Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arbeid Med Stoffer

706 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Arbeid Med Stoffer

  1. 1. Kapittel 1 Arbeid med stoffer
  2. 2. Hvilket dyr i jungelen er det mest kvinnelige? <ul><li>Katt </li></ul><ul><li>Pingvin </li></ul><ul><li>Hund </li></ul><ul><li>Gris </li></ul>
  3. 3. Hva er energi? <ul><li>Det som får ting til å skje </li></ul><ul><li>Energi er ikke et stoff </li></ul><ul><li>Energi går fra en form til en annen </li></ul><ul><li>Energi blir aldri borte </li></ul><ul><ul><li>Den går over til en annen form </li></ul></ul>
  4. 4. Energi måles i Joule <ul><li>Kan også skrive J eller kJ </li></ul><ul><li>Sola er jordas viktigste energikilde </li></ul><ul><ul><li>Nesten all vår energi stammer fra sola </li></ul></ul>
  5. 5. Hva betyr disse ordene? <ul><li>Oksiderende </li></ul><ul><li>Miljøskadelig </li></ul><ul><li>Etsende </li></ul><ul><li>Støtkoking </li></ul>
  6. 6. Brannfarlige stoffer <ul><li>Disse tingene trenger vi for at noe skal brenne </li></ul>
  7. 7. Brannfarlige stoffer <ul><li>Tar fyr ved en lav temperatur </li></ul><ul><li>Trenger liten varme for å ta fyr </li></ul><ul><li>Fordamper lett </li></ul>
  8. 8. Hvordan slukke brann? <ul><li>Vann er det som er mest brukt </li></ul><ul><ul><li>Angriper to sider i branntrekanten </li></ul></ul><ul><li>Man kan ikke alltid bruke vann. </li></ul><ul><ul><li>Aldri ved brann i fett </li></ul></ul><ul><li>ABE-apparat </li></ul><ul><ul><li>Slenger ut natron som splittes og danner Co 2 </li></ul></ul>

×