Successfully reported this slideshow.
Gertrude Baines<br />Born 1894 – Died 2009<br />
Ang Lifeline ay isangmaikling pangungusapna naglalaman ngmalalim na karunungan na makatutulong sa iyo upang mamuhay nangga...
“Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
“Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
“Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />Umpisa<br />katapusan<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
Mangangaral 3:1-2<br />Ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos: Ang panahon ng pagsi...
Gawa 17:26<br />Mula sa isa’y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at ...
Hebreo 9:27<br />Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom.<br />
2 Corinto 5:10<br />Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Cristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginaw...
1 Corinto 4:5<br />Kaya’t huwag kayong humatol nang wala sa panahon; maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad n...
1 Corinto 4:5<br />Sa panahong iyon, bawat isa’y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos.<br />
Pahayag 20:12<br />At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan a...
Pahayag 20:15<br />Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay.<br />
Convincing!<br />
Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
Anongayon?<br />
1 Corinto 15:32<br />Kung hindi rin lamang bubuhaying muli ang mga patay, mabuti pa’y sundin natin ang kasabihang ito: “Ku...
Awit 90:12<br />Yamang itong buhay nami’y maikli lang ang panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong.<br />
Efeso 5:15<br />Kaya’t ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, di tulad ng mga mangma...
Angtaongmatalinoay siguradongpanalo.<br />
Mangangaral 12:13-14<br />Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi: Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang k...
MensahengPanginoon<br />Angtaongmatalinonamay planoay siguradongpanalo.<br />
Gawa 20:22-24<br />22 Ngayon sa utos ng Espiritu, ako’y pupunta sa Jerusalem, at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa ...
Gawa 20:22-24<br />23 Ito lamang ang aking alam: sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang n...
Gawa 20:22-24<br />24 Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang ...
Filipos 3:13<br />13 Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayo’y nil...
MensahengPanginoon<br />Angtaongmatalinonamay planoay siguradongpanalo.<br />
Gawa 13:36<br />Nang maisakatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya’y namatay at nalibing...<br />
MensahengPanginoon<br />Angtaongmatalinonamay planoay siguradongpanalo.<br />
Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
Pagsasagawa<br />Unawain mo ang layunin ng Panginoon para sa iyong buhay.<br />Gumawa ka ng personal na mission at vision ...
PB’s Mission in Life<br />Practice godly servanthood.<br />Preach the Gospel everywhere.<br />Produce genuine disciples.<b...
PB’s Vision in Life<br />“I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.”<br />2 Timothy 4...
Ano ang mangyayari<br />Hindi masasayang ang panahon.<br />Magkakaroon ka ng katuparan sa buhay.<br />Maluluwalhati mo ang...
MensahengPanginoon<br />Angtaongmatalinonamay planoay siguradongpanalo.<br />
Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
Pag-usapan<br />Sang-ayon ka ba na ang buhay ay isang paghahanda? Bakit mo nasabi?<br />Kung titingnan mo ang iyong buhay ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lifelines Sermon 2 (Tagalog)

2,651 views

Published on

Ang buhay ay paghahanda

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Lifelines Sermon 2 (Tagalog)

