Aaas V1.0

961 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
961
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aaas V1.0

 1. 1. Architecture As A Service Architectuur op maat Versie 1.0
 2. 2. Architecture As A Service In deze eerste definitieve versie wordt de dienst “Architecture As A Service (AAAS)”, die door EAI Experts aan haar klanten kan worden geleverd, in grote lijnen beschreven. Managementsamenvatting Veel organisaties hebben te maken met situaties, waar één of meer deelgebieden binnen de ICT- omgeving zijn uitbesteed aan verschillende toeleveranciers, die ieder voor zich expertise hebben op het vlak van het specifieke deelgebied ofwel domein binnen het geheel. Bovenstaande in overweging nemend, is de totale Enterprise Architectuur vaak een som der delen van de specifieke domeinen, waardoor het totaalplaatje van de architectuur vaak onduidelijk is voor de klant. Hierdoor bestaat een grote kans op een situatie waar binnen de diverse domeinen innovaties of veranderingen worden doorgevoerd, waarvan de effecten binnen dat specifieke domein wellicht duidelijk zijn, maar de effecten op korte, middellange en lange termijn op de totale architectuur niet. Er is dan onvoldoende beheersing of “governance” met betrekking tot architectuurveranderingen. “IT maakt steeds meer onderdeel uit van het primaire product of de service. Daardoor bepaalt de effectiviteit van IT mede het succes van de business. De toepassing van de juiste IT-governance levert een bijdrage aan de effectiviteit van IT en daarmee aan prestatieverbetering voor de business.” Bron: CIO Portal, 26-08-2008 Ook omdat de eindverantwoordelijke binnen de klantorganisatie te maken heeft met de diverse vertegenwoordigers van de verschillende domeinen, is het vaak lastig om een totaalbeeld te krijgen en vast te leggen, laat staan de gevolgen van “kleine wijzigingen” binnen een domein op waarde te schatten. Deze kunnen immers een grote impact en consequenties hebben voor het grotere geheel. Een eigenaar van een domein is vaak ook minder geïnteresseerd in buiten dat domein vallende aspecten. Juist op dit gebied kan EAI Experts zijn toegevoegde waarde aan haar klanten etaleren. De kennis van de zeer ervaren architecten bij EAI Experts op het gebied van Enterprise Architectuur, applicatie-integratie, netwerkarchitectuur en security stelt ons in staat om een compleet beeld van de totale architectuur te vormen en de klant waardevolle adviezen te geven. Wij bieden een onafhankelijke sparring partner die samen met de eindverantwoordelijke tot een totaalbeeld van de situatie kan komen. Onze architecten maken gebruik van de meest gangbare raamwerken voor Enterprise Architectuur, zoals TOGAF en Zachman, maar zijn ook in staat om met andere raamwerken om te gaan. Pagina 2 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 3. 3. AAAS is er op gericht om met een overzichtelijke en pragmatische aanpak een deel van het beheer (of het totaal) van de Enterprise Architectuur te verzorgen voor de klant. Het is een service op maat, specifiek voor de situatie en wensen van de klant en aanvulbaar met expertise op aanvraag. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om periodiek met één van onze architecten af te spreken en de stand van zaken door te nemen. In dat geval blijft het beheer van de architectuur in handen van de klant en verzorgen wij persoonlijk advies, beantwoorden we speciefieke vragen van de klant en verzorgen wij sessies voor kennisoverdracht en onze visie op de huidige ontwikkelingen in de ICT. Onze visie op Enterprise Architectuur Enterprise Architectuur is de manier voor organisaties om de afhankelijkheden tussen domeinen in kaart te brengen. Het geeft een overzicht van de afhankelijkheden tussen domeinen, maar ook tussen bedrijfsonderdelen of binnen het bedrijfsnetwerk, en beschrijft de processen om tot het overzicht te komen. Het biedt de ICT-afdeling de mogelijkheid om de wensen van de business te vertalen naar bruikbare oplossingen en brengt daardoor beide werelden dichter bij elkaar. Naar onze mening is Enterprise Architectuur onmisbare voor een bedrijf dat waarde hecht aan geoptimaliseerde