Successfully reported this slideshow.
Ang Lifeline ay isangmaikling pangungusapna naglalaman ngmalalim na karunungan na makatutulong sa iyo upang mamuhay nangga...
Lifeline No. 6<br />“Life is what you do today.”<br />“Ang buhay ay kung ano ang ginagawa mo ngayon.”<br />
Mateo 6:25-34<br />25 “Kaya’t sinasabi ko sa inyo: huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain (at inumin) na kailangan niny...
Mateo 6:25-34<br />Hindi ba’t ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit?<br />
Mateo 6:25-34<br />26 Masdan ninyo ang mga ibon: hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya’y nagtitipon sa bangan. Gayunman...
Mateo 6:25-34<br />27 Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pa...
Mateo 6:25-34<br />28 At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak s...
Mateo 6:25-34<br />29 Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo: maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda ng isa sa...
Mateo 6:25-34<br />30 Kung ang mga damo sa kabukiran, na buhay ngayon at kinabukasa’y iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ...
Mateo 6:25-34<br />30 Kung ang mga damo sa kabukiran, na buhay ngayon at kinabukasa’y iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ...
Mateo 6:25-34<br />31 Kaya’t huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin. 32 Sapagkat ang mga bag...
Mateo 6:25-34<br />31 Kaya’t huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin. 32Sapagkat ang mga baga...
Mateo 6:25-34<br />33 Ngunit pagsumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa ka...
Mateo 6:25-34<br />33 Ngunit pagsumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa ka...
Mateo 6:25-34<br />34 Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas; saka na ninyo harapin kapag ito’y dumating....
Pagsasagawa<br />Paggising mo sa umaga, tanungin mo ang iyong sarili, “Ano ba ang gagawin ko ngayon? Ito ba ay naaayon sa ...
Lifeline No. 6<br />“Life is what you do today.”<br />“Ang buhay ay kung ano ang ginagawa mo ngayon.”<br />
Mga Resulta<br />Maibabalik mo sa tamang prioridad ang iyong buhay.<br />Mas magkakaroon ng positibong pagbabago ang iyong...
Pag-uusap<br />Tuwing kailan ka nababalisa?<br />Bakit nangyayari ito sa iyo?<br />Ano ang natutunan mo patungkol sa buhay...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lifelines Sermon 6 (Tagalog)

2,795 views

Published on

Life is what you do today.

 • Be the first to comment

Lifelines Sermon 6 (Tagalog)

 1. 1.
 2. 2. Ang Lifeline ay isangmaikling pangungusapna naglalaman ngmalalim na karunungan na makatutulong sa iyo upang mamuhay nangganap sa Panginoon.<br />
 3. 3. Lifeline No. 6<br />“Life is what you do today.”<br />“Ang buhay ay kung ano ang ginagawa mo ngayon.”<br />
 4. 4. Mateo 6:25-34<br />25 “Kaya’t sinasabi ko sa inyo: huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain (at inumin) na kailangan ninyo upang mabuhay, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan.<br />
 5. 5. Mateo 6:25-34<br />Hindi ba’t ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit?<br />
 6. 6. Mateo 6:25-34<br />26 Masdan ninyo ang mga ibon: hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya’y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong Amang nasa langit. Hindi ba’t higit kayong mahalaga kaysa mga ibon?<br />
 7. 7. Mateo 6:25-34<br />27 Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa?<br />
 8. 8. Mateo 6:25-34<br />28 At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang: hindi sila nagpapagal ni humahabi man.<br />
 9. 9. Mateo 6:25-34<br />29 Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo: maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasingganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagama’t napakariringal ang mga damit niya.<br />
 10. 10. Mateo 6:25-34<br />30 Kung ang mga damo sa kabukiran, na buhay ngayon at kinabukasa’y iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa kanya!<br />
 11. 11. Mateo 6:25-34<br />30 Kung ang mga damo sa kabukiran, na buhay ngayon at kinabukasa’y iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa kanya!<br />
 12. 12. Mateo 6:25-34<br />31 Kaya’t huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin. 32 Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito.<br />
 13. 13. Mateo 6:25-34<br />31 Kaya’t huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o daramtin. 32Sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong Amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito.<br />
 14. 14. Mateo 6:25-34<br />33 Ngunit pagsumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo.<br />
 15. 15. Mateo 6:25-34<br />33 Ngunit pagsumakitan ninyo nang higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo.<br />
 16. 16. Mateo 6:25-34<br />34 Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas; saka na ninyo harapin kapag ito’y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin.”<br />
 17. 17. Pagsasagawa<br />Paggising mo sa umaga, tanungin mo ang iyong sarili, “Ano ba ang gagawin ko ngayon? Ito ba ay naaayon sa kalooban ng Panginoon?” Pagkatapos ay ialay ang iyong araw sa Kanya.<br />Kapag napapansin mo na napupunta ang iyong isipan sa nakaraan o sa kinabukasan, tanungin mo ang iyong sarili, “Ano ba ang dapat na ginagawa ko ngayon ayon sa kalooban ng Panginoon? Paano ko ba Siya maluluwalhati?” Pagkatapos ay gawin mo ito.<br />
 18. 18. Lifeline No. 6<br />“Life is what you do today.”<br />“Ang buhay ay kung ano ang ginagawa mo ngayon.”<br />
 19. 19. Mga Resulta<br />Maibabalik mo sa tamang prioridad ang iyong buhay.<br />Mas magkakaroon ng positibong pagbabago ang iyong situwasyon.<br />Mas matutupad mo ang layunin ng Panginoon sa iyong buhay.<br />Makapaglilingkod ka sa Panginoon ngayon!<br />
 20. 20. Pag-uusap<br />Tuwing kailan ka nababalisa?<br />Bakit nangyayari ito sa iyo?<br />Ano ang natutunan mo patungkol sa buhay ngayon?<br />Ano ang gagawin mo na kakaiba simula sa araw na ito?<br />

×