Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Informatiemodel WMOO V E R D R A C H T VA N D E M O - S TA N D A A R D        Veenendaal, 8 november 2012
Agenda Introductie                   Peter Snaterse, CVZ Programma GuWA               ...
P E T E R S N AT E R S E , C V ZINTRODUCTIE
Aanleiding   Implementatie AZR 3.0 [Najaar 2011]    AZR-standaarden worden gebruikt voor de WMO    Afhankelijkheid...
Actie (1)   Standaardisatie sessies [Voorjaar 2012]    Bijkomsten gericht op gezamenlijk voorstel standaard     ...
Actie (2)   Toetsen    Contacten met gemeenten en zorgaanbieders         Utrecht, Helmond, Enschede, Gemeen...
AWBZ en WMO - CliëntperspectiefIntroductie
AWBZ en WMO - ProcesperspectiefIntroductie
AWBZ en WMO - InformatieperspectiefIntroductie
AWBZ en WMOIntroductie
INDRA HENNEMAN, VWSPROGRAMMA GUWA
Wat is er aan de hand? Burger ontvangt zorg&ondersteuning vanuit meerdere domeinen Decentralisatie(s) Onvoldoende inzic...
Wat willen we bereiken? Doel is gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen de Wmo en AWBZ (en ZvW?) Dit moet leiden...
Verwachte eindresultaten1. Mogelijkheid voor professionals in Awbz en Wmo om beperkt  aantal klantgegevens van elkaar inz...
Wat gaan we doen?1. Initiatiefase tot 1 november: oplevering projectplan2. Analysefase tot 1 maart: IST situatie in kaart ...
Producten analysefaseGegevensuitwisseling Wmo AWBZ
Overzicht WMO WMO Businesscase (rapport Deloitte) WMO pilot berichtenverkeer WMO procesbeschrijving en knelpunten (VWS ...
Procesanalyse WMO Behoefte aan            Aanmelden of          Zich Informeren           ...
1. Beschikbaar     9. Definiëren    Formuleren advies       Vaststellen     Vaststellen stellen informat...
Belangrijkste Relaties Belangrijkste gerelateerde projecten en trajecten:    Platform IZO               ...
Hoe nu verder BEP-model WMO? Meenemen in analyse bestaande standaarden Stevige basis voor ontwerpfase (net als bijvoorbe...
ROLAND KAIJEN, CIBERMO-STANDAARD
BEP-model? Behoefte  Samenhang  Structuur  Begrip (niet alleen wat, maar ook waarom) Recept    Procesbenadering...
BEP-model!                   B Elementen  Bedrijfsregels  EI-standaarden  Business        ...
Resultaat (IT)   Berichten    MO31 (Beschikking)    MO33 (Opdracht)    MO35 (Levering)    MO37 (Declaratie) ...
Resultaat (Business)   Uitgangspunten   Operationele bedrijfsregels   Processen     Primair proces      ...
UitvoeringsvariantenMO-standaard
Openstaande punten   Specifieke informatie-uitwisseling    Verhuizing van een cliënt (gemeente – gemeente)    HV-s...
Aanbevelingen gebruik standaard   Stimulerende rol vanuit VWS en brancheorganisaties;   Onafhankelijke beheerorganisat...
DiscussieMO-standaard
OverdrachtA R JA N KO E R T S , G E M E E N T E U T R EC H T    R O E L VA N D R I E L , W I G O 4 I T
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Informatiemodel WMO

