2013 hku intr eco 2

227 views

Published on

Tweede college Introductie Alegemene Economie HKU 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2013 hku intr eco 2

 1. 1. Introduction Art and Economics 2 D-Day University of the Arts Rene Kooyman Derde dinsdag in Sept 2013
 2. 2. Culturele economie • ‘Cultural economics’ is de toepassing van de economische analyse op alle creatieve en uitvoerende kunsten, cultureel erfgoed en culturele industrieën; publiek & privaat • Creatievelingen allergisch voor economische analyses? Economie als (sociale) gedragswetenschap
 3. 3. Kapitalisme NL: Handelskapitalist • Transport/mobiliteit • VCO: NV (risico beperkt) Ambachtelijk kleinbedrijf: • Gildenstructuur • Arbeidsdeling Kapitalisme: economisch systeem, gebaseerd op: 1. Privé eigendom van kapitaalgoederen en grond 2. Behalen van winst; vraag/aanbod , concurrentie Productiefactoren: a. Kapitaalgoederen b. Natuurlijke hulpbronnen c. arbeid
 4. 4. Cultural inequalities • High and low culture; – ‘real’ art / popular culture – ‘professional’ and ‘amateur’ art Cultural dimensions: Local and global culture • Cultural, Social & Economic Capital: – Economic capital: command over economic resources (cash, assets) – Social capital: resources based on group membership, relationships, networks – Cultural capital: forms of knowledge; skill; education; any advantages a person has which give them a higher status in society, including high expectations
 5. 5. 17-9-2013 5 Pierre Bourdieu: 1. Bestaan van een Social Klasse is een elementair sociaal feit 2. We leven continu in een hoog gestrateficeerde klasse maatschappij, op basis van Economisch Kapitaal en Cultureel Kapitaal 3. De maatschappij probeert de upper class powerfull te houden en de lower classes machteloos 4. Veel gebeurt niet-intentioneel; geen bewuste manipulatie door de powerful CLASS, LIFESTYLE AND POWER
 6. 6. Europe in crisis ?? Maatschappelijke ontwikkelingen: • Urbanisatie • Van maak-industrie naar kennis • Groei stokt; is afwezig • Midden- en kleinbedrijf (MKB) van strategische waarde • De economische power van de Culturele en Creatieve Industrie (CCIs) • ‘Old School’ niet langer geldig: innovatie
 7. 7. Wazzup ?? Linked-in HKU Intro Eco: Who??! • Brabant en Overijssel minst trots op cultuur in regio • Phonebloks • Ondernemers investeren in mkb via nieuw fonds • Coming Soon to America: Bitcoin ATMs • Elf dans-, theater- en muziekgroepen door bezuinigingen gestopt • Biesheuvel begint beweging voor ondernemers • http://www.linkedin.com/groups/HKU-Intro-Eco- 5166032?trk=my_groups-b-grp-v
 8. 8. SoA: Voorspellingen Centraal Planbureau • Voorspelling zonder xtra bezuinigingen: 0,75 % • Met bezuiniging 0,5 % • NL achter in de EU Van belang: • Wereldeconomie groei 3.25% • EU groei 1% • Huizenprijzen: dal bereikt • Let op: groei komt voor een groot deel uit buitenland!
 9. 9. • Oorzaak tekort? • EU norm 3% • Afspraak NL max 6 miljard max • Extra belastingen en lagere toeslagen • Werkende gelijk: 0% • Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden relatief meer
 10. 10. Stimuleringsmaatregelen • Het schenkrecht wordt uitgebreid: tot 100.000 euro belastingvrij schenken. Voorwaarde: aflossen woonschuld • Minima krijgen 100 euro extra. • Werknemers krijgen een verhoging van de arbeidskorting met 250 euro. Kosten: 785 miljoen. • Het bedrijfsleven wordt gestimuleerd • Nat Hypotheek Fonds: Pensioenfondsen & Investeerders
 11. 11. Het liberalisme: Adam Smith • Productie door particuliere bedrijven, in zo groot mogelijke vrijheid • De onzichtbare hand: het prijsmechanisme, vraag/aanbod regelt afstemming productie en maatschappelijke behoeften • Staat: beperkte taken: 1. Defensie 2. Recht handhaven 3. Collectieve voorzieningen – van belang voor de economie - waar nooit winst mee te maken is (wegen, bruggen, infrastructuur, etc)
 12. 12. Sociaal-liberalisme: Keynes • De overheid dient de effectieve vraag te stimuleren; verhogen politieke uitgaven • Werkgelegenheid stimuleren door openbare werken (investeringen), koopkrachtverbetering, arbeidstijdverkorting • Samenleving ‘vanuit de basis’ opbouwen; corporatieve structuur, subsidiariteitsbeginsel (‘hogere’ organen moeten taken overlaten aan ‘lagere’ organen) • Korte termijn strategieën van belang
 13. 13. Overheidsuitgaven • Overheidsbestedingen: uitgaven waarmee de overheid goederen/diensten koopt. De overheid als klant; marktpartij • Overdrachtsuitgaven: overheid besteedt niet zelf; de ontvanger geeft uit = marktpartij (sociale uitkeringen, kunstsubsidies, investeringspremies, subsidiëring)
 14. 14. Monetarisme: Milton Friedman • Reguleer de geldgroei • Bestrijd inflatie • Centrale banken regeren • Groeitempo bepaald door hoeveelheid geld in omloop • Thatcher/Reagen: liberaliseren financiële markten, onderdrukken inflatie en geldgroei, lenen stimuleren
 15. 15. Kunsten ?! • Rutte I 2013-2016 jaarlijkse bezuiniging van 200 miljoen op cultuursubsidies en fondsen • Rutte II, (VVD-PvdA) bezuinigt niet meer op cultuur, maar legt ook geen extra geld bij • Toekomst: samenwerking met private partijen (VandenEndeFoundation, Prins Bernhard Cultuur Fonds, VSBfonds, Triodos Bank, Blockbusterfonds18, Goede Doelen Loterijen) • Provincies hebben geen wettelijke taken voor cultuurparticipatie en –educatie; bezuinigingen • Gemeenten financieren cultuur met 'vrij te besteden' geld. Daar zijn geen wettelijke kaders voor. Meer taken (decentralisatie/subsidiariteit) ; kunst concurreert met zorgtaken, enz. http://www.blijfjijzzper.nl/
 16. 16. Things to come ?? Volgende week: de Ondernemers Dimensie • Lit: Buunk H5.5 • Entrepreneurial Dimension: p 54 – 79 • Reader p 54 – 59: De Gids: Startkapitaal http://www.economielokaal.nl/index.php/begrippenn http://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
 17. 17. That’s the way it’s done! Rene Kooyman September 2013 http://cci.hku.nl/ http://cure-web.eu rene.kooyman@ke.hku.nl Introduction Art and Economics

×