bedrijfsprocessen en voldoende flexibiliteit om in te spelen op wijzigingen in de markt. Met een EA Tool is het bovendien mogelijk om de weergave van gegevens uit de Enterprise Architectuur per belanghebbende in te stellen. Er zijn een aantal drijfveren voor het implementeren van een Enterprise Architectuur binnen een organisatie. Allereerst zijn er externe factoren zoals regelgeving voor beveiliging en privacy van gegevens, veranderende wetgeving (REACH, BSN in de zorg, etc.), Sarbanes-Oxley of BASEL II compliance, nieuwe technologieën die beschikbaar komen en oude technologie die verdwijnt, en verhogen van productiviteit/winstgevendheid van het bedrijf om competitief te blijven. Daarnaast zijn er binnen een bedrijf ook interne drijfveren zoals een snelle(re) reactie van de ICT-afdeling op vragen van de business, op elkaar afstemmen van bedrijfsstrategie en IT-strategie, een stabiele omgeving krijgen/ behouden om bedrijfsprocessen te optimaliseren, en reduceren van complexiteit en kosten. Enterprise Architectuur kan een bedrijf helpen bij het in kaart brengen van de huidige bedrijfsprocessen, organisatiestructuur, applicaties, bedrijfsinformatie en technologie. Bovendien verschaft het de mogelijkheid om de gewenste/toekomstige situatie te beschrijven en een migratieplan op te stellen om dit te bereiken. Aan de ene kant biedt Enterprise Architectuur een aantal voordelen voor de bedrijfsvoering, zoals: Ondersteuning bij de realisatie van de bedrijfstrategie,   Snellere productontwikkeling (Time-to-Market),  Consistente bedrijfsprocessen en informatie over bedrijfsonderdelen heen en  Grotere betrouwbaarheid, grotere veiligheid en minder risico’s. Pagina 3 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 4. 4. Aan de andere kant biedt Enterprise Architectuur voordelen voor de ICT-afdeling, zoals: Beheersbaarheid van en inzicht in de kosten van ICT,   Versnellen van ontwerp en ontwikkeling,  Verlagen van de complexiteit (bijvoorbeeld door het opschonen van het applicatieportfolio) en  Verminderen van de risico’s. Enterprise Architectuur zorgt voor een goede afstemming tussen business en ICT-afdeling en biedt voordelen voor beide partijen. Het zorgt voor zowel horizontale integratie van modellen (bijvoorbeeld: bedrijfsprocessen worden in kaart gebracht en verschillen/afhankelijkheden tussen bedrijfsonderdelen worden inzichtelijk gemaakt) als verticale integratie (bijvoorbeeld: welke technologieën en applicaties ondersteunen de belangrijkste bedrijfsprocessen). Er zijn verschillende raamwerken die gebruikt kunnen worden voor het beschrijven van een complete Enterprise Architectuur. Sommige van deze raamwerken bieden ook een beschrijving van de stappen om tot een complete architectuur te komen. Op dit moment richt EAI Experts zich vooral op de meest gebruikte raamwerken zoals “The OpenGroup Architecture Framework (TOGAF)” “The Open Group Architecture Framework (TOGAF) is a framework - a detailed method and a set of supporting tools - for developing an enterprise architecture. It may be used freely by any organization wishing to develop an enterprise architecture for use within that organization.” Bron: http://www.togaf.org Pagina 4 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 5. 5. en “The Zachman Framework for Enterprise Architecture”. “The Zachman Institute for Framework Advancement (ZIFA) is a network of information professionals who understand the critical role of Enterprise Architecture in the ability of the enterprise to successfully participate in the global economy of the 21st century. ” Bron: http://www.zifa.com Maar ook leverancierspecifieke raamwerken zoals het “SAP Enterprise Architecture Framework” (SAP EAF). “SAP EAF is an extension of the TOGAF Enterprise Architecture Framework specifically designed to support the effective adoption of package and package services solutions in the Service-Oriented Enterprise.” Bron: http://www.sdn.sap.com Met deze raamwerken voor Enterprise Architectuur is het mogelijk om het ontbrekende totaaloverzicht te beschrijven. Ze leggen de link tussen business en ICT-afdeling en worden gebruikt om de juiste beslissingen te nemen als het gaat om innovatie/verandering van ICT en bedrijfsvoering. Om benodigde acties uit te voeren en de definitie te realiseren, biedt EAI Experts de dienst van Architecture As A Service aan. We helpen de klant onder andere bij het opzetten van een Enterprise Architectuur, vullen eventuele gaten in het totaalplaatje in, of nemen het hele beheer van de architectuur uit handen. Onze voorkeur gaat uit naar bovenstaande raamwerken, maar we zijn ook in staat om trajecten met andere raamwerken te begeleiden. Pagina 5 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 6. 