarea corectă a tuturor elementelor de descriere a lor, catalogate şi scanate.

×