PaperCut NG katalog, Hrvatska verzija

372 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
372
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PaperCut NG katalog, Hrvatska verzija

  1. 1. Praćenje i kontrola ispisa PaperCut ™ Print Monitoring and Control Potpuno rješenje PaperCut NG™ Praćenje i kontrola troška ispisa prema korisniku, skupinama ili klijentima Jednostavnost instalacija i konfiguracija prema vašem okružju Povrat investicije se ostvaruje brzo kad postoji kontrola korištenja Web okruženje olakšava administraciju i korištenje bilo gdje u mreži PaperCut NG vam pruža mogućnost kontrole mrežnog ispisa primjenom Kontrola ispisom troškova prema boji, nijansama sive boje, veličini stranice i više od toga: praćenjem pravilima (filtrima) kvotama naplatom detaljnim evidencijama izvješćima Zašto PaperCut NG? Gotovo je nemoguće upravljati troškom ispisa u suvremenim mrežama. Praćenje i kon- trola su ključ smanjenja troškova ispisa u vašoj organizaciji i utjecaja na okoliš. Paper- Cut je rješenje koje je odabralo više od 20 000 ustanova i tvrtki u više od 60 zemalja.Upravljanje pristupom Kao suvremeno rješenje s unakrsnim platformama osmišljeno za mreže svih veličina, PaperCut je inovator u smislu koncepta jednostavne instalacije i konzola na osnovi web preglednika namijenjenih korisnicima i administratorima. Što je najvažnije, to je troš- kovno učinkovito rješenje s dokazanim povratom uloženg. Kako funkcionira? računima kako bi se moglo pratiti ispisi- PaperCut NG radi na način da presreće vanje po odjelu ili skupinama. svako korištenje pisača na razini posluži- telja pisača izračunavajući trošak i odbi- U poslovnom okružju PaperCut se može Kontrola korisnika jajući ga od središnjeg računa koji je po- postaviti na rad u «tihom načinu» u ko- vezan s računom korisnika, odjela, skupi- jem samo upravitelji imaju uvid u upora- ne ili klijenta. Administratori mogu defi- bu. nirati kvote rasporeñivanjem dodjele kre- dita u odreñenim intervalima. U okružju profesionalnih usluga ispisiva- nje se može dodijeliti i naplaćivati klijen- U okružju u kojem se plaća ispis, korisnici tima prema projektu ili predmetu. mogu vršiti nadoplatu sredstava na svojim računima korištenjem prepaid kartica ili Intuitivna kontrola nizom sustava online plaćanja te se time PaperCut je jednostavan za uporabu jer Lokalizirano uspostavlja sustav u kojem korisnik samo- primjenjuje poznato sučelje web pregled- stalno upravlja i plaća ispis. nika. Administratori sustava imaju potpu- ni pristup konfiguracijskim opcijama i Korištenje pisača se izračunava na osnovi naprednoj administraciji dok članovi oso- troška po stranici s naprednim mogućnos- blja dobivaju posebna prava na kontrolu Svijet komunikacija je ovlašteni tima naplate obzirom na boju, različite dodijeljenu za funkcionalna područja. www.svijetkomunikacija.hr info@svijetkomunikacija.hr veličine stranice i ispis na obje strane papira. PaperCut biznis partner Posebne značajke uključuju: Automatska sinkronizacija s korisnič- U školskom ili sveučilišnom okružju Pa- kim računima i pisačima perCut uobičajeno radi u «ograničenom Krediti i kvote se mogu dodjeljivati načinu». Korisnicima koji prekorače svoj korisnicima prema periodičnom ras- kredit/kvotu onemogućuje se pristup re- poredu Kontakt: sursima dok ne nadoplate dodatni kredit. Automatsko stvaranje računa Članovi osoblja imaju pristup dijeljenim Jedan klik do pristupa evidencijama o aktivnostima i izvješćima
