Krimp factsheet ijsselgraaf

328 views

Published on

Effecten van demografische ontwikkelingen op de aantallen leerlingen en daarmee op de omvang van scholen / aantallen scholen. Samengesteld op basis van openbare gegevens

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Krimp factsheet ijsselgraaf

  1. 1. Krimp komt overeen met 12 scholenKrimp komt overeen met 12in de regio van Stichting IJsselgraafscholen van Stg. IJsselgraafHandreikingen om te anticiperen
  2. 2. De krimp in de gehele regio bedraagt bijna 20%, dit komt overeen met 44 (!) scholen Achterhoek 500 381 400 300 221 200 100 39 0 Aantal stichtingen Aantal scholen Aantal leerlingen (x 100) Bevolking - totaal (x1000) Bevolking - 0 tot 10 (x1000) 400 50 40 300 30 200 20 100 10 400,9 399,2 43,2 35,6 0 0 2012 2020 2012 2020 • Gemiddeld heeft iedere school in de regio 172 leerlingen • In 2020 zijn er in de regio Achterhoek 7600 kinderen minder in de leeftijdscategorie van 0 tot 10 jaar. Dit is een krimp van 18% en komt overeen met 44 scholen. In de gehele regio van IJsselgraaf krimpt het aantal leerlingen 3 | 12In Doetinchem komt de krimp overeen met sluiting van 5 scholen In Bronckhorst komt de krimp overeen met sluiting van 7 scholen Doetinchem Achterhoek 60 53 500 50 381 400 40 300 30 24 221 20 200 10 7 100 39 0 0 Aantal stichtingen Aantal scholen Aantal leerlingen (x 100) Aantal stichtingen Aantal scholen Aantal leerlingen (x 100) Bevolking - totaal (x1000) Bevolking - 0 tot 10 (x1000) Bevolking - totaal (x1000) Bevolking - 0 tot 10 (x1000) 60 8 400 50 45 6 40 300 30 4 30 200 20 15 2 100 10 56,3 55,6 6,2 5,1 43,2 35,6 0 400,9 399,2 0 0 0 2012 2020 2012 2020 2012 2020 2012 2020• Gemiddeld heeft iedere school in de gemeente 220 leerlingen • Gemiddeld heeft iedere school in de gemeente 122 leerlingen• In 2020 zijn er in de gemeente Doetinchem 1100 kinderen minder in de leeftijdscategorie van 0 tot 10 jaar. • In 2020 zijn er in de gemeente Bronckhorst 900 kinderen minder in de leeftijdscategorie van 0 tot 10 jaar. Dit is een krimp van 18% en komt overeen met 5 scholen. Dit is een krimp van 24% en komt overeen met 7 scholen. Zonder beleidsmaatregelen leveren alle scholen geleidelijk aan steeds een klein beetje in Zonder beleidsmaatregelen leveren alle scholen geleidelijk aan steeds een klein beetje in 3 | 12 4 | 12Integraal benaderen en dynamiek in de tijd zichtbaar maken kan Aan de slag om de typische vragen te beantwoordenbij uitstek met behulp van systeem dynamica Typerende vragen die je kunt beantwoorden bij een simulering met behulp van systeemIntegrale benadering met behulp van systeem dynamica dynamica zijn onder andere: • Wat is de invloed van besluiten die je zelf neemt (en hoe kun je dat versterken?)• Een systeemdynamisch model zoals op de andere zijde staat, maakt het mogelijk alle • Wat is de invloed van anderen op jouw besluit (en kun je daar op acteren?) relevante aspecten mee te nemen in de afwegingen. Je neemt dus niet alleen de harde • Wordt het eerst ‘slechter’ voordat het beter wordt? aspecten (investeringen, kosten) mee, maar ook de ‘zachtere’ zoals gedrag. Dit is slechts • Leidt een goed resultaat op korte termijn ook tot langetermijnresultaten? een eerste aanzet. • Welke maatregelen kun je nemen om ongewenste neveneffecten zo veel mogelijk ongedaan te maken?• Met een simulatiemodel met behulp van systeem dynamica benoem je en beredeneer je om te beginnen de invloed van de harde en de zachte variabelen. In veel gevallen is dat Meteen aan de slag, of aan de slag om samen tot een model te komen? voldoende om weloverwogen beslissingen te nemen. Indien beredeneren niet toereikend is, • Uiteraard kan een schoolbestuur of kunnen enkele schoolbesturen samen een maak je het simulatiemodel rekenend. Het bijzondere aan systeem dynamica is dat je ook de systeemdynamisch model maken en daarmee aan de slag gaan. Aan de slag om met behulp invloed van de zachte aspecten in de berekeningen kunt meenemen. van het systeemdynamische model andere actoren zoals andere scholen en gemeenten te betrekken. • Nog krachtiger is het om samen met die andere actoren het systeemdynamische model te ontwikkelen. Daarmee creëer je een gemeenschappelijke kijk op het vraagstuk van de krimp en daarmee een basis om het vraagstuk gezamenlijk effectief aan te pakken. 6 | 12 8 | 12

×