PROGRAMACIÓGENERALANUAL       CURS 2012-2013
  Objectius prioritaris  Prioritats generals  Distribució de la matrícula  Distribució dels/les mestres  Organig...
Objectiu prioritari:   Desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels   alumnes, com a principi fonamen...
 L’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de lalumne/a. En especial,...
Prioritats generals Integració i inclusió escolar i social de l’alumnat. Impuls a les terceres llengües vers el plurilin...
La ZER Riu i Serra compta amb una matrícula de 114 alumnes distribuïts entre 11 grups .    ESPAIS     AULA 1    ...
La ZER compta amb una plantilla de 21 mestres que representen 16’25 jornades.  ADSCRITS A L’ESCOLA SANT JORDI - ALDOVER ...
ALUMNAT                    SERVEIS  AMPA Pares/Mares             EDUCATIUSde cada Escola...
 Formada per:          Elisabet Sancho – Educació Infantil          Carme Fontanet – Cicle Inicial  ...
MERCÈ LLEIXÀ SUÑER• Promoure en la comunitat educativa, actuacions per a lasensibilització, foment i consolidació de l’edu...
IMMA ESTEVE PONS• Promoure i coordinar les actuacions en matèria desalut i seguretat en el centre.• Col·laborar amb la dir...
IMMA MORAGREGA ARES• Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículumescolar i assessorar el professorat per a la sevaim...
NÚRIA CABALLÉ PALAU• Coordinar la organització dels espais i els recursos de labiblioteca escolar, i vetllar pel desenvolu...
 Formada per:        Rosa Bedós - Cd’E ZER - Presidenta - Escola Sant Jordi        Mercè Lleixà – CLIC  ...
 Formada per:        Imma Moragrega - CTIC ZER – Coordinadora - Escola Sant Roc        Rosa Bedós Bedós – E...
Formada per:        Rosa Bedós Bedós- Cap d’estudis        Núria Caballé– Coordinadora - Escola Sant Jord...
ROSA VALLS TRULLEN – NÚRIA BEL POCURULL• Millorar l’oferta actual d’activitats: per poder arribar atothom i fer participar...
O1. Considerar la ZER com a projecte únic de coordinació i  gestió educativa.O2. Millora dels resultats educatius de les ...
   Utilitzar el català normalment com a llengua vehicular i     d’aprenentatge en totes les activitats internes i ...
Indicadors de centre. (Recull de dades del centre.)Avaluació d’interins de 1r. any.Avaluació de funcionaris en pràctiqu...
  Curs. 8000140555 Aplicació en centre: seminari d’immersió CM-CS.  Seminari. 8030011803 Seminari de Caps d’estudi. ...
  2205509A Documents administratius i recursos lingüístics.  2206104A Sessió sobre el procés de preinscripció i matric...
ÀMBIT: FORMACIÓ I INNOVACIÓ Gestió d’activitats de formació en centre:    “Aplicació en centre: seminari d’immersió CM-...
Àmbit: Atenció al Centre Coordinació amb l’Equip Directiu. Participació a la Comissió d’Atenció a la diversitat. Participa...
PROFESSIONALS, HORARI i PERIODICITAT D’ATENCIÓCRP: Ermini Carreras Adell. Visites concertades.PSICOPEDAGOGA: Francesca Ser...
 Aspectes prioritaris Competències bàsiques  Comunicatives  Metodològiques  Personal          ZER Riu  ...
 Les Competències bàsiques (Cb) com a eix central del currículum de tot l’ensenyament obligatori. (CI – CM - CS) Proje...
Educació Primària (Decret 142/2007 i Ordre EDU/2962008) El desenvolupament de l’autonomia personal, la coresponsabilitat...
Competència és la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats,de manera transversal i interactiva, en contextos i ...
  Calendari  Horari dels alumnes  Horari dels/les mestres  Ampliació horària  Activitats complementàries  Altr...
SETEMBRE               OCTUBRE                 NOVEMBREDL DM DX DJ DV DS         D ...
