Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunió inici de curs 11-12

2,469 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunió inici de curs 11-12

 1. 1. BENVINGUTS I BENVINGUDES Curs 2011-2012
 2. 2. ESCOLA 25 DE SETEMBRE
 3. 3. MESTRES DE 1r <ul><li>Tutores </li></ul><ul><li>1r A : Rosa Marin </li></ul><ul><li>1r B : Marta Giménez </li></ul><ul><li>1r C : Conxi García </li></ul><ul><li>1r D : Pepita Sánchez </li></ul><ul><li>Especialistes </li></ul><ul><li>Anglès : Xavi Núñez </li></ul><ul><li>Música : Victoria Gómez </li></ul><ul><li>Educació física : Miquel Xarau </li></ul><ul><li>Educació especial : Carme Navas </li></ul><ul><li>Religió : Montse Sanuy </li></ul>
 4. 4. http:// www.xtec.cat/ceip-25desetembre-rubi <ul><li>http://escola25setembre.blogspot.com / </li></ul><ul><li>http://blocs.xtec.cat/rmarin/ </li></ul>http://bloc25primer.blogspot.com/
 5. 5. L’ANY DE L’AIGUA
 6. 6. EDUCACIÓ I CONVIVÈNCIA <ul><li>Necessitat d’unes normes de convivència. </li></ul><ul><li>Respectar als altres: companys, personal docent i no docent. </li></ul><ul><li>Importància de l’esforç personal. </li></ul><ul><li>Hàbits de treball personal i respecte vers el treball dels altres. </li></ul>
 7. 7. Relació família escola <ul><li>Entrevistes individuals amb la tutora. </li></ul><ul><li>L’agenda escolar. </li></ul><ul><li>Informes escrits a les famílies </li></ul><ul><li>( trimestrals) </li></ul><ul><li>Participació de les famílies en tallers, activitats d’escola i comissions. </li></ul>
 8. 8. COMISSIONS MIXTES PARES/MARES-MESTRES <ul><li>Escoles Verdes: - Consell del Medi Ambient </li></ul><ul><li>Festes: </li></ul><ul><li>- Organització festes </li></ul><ul><li>- Decoració passadissos </li></ul><ul><li>Menjador: </li></ul><ul><li>- Funcionament i alimentació equilibrada </li></ul><ul><li>Revista: </li></ul><ul><li>- Dinamització de la revista “Aula 25” </li></ul>
 9. 9. Participació Pares <ul><li>Sortides i excursions </li></ul><ul><li>Manteniment de materials </li></ul><ul><li>Delegats i/o delegades </li></ul><ul><li>Tallers de Cicle Inicial </li></ul>
 10. 10. Per un bon funcionament a l’escola i a l’aula <ul><li>Assistència obligatòria </li></ul><ul><li>Puntualitat a l’entrada i a la sortida </li></ul><ul><li>Horari d’entrada i sortida </li></ul><ul><li>Entrades per la porta principal i sortides pel lateral del pati. </li></ul><ul><li>Actuacions previstes en cas de retards a l’entrada i sortida. </li></ul><ul><li>No es pot fumar a l’escola ni entrar amb animals. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>LES CONDUCTES </li></ul><ul><li>CONTRÀRIES A LES NORMES DE CONVIVÈNCIA </li></ul><ul><ul><li>Les faltes injustificades i de puntualitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els actes d’incorrecció i desconsideració amb els membres de la comunitat educativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els actes injustificats que alterin el desenvolupament de les activitats. </li></ul></ul><ul><ul><li>El deteriorament, causat intencionadament, de les dependències del centre o del material (en aquest cas l’alumnat està obligat a reparar el dany) i reposar-lo. </li></ul></ul><ul><ul><li>La llei estableix també un seguit de mesures correctores que van des de l’amonestació oral i la suspensió del temps d’esbarjo a la no assistència a determinades classes, activitats complementàries o extraescolars. Decret 266/97 </li></ul></ul>
