Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Latvija lv

5,724 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Latvija lv

 1. 1. Valsts un pašvaldībupakalpojumu portāls Latvija.lv
 2. 2. Kas ir Latvija.lv?• Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls nodrošina Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem piekļuvi vienotajam valsts un pašvaldību pakalpojumu katalogam ar tajā izvietotajiem valsts un pašvaldību iestāžu sniegto pakalpojumu aprakstiem un valsts institūciju sniegtajiem e-pakalpojumiem, kā arī pieeju Valsts pārvaldes, pašvaldību un nevalstisko institūciju interneta resursu saišu katalogam.
 3. 3. Mērķis• www.Latvija.lv nodrošina pieeju valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem un apkopo informāciju par vairāk kā 2006 valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas iespējam.
 4. 4. Mērķis•Nodrošināt platformu iestādes e-pakalpojumuizmitināšanai un uzturēšanai.•Nodrošināt e-pakalpojumu saņemšanainepieciešamo automātisku datu apmaiņu ar valstsinformācijas sistēmām.
 5. 5. • Nodrošināt valsts un pašvaldību vietni visu iestādes sniegto pakalpojumu aprakstu publicēšanai.• Nodrošināt platformu iestādes e-pakalpojumu izmitināšanai un uzturēšanai.• Nodrošināt e-pakalpojumu saņemšanai nepieciešamo automātisku datu apmaiņu ar valsts informācijas sistēmām.
 6. 6. Ieguvumi• Iedzīvotājiem pieejama detalizēta un precīza informācija par valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un nosacījumiem to saņemšanai, kā arī dažādu institūciju e-pakalpojumi, kurus iedzīvotājs var pieprasīt un saņemt tiešsaistē.• Nodrošināta iespēja saņemt e-pakalpojumus izmantojot lietotājiem pieejamos autentifikācijas līdzekļus, kā arī nepieciešamības gadījuma Portāla lietotāja konts.
 7. 7. Ieguvumi• Nodrošināta iespēja pieprasīt un saņemt e- pakalpojumus, kā arī sekot e-pakalpojumu izpildes gaitai un saņemt informāciju par e-pakalpojuma izpildes gaitu un rezultātu.
 8. 8. Ieguvumi iestādēm• Portāls savienojumā ar valsts informācijas sistēmu savienotāju visām iestādēm rada iespēju neveidot individuālus elektroniskās pārvaldes risinājumus, bet izmantot piedāvātās koplietošanas komponentes.
 9. 9. Paldies!

×