MATÍ De 9h a 13h* per als alumnes d’Educació Infantil. De 9h a 13h per als alumnes d’Educació Primària. *De 12h a 13h a...
 Tots els professors inicien en el centre les activitats d’organització del Curs i també les tasques específiques de pr...
Els continguts de l’ampliació horària (la sexta hora) a la ZER, tenint en compte lescaracterístiques de l’alumnat i les or...
   Desenvolupament d’estratègies matemàtiquesEl desenvolupament d’estratègies i raonaments matemàtics en situacionsdive...
  Itineraris de lecturaÉs un programa del Servei d’Ensenyament del Català en col·laboració amb laInstitució de les lletr...
  Salut i seguretat  Programa de salut escolar:   Dins dels programes de promoció i prevenció de la salut i en rela...
  Festes populars  Amb la participació de tots els xiquets i xiquetes i la col·laboració de  les famílies, en la rea...
 Sortides curriculars de cicle en horari lectiu Es visitaran diversos llocs del poble pel seu interès històric, econòmic...
 Horari dels alumnes  Parvulari  E. Primària     C. Inicial (LOE)     C. Mitjà (LOE)     C. Superior (LOE...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programació general12 13

439 views

Published on

Programació General Anual de la ZER Riu i Serra 2012-2013.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programació general12 13

 1. 1. PROGRAMACIÓGENERALANUAL CURS 2012-2013
 2. 2.  Objectius prioritaris Prioritats generals Distribució de la matrícula Distribució dels/les mestres Organigrama Projecte de direcció Pla de la ZER Projecte lingüístic ZER Riu Avaluació i Serra Activitats de formació Serveis Educatius (CRP, EAP, LIC)
 3. 3. Objectiu prioritari:  Desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels alumnes, com a principi fonamentador de lequitat i garantia, alhora, de la cohesió social.La PGA explicita les actuacions a dur a terme en el marc del Projecte educatiu i del Projecte de direcció de la ZER segons l’actual Decret d’autonomia dels centres (pedagògica, organitzativa i de gestió) i el Decret de direccions.Consideració de la zona escolar rural (ZER) com a centre educatiu únic, sense que les diferents escoles que la integren perdin la seva identitat ni la condició de centres. Tenint en compte, en aquesta PGA, la realitat de cada centre.
 4. 4.  L’adquisició de les competències bàsiques, que han de contribuir al desenvolupament personal de lalumne/a. En especial, l’assoliment de l’aprenentatge de la lectura i escriptura, dun bon nivell d’expressió i comprensió orals, d’habilitats matemàtiques bàsiques i dautonomia en laprenentatge. El català és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i daprenentatge del sistema educatiu. La importància de laprenentatge de, com a mínim, una llengua estrangera amb lobjectiu que els alumnes nadquireixen les competències descoltar, llegir, parlar i escriure. Així mateix, la seva progressiva introducció en continguts d’àrees no lingüístiques a partir de leducació primària. La detecció precoç dels alumnes amb dificultats daprenentatge, o amb altes capacitats, i la seva adequada atenció metodològica i personalitzada. Lús de les TIC i dels recursos digitals per afavorir la millora dels processos densenyament i aprenentatge i dels resultats escolars, així com donar suport a la diversitat dels alumnes. L’alumnat ha de desenvolupar la competència digital. Les avaluacions censals aportaran dades significatives sobre el conjunt del sistema educatiu, sobre el centre educatiu i sobre cada alumne en particular . El retorn dels resultats ha de permetre introduir, si escau, modificacions de millora a tots els nivells.
 5. 5. Prioritats generals Integració i inclusió escolar i social de l’alumnat. Impuls a les terceres llengües vers el plurilingüisme de l’alumnat. Atenció a la diversitat de necessitats educatives de l’alumnat. Desplegament del currículum per a desenvolupar les competències bàsiques.  Assoliment de comprensió lectora, expressió oral i escrita, càlcul i resolució de problemes i autonomia en l’aprenentatge.  Impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres  Integració de les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts transversals. Coordinació entre el professorat de totes les etapes educatives. Carta de compromís educatiu amb les famílies.
