Pkmoa

508 views

Published on

pkmoa

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
508
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pkmoa

 1. 1. Pemulihan Khas Murid Orang Asli (PKMOA)
 2. 2. NAMA AHLI KUMPULAN 1. Raymond Kong 2. Hemalatha A/P Rajakumar 3. Ngien Yien Yong
 3. 3. PENDAHULUAN
 4. 4. • Orang Asli adalah penduduk terawal tinggal di Semenanjung Malaysia sejak kira-kira 5,000 tahun yang lalu. Asal usul mereka dikatakan dari Negeri China dan Tibet yang menyusul laluan penghijrahan melalui tanah besar Asia Tenggara sebelum bertapak di Semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan Indonesia • Orang asli merupakan puak minoriti di negara ini • Kehadiran mereka sejak awal penempatan manusia di Malaysia mengiktiraf mereka sebagai peneroka awal kawasan asia tenggara
 5. 5. • Kesemua orang asli di Malaysia hanya membentuk 0.5% dari jumlah keseluruhan penduduk negara (JHEOA, 2003) • Terdapat kira-kira seratus empat puluh ribu orang asli di Malaysia yang kebanyakannya bertumpu di Semenanjung Malaysia. • Terdapat tiga kumpulan utama iaitu Negrito, Senoi dan Proto-Melayu. (JHEOA, 2003; Nicholas, 2000; Noraini Ali, 1999; Sunaidin 1997)
 6. 6. TABURAN PENDUDUK ORANG ASLI Negeri Bilangan Taburan % 1957 1970 1980 1991 1998 Johor 1,329 3,292 3,883 7,092 9,961 8.6 Kedah 90 227 289 253 202 0.2 Kelantan 3,995 4,758 5,005 6,944 6,833 5.9 Melaka 256 427 681 852 947 0.8 Negeri Sembilan 2,313 2,668 3,003 5,995 7,332 6.3 Pahang 16,076 18,822 24,157 34,178 42,057 36.2 Pulau Pinang 9 152 440 255 0 0 Perak 13,103 16,863 21,123 30,841 37,158 32 Perlis 58 12 45 63 0 0 Seangor 4,032* 5,906* 6,547 11,084 11,185 9.6 Terengganu 99 232 398 594 444 0.4 W.P Kuala Lumpur 0 Jumlah 41,360 53,379 67,014 98,494 116,119 100 * Termasuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Sumber : JHEOA 2003
 7. 7. • Akan tetapi, persekitaran mereka yang dikelilingi hutan belantara menyebabkan mereka begitu terasing dari arus semasa. • Isu pendidikan juga mengalami situasi yang sama. Kaum bumiputera yang terasing ini kurang mendapat perhatian berbanding kaum- kaum majoriti yang lain. • Oleh sebab itu, Menerusi pelan induk pembangunan pendidikan, kerajaan semakin teliti dalam memberi pendidikan sama rata kepada semua masyarakat termasuk golongan pinggiran ini.
 8. 8. • Banyak program dilaksanakan untuk memberikan pendidikan berkualiti kepada kaum orang asli. • Program pemulihan seperti (pkmoa) atau program khas murid orang asli dilihat memberi impak yang positif terhadap hak- hak masyarakat peribumi Malaysia ini.
 9. 9. • program-program pendidikan sering terarah kepada masyrakat di kawasan bandar serta luar bandar. Situasi sebegini kurang dirasai oleh masyarakat orang asli yang tinggal di kawasan pedalaman. • Menurut jurnal karangan Johari Talib & Nazri Muslim dari universiti kebangsaan Malaysia yang berjudul “mengapa orang asli tidak ke sekolah” telah menyatakan pada tahun 1992, seramai 3202 pelajar orang asli yang mendaftar di sekolah rendah, tetapi hanya 717 orang asli sahaja yang bertahan sehingga sekolah menengah. Ini bermakna seramai 2485 orang asli lagi tercicir dalam pelajaran.
 10. 10. • Jumlah tersebut mungkin semakin berkurangan jika tiada sebarang inisiatif dari mana- mana pihak untuk menarik orang asli ke sekolah. • program khas murid orang asli telah diwujudkan sebagai salah satu ikhtiar untuk menarik pelajar dalam kalangan orang asli ke sekolah.
