Successfully reported this slideshow.

Nuv B2 B Adverteerders Share

438 views

Published on

Trendonderzoek onder adverteerders naar budgetverdelingen in B2B

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nuv B2 B Adverteerders Share

 1. 1. Zichtbaar, relevant en effectief Trends in B2B Mediabestedingen 2010 – 2011 In opdracht van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap van het Nederlands Uitgeversverbond Amsterdam, 16 maart 2010
 2. 2. Aanleiding en methode •  Uitgevers op zoek naar de advertentie-euro •  Nieuwe meting na onderzoek in 2006 •  De adverteerder aan het woord •  500 adverteerders (online) ondervraagd •  Aanvullend onderzoek onder mediabureaus •  Zowel Marcom als arbeidsmarkt communicatie
 3. 3. Twee onderstromen 1.  Uitgaven in B2B zijn drastisch gedaald 2.  De switch naar online gaat steeds sneller •  De recessie levert geen trendbreuk op, wel een versnelling van bestaande ontwikkelingen
 4. 4. Verschuiving naar online versnelt •  20% van marcom budget online, 2011 verwachting 30% •  In arbeidsmarktcommunicatie nu al 45%; verwachting 58% •  Dit overtreft de verwachtingen uit 2006 (36%) •  Onljne groei verwacht, andere media veel minder •  Vaktijdschriften verliezen leidende positie snel •  Adverteerder volgt de doelgroep, recessie versterkt dit
 5. 5. Budgetverdeling marketing communicatie
 6. 6. Trend 1) Einde van het kanaaldenken •  Adverteerders verwachten meer crossmediaal aanbod •  Crossmediale kennis is bij uitgevers beperkt aanwezig •  Slechts 26% adverteerders gebruikt mediabureau •  Adverteerders beheren steeds meer kanalen zelf •  Ruimte voor co-creation
 7. 7. Trend 2) Communities voor iedereen •  Adverteerder wil directe interactie •  Groei belemmert door gebrek aan kennis en ervaring •  Rol voor vakuitgevers weggelegd; content en kennis •  Ruimte voor experimenteren
 8. 8. 37% 23%
 9. 9. Trend 3) Accountability rules •  Recessie heeft roep om accountability versterkt •  Online baant de weg naar directheid en helderheid •  Ontwijkende antwoorden steeds minder geaccepteerd •  Adverteerder wil tussentijds kunnen bijsturen •  Niet alleen cijfers maar ook kwalitatieve evaluatie
 10. 10. Trend 4) Lead generation als doel •  Adverteerder trekt weg van algemeenheden •  Lead generation speelt sleutelrol •  Toenemende behoefte aan behavioral targeting •  Budgetten worden verdeeld op basis van conversie •  Modellen nog onduidelijk; kansen voor uitgevers
 11. 11. Trend 5) Online zichtbaarheid centraal •  Aantal product-, brand- en corporate sites groeit •  SEO daarmee steeds belangrijker •  Hulp is zeer gewenst om directer te richten
 12. 12. Kansen voor uitgevers •  Adverteerders voelen zich regelmatig onbegrepen •  Roep om advies wordt onvoldoende opgepakt •  Uitgever kan actief in gesprek gaan over doelstellingen •  Verantwoordelijkheid zal beter gedeeld moeten worden •  Van ‘kanaaldenken’ naar ‘strategiedenken’
 13. 13. MediaTest zegt: Er zijn genoeg kansen voor de uitgever die bereid is z’n rol, z’n verdienmodel en z’n onafhankelijkheid bij te stellen. In gesprek over zichtbaarheid, relevantie en effect.

×