6. Iedere klant is anders Jarenlange ervaring, opgedaan bij bedrijven van allerlei formaten en uit allerlei industrieën, heeft ons geleerd dat het opzetten van een Enterprise Architectuur voor iedere klant anders is. Er zijn wel een aantal standaard ingrediënten en activiteiten die noodzakelijk zijn, maar de beginsituatie is per organisatie anders. Deze wisselende omstandigheden maken het noodzakelijk dat de aanpak per klant bepaald moet worden. Niet iedere klant heeft bijvoorbeeld dezelfde domeinen uitbesteed. Om de beginsituatie van de klant in kaart te brengen en te bepalen welke activiteit (of roadmap van activiteiten) het beste aansluit bij de omstandigheden van de klant, wordt gebruik gemaakt van de “AAAS Cube”. Deze kubus – ontwikkeld door de architecten van EAI Experts – bestaat uit drie verschillende assen: het niveau van de architectuur, het type klant en de specifieke activiteiten. Tijdens de initiële fase van de AAAS dienst wordt de kubus gebruikt om op basis van een inschatting van de totale architectuur en het organisatieniveau waarop de dienst moet worden uitgevoerd, te bepalen wat de meest geschikte activiteit is om uit te voeren. De kubus is gebaseerd op de consultation grid, die veel in adviestrajecten voor management gebruikt wordt (zie: Consultation: a handbook for individual and organization development, Robert R. Blake en Jane Srygley Mouton, 1983). De architectuuras geeft aan op welke deelgebieden van het totaalplaatje een klant behoefte heeft aan ondersteuning. Enterprise Architectuur is op te delen in drie deelgebieden: bedrijfsarchitectuur, informatiesysteemarchitectuur en technologiearchitectuur. Deze drie gebieden kom je in de meest gebruikte architectuurraamwerken tegen. In sommige gevallen wordt een architectuur van informatiesystemen nog opgedeeld in applicatiearchitectuur en gegevensarchitectuur (BDAT). Een klant kan behoefte hebben aan ondersteuning op één of meer van de deelgebieden van Enterprise Architectuur of op de totale invulling. Dit is onder andere afhankelijk van de volwassenheid van de klant op het gebied van architectuur en de bestaande ICT-organisatie en processen. Pagina 6 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 7. 7. Naast Enterprise Architectuur is integratiearchitectuur ook nog een gebied waar EAI Experts toegevoegde waarde kan bieden. Integratie is een specifiek domein dat alle onderdelen van Enterprise Architectuur kan raken en begrip van de organisatie, de processen, de informatiesystemen en technologie vereist. Aangezien integratie een ander soort architect vereist, is dit als los type opgenomen in de AAAS Cube. De onderdelen van het architectuurgebied zijn: Enterprise Architectuur,  Bedrijfsarchitectuur,  Informatiesysteemarchitectuur,  Technologiearchitectuur en  Integratiearchitectuur.  Behalve het type architectuur is ook de klantorganisatie van belang. Is de ondersteuning voor een competence centre of voor een groter gedeelte van de organisatie? Ieder niveau binnen de klantorganisatie vraagt om samenwerking met en commitment van andere contactpersonen van de klant. Op het niveau van het totale bedrijf zal er bijvoorbeeld veel gesproken worden met de CIO of de Enterprise Architect van de gehele organisatie. Bij één of meerdere bedrijfsonderdelen zal dit eerder met IT-managers en Business Process Owners zijn. De onderdelen van de klantorganisatie zijn: Bedrijfsnetwerk,  Bedrijf,  Meerdere bedrijfsonderdelen,  Een bedrijfsonderdeel en  Een competence centre.  