 11. 11. Pemulihan Khas Murid Orang Asli (PKMOA) Dirancang oleh Kementerian Pendidikan untuk memenuhi keperluan pendidikan murid Orang Asli yang tidak dapat menguasai kemahiran asas lisan, membaca dan menulis. Program pemulihan khas hanya untuk murid-murid orang asli dan penan. Menjaga kepentingan murid-murid orang Asli yang belajar penuh kekurangan. Murid hanya akan menjalani program Tahun pemulihan selepas tahun 2
 12. 12. OBJEKTIF kementerian telah menyelaraskan beberapa objektif yang perlu dicapai oleh murid-murid. Antaranya ialah : 1. Bertutur dan membaca dengan betul 2. Memahami dan menulis ayat; 3. Menggunakan bahasa yang sesuai, betul dan berkesan
 13. 13. PENEMPATAN • 25 orang murid sahaja ditempatkan di dalam kelas • Pelajar yang kurang daripada 15 orang dan sekolah tidak mempunyai bilik maka murid-murid ini akan dicantumkan dengan murid-murid di tahun 3
 14. 14. PEMILIHAN MURID • ujian penguasaan kemahiran telah disediakan bertujuan menilai pengguasaan murid-murid dalam kemahiran 3M • ujian diagnostik Bahasa Melayu dan Matematik akan dibekalkan • Ujian ini dilaksanakan sebelum dan selepas penggunaan pakej dan bahan bantu mengajar yang telah dibekalkan oleh pihak Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK)
 15. 15. MOTIF PENUBUHAN • Memberi pendidikan yang sama rata kepada semua kaum di Malaysia. • Menjaga kepentingan orang asli dari segi pendidikan agar tidak ketinggalan dari arus pemodenan • Menggalakan masyarakat orang asli pergi ke sekolah. • Mengingkatkan kadar celik huruf dalam kalangan orang asli.
 16. 16. STRATERGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P)
 17. 17.  Dekan Fakulti Pendidikan, Universiti Malaya, Prof. Dr. Saedah Siraj, berpendapat kaedah p&p berbeza perlu meningkatkan penguasaan 3M di kalangan murid.  Antaranya mengadakan kelas pemulihan, kelas khas untuk kanak-kanak istimewa, latihan guru berpendidikan khas, perluasan kempen membaca dan penempatan kaunselor di setiap sekolah.
 18. 18. • program PKMOA ini bertujuan untuk memperkasa sistem pembelajaran orang asli. • Negeri-negeri yang mempunyai masyarakat orang asli, program ini telah dilaksanakan sebagai salah satu daripada program pemulihan. • Sekolah-sekolah yang berkenaan telah dipilih oleh pejabat pendidikan daerah sebelum disahkan oleh jabatan pelajaran negeri yang terlibat. Kemudian nama-nama sekolah tersebut dihantar kepada kementerian pelajaran untuk tindakan susulan.
 19. 19. • Berdasarkan kajian sebelum ini, keperluan langkah penyaringan dan pengesanan awal murid yang belum menguasai 3M penting bagi mengenal pasti pelaksanaan program pemulihan bersesuaian dengan mereka. • Langkah awal itu membolehkan murid dikelompokkan berdasarkan punca sebenar kelemahan mereka menguasai 3M sama ada akibat persekitaran, pemakanan atau kesihatan.
 20. 20. • Sukatan pelajaran mereka perlulah bersifat fleksibel dan dinamik yang bertujuan melahirkan murid yang seimbang secara menyeluruh dan bersepadu dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. • Kemahiran tertentu yang dipilih bagi Program Khas Murid Orang Asli ini berdasarkan kemahiran yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran KBSR. Ini bertujuan agar mereka dapat menguasai kemahiran utama seperti lisan, (mendengar dan bertutur), membaca dan penulisan.