 6. 6. La ZER Riu i Serra compta amb una matrícula de 114 alumnes distribuïts entre 11 grups . ESPAIS AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 TOTALAL UNITATS EI – 1 EP –1 EP – 2 EP – 3 4D NIVELLS P3 - P4 - P5 CI CM CSOV ALUMNES 15 13 8 12 48ER (NV)B ESPAIS AULA 1 AULA 2 AULA 3 AULA 4 TOTALEN UNITATS EI – 1 EP –1 EP – 2 EP – 3 4IF NIVELLS P3 – P4 - P5 CI CM CSAL ALUMNESL 9 9 10 10 38ET (NV) ESPAIS AULA 1 AULA 2 AULA 3 TOTALP UNITATS EI – 1 EP –1 2AÜ NIVELLS P3 – P4 – P5 CI CM - CSLS ALUMNES 12 7 9 28 (NV)
 7. 7. La ZER compta amb una plantilla de 21 mestres que representen 16’25 jornades. ADSCRITS A L’ESCOLA SANT JORDI - ALDOVER ADSCRITS A LA ZER TOTAL EI EP Religió Especialistes * (2) 1 5(3) 1 (1) 3 10 ADSCRITS A L’ESCOLA LL. V.V. - BENIFALLET ADSCRITS A LA ZER TOTAL EI EP Religió Especialistes * (2) 1 3,5 1 (1) 3 8,5 ADSCRITS AL CEIP SANT ROC - PAÜLS ADSCRITS A LA ZER TOTAL EI EP Religió Especialistes * (2) 1 2 1 (1) 3 7 *Anglès, Educació Física i Música. (1)Fa 1/4 de jornada. (2)Dos mestres de Música comparteixen jornada. (2/3+1/3) (3)Hi ha dos mestres que comparteixen jornada. (2/3+1/3)
 8. 8. ALUMNAT SERVEIS AMPA Pares/Mares EDUCATIUSde cada Escola ZER Riu i Serra CONSELL CLAUSTRE EQUIP DIRECTIU ESCOLAR
 9. 9.  Formada per: Elisabet Sancho – Educació Infantil Carme Fontanet – Cicle Inicial Mercè Lleixà – Cicle Mitjà Núria Caballé – Cicle Superior Afavorir noves dinàmiques de treball que potenciïn la participació i presa de decisions a les reunions. Acordar estratègies didàctiques i metodològiques Afavorir la participació i col·laboració de l’equip docent en el seguiment del progrés dels alumnes i en el procés d’avaluació. Fomentar l’intercanvi d’activitats i experiències amb els alumnes i mestres de les diferents Escoles i la participació en les activitats, sortides ... que es proposin des de la ZER. Potenciar i donar suport a iniciatives i activitats del cicle.
 10. 10. MERCÈ LLEIXÀ SUÑER• Promoure en la comunitat educativa, actuacions per a lasensibilització, foment i consolidació de l’educació intercultural i de lallengua catalana .• Col·laborar en l’actualització dels documents d’organització del centrei en la gestió de les actuacions que fan referència a l’acollida iintegració de l’alumnat nouvingut, a l’atenció a l’alumnat en riscd’exclusió i a la promoció de l’ús de la llengua, l’educació intercultural ila cohesió social en el centre, afavorint la participació de l’alumnat igarantint-ne la igualtat d’oportunitats.• Col·laborar en la definició d’estratègies d’atenció a l’alumnatnouvingut i/o en risc d’exclusió, participar en l’organització i optimaciódels recursos i coordinar les actuacions dels professionals externs quehi intervenen.
 11. 11. IMMA ESTEVE PONS• Promoure i coordinar les actuacions en matèria desalut i seguretat en el centre.• Col·laborar amb la direcció del centre en l’elaboraciódel pla d’emergència, i en la implantació, la planificació ila realització dels simulacres d’evacuació.• Col·laborar amb els tècnics del Servei de Prevenció deRiscos Laborals.• Col·laborar, si escau, amb el claustre per aldesenvolupament, dins del currículum de l’alumnat, delscontinguts de prevenció de riscos.