 1. 1. Gertrude Baines<br />Born 1894 – Died 2009<br />
 2. 2.
 3. 3. Ang Lifeline ay isangmaikling pangungusapna naglalaman ngmalalim na karunungan na makatutulong sa iyo upang mamuhay nangganap sa Panginoon.<br />
 4. 4.
 5. 5. “Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
 6. 6. “Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
 7. 7. “Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
 8. 8. Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
 9. 9. Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />Umpisa<br />katapusan<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
 10. 10. Mangangaral 3:1-2<br />Ang lahat na pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos: Ang panahon ng pagsilang at panahon ng pagkamatay.<br />
 11. 11. Gawa 17:26<br />Mula sa isa’y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan.<br />
 12. 12. Hebreo 9:27<br />Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom.<br />
 13. 13. 2 Corinto 5:10<br />Sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Cristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa, mabuti man o masama, nang siya’y nabubuhay pa sa daigdig na ito.<br />
 14. 14. 1 Corinto 4:5<br />Kaya’t huwag kayong humatol nang wala sa panahon; maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayo’y natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa.<br />
 15. 15. 1 Corinto 4:5<br />Sa panahong iyon, bawat isa’y tatanggap ng papuring nauukol sa kanya mula sa Diyos.<br />
 16. 16. Pahayag 20:12<br />At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat.<br />
 17. 17. Pahayag 20:15<br />Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay.<br />
 18. 18. Convincing!<br />
 19. 19. Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
 20. 20. Anongayon?<br />
 21. 21. 1 Corinto 15:32<br />Kung hindi rin lamang bubuhaying muli ang mga patay, mabuti pa’y sundin natin ang kasabihang ito: “Kumain tayo’t uminom, sapagkat bukas tayo’y mamamatay.”<br />Huwagganyan!<br />
 22. 22. Awit 90:12<br />Yamang itong buhay nami’y maikli lang ang panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong.<br />
 23. 23. Efeso 5:15<br />Kaya’t ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, di tulad ng mga mangmang.<br />
 24. 24. Angtaongmatalinoay siguradongpanalo.<br />
 25. 25. Mangangaral 12:13-14<br />Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi: Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos pagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay isusulit natin sa Diyos.<br />
 26. 26. MensahengPanginoon<br />Angtaongmatalinonamay planoay siguradongpanalo.<br />
 27. 27. Gawa 20:22-24<br />22 Ngayon sa utos ng Espiritu, ako’y pupunta sa Jerusalem, at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin duon.<br />
 28. 28. Gawa 20:22-24<br />23 Ito lamang ang aking alam: sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doo’y pagkabilanggo at kapighatian.<br />
 29. 29. Gawa 20:22-24<br />24 Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Jesus -- ang pagpapahayag ng Mabuting Balita tungkol sa kagandahang-loob ng Diyos.<br />
 30. 30. Filipos 3:13<br />13 Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayo’y nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap.<br />
 31. 31. MensahengPanginoon<br />Angtaongmatalinonamay planoay siguradongpanalo.<br />
 32. 32. Gawa 13:36<br />Nang maisakatuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya’y namatay at nalibing...<br />
 33. 33. MensahengPanginoon<br />Angtaongmatalinonamay planoay siguradongpanalo.<br />
 34. 34. Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
 35. 35. Pagsasagawa<br />Unawain mo ang layunin ng Panginoon para sa iyong buhay.<br />Gumawa ka ng personal na mission at vision statement.<br />Isulat mo ang iyong mga goals sa buhay.<br />Magkaroon ka ng strategy kung paano mo tutuparin ito.<br />Umpisahan mo na! Ngayon na!<br />
 36. 36. PB’s Mission in Life<br />Practice godly servanthood.<br />Preach the Gospel everywhere.<br />Produce genuine disciples.<br />Prepare good shepherd leaders.<br />Provide grace-oriented leadership.<br />Acts 20:18-35<br />
 37. 37. PB’s Vision in Life<br />“I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.”<br />2 Timothy 4:7<br />
 38. 38. Ano ang mangyayari<br />Hindi masasayang ang panahon.<br />Magkakaroon ka ng katuparan sa buhay.<br />Maluluwalhati mo ang Panginoon.<br />Marami ang makikinabang sa buhay na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon.<br />
 39. 39. MensahengPanginoon<br />Angtaongmatalinonamay planoay siguradongpanalo.<br />
 40. 40. Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
 41. 41. Pag-usapan<br />Sang-ayon ka ba na ang buhay ay isang paghahanda? Bakit mo nasabi?<br />Kung titingnan mo ang iyong buhay sa ngayon, masasabi mo ba na naghahanda ka?<br />Ano kaya ang maaaring mangyari sa buhay mo ngayon kung tatanggapin mo ang turo na ito?<br />Ano-ano ang nakikita mong hadlang upang matupad ang layunin ng Panginoon para sa iyo?<br />

×