864 views

Published on

Overdracht van de MO-standaard

 • Be the first to comment

Informatiemodel WMO

 1. 1. Informatiemodel WMOO V E R D R A C H T VA N D E M O - S TA N D A A R D Veenendaal, 8 november 2012
 2. 2. Agenda Introductie Peter Snaterse, CVZ Programma GuWA Indra Henneman, VWS MO-standaard Roland Kaijen, Ciber  Toelichting, discussie en aanbevelingen Overdracht Arjan Koerts, Gemeente Utrecht Roel van Driel, Wigo4it
 3. 3. P E T E R S N AT E R S E , C V ZINTRODUCTIE
 4. 4. Aanleiding  Implementatie AZR 3.0 [Najaar 2011]  AZR-standaarden worden gebruikt voor de WMO  Afhankelijkheid AZR en WMO logisch maar ongewenst  Individuele contacten en signalen  Vanuit gemeenten (Wigo4it, Centric, PinkRoccade)  Vanuit aanbieders (Cegeka, De Heer, Unit4)  Decentralisatie(s)  Begeleiding van AWBZ naar WMOIntroductie
 5. 5. Actie (1)  Standaardisatie sessies [Voorjaar 2012]  Bijkomsten gericht op gezamenlijk voorstel standaard  Insteek vanuit de techniek  Inbreng vanuit ‘klantkennis’  Bestaande context WMO, maar gereed voor verandering  Betrokken partijen  Softwareleveranciers Gemeenten  Softwareleveranciers Zorgaanbieders  Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten  CAKIntroductie
 6. 6. Actie (2)  Toetsen  Contacten met gemeenten en zorgaanbieders  Utrecht, Helmond, Enschede, Gemeenten Hoeksche Waard (RSDHW), Rotterdam  TDC, Leger des Heils  Afronding en overdracht [Najaar 2012]  BEP-model WMO  Openstaande punten  AanbevelingenIntroductie
 7. 7. AWBZ en WMO - CliëntperspectiefIntroductie
 8. 8. AWBZ en WMO - ProcesperspectiefIntroductie
 9. 9. AWBZ en WMO - InformatieperspectiefIntroductie
 10. 10. AWBZ en WMOIntroductie
 11. 11. INDRA HENNEMAN, VWSPROGRAMMA GUWA
 12. 12. Wat is er aan de hand? Burger ontvangt zorg&ondersteuning vanuit meerdere domeinen Decentralisatie(s) Onvoldoende inzicht in, en hergebruik van, cliëntgegevens Administratieve lasten zorgaanbieders e.a.Conclusie: steeds meer noodzaak voor standaardisatie gegevensuitwisselingBrief staatssecretaris aanTweede Kamer d.d. 3 april 2012Gegevensuitwisseling Wmo AWBZ
 13. 13. Wat willen we bereiken? Doel is gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen de Wmo en AWBZ (en ZvW?) Dit moet leiden tot: 1. Samenhang in aanbod klanten en één keer uitvragen. 2. Uitvoeringsvereisten voor dezelfde (administratieve) processen op elkaar afgestemd voor een meer uniforme afhandeling door zorgaanbieders. 3. Gemeenschappelijk inzicht in de financieringsstromen. Hiervoor zijn afspraken over gegevens en –uitwisseling nodig. GuWA levert bijdrage aan Toekomstbeeld IZO 2016 ZorgaanbiedersGegevensuitwisseling Wmo AWBZ
 14. 14. Verwachte eindresultaten1. Mogelijkheid voor professionals in Awbz en Wmo om beperkt aantal klantgegevens van elkaar inzien;2. Het realiseren van gestandaardiseerd berichtenverkeer: a. Binnen AWBZ en de Wmo waar het gaat om gelijksoortige processen voor zorgaanbieder in beide ketens; b. Tussen de AWBZ en de Wmo, uitgaande van de optimalisering van de huidige situatie;3. Structurele oplossing voor uitwisseling klantgegevens van de indicatieorganen naar gemeenten die noodzakelijk zijn in het kader van de decentralisatie van de begeleidingsfunctie.Gegevensuitwisseling Wmo AWBZ
 15. 15. Wat gaan we doen?1. Initiatiefase tot 1 november: oplevering projectplan2. Analysefase tot 1 maart: IST situatie in kaart brengen via oplevering analyses processen, gegevens(uitwisseling) en juridische aspecten3. Ontwerpfase tot 1 september: inzicht uit analyses gebruiken om keuzes te maken, ontwerp/ architectuur op te stellen, standaard(en) neer te zetten, pilot(s)4. Realisatiefase: (laten) realiseren ontwerp(en), implementeren en (laten) beheren standaardenElke fase gaat gepaard met go/ no go momentGegevensuitwisseling Wmo AWBZ
 16. 16. Producten analysefaseGegevensuitwisseling Wmo AWBZ
 17. 17. Overzicht WMO WMO Businesscase (rapport Deloitte) WMO pilot berichtenverkeer WMO procesbeschrijving en knelpunten (VWS en van BZK) BEP model WMO Deze maand start inventarisatie bestaande gegevensstromen Conclusies eenmalige overdracht AWBZ naar WMO T-bureauGegevensuitwisseling Wmo AWBZ