 12. 12. IMMA MORAGREGA ARES• Impulsar l’ús didàctic de les TIC en el currículumescolar i assessorar el professorat per a la sevaimplantació.• Proposar a l’equip directiu els criteris per a lautilització i l’optimació dels recursos TIC del centre.• Vetllar pel manteniment de les instal·lacions i elsequipaments en coordinació amb el servei demanteniment preventiu i d’assistència tècnica.• Assessorar l’equip directiu, els mestres i el PAS.
 13. 13. NÚRIA CABALLÉ PALAU• Coordinar la organització dels espais i els recursos de labiblioteca escolar, i vetllar pel desenvolupament del projecte debiblioteca.•Facilitar informació al professorat, a l’alumnat i a tota lacomunitat educativa sobre els recursos disponibles .•Orientar i difondre eines i materials específics de suport alprofessorat i a l’alumnat.•Impulsar el pla de lectura de centre i promoure activitatsseleccionades per afavorir el gust per la lectura.•Establir canals de coordinació amb els serveis educatius, labiblioteca pública i altres organismes de l’entorn.
 14. 14.  Formada per: Rosa Bedós - Cd’E ZER - Presidenta - Escola Sant Jordi Mercè Lleixà – CLIC Imma Moragrega – Escola Sant Roc Joaquín Vallespí – Escola Llorenç Vallespí Francesca Serra - EAP Determina criteris per a l’atenció a la diversitat denecessitats educatives dels alumnes, procediments ques’empraran per determinar-les i per formular lesadaptacions, els trets bàsics de les formes organitzatives idels criteris metodològics que es considerin més idonisper a atendre la diversitat de l’alumnat.
 15. 15.  Formada per: Imma Moragrega - CTIC ZER – Coordinadora - Escola Sant Roc Rosa Bedós Bedós – Escola Sant Jordi Joaquín Vallespí Salvadó - Escola Llorenç Vallespí Promou l`ús de les TIC en la pràctica educativa a l’aula. Vetlla per l’optimització de l’ús dels recursos TIC de la ZER. Anima a usar les TIC entre la comunitat educativa. Permet fer el pas de les TIC a les TAC (tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement).
 16. 16. Formada per: Rosa Bedós Bedós- Cap d’estudis Núria Caballé– Coordinadora - Escola Sant Jordi Mercè Lleixà– Escola Llorenç Vallespí Elisabet Sancho– Escola Sant Roc  Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca d’acord amb la comunitat escolar i el PEC.  Recollir les necessitats lectores i d’informació dels diferents sectors de la comunitat escolar i donar a conèixer els acords presos a l’entorn de la biblioteca.  Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca dacord amb el Pla Anual del centre.  Donar suport i fer difusió dels projectes i activitats que es desenvolupen des de la biblioteca a tota la comunitat educativa.
 17. 17. ROSA VALLS TRULLEN – NÚRIA BEL POCURULL• Millorar l’oferta actual d’activitats: per poder arribar atothom i fer participar els nois/es.•Afavorir els bons hàbits alimentaris i fomentar la pràcticaregular d’activitats físiques i esportives.•Aprofitar el potencial educatiu de la pràctica esportiva perafavorir la cohesió social i la formació en valors.•Coordinar les activitats que es duen a terme des del’Associació Esportiva Escolar Riu i Serra.
 18. 18. O1. Considerar la ZER com a projecte únic de coordinació i gestió educativa.O2. Millora dels resultats educatius de les àrees instrumentals.O3. Millorar la qualitat de l’ensenyament aprenentage atenent la diversitat educativa de l’alumnat.O4. Consolidar el web com un espai identificador del treball i de les aO5. Afavorir la comunicació, confiança i participació de tota la comunitat en l’educació de l’alumnat.Responsables: Equip directiu, coordinadores, tutors/res i Claustre.Avaluació: Valoració anual del seguiment dels objectius en el sí del Claustre i del Consell Escolar. Es tindrà en compte el sistema d’indicadors.