Als de contactpersonen bij de klant en toeleveranciers, en het gebied van de architectuur zijn vastgesteld, is het van belang om te bepalen wat er van de architecten van EAI Experts verwacht wordt. Binnen architectuur zijn er allerlei activiteiten mogelijk. Zo kunnen we helpen bij het vaststellen/ aanscherpen van de architectuurvisie en richtlijnen, maar ook bij een goed beargumenteerd oordeel van de huidige situatie. Is de klant meer op zoek naar het uitbesteden van uitvoerende activiteiten – zoals het advies van architecten bij een nieuwe oplossing of het beschrijven van de vereiste wijzigingen – dan behoort dat ook tot de mogelijkheden. Verder kunnen we kijken naar de ICT-organisatie van de klant, de samenwerking tussen business en ICT en de processen/governance rondom architectuur. Dit kan in de vorm van een onderzoek of ondersteuning bij het opzetten of doorvoeren van wijzigingen. Pagina 7 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 8. 8. Ten slotte kunnen er ook activiteiten plaatsvinden rondom een bepaald onderwerp of een specifieke vraag van de klant. Dit zijn meestal onderwerpen waar een toeleverancier geen advies over kan geven en waarvoor de klant te weinig tijd heeft om het zelf uit te zoeken. Voor de onderwerpen moet gedacht worden aan thema’s zoals: Service Oriented Architecture (SOA). Er wordt veel over geschreven, maar hoe verkoop je het  aan de business? Hoe zit het met Web Oriented Architecture t.o.v. SOA?  Event Driven Architecture (EDA). Wat zijn de uitbreidingen van EDA ten opzichte van SOA en waarom is het belangrijk? Moet je eerst een volledig SOA landschap hebben om de voordelen van EDA te kunnen krijgen?  Complex Event Processing (CEP). Welke producten zijn er beschikbaar en hoe zit het met ontwikkelingen van de overige producten?  Business Activity Monitoring (BAM). Wat is het voordeel voor mijn bedrijfsvoering als in BAM opzet en wat moet ik ervoor doen? Voor de klant specifieke vragen gaat het bijvoorbeeld om de impact op de architectuur door: Veranderende wetgeving,   Fusie en acquisitie,  Standaardisatie,  Outsourcing, en dergelijke. De mogelijke terreinen waarop activiteiten worden verricht door de architecten van EAI Experts zijn hiermee: Visie en Richtlijnen,  Beargumenteerd Oordeel,  Uitvoering,  Organisatie en Governance, en  (Klant-)specifiek onderwerp.  Samenvoegen van de drie onderdelen van architectuur, klant en opdracht resulteert in een kubus voor AAAS. Ieder vakje in de kubus vereist een ander type architect en een specifieke aanpak. Pagina 8 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 9. 9. Onderstaande afbeelding geeft de totale AAAS Cube weer. Activit eiten t an Kl Enterprise Architectuur Bedrijfsarchitectuur Informatiesysteemarchitectuur Architectuurniveau Technologiearchitectuur Integratiearchitectuur Be dr Be ijfs dr ne M ijf tw ee er Be rd jnen k l e Oordee dr ing re Co ance ijfs n Richtli be rwerp Uitvoer m on dr pe de ijfs Govern te rd rd on k Onde nc e mentee Visie e de e el Ce rd e ntr satie en len specifie e Beargu Organi (Klant-) Op basis van een intakegesprek, interviews en workshops, wordt bepaald welke gedeelte van de kubus in de huidige situatie van toepassing is voor uitbesteding of advies. Er kan een enkel blokje geselecteerd worden, maar ook een opeenvolging van blokjes. Dit laatste zou bijvoorbeeld een roadmap kunnen zijn voor het invoeren van een complete Enterprise Architectuur door het achtereenvolgens beschrijven van de verschillende onderdelen. Dit kan top-down of bottom-up gebeuren. Maar ook het opzetten van een integratiearchitectuur voor één bedrijfsonderdeel en dit vervolgens uitrollen over de andere onderdelen is een optie. Pagina 9 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 10. 