 18. 18. Procesanalyse WMO Behoefte aan Aanmelden of Zich Informeren Einde Behoefte Ondersteuning Aanvragen Mutatie Evalueren OndersteuningBurger Beoordelen Intake Gesprek Betalen BeschikkenGemeente Meldingen en Ondersteunen Evalueren DeclaratieAanbieder van MO IndicatieadviesAdviesorgaan Eigen bijdrageCAKGegevensuitwisseling Wmo AWBZ
 19. 19. 1. Beschikbaar 9. Definiëren Formuleren advies Vaststellen Vaststellen stellen informatie uitvoeringskaders zorgaanspraken zorgaanspraken beleidsregels 3. Verhelderen 5. Formaliseren & 6. Verlenen zorg 8. Financieel zorgvraag Toeleiden afhandelen Vaststellen hoogte Adviseren over Vaststellen Opstellen te innen of betalen compensatie toekenning zorg zorgplan Beschikbaar stellen bedrag algemene informatie Leveren Vaststellen Betalen Motiveren tot zorg hoogte bedrag zorgvraag Beschikbaar stellen zorgbudget persoonsgerichte Declareren informatie geleverde zorg Toewijzen/ Innen 4. Beoordelen kiezen zorg 7. Controleren bedrag Controleren Controleren Bemiddelen declaratie voorwaarden (cliënt & 2. Administratief zorgaanbod) Controlerenontvangen gegevens verantwoording zorgbudget Beoordelen zorgvraag Materieel Controleren Controleren volledig-, juist- en tijdigheid Voorbereiden Toetsen besluit indicatie Vastleggen 10. Inkopen zorg ontvangen gegevens Definiëren Selecteren Afsluiten contract Beoordelen inkoopbeleid zorgaanbieders met zorgaanbieder contract 11. Onderzoeken en verantwoorden Verzamelen Bepalen doel- & Analyseren Opstellen gegevens doelgroep gegevens rapportage
 20. 20. Belangrijkste Relaties Belangrijkste gerelateerde projecten en trajecten:  Platform IZO afstemming en samenhang  Programma iAWBZ levert input  Informatievoorziening ZvW afstemming (levert input?)  Informatievoorziening Sociaal Domein afstemming en samenhang  Pilot Wmo berichtenverkeer levert input  Transitiebureau; eenmalige gegevensoverdracht levert input  Traject Meer tijd cliënt ontvangt resultatenGegevensuitwisseling Wmo AWBZ
 21. 21. Hoe nu verder BEP-model WMO? Meenemen in analyse bestaande standaarden Stevige basis voor ontwerpfase (net als bijvoorbeeld standaard pilot WMO berichtenverkeer) Pilots ism iAWBZ Nog te onderzoeken (wat, met wie en in welke vorm):  Afstemming KING en relatie bestaande standaarden gemeenten  Impact van uitwerking regeerakkoord en eventuele uitbreiding voor begeleiding en verzorging  Relatie ontwikkelingen iAWBZ en AZR (o.a. domeinarchitectuur, toekomstbeeld)  Relatie ontwikkelingen VISD, i-strategie VWS e.a.  Beleggen en beheren  ..Gegevensuitwisseling Wmo AWBZ
 22. 22. ROLAND KAIJEN, CIBERMO-STANDAARD
 23. 23. BEP-model? Behoefte  Samenhang  Structuur  Begrip (niet alleen wat, maar ook waarom) Recept  Procesbenadering Ingrediënten  Bedrijfsregels  EI-standaarden  ProcesMO-standaard
 24. 24. BEP-model! B Elementen  Bedrijfsregels  EI-standaarden Business IT  Proces P E Structuur en samenhang Integraal beeld van informatievoorzieningMO-standaard
 25. 25. Resultaat (IT)  Berichten  MO31 (Beschikking)  MO33 (Opdracht)  MO35 (Levering)  MO37 (Declaratie)  CA35 (Eigen bijdrage)  Technische regels  constraints, condities, invulinstructiesMO-standaard
 26. 26. Resultaat (Business)  Uitgangspunten  Operationele bedrijfsregels  Processen  Primair proces  Verhelderen  Beoordelen  Toeleiden  Leveren  Financiering  Betalen (eigen bijdrage)  DeclarerenMO-standaard
 27. 27. UitvoeringsvariantenMO-standaard
 28. 28. Openstaande punten  Specifieke informatie-uitwisseling  Verhuizing van een cliënt (gemeente – gemeente)  HV-standaard (gemeente – CAK)  Gebruik XML en StUF  Doorontwikkeling BEP-model (van EI naar XML)  BEP-model en StUF vullen elkaar aan  BEP-model zit dichter bij bedrijfsregels en informatiemodel  StUF zit dichter bij informatiemodel en techniek  Opstellen en vaststellen ReferentiemodelMO-standaard
 29. 29. Aanbevelingen gebruik standaard  Stimulerende rol vanuit VWS en brancheorganisaties;  Onafhankelijke beheerorganisatie MO-standaard, om  Implementaties te ondersteunen,  Actualiteit te waarborgen  Gebruik te faciliteren;  Geleidelijke introductie;  Kennisoverdracht WMO en informatie-uitwisseling  Kennisportaal.MO-standaard
 30. 30. DiscussieMO-standaard
 31. 31. OverdrachtA R JA N KO E R T S , G E M E E N T E U T R EC H T R O E L VA N D R I E L , W I G O 4 I T

×