 19. 19.  Utilitzar el català normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa. Així mateix en tots els altres aspectes de comunicació que es generen en la ZER.  Configurar en una sola àrea les dues llengües (català i castellà) evitant repeticions i afavorint la transferència d’aprenentatges entre ells.  Introduir l’anglès com a 1a. Llengua estrangera.  Introduir el francès com a 2a. Llengua estrangera al CS.  Participació en el programa europeu EUROMANIA« Una Europa di poliglotti non è una Europa di persone che parlano correntementemolte lingue, ma nel migliore dei casi di persone che possono incontrarsi parlandociascuno la propria lingua eintendendo quella dell’altro. » (Umberto Eco, La ricerca della lingua perfetta, 1993 – Seuil, 1994)« Dans une éducation multilingue, l’élève ne classe pas langues et cultures dans descompartiments séparés, mais construit plutôt une compétence communicationnelle àlaquelle contribuent toute connaissance et toute expérience des langues, et danslaquelle les langues sont en corrélation et interagissent. » Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
 20. 20. Indicadors de centre. (Recull de dades del centre.)Avaluació d’interins de 1r. any.Avaluació de funcionaris en pràctiques.Proves d’Avaluació diagnòstica: Proves de cicle mitjà (entre el 15 i el 26 d’octubre a l’alumnat de 5è) Proves de 6è de primària. ( 8 i 9 de maig de 2013) Tenen caràcter orientador i formatiu per als centres i informatiu per a les famílies i per al conjunt de la comunitat educativa. No tenen cap efecte en l’expedient acadèmic individual de l’alumnat.Dates de les sessions d’avaluació:Parvulari 5/12/2012 6/04/2013 12/06/2013Cicle Inicial 5/12/2012 6/04/2013 12/06/2013Cicle Mitjà 5/12/2012 6/04/2013 12/06/2013Cicle Superior 5/12/2012 6/04/2013 12/06/2013 Avaluació internaDins del Pla d’Avaluació Interna es planifiquen les següents actuacions:A l’àmbit organitzatiu. L’expressió escrita.A l’àmbit d’ensenyament- aprenentatge. L’expressió escrita.
 21. 21.  Curs. 8000140555 Aplicació en centre: seminari d’immersió CM-CS. Seminari. 8030011803 Seminari de Caps d’estudi. Seminari. 8030021803 Seminari de dinamització en tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement a primària. Trobada pedagògica. 8030101803 Biblioteques escolars. Taller. 8030081803 Tastets TIC. Trobada pedagògica. 8030161803 Trobada de les ZERs Trobada pedagògica. 8030061803 TATE (Trobada Anglès Terres de l’Ebre) Jornada. ITworldEdu2012. Les tecnologies en el món educatiu. Jornades. Cantània. L’escola va a l’Auditori. Formació entre iguals. PDI, Cmaptools, SAGA, Audacity...
 22. 22.  2205509A Documents administratius i recursos lingüístics. 2206104A Sessió sobre el procés de preinscripció i matriculació en una escola. 2206809A El procés d’arxiu aplicat a un centre educatiu.
 23. 23. ÀMBIT: FORMACIÓ I INNOVACIÓ Gestió d’activitats de formació en centre: “Aplicació en centre: seminari d’immersió CM-CS” Fer el seguiment del Pla de Formació de la ZER.ÀMBIT: DOCUMENTACIÓ I BIBLIOTECA ESCOLAR Préstec de recursos temàtics (Maletes pedagògiques). Informació i recursos per als projectes de centre. Organització de la biblioteca escolar. Dinamització de la biblioeca escolar.ÀMBIT: ÚS CURRICULAR DE LES TAC So i video digital (2.0). Espais virtuals de comunicació: intraweb de la ZER i blocs.ÀMBIT: DINAMITZACIÓ EDUCATIVA. Fomentar el teatre escolar com a eina per a com a eina per al creixementpersonal i la inclusió escolar. Promoure el cant coral com un bon mitjà d’expressió col·lectiva. Descobrir la biblioteca pública mitjançant les visites escolars.