10. AAAS op maat EAI Experts past AAAS per klant aan, omdat de wensen (en budget) van iedere klant anders zijn. Onderstaande model geeft aan wat de mogelijke dimensies zijn voor het aanpassen van de activiteiten. Een vergelijkbaar model wordt ook gebruikt in de tailoring guide van het SAP EAF. Powerpoint / EA Tool excel Top-down Bottom-up Hoog niveau Gedetailleerd Snel Langdurig (1-3 weken) (1-3 maanden) Waterval Iteratief Volledige scope Enkel domein Voor het vastleggen van Enterprise Architectuur zijn verschillende tools op de markt. De klant kan kiezen voor zo’n tool of heeft er misschien al één in gebruik. De EA tools zijn beter geschikt om de relaties tussen domeinen vast te leggen, maar brengen wel extra kosten en noodzakelijke expertise met zich mee. Alternatief is het vastleggen met producten zoals Microsoft Powerpoint en Excel. Architecten van EAI Experts kunnen eventueel ook ondersteuning bieden bij het bepalen van de juiste EA tool. Als er al onderdelen van de Enterprise Architectuur beschreven zijn, dan zijn dat meestal de onderste lagen (technologiearchitectuur en informatiesysteemarchitectuur). In zo’n geval kan de keuze vallen op een bottom-up aanpak, maar top-down blijft de voorkeur hebben in de meeste situaties. Steeds meer bedrijven gaan echter ook de bedrijfsarchitectuur beschrijven, maar dan is dat vaak een taak van de ICT-afdeling, terwijl dit eigenlijk onder de verantwoordelijkheden van de business valt. Als er al gestart is met het beschrijven, dan zijn er mogelijkheden om beheerst op de reeds uitgevoerde activiteiten in te haken. Afhankelijk van de hoeveelheid details en de beschikbare tijd kan de dienst worden aangepast. Dat geldt ook voor de watervalaanpak ten opzichte van de iteratieve aanpak, en de scope van de opdracht(en) Op verzoek van de klant kan EAI Experts ook een sparring partner / coach leveren die regelmatig (één tot twee keer per maand een gehele dag) langskomt om met de klant van gedachten te wisselen over de huidige stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Het is aan te raden om regelmatig een expert een vinger aan de pols te laten houden. Pagina 10 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 11. 11. Aanpak De aanpak voor AAAS bestaat uit 3 fasen. De eerste fase – Statement of Architectural Work – is voornamelijk bedoeld om inzicht te krijgen in de situatie en de gewenste activiteiten. Tijdens deze fase wordt de positie in de AAAS Cube bepaald. Deze analysefase bestaat uit: Intake: een intakegesprek met de klant, zodat de architect zich een beeld kan vormen van de  totale architectuur, de verschillende aanspreekpunten voor de verschillende subdomeinen en eventuele specifieke problematiek, die al wordt onderkend door de klant. Rapportage: op basis van het intakegesprek volgt een initiële rapportage terug richting klant,  waarbij duidelijk zal worden of de architect zich een juist beeld heeft gevormd van de situatie bij de klant. Afstemming: hierna volgt interactie tussen klant en architect, in de vorm van één of meerdere  workshops en interviews, waarbij de puntjes nog eens op de i worden gezet. Het eindresultaat is een “statement of architectural work”, afgestemd met de klant. In dit document staat beschreven welke activiteiten EAI Experts op zich zal nemen en voor welk deelgebied van de architectuur en welk gedeelte van de klantorganisatie. Verder kan hierin een stappenplan worden opgenomen voor het uitbreiden van de activiteiten in de toekomst. Dit document is een levend document en zal in overleg met de klant regelmatig worden aangepast in de volgende fasen. Hieronder een voor voorbeeld van de analyse met de AAAS Cube methode. Pagina 11 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 12. 12. In de volgende fase – Uitvoeren van AAAS – worden de eerder afgestemde activiteiten uitgevoerd. Deze stap is afhankelijk van de positie in de AAAS Cube. Tijdens alle stappen zal de architect periodieke meetings bijwonen, dan wel organiseren, om “alle neuzen de zelfde kant op te krijgen.” De vijf onderdelen van deze fase zijn: Vooronderzoek: een diepgaand audit/vooronderzoek wordt uitgevoerd, waarbij de architect een  uitgebreide rapportage levert, waarin eventuele knelpunten worden blootgelegd en adviezen hieromtrent worden gegeven. Hierbij dient de klant te regelen, dat er gesproken kan worden met de beheerders/vertegenwoordigers van de diverse domeinen. Daarnaast zal tijdens het onderzoek natuurlijk ook interactie nodig zijn met de eindverantwoordelijke binnen de klantorganisatie. Op basis van de adviezen uit deze rapportage wordt in overleg met de