 21. 21. • Masalah utama yang dihadapi oleh kanak-kanak asli ini ialah hubungan antara pemikiran dengan pergerakan mata mereka agak lambat berbanding murid normal yang lain. • Bagi menanganinya, penggunaan alat muzik dalam proses P&P disifatkan antara kaedah sesuai untuk meningkatkan penguasaan kemahiran asas itu di kalangan anak Orang Asli. Ini kerana aktiviti seharian mereka menjadikan pendengaran mereka lebih peka.
 22. 22. • penyakit disleksia juga melibatkan kaum orang asli, tetapi pengetahuan ibu bapa yang rendah menyebabkan penyakit ini menjadi semakin parah. • Murid disleksia melihat sesuatu dengan pandangan yang berbeza terutama berkaitan pembelajaran. Sebagai contoh, mereka tidak dapat diajar abjad dengan cepat kerana ada huruf yang akan ditinggalkan disebabkan pemikiran tidak dapat 'membaca' huruf berkenaan. • Dalam usaha menangani masalah ini, kaedah P&P haruslah lebih khusus dan perlu dipraktikkan guru yang mahir mengenainya.
 23. 23. • Strategi yang diperlukan untuk menangani masalah ketidakhadiran murid-murid ke sekolah. • faktor-faktor yang berkait rapat dengan masalah ini termasuklah : – Lokasi tempat tinggal – Masalah pengangkutan – Persekitaran Tempat Tinggal – Ekonomi Keluarga – Budaya dan Sikap – Pengetahuan penjaga
 24. 24. TENAGA PENGAJAR
 25. 25. KPM meningkatkan bilangan guru terlatih mengikut opsyen di kawasan pedalaman. •Guru baru diwajibkan berkhidmat di kawasan pedalaman •Menambah baik insentif khusus kepada guru yang berkhidmat di pedalaman •Menyediakan insurans kepada guru-guru yang berkhidmat di luar bandar •Menyediakan rumah guru dan kemudahan asas yang sempurna
 26. 26. Terdapat tiga kategori guru melibatkan dalam pendidikan anak-anak Orang Asli 1. Guru khas mengajar anak-anak Orang Asli yang dilantik oleh Jabatan. Mereka dinamakan pembantu luar, Hal Ehwal Orang Asli (Bahagian Pelajaran) 2. Guru yang berkelayakan dilantik oleh Jabatan Pendidikan untuk mengajar Orang Asli 3. Guru yang berkelayakan di bawah seliaan Jabatan Pendidikan yang mengajar di sekolah biasa mempunyai murid-murid yang terdiri daripada pelbagai kaum
 27. 27. KESIMPULAN
 28. 28. • Secara ringkasnya, program khas murid orang asli (PKMOA) telah bermula pada tahun 1999 hingga kini di semua sekolah orang asli telah memeberikan impak yang positif kepada nadi pendidikan orang asli. • Program ini telah membantu sedikit sebanyak dalam membasmi kadar buta huruf di Malaysia selaras dengan pelan induk pembangunan pendidikan (PIPP). • Program ini telah berjaya memulihkan pelajar orang asli yang tidak menguasai kemahiran asas (3M) kembali ke arus pendidikan perdana dengan baik.
 29. 29. • Untuk terus menjaga kepentingan orang asli dan mengelakkan mereka dari menafikan kehidupan moden dan terus menjadi rakyat Malaysia yang natif, kesedaran pihak-pihak berkenaan terhadap program- program seperti ini akan bertambah. • Peningkatan taraf pelaksanaan dari aspek pengajaran dan pembelajaran (P&P) serta kebajikan murid dan guru akan terus dipertingkatkan.
 30. 30. Rujukan • http://www.staripoh.com/muat_turun/Bahan %20PPK/bsk/program/pkmoa.pdf • http://www.slideshare.net/gemilangfaudzi/pr ogram-khas-murid-orang-asli • http://www.scribd.com/doc/79747187/Pemul ihan-Khas-Murid-Orang-Asli-Pkmoa

×