Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lvb versje

616 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Lvb versje

  1. 1. Student Laetitia Impens, Rizlane Achbar, Vaklector Svea Van Malder, Jill Van Nieuwenhove, Lynn CollinMentor Juf Donate Stageklas 1e KKStageschool Gemeentelijke Basisschool Wemmel Lestype: Demonstratieles Oefenles StagelesDatum 29/02/2012 Thema ArchitectuurUur 08:45 Aantal kls 18Ontwikkelingsaspecten/Doelstellingen: - TaalontwikkelingErvaringen verwoorden : Tijdens de waarneming.Luisteren en spreken verfijnen : De kleuters luisteren aandachtig naar het versje. En zepraten mee.Visuele boodschappen interpreteren en er gepast op reageren : De kleuters kijken naarons tijdens het versje en doen onze bewegingen na. - DenkontwikkelingKennis en ervaringen integrerenBeginsituatie : De kleuters zijn reeds de hele dag aan het werken rond het thema‘Architectuur’.Organisatie : - Aantal kleuters : 18 kleuters - Geschatte tijd : 10min. - Groepssamenstelling : gezamenlijkKlasschikking:De kleuters zitten in de onthaalkring.Materiaal :Drie afbeeldingen : - Foto van Bob de bouwer die zijn materiaal verzameld - Foto van Bob de bouwer die zijn bakstenen klaarlegt - Foto van Bob de bouwer die begint te bouwen.Bronnen: Internet : Versje : http://www.juf-joyce.nl/thema3.php3?thema=Bob%20de%20bouwer&onderdeel=Versjes%20en%20liedjesFoto 1 :http://www.google.be/imgres?q=bob+de+bouwer&hl=nl&biw=1138&bih=572&gbv=2&tbm=isch&tbnid=eHd1Q4MFyLxHjM:&imgrefurl=http://www.gratiskleurplaten.com/bob-de-bouwer&docid=Tkj-tHJUpwpkoM&imgurl=http://www.gratiskleurplaten.com/images/kleurplaten/bob-de-bouwer-1.gif&w=595&h=770&ei=OaFMT9dxhpc6ysTtrgI&zoom=1&iact=hc&vpx=117&vpy=214&
  2. 2. dur=321&hovh=193&hovw=154&tx=129&ty=242&sig=113305517511749584334&page=1&tbnh=166&tbnw=135&start=0&ndsp=12&ved=1t:429,r:6,s:0Foto 2 :http://www.google.be/imgres?q=bob+de+bouwer&hl=nl&biw=1138&bih=572&gbv=2&tbm=isch&tbnid=90pilabpI8wR-M:&imgrefurl=http://www.leuke-kleurplaten.nl/bobdebouwer/bobdebouwer-kleurplaat015.html&docid=Am32c4Ge4YKVAM&imgurl=http://www.leuke-kleurplaten.nl/bobdebouwer/bobdebouwer-kleurplaten015.gif&w=595&h=770&ei=OaFMT9dxhpc6ysTtrgI&zoom=1&iact=hc&vpx=275&vpy=214&dur=401&hovh=135&hovw=101&tx=116&ty=248&sig=113305517511749584334&page=2&tbnh=126&tbnw=93&start=12&ndsp=31&ved=1t:429,r:24,s:12 Foto 3 :http://www.google.be/imgres?q=bob+de+bouwer&hl=nl&biw=1138&bih=572&gbv=2&tbm=isch&tbnid=2dcpGab1yeKe2M:&imgrefurl=http://www.leukvoorkids.nl/wp-content/themes/lvk-2011-v2/print-kleurplaat.php%3Fgal%3Dbob-de-bouwer%26img%3Dbob-de-bouwer-0005.gif%26titel%3Dbob-de-bouwer%26t%3D10&docid=PI9k61ZWlpeZpM&imgurl=http://www.leukvoorkids.nl/img/bob-de-bouwer/bob-de-bouwer-0005.gif&w=750&h=640&ei=OaFMT9dxhpc6ysTtrgI&zoom=1&iact=rc&dur=425&sig=113305517511749584334&page=2&tbnh=125&tbnw=139&start=12&ndsp=31&ved=1t:429,r:10,s:12&tx=101&ty=681. Inleiding a. Wat?De leidster laat de kleuters eerst kennismaken met architectuur door verschillendevoorafgaande activiteiten ( verhaal, prenten, kijk en voeldozen) b. Hoe?De leidster laat de kleuters eerst oefenen op de woordenschat. Er wordt gewerkt met prentenen kijk en voeldozen. Hierbij horen verschillende waarnemingen. c. Leidster?De leidster doet alles mee met de kleuters en geeft ook extra uitleg wanneer nodig.De leidster tonen dragen eerst het gedicht voor met de bijhorende bewegingen. d. Kleuters?De kleuters kijken naar de leidsters en doen de bewegingen mee.2. Midden a. Wat?Het aanbrengen van het versje. Het bespreken van het versje.En vervolgens de kleuters erbij betrekken.
  3. 3. b. Hoe?De leidster draagt eerst het versje voor.Nadien laat ze de prenten zien. Deze worden besproken met de kleuters. Wat er op de prentenstaat. De prenten worden in de juiste volgorde geplaatst.Bij de tweede keer doet de kleuterleidster de bewegingen voor, de kleuters kunnen dezeimiteren. c. Leidster?De leidster maakt het versje zo leuk mogelijk door intonatie te gebruiken en de bewegingenerbij te doen.Bij het bespreken van de prenten laat ze de kleuters zo veel mogelijk vertellen en de linkleggen naar het versje. d. Kleuters?De kleuters kunnen de prenten volgen, en daarbij naar de leidster kijken om de bewegingenook te doen. De kleuters zullen al proberen het versje mee te zeggen.Bob de Bouwer is heel sterk,van het vele harde werk.Hij moet hoge huizen bouwen,en met zware stenen sjouwen.1 en 2 en op elkaar,kijk ons huisje is al klaarBob de Bouwer is heel sterk,van het vele harde werk.Hij moet hoge huizen bouwen,en met zware stenen sjouwen.Eén en twee,en op elkaar.Kijk ons huisje,is al klaar3. VerwerkingAanzetten tot volgende activiteit ( bouwspel met cake en glazuur).

×