 12. 12. RECORDEU QUE: <ul><li>Per evitar pèrdues cal marcar els objectes personals. Les jaquetes i abrics amb una tira llarga. </li></ul><ul><li>Heu de portar una bata per les classes de plàstica. </li></ul><ul><li>Heu de portar un got </li></ul><ul><li>Equipament necessari per a les classes d’educació física. </li></ul><ul><li>No es poden portar begudes a l’escola. </li></ul><ul><li>Cal esmorzar bé a casa ( el de l’escola: entrepà o fruita amb carmanyola ) </li></ul><ul><li>No estan permeses les llaminadures. </li></ul><ul><li>L’escola no es fa responsable de les joguines i/o diners que els alumnes puguin portar. </li></ul>
 13. 13. Aspectes sanitaris: <ul><li>Quan els infants pateixin alguna malaltia contagiosa han de romandre a casa fins que li doni l’alta el metge. </li></ul><ul><li>En cas de que l’infant pateixi febre, encara que siguin dècimes, s’ha de quedar a casa fins que es trobi bé. </li></ul><ul><li>En cas de detectar polls o llémenes cal comunicar-ho a l’escola i quedar-se a casa fins que es solucioni el problema. </li></ul><ul><li>Els medicaments només s’administraran a l’escola amb recepta mèdica. S’ha d’indicar la dosi i l’hora en que s’ha d’administrar </li></ul><ul><li>Heu de comunicar a la persona responsable del menjador les dietes que ha de seguir el nen o nena abans de les 9:30h. </li></ul>
 14. 14. TREBALL PER ÀREES <ul><li>CONTINGUTS DE L’ÀREA DE MATEMÀTIQUES </li></ul><ul><li>Numeració i calcul: </li></ul><ul><li>Els nombres fins el 99 i la seva grafia. </li></ul><ul><li>Descomposició de nombres. </li></ul><ul><li>Senars i parells </li></ul><ul><li>Desenes i unitats </li></ul><ul><li>Suma portant-ne </li></ul><ul><li>Resta sense portar </li></ul><ul><li>Dobles i meitats </li></ul><ul><li>Resolució de problemes </li></ul><ul><li>Monedes: un , dos, cinc, deu, vint i cinquanta cèntims d’euro. </li></ul><ul><li>Problemes de càlcul mental </li></ul>
 15. 15. <ul><li>2. Mesures: </li></ul><ul><li>Longitud </li></ul><ul><li>3. Situació en l’espai: </li></ul><ul><li>Nocions espacials </li></ul><ul><li>4. Situació en el temps: </li></ul><ul><li>Dies de la setmana </li></ul><ul><li>El calendari </li></ul><ul><li>El rellotge </li></ul><ul><li>4. Estadística: </li></ul><ul><li>Gràfica de temperatures </li></ul><ul><li>5. Geometria: </li></ul><ul><li>Formes geomètriques amb volum </li></ul>
 16. 16. <ul><li>CONTINGUTS DE L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA </li></ul><ul><li>1.Lectura d’imatges: </li></ul><ul><li>Observació de plans i detalls </li></ul><ul><li>Percepció de les expressions </li></ul><ul><li>Interpretació dels pensaments dels personatges </li></ul><ul><li>2. Habilitats bàsiques: </li></ul><ul><li>Identificació i discriminació de sons i fonemes </li></ul><ul><li>3. Comprensió i expressió oral: </li></ul><ul><li>Conversa </li></ul><ul><li>Ús de fórmules lingüístiques </li></ul><ul><li>Reconeixement de categories </li></ul><ul><li>Aplicació de contraris </li></ul><ul><li>- </li></ul>
 17. 17. <ul><li>4.Tractament de l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura: </li></ul><ul><li>Consolidació del traç </li></ul><ul><li>Sons i grafies </li></ul><ul><li>Treball de paraules i frases </li></ul><ul><li>Separació de síl·labes </li></ul><ul><li>Síl·laba tònica i àtona </li></ul>
