Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lifelines Sermon 3 (Tagalog)

2,393 views

Published on

Life requires balance

Published in: Spiritual, Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lifelines Sermon 3 (Tagalog)

 1. 1.
 2. 2. Ang Lifeline ay isangmaikling pangungusapna naglalaman ngmalalim na karunungan na makatutulong sa iyo upang mamuhay nangganap sa Panginoon.<br />
 3. 3. Lifeline No. 1<br />“Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
 4. 4. Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />Umpisa<br />katapusan<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
 5. 5. Lifeline No. 3<br />“Life requires balance.”<br />use<br />renew<br />ENERGY<br />“Kailanganbalanseangbuhay.”<br />
 6. 6.
 7. 7. Mangangaral 12:1-7<br />1 Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay.<br />
 8. 8. Mangangaral 12:1-7<br />2 Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap.<br />
 9. 9. Mangangaral 12:1-7<br />3 Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata.<br />
 10. 10. Mangangaral 12:1-7<br />4 Alalahanin mo nga siya bago ka mawalan ng pandinig, na halos di mo marinig ang ingay ng gilingan, ang humi ng mga ibon at ang himig ng awitin.<br />
 11. 11. Mangangaral 12:1-7<br />5 Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating ang panahon na hindi ka na makalakad na mag-isa, bago pumiti ang iyong buhok, at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal.<br />
 12. 12. Mangangaral 12:1-7<br />Darating ang araw na tayo’y lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang naglisaw sa lansangan ang mga nananangis. 6 Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto; babagsak ito at madudurog.<br />
 13. 13. Mangangaral 12:1-7<br />Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito’y babagsak at masisira. 7 Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbalik sa Diyos na may bigay nito.<br />
 14. 14. GOD<br />
 15. 15. Lifeline No. 3<br />“Life requires balance.”<br />use<br />renew<br />ENERGY<br />“Kailanganbalanseangbuhay.”<br />
 16. 16. kapag balanseang pamumuhaymatutupad mo anglayunin ng iyongbuhay.<br />
 17. 17. Exodo 20:8-11<br />8 Italaga ninyo sa akin ang Araw ng Pamamahinga. 9 Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. 10 Ang ika-pitong araw ay Araw ng Pamamahinga, at itatalaga ninyo sa akin.<br />
 18. 18. Exodo 20:8-11<br />Sa ikapitong araw, walang gagawa isa man sa inyo; kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sinumang naninirahan sa inyong bayan.<br />
 19. 19. Exodo 20:8-11<br />11 Anim na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito; namahinga ako sa ikapitong araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin.<br />
 20. 20. Lifeline No. 3<br />“Life requires balance.”<br />use<br />renew<br />ENERGY<br />“Kailanganbalanseangbuhay.”<br />
 21. 21. kapag balanseang pamumuhaymatutupad mo anglayunin ng iyongbuhay.<br />
 22. 22. Marcos 2:27-28<br />27 Sinabi pa ni Jesus, “Itinakda ang Araw ng Pamamahinga para sa kabutihan ng tao; hindi nilikha ang tao para sa Araw ng Pamamahinga. 28 Kaya’t maging ang Araw ng Pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Anak ng Tao.”<br />
 23. 23. Lifeline No. 3<br />“Life requires balance.”<br />use<br />renew<br />ENERGY<br />“Kailanganbalanseangbuhay.”<br />
 24. 24. kapag balanseang pamumuhaymatutupad mo anglayunin ng iyongbuhay.<br />
 25. 25. Application<br />Siyasatin ang iyong “lifestyle”. Alamin kung balanse pa ang iyong pamumuhay.<br />Magsisi at humingi ng patawad sa Panginoon kung hindi.<br />Italaga ang isang araw bilang Araw ng iyong Pamamahinga. Gamitin ito para sa Panginoon.<br />Bantayan at ipaglaban ito palagi.<br />
 26. 26. Ano ang maaaring mangyari<br />Maifofocus mo ang iyong energy.<br />Matutupad mo ang kalooban ng Panginoon sa iba’t ibang aspekto ng iyong buhay.<br />Mababawasan ang iyong stress.<br />Magiging maaliwalas ang iyong pananaw sa araw-araw.<br />Gaganda ang takbo ng iyong buhay.<br />
 27. 27. Lifeline No. 3<br />“Life requires balance.”<br />use<br />renew<br />ENERGY<br />“Kailanganbalanseangbuhay.”<br />
 28. 28. kapag balanseang pamumuhaymatutupad mo anglayunin ng iyongbuhay.<br />
 29. 29. Pag-usapan sa Share Group<br />Bakit madalas nawawala sa focus ang ating buhay?<br />Ano ang natutunan mo patungkol sa tamang pagbalanse ng buhay?<br />Ano ang gagawin mong kakaiba simula sa araw na ito bilang pagtugon mo sa natutunan mo?<br />

×