Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ang Lifeline ay isangmaikling pangungusapna naglalaman ngmalalim na karunungan na makatutulong sa iyo upang mamuhay nangga...
Lifeline No. 10<br />“Life is the testimony you will leave behind.”<br />“Ang buhay ay ang patotoo na iyong iiwan.”<br />
Hebreo 11:4<br />4 Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil d...
Hebreo 11:5-6<br />5 Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoc, kundi inilipat sa kabilang buhay. “Hindi na siya ...
Hebreo 11:5-6<br />6 At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos...
Hebreo 11:7<br />7 Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ...
Hebreo 11:7<br />Sa pamamagitan nito’y hinatulan niya ang sanlibutan, at siya’y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kan...
Hebreo 11:8-12<br />8 Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya’y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangak...
Hebreo 11:8-12<br />9 Dahil din sa kanyang pananalig, siya’y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diy...
Hebreo 11:8-12<br />10 habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos.<br />
Hebreo 11:8-12<br />11 Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapag...
Hebreo 11:8-12<br />12 Kaya’t sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bitu...
Hebreo 11:1-2<br />1 Tayo’y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin, at naniniwala sa mga...
Hebreo 12:1<br />1 Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi...<br />
Lifeline No. 10<br />“Life is the testimony you will leave behind.”<br />“Ang buhay ay ang patotoo na iyong iiwan.”<br />
Anong patotooang iyong iiwan…<br />...simula ngayon?<br />
pagsamba<br />Pamumuhay<br />paglilingkod<br />Mga desisyon<br />
Pag-usapan natin<br />Ano ang natutunan mo sa araw na ito na nakatulong talaga sa iyo?<br />Bakit mahalagang isipin na ang...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lifelines Sermon 10 (Tagalog)

3,125 views

Published on

Life is a testimony

 • Be the first to comment

Lifelines Sermon 10 (Tagalog)

 1. 1.
 2. 2. Ang Lifeline ay isangmaikling pangungusapna naglalaman ngmalalim na karunungan na makatutulong sa iyo upang mamuhay nangganap sa Panginoon.<br />
 3. 3. Lifeline No. 10<br />“Life is the testimony you will leave behind.”<br />“Ang buhay ay ang patotoo na iyong iiwan.”<br />
 4. 4. Hebreo 11:4<br />4 Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya’y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos.<br />
 5. 5. Hebreo 11:5-6<br />5 Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoc, kundi inilipat sa kabilang buhay. “Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos.” Sinasabi sa Kasulatan na si Enoc ay naging kalugud-lugod sa Diyos bago inilipat.<br />
 6. 6. Hebreo 11:5-6<br />6 At hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa kanya.<br />
 7. 7. Hebreo 11:7<br />7 Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas.<br />
 8. 8. Hebreo 11:7<br />Sa pamamagitan nito’y hinatulan niya ang sanlibutan, at siya’y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig.<br />
 9. 9. Hebreo 11:8-12<br />8 Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya’y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon.<br />
 10. 10. Hebreo 11:8-12<br />9 Dahil din sa kanyang pananalig, siya’y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos,<br />
 11. 11. Hebreo 11:8-12<br />10 habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos.<br />
 12. 12. Hebreo 11:8-12<br />11 Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako.<br />
 13. 13. Hebreo 11:8-12<br />12 Kaya’t sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan.<br />
 14. 14. Hebreo 11:1-2<br />1 Tayo’y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin, at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. 2 At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa kanya.<br />
 15. 15. Hebreo 12:1<br />1 Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi...<br />
 16. 16. Lifeline No. 10<br />“Life is the testimony you will leave behind.”<br />“Ang buhay ay ang patotoo na iyong iiwan.”<br />
 17. 17. Anong patotooang iyong iiwan…<br />...simula ngayon?<br />
 18. 18. pagsamba<br />Pamumuhay<br />paglilingkod<br />Mga desisyon<br />
 19. 19. Pag-usapan natin<br />Ano ang natutunan mo sa araw na ito na nakatulong talaga sa iyo?<br />Bakit mahalagang isipin na ang buhay ay isang patotoo?<br />Ano ang gagawin mong pagbabago bilang pagtugon sa mensahe na ito?<br />

×