Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie enterprise 2.0 10062010

695 views

Published on

Slides van het seminarie “Online netwerken maak van kennis delen de norm”. Het seminarie vond plaats op donderdag 10 juni in het Pullman Hotel in Diegem en was een organisatie van Fishtank en dotProjects. Dit was de 2e sessie.

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie enterprise 2.0 10062010

 1. 1. INTRO: Enterprise 2.0 Door kennis te delen win je meer dan dat je verliest Donderdag 10 juni 2010 remi.maddens@fishtank.be (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 2. 2. Sociale media kennen een enorm opmars • Sociale media zijn media waar de gebruiker zelf inhoud creëert. • Sociale media verspreiden elke seconde massa’s informatie onder de vorm van tweets, YouTube video’s, Flickr foto’s, Facebook, Linkedin status updates, ... http://www.personalizemedia.com/garys-social-media-count/ (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 3. 3. Sociale netwerken trekken per seconde honderden nieuwe leden aan • Netlog. > Vooral gericht op jongeren vanaf 14 jaar > 2,5 miljoen leden in België. • Facebook. > Vooral gericht op plus-18-jarigen > 2,4 miljoen leden in België. • LinkedIn. > Vooral gericht op professionele contacten > 450.000 leden in België. • Myspace. > Vooral populair bij muziekliefhebbers > 400.000 tot 450.000 leden in België. (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 4. 4. Mensen en organisaties worden sociaal • Doordat de gebruiker actief informatie sprokkelt verliest het klassieke distributiemodel aan belang. • Kennis en wetenschap aangeboden door ‘deskundigen’ aan de gebruiker verliest terrein ten voordele van een consultatiemodel, waarbij de gebruiker actief kennis- en informatieproducten bij elkaar sprokkelt. • Mensen organiseren zich in virtuele gemeenschappen rond gedeelde interesses of een gemeenschappelijk engagement. We evolueren naar een netwerksamenleving gekenmerkt door horizontale netwerkrelaties tussen relatief autonome, zelfsturende groepen van wisselende samenstelling. • Mede door bovenstaande punten ontstaat er een empowerment van de eindgebruiker. Zijn kennis en zelfzekerheid neemt toe, waardoor meer mensen een eigen visie ontwikkelen en deze ook willen delen. (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 5. 5. Is het ook niet tijd dat uw website sociaal wordt ? • Waarom gebruikt ook uw site geen sociale software? • Het moment is aangebroken om de dynamiek en het succes van sociale media te vertalen naar een professionele omgeving.: • delen van kennis en ervaring via eigen sociale netwerken • elkaar opzoeken, verbindingen leggen en groepen vormen (online communities) • Door medewerkers te gaan ondersteunen met tools die sociale interactie, communicatie en kennisdeling laagdrempelig maken. • Typische tools zijn: weblogs, wiki’s, RSS feeds, instant messaging, expert finders, tagging & bookmarking, ... (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 6. 6. Aan handige en goedkope software geen gebrek • Op vlak van sociale media en sociale software komen er dagelijks nieuwe toepassingen bij en zijn er oude die verdwijnen. • http://theconversationprism.com/ (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 7. 7. Maar hoe eraan beginnen? • Enterprise 2.0 invoeren binnen een organisatie is een groeiproces. • Werken in stappen: • STAP 1: experimenteren binnen bestaande omgeving of zoeken naar 1 eenvoudige oplossingen online. • STAP 2: implementeer een bestaand collaboration pakket. 2 • STAP 3: bouw verder op geïmplementeerd pakket of start 3 ontwikkeling op maat. (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 8. 8. Start én start eenvoudig 1. Start met een set van goede basisfunctionaliteiten: (A) Blog (B) Kalender (C) File sharing 2. Breid later uit met extra’s: • To-Dos / Milestones • Wiki / Writeboards • Forum • Online chat 3. Waarna modules op maat integreren (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 9. 9. Verhoog gelijktijdig visibiliteit en bereik • Plaats video’s op Youtube • Plaats foto’s op Flickr • Plaats presentaties op SlideShare • Plaats documenten op Scribd • Plaats kortnieuws op Twitter • Plaats links op bit.ly (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 10. 10. Ga georganiseerd te werk Methodologie voor integratie van “sociale software”: 1. Mensen: breng de gebruikers in kaart en begrijp goed hun noden en behoeften. 2. Objectieven: bepaal en omschrijf duidelijk uw business doelstellingen. 3. Strategie: ontwikkel een visie en aanpak voor implementatie. 4. Technologie: kies in functie van het bovenstaande de juiste applicaties/ functies en implementeer ze passend. (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 11. 11. Maar sociale software vereist verandering • Veel bedrijven leven op vlak van kennisbeheer nog in het industrieel tijdperk. Terwijl vandaag bedrijven veel diverser, groter, globaler, flexibeler zijn. • De basiskenmerken van de oude “machine democratie” blijven teveel aanwezig: vaste functies, vaste workflows, hiërarchische structuren. • Maar informatie en kennis valt vandaag niet meer te vangen in vaste en rigide structuren en taken. Kenniswerk is de verrijking van informatie (niet de beperking door keurslijf). • We moeten evolueren naar een “intelligente organisatie”. (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 12. 