  2. 2. Praćenje i kontrola ispisa PaperCut može raditi i bez klijentskog softvera na koris-Jednostavan za uporabu i ničkoj radnoj stanici u konfiguracijama u kojima nijeadministraciju potrebna interakcija s korisnikom u trenutku ispisivanja.Fleksibilna uporaba Klijentski softver je uključen radi provjere korisnika, korisničke potvrde troška posla ispisa, prikaza postoje-PaperCut je u potpunosti neovisan od prodavača hardve- ćeg stanja na računu ili dozvole korisnicima da naplatera i operativnog sustava. Funkcionira na svim važnijim trošak od skupine, odjela ili klijentskog računa.robnim markama pisača i podržava standarde poput PCL-a i Postscript-a. Za razliku od ostalih rješenja, PaperCutje cjelovit sustav unakrsnih platformi koji podržava svevažnije operativne sustave uključujući i mješovita okruž-ja. Htjeli biste priključiti neke pisače na Windows sus-tav, a ostale na Apple, Linux ili Novell OES? ... nikakavproblem!! Poslužitelj Klijent Windows Server sve Windows verzije Macintosh OS X Server Macintosh OS X Linux bazirani CUPS or Sam- PaperCut NG statistika korisnika Linux workstation ba Server Opcijski klijentski softver može se izvoditi izravno s dije- Novell OES Server Unix workstation ljenog poslužitelja bez potrebe lokalne instalacije što je poznatije pod imenom «uporaba bez instalacije». NemaPaperCut se integrira u postojeću mrežu, automatski potrebe za izbacivanjem paketa ili upravljanjem budu-uvozeći informacije o korisniku i grupi iz Active ćim ažuriranjima.Directory-a, Open Directory-a, LDAP protokola, NovelleDirectory-a i ostalih izvora domene. Napredno korisničko upravljanje Automatski uvoz korisnikaAdministracija koja se zasniva na webu PaperCut automatski sinkronizira korisničke račune sPaperCut omogućava pristup administraciji s bilo koje vodećim uslugama direktorija poput AD-a, Openlokacije na mreži putem web preglednika. Directory-a, LDAP protokola, eDirectory-a itd.Administrativni pristup uključuje Moguće je uvesti korisnike iz: Upravljanje računom korisnika, skupine ili klijenta Cijele domene Kontrola stanice za otpuštanje ispisa Odabrane skupine unutar domene Upravljanje ispisom Organizacijske jedinice Brza izvješća i grafički prikaziKontrola putem preglednika znači da nije potrebno in- Pravila stvaranja računastalirati odvojeni softver za upravljanje. Prijeñite na sustav potpuno samostalne administracije definiranjem pravila kojima PaperCut automatski stvara nove korisničke račune na zahtjev. Definirajte nove zna- čajke računa na temelju skupnog članstva, uključujući: Početni kredit alociran novim korisnicima Pristup i razinu prava zaštićenosti Dnevno, tjedno ili mjesečno dodjeljivanje kredita Unutarnji korisnici Mnoge javne mreže nemaju račune za pojedinačne koris- nike te stoga rabe zajednički račun «gosta» za sve koris- PaperCut NG korisnička administracija nike. PaperCut se odlikuje značajkom Unutarnjeg koris-Korisnički alat nika koja uspostavlja račune za korisnike koji nemajuKrajnji korisnici imaju pristup nizu web alata koji im individualne račune na mreži.omogućuju praćenje vlastitih aktivnosti u realnom vre- Moguće je uvesti korisnike iz datoteke Microsoftmenu, provjeru stanja na računu, dodavanja kredita ili Excel programapregleda utjecaja na okoliš. Sučelje krajnjeg korisnika je Stvaranje korisničkog računa je samostalnoprilagodljivo omogućujući time organizacijama da na Prijava korisnika na web sučelju ili stanici za otpuš-web stranici primijene svoj logo i odaberu boje. tanje ispisa
  3. 3. Praćenje i kontrola ispisaNapredno upravljanje pisačem Napredno filtriranje i ograničenjaDetaljno evidentiranje Pravila filtriranja PaperCut-a kontroliraju koji su doku-PaperCut evidentira sve aktivnosti ispisa uključujući i menti dozvoljeni na kojim pisačima.naziv dokumenta, trošak, broj stranica te od koga i oda- Pravila filtriranja uključuju:kle dokument stiže. Evidentirani podaci su raspoloživi za odbijanje poslova ispisa koji se zasnivaju na brojuonline pregled i za preuzimanje u industrijski standar- stranicadnim formatima uključujući PDF i CSV/ Microsoft Excel odbijanje skupih poslova ispisate html te je time moguća i dodatna ad-hoc analiza. brisanje poslova ispisa s neispravnom veličinom pa- pira ograničavanje dokumenata prema nazivu/vrsti dato- teke automatsko brisanje dvostrukih poslova Kombinacijom pravila filtriranja u PaperCut-u, adminis- tratori mogu ublažiti probleme zaglavljenja papira i reda ispisa te izbjeći nepotrebne poslove ispisa. Jednim klikom do izvješća u PDF formatuPraćenje dogañaja opterećenja i pogreškeOpterećenje svakog pisača je