klant bepaald welke knelpunten het eerst worden geadresseerd. Ontwerp: de voorgenomen activiteiten worden in detail beschreven. Het ontwerp kan de  daadwerkelijke definitie en migratieplan van een deelgebied van de Enterprise Architectuur zijn, maar ook een beschrijving van de criteria voor een beargumenteerd oordeel, of de procesbeschrijving voor de ICT-afdeling. Implementatie: de beschreven activiteiten worden uitgevoerd. In het geval van eerder  genoemde voorbeelden gaat het dus om: het begeleiden van het uitvoeren van het migratieplan, het uitvoeren van het assessment, of het invoeren van de processen in de ICT-afdeling. Beheer: de geïmplementeerde oplossing wordt in beheer genomen. Indien het beheer van de  definitie onder de verantwoordelijkheid van EAI Experts valt, dan wordt de definitie gedeeld met de overige architecten. Anders wordt de definitie overgedragen aan de beheersorganisatie van de klant. Analyse: uit periodieke meetings of de vastgestelde roadmap kunnen vervolgacties komen.  Wijzigingen en toevoegingen binnen de diverse domeinen dienen altijd ter controle langs de architect te gaan. Net als bij het vooronderzoek worden deze onderzocht en stappen gedefinieerd. Tijdens de laatste fase – Nazorg – worden de eindresultaten van de activiteiten besproken indien er geen vervolgacties meer zijn. Bij het continu uitvoeren van AAAS zal deze stap niet afzonderlijk worden uitgevoerd, omdat AAAS dan een continu proces is binnen de tweede fase. In dat geval zal na iedere loop een evaluatie plaatsvinden en op verzoek van de klant ook tijdens de cyclus op afgesproken tijdstippen. Pagina 12 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 13. 13. Schematisch ziet de aanpak van AAAS er als volgt uit. Voor het uitvoeren van de “statement of architectural work” fase en het daaropvolgende vooronderzoek kan een fixed price offerte worden uitgebracht. De navolgende periodieke activiteiten, kunnen worden uitgevoerd op basis van een strippenkaart principe, of de afname van consultancy uren per maand. De architecten van EAI Experts EAI Experts heeft ervaren architecten in dienst, die naast vakinhoudelijke kennis ook over de juiste communicatieve vaardigheden beschikken. De architecten van EAI Experts zijn bekend met de meeste standaarden, zoals UML, BPMN en SOAP/WSDL. Verder blijven ze continu op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen, zodat ze klanten kunnen adviseren over huidige en toekomstige mogelijkheden. Naast de goede onderlinge samenwerking, hebben de architecten de afgelopen jaren ook een groot netwerk opgebouwd met een aantal belangrijke leveranciers, zoals SAP AG, Progress Software en Software AG. Voor EAI Experts is de relatie met de belanghebbende zeer belangrijk. Hoe vaak gebeurt het niet dat na enige tijd de ervaren consultant weer naar een “belangrijkere” klant moet en vervangen wordt door iemand met minder ervaing. Wij richten ons op een relatie voor langere termijn, zonder wisselingen van de wacht, gebaseerd op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Pagina 13 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.
 14. 14. AAAS in negen holes Een van de mogelijkheden om meer te weten te komen over Architecture As A Service en de andere services van EAI Experts is een afspraak met één van onze experts op de golfbaan. Tijdens een ronde van 9 holes wordt het concept nog een keer uitgelegd en is er gelegenheid om vragen te stellen. De uitnodiging is vrijblijvend, maar geldt alleen voor personen die de bevoegdheid hebben om een architect van EAI Experts in te huren. Bent U niet in het bezit van een golfvaardigheidsbewijs of baanpermissie, dan is er de mogelijkheid om op een 9 holes par-3 baan kennis te maken met AAAS en golf. Contactgegevens Wij maken graag een vrijblijvende afspraak met U om onze aanpak, zoals beschreven in dit document, verder toe te lichten. Adres Marcel Gijben Willemstraat 6 Adviseur 4811 AK Breda Telefoon/fax +31(0)65 266 5792 +31 (0)88 540 04 50 +31 (0)88 540 04 99 Email/internet marcel@eai-experts.com www.eai-experts.com Pagina 14 van 14 AAAS – Architecture As A Service Copyrigth © 2008. EAI Experts.

×