12. We moeten ons leren gedragen als mieren • Een nieuwe manier van samenwerken heet stigmergie en sociale software helpt hierbij. • Het ondersteunt een alternatief organisatiemodel dat moet zorgen voor: • ontsluiting van talent • flexibiliteit • veranderingsbestendig • naadloos communiceren • samenwerken met buitenwereld (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 13. 13. Iedereen doet het • Modulariteit en flexibiliteit; • Beheersbaarheid en hergebruik; • Efficiëntere bedrijfs- en interactieprocessen; • Decentralisatie en gebruik van authentieke databronnen; • Grotere visibiliteit en versterking imago. (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 14. 14. In alle soorten contexten en organisaties Overheden, federaties en bedrijven starten zelf een online netwerk. http://www.innovatienetwerk.be/ http://www.vbjk.be/ En anderen maken zich klaar voor morgen (zie verder onze 2 cases) http://www.expoo.be/ http://www.syntra-ab.be// (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 15. 15. Maar opgelet, het gaat niet alleen over technologie • De “organisationele” aspecten primeren: • Het creëren van een klimaat voor verandering; • De organisatie in haar geheel engageren en “enablen”; • Verandering vastankeren binnen de organisatie op lange termijn. (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 16. 16. Creëer een cultuur voor online kennis delen • Waarom wordt kennis delen steeds belangrijker? • Niet-materiële goederen - ideeën, processen, informatie - worden steeds belangrijker. • Het enige duurzame competitieve voordeel voor een organisatie is continue innovatie. Maw. de toepassing van nieuwe kennis. • Toenemende jobrotatie. • Het probleem binnen een organisatie wordt meer en meer “dat we niet weten wat we weten”. • Door snelheid van verandering - op vlak van technologie, business en sociaal - verliest kennis enorm snel aan waarde. (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 17. 17. Motivatie is belangrijk • Hoe mensen motiveren om kennis te delen? Door ze bewust te maken van volgende punten: • Kennis is vergankelijk en van steeds kortere levensduur. Als je het niet gebruikt zal het snel zijn waarde verliezen. • Als je je kennis niet inzet (productief maakt) dan zal iemand anders het doen in jouw plaats. • Kennis delen heeft steeds een positieve balans: je wint er meer aan dan je er kan aan verliezen. Je haalt er meer uit dan je erin steekt. • Om dingen gedaan te krijgen binnen een organisatie heb je steun nodig van anderen. Open zijn naar hen, kennis delen, helpt je objectieven te bereiken. • Vroeger was de leuze “knowledge is power” vandaag wordt dat “sharing knowledge is power”. (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 18. 18. Kennis delen start bij het individu • Kennis delen gaat niet alleen over “geven”, het gaat (ook) over: • Feedback vragen • Vragen stellen • Mensen vertellen wat je gaat doen vooraleer je het doet • Mensen om hulp vragen • Mensen vragen om op één of andere manier mee te werken • Mensen vragen wat ze ervan vinden, advies vragen • Mensen vragen was zij anders zouden doen • Niet gewoon informatie delen maar ook “know-how” en “know-why” (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 19. 19. En als die cultuur er is kunnen we van start gaan (1) Enkele praktische tips: 1. Focus op de mensen: 2. Geen hiërarchie 3. Begin klein, maar wel vanuit een visie 4. Zorg voor management support 5. Faciliteer zoveel mogelijk 6. Overbrug verschillende belangen 7. Ondersteun geloofwaardigheid 8. Sluit aan bij de bestaande manier van werken en denken (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 20. 20. En als die cultuur er is kunnen we van start gaan (2) 9. Voorzie een “trekker” binnen de organisatie 10. Hou rekening met een opstartperiode van 6 tot 12 maanden 11. Stel een content en promotie plan op 12. Sluit interne en externe allianties voor realisatie ervan 13. Zorg voor flexibiliteit 14. Zet realistische en meetbare doelstellingen (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 21. 21. Tot slot: denk ruim en gebruik bronnen buiten uw organisatie • Ineen volgende stap moeten we met andere woorden naar buiten treden met onze kennisdelingen. We moeten (langzaam) de muren van onze professionele silo openbreken. • Enerzijds betekent dit de informatie die we sociaal organiseren binnen het bedrijf ook mobiel beschikbaar maken. • Anderzijds(en misschien veel belangrijker) informatie die buiten onze muren beschikbaar is gaan integreren binnen het interne kennisplatform. (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming
 22. 22. Vragen? Fishtank Aalststraat 7-11 1000 Brussel www.fishtank.be remi.maddens@fishtank.be +32 477 99 99 81 +32 2 888 78 89 (c) 2010 remi.maddens@fishtank.be - geen reproductie zonder voorafgaandelijke toestemming

×