 24. 24. Àmbit: Atenció al Centre Coordinació amb l’Equip Directiu. Participació a la Comissió d’Atenció a la diversitat. Participació a la Comissió Social de centre. Col·laboració amb activitats de centre adreçades a famílies. Participació en processos d’escolarització i transició entre etapes educatives. Participació en projectes i xarxes de zona. Formació de docents dels alumnes amb necessitats educatives especials. Coordinació del seminari d’inclusió escolar. Derivació a altres serveis o institucions. Àmbit: Atenció a l’alumnat i a les seves famílies Detecció i avaluació psicopedagògica i social Elaboració de dictàmens i informes. El seguiment de l’alumnat amb n.e.e. i específiques al llarg de la sevaescolaritat.
 25. 25. PROFESSIONALS, HORARI i PERIODICITAT D’ATENCIÓCRP: Ermini Carreras Adell. Visites concertades.PSICOPEDAGOGA: Francesca Serra Benedicto. Divendres 2ª setmana 9h-14h Aldover Dilluns 2ª setmana: 9h-14h Benifallet Divendres 4ª setmana: 9h-14h PaülsTREBALLADORA SOCIAL: Núria Sancho. Baixa maternalASSESSORA ELIC: Montse Esteve. Segons demanda
 26. 26.  Aspectes prioritaris Competències bàsiques  Comunicatives  Metodològiques  Personal ZER Riu i Serra  Conviure i habitar el món
 27. 27.  Les Competències bàsiques (Cb) com a eix central del currículum de tot l’ensenyament obligatori. (CI – CM - CS) Projecte interdisciplinari.Educació Infantil (Decret 181/2008 i Ordre EDU/4842009) Desenvolupar capacitats:  Aprendre a ser i actuar cada vegada d’una manera més autònoma.  Aprendre a pensar i comunicar.  Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.  Aprendre a conviure i habitar el món
 28. 28. Educació Primària (Decret 142/2007 i Ordre EDU/2962008) El desenvolupament de l’autonomia personal, la coresponsabilitat i la independència personal en un entorn d’igualtat de drets i d’oportunitats entre dones i homes. El desenvolupament de la llengua oral. L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. L’estímul de la lectura per a l’enfortiment de la comprensió lectora. El desenvolupament de l’expressió escrita. El desenvolupament de competències matemàtiques. La potenciació de les llengües estrangeres.
 29. 29. Competència és la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats,de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions querequereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers,cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment teninten compte la dimensió social de cada situació.La ZER reforçarà l’adquisició d’aquestes competències mitjançant: El tractament de les Cb de manera transversal des de les diferentsàrees del currículum. La realització de treballs interdisciplinaris en els diferents cicles. La dedicació d’hores de les de lliure disposició a treballar de maneraespecífica aquests aspectes. Destinar l’ampliació horària, prioritàriament, al desenvolupamentd’habilitats pràctiques i funcionals relacionades amb aspectes queafavoreixen la formació integral de l’alumnat i el desenvolupament deCb: lectura, comunicació oral, estratègies matemàtiques, sensibilitatartística, tot respectant el seu caràcter transversal i no restringit a unaàrea específica.