jasno prikazano na admini-stratorskom sučelju. IT upravitelji mogu iskoristiti oveinformacije za utvrñivanje potrebe dodatnih pisača iliotkrivanje pisača koji nisu prikladni za situaciju ili loka-ciju.Sustav takoñer šalje elektroničku poštu administratoru odogañajima pogreške poput «zaglavljenog papira» ili Napredni filtri«niske razine tinte». Lokalni pisači i pisači na poslužitelju PaperCut može pratiti ispis na višestrukim poslužiteljima i lokalno priključenim stolnim pisačima. Takoñer je mo- guće i priključiti neke pisače na Mac ili Linux, a ostale na Windows, a da pritom svi djeluju kao jedan sustav bez potrebe odvojenog licenciranja. Zaštićen ispis i stanice za otpuštanje ispisa Značajka PaperCut-a zadržavanje/otpuštanje reda osigu- rava zaštićeno otpuštanje ispisa ili upravljački način ot- Centralno praćenje svih mrežnih pisača puštanja. Sigurno otpuštanje osigurava da korisnici od-Utvrñivanje troška ispisa mah mogu pokupiti svoj dokument. Otpuštanje u uprav-Troškovi po stranici se utvrñuju na razini pisača. Ovaj ljačkom načinu osigurava da samo upravitelj odobravatrošak se koristi za izračun ukupnog troška svakog posla slijed poslova. S opcijom Find-me (poput Follow Me) sus-ispisa ovisno o varijablama poput boje, tonova sive boje, tav automatski odabire najbolji ciljni pisač ovisno o lo-ispisa s obje strane papira i veličine papira. Ureñaji za kaciji korisničkog otpuštanja.ispis velikih dimenzija (Large Scale) s ne-standardnimveličinama poput plotera izračunavaju trošak prema du-ljini ili površini papira.Utvrñivanje boje na razini straniceMoguće je koristiti sučelje za napredne mogućnosti nap-late kojim se utvrñuje boja na razini stranice.«Gledanjem» svake stranice dokumenta i otkrivanjemkorištenja boje, korisnicima se samo naplaćuje količinaboje koja je korištena na stranicama s bojom pa je timemetoda naplate preciznija. Korisnici otpuštaju poslove ispisa kada i gdje žele
  4. 4. Praćenje i kontrola ispisaArhitekturaSuvremeni softverski dizajnPaperCut je osmišljen korištenjem najnovijih softverskihrazvojnih koncepata poput Service Oriented Architecture-a, XML Web Services-a i višeslojnog dizajna. Arhitekturaomogućava PaperCut-u da se prilagodi mrežama svih ve-ličina u rasponu od jednog poslužitelja s mrežama radnihskupina do skupnih mreža s višestrukim poslužiteljima i100 000+ korisnika. SSL enkripcija osigurava zaštitu osje-tljivih podataka.Podrška vanjske baze podatakaPaperCut uključuje mogućnost rada sustava izvan svojeugrañene baze podataka ili putem sustava baze podata- Graf aktivnosti korištenjaka treće strane poput: Microsoft SQL Server/Express PostgreSQL Database Server Oracle MySQLPodrška vanjske baze podataka omogućava većim organi-zacijama stvaranje standardiziranih upita i izvješća teolakšava infrastrukturu postojećeg softvera i pomoćnepostupke.Otvoreni sustavPaperCut NG je otvoreno rješenje u potpunosti neovisnoo prodavaču. Ima opsežan API kojeg programeri mogukoristiti za automatizaciju funkcija i sučelja sa sustavi- Opcijski klijentski softver za PC, Mac i Linuxma treće strane. Svi korisnici dobivaju pristup izvornojšifri. Sve verzije PaperCut-a za sve operativne sustavestvaraju se iz jedne baze izvornih šifri tako da su noveznačajke i unaprjeñenja istovremeno dostupni. Sustav jeosmišljen korištenjem otvorenih standarda i podržavasve važnije operativne sustave poslužitelja i radnih sta-nica.Ostale značajke: prijateljski i pristupačan razvojni tim suvremeni softver u aktivnom razvoju izravna podrška kreatora programa licenca za sva poduzeća bez obzira na broj posluži- Korištenje kartičnog čarobnjaka (card wizard) za stvara- telja, radnih stanica, pisača, operativnih sustava ili nje vlastitih prepaid kartica domena! Preuzmite i isprobajte vašu Prodaja, implementacija i podrška 40 dnevnu verziju! www.svijetkomunikacija.hr www.papercut.com Copyright © PaperCut Software International Pty. Ltd. 1999-2009. All rights reserved. PaperCut je rješenje koje je odabralo više od 20 000 ustanova i tvrtki u više od 60 zemalja.

×