 18. 18. <ul><li>CONTINGUTS DE L’ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI </li></ul><ul><li>Jo </li></ul><ul><li>Les persones </li></ul><ul><li>Les coses de cada dia </li></ul><ul><li>El meu poble. La meva ciutat </li></ul><ul><li>Animals que conec </li></ul><ul><li>Plantes, flors i fruits </li></ul><ul><li>Festes de cada estació de l’any </li></ul><ul><li>El nom de la classe </li></ul>
 19. 19. <ul><li>TAC </li></ul><ul><li>Reforcem els continguts treballats a l’aula mitjançant les TAC. </li></ul><ul><li>Fem jocs amb programes educatius ( Kid pix, Paint ...). </li></ul><ul><li>Recerca d’informació. </li></ul><ul><li>EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA </li></ul><ul><li>Treball de diferents tècniques plàstiques relacionant-les també amb les diferents estacions de l’any i festes tradicionals. </li></ul><ul><li>Projecte Dalí. </li></ul><ul><li>MÚSICA </li></ul><ul><li>L’educació Musical aspira a educar tots els alumnes perquè siguin capaços d’ observar, analitzar i apreciar les diferents realitats sonores. </li></ul><ul><li>Un dels principals objectius d’aquesta matèria és introduir el nen en el món de la música com una experiència de gaudir , per participar activament en audicions i interpretacions musicals i perquè realitzi produccions pròpies. </li></ul><ul><li>Aquest any els vostres fills i filles tindran l’oportunitat de gaudir escoltant música en directe . </li></ul>
 20. 20. <ul><li>EDUCACIÓ FÍSICA </li></ul><ul><li>El cos, imatge i percepció. </li></ul><ul><li>Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques. </li></ul><ul><li>Activitat física i salut. </li></ul><ul><li>Expressió corporal. </li></ul><ul><li>El joc. </li></ul><ul><li>ENGLISH </li></ul><ul><li>We speak english all the time!!! </li></ul><ul><li>Es treballa la comprensió i expressió oral a través de contes, cançons, jocs, maleta viatgera ... </li></ul><ul><li>Continguts: </li></ul><ul><li>Toys Joguines </li></ul><ul><li>School Escola </li></ul><ul><li>Family La família </li></ul><ul><li>Pets Animals domèstics </li></ul><ul><li>Body El cos </li></ul><ul><li>Christmas </li></ul><ul><li>Easter </li></ul>
 21. 21. ACCIÓ TUTORIAL <ul><li>Assemblees de classe. </li></ul><ul><li>Tutoria individualitzada: Projecte “Escolta’m”. </li></ul><ul><li>Competència social : La tortuga sàvia. Els sentiments d’en Felix.... </li></ul><ul><li>Col·laboració amb la família. </li></ul>
 22. 22. SORTIDES I ACTIVITATS Primer d’Educació Primària
 23. 23. <ul><li>1r trimestre </li></ul><ul><li>Sortida a l’estany de Collserola. </li></ul><ul><li>Cosmocaixa “Flash” </li></ul><ul><li>2n trimestre </li></ul><ul><li>Auditori de Cornellà: “La petita flauta màgica” </li></ul><ul><li>Fundació Cram «Xarop per la terra» </li></ul><ul><li>3r trimestre </li></ul><ul><li>Colònies al Mas Gircós (Besalú) </li></ul><ul><li>Museu Molí Paperer de Capellades </li></ul>
 24. 24. ALTRES ACTIVITATS <ul><li>HI HA ALTRES ACTIVITATS PROGRAMADES PER TOT EL CURS: </li></ul><ul><ul><ul><li>DANSA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>MOSTRA DE DANSA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>PEDAGOGIA DE L’ESPECTACLE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>TALLER DE DALI </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ALTRES: EDUCACIÓ VIÀRIA, TALLER DE NATURA A L’AULA, ENSENYA’M UN JOC, TALLER D’ART… </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>AL LLARG DEL CURS US ANIREM DIENT QUAN LES FEM. </li></ul></ul></ul>

×