 30. 30.  Calendari Horari dels alumnes Horari dels/les mestres Ampliació horària Activitats complementàries Altres activitats Annexos  Horari dels alumnes  Parvulari  E. Primària  C. Inicial (LOE)  C. Mitjà (LOE) ZER Riu  C. Superior (LOE)  Distribució del temps curricular i Serra  Horari dels/les mestres  Programacions didàctiques
 31. 31. SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBREDL DM DX DJ DV DS D DL DM DX DJ DV DS D DL DM DX DJ DV DS D 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 1110 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 1817 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 2524 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 DESEMBRE GENER FEBRER 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 1010 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 1717 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 2424 31 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 MARÇ ABRIL MAIG 1 2 3 1 2* 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 1211 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 1918 19 20 21 22 23 24 22* 23* 24 25 26 27 28 20* 21 22 23 24 25 2625 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31 JUNY 1 2 1 Dies no lectius 22* Dies festius no més a 1o 2 esco les 3 4 5 6 7 8 9 16 Dies festius Claustres inici i final de curs10 11 12 13 14 15 16 10 Festes locals ZER (Bnf) Claustres i Sessions treball17 18 19 20 21 22 23 2 Dies de lliure disposició Vacances24 25 26 27 28 29 30 10 Jornada intensiva Festes popular Ordre ENS/151/2012, d’5 de juny (DOGC núm. 6149, de 14.6.2012)
 32. 32. MATÍ De 9h a 13h* per als alumnes d’Educació Infantil. De 9h a 13h per als alumnes d’Educació Primària. *De 12h a 13h ampliació horària per a tots els alumnes d’E. Infantil. TARDA De 15h a 17.15h tot l’alumnat. No serà lectiva per als alumnes la tarda del primer i tercer dimecres de cada mes. Els dimecres lectius serà de 15h a 17h.
 33. 33.  Tots els professors inicien en el centre les activitats d’organització del Curs i també les tasques específiques de programació, avaluació i recuperació el dia 3 de setembre de 2012 i les acabarà el dia 31 de juny de 2013. La distribució setmanal horària dels mestres serà la següent: Activitats docents d’atenció directa als alumnes: 25 h. Activitats requerides per la pràctica docent, sense alumnes, d’horari fix: 5 hores. Altres activitats relacionades amb la docència, sense horari fixi i sense necessitat de realitzar-les al centre: 7,5 hores.
 34. 34. Els continguts de l’ampliació horària (la sexta hora) a la ZER, tenint en compte lescaracterístiques de l’alumnat i les orientacions del Departament d’Educació són lessegüents: Desenvolupament de l’hàbit lectorLa lectura, com a font de coneixement, de desenvolupament personal i degaudi esdevé un element clau en la formació de les persones i contribueixde manera decisiva en la formació permanent al llarg de tota la vida.Potenciarem activitats com la lectura de llibres de tipologia diversa, de formaindividual o col·lectiva, amb espais d’intercanvi d’opinions i recomanacions sobre elsllibres llegits, debats, accés a diferents fonts d’informació…, per tal d’afavorir eldesenvolupament del plaer i l’hàbit de la lectura i millorar notablement la fluïdesa ila comprensió lectora i la riquesa en l’expressió de l’alumnat. Pla lector de la ZER. Desenvolupament de la comunicació oral i escritaLa capacitat comunicativa en l’expressió de sentiments, coneixements,opinions, projectes i realitzacions és fonamental tant en els processosd’ensenyament i aprenentatge com en el desenvolupament personal i socialde l’alumnat.Desenvoluparem activitats que afavoreixin l’expressivitat, el desenvolupament delllenguatge no verbal, la comunicació audiovisual… mitjançant presentacions,opinions i argumentacions, debats, dramatitzacions… que afavoriran eldesenvolupament d’estratègies comunicatives i de l’expressió de l’alumnat.
 35. 35.  Desenvolupament d’estratègies matemàtiquesEl desenvolupament d’estratègies i raonaments matemàtics en situacionsdiverses afavoreix una major agilitat i flexibilitat en el pensament de lespersones.Realitzarem simulacions, jocs matemàtics, jocs d’estratègia, destreses de càlcul i altresactivitats que afavoreixin el raonament matemàtic… contribuint al desenvolupament de lacompetència matemàtica i afavorint la plasticitat en el pensament de l’alumnat. Desenvolupament de la sensibilitat artísticaDesenvolupar capacitats d’anàlisi i d’interpretació de produccions artístiques, aixícom la descoberta de sentiments i sensacions, és clau per afavorir eldesenvolupament de gustos i preferències per al gaudi personal de lesmanifestacions artístiques.La realització d’audicions de concerts, l’observació de produccions plàstiques i escèniques,l’anàlisi de missatges audiovisuals, la coral de la ZER, la producció de teatre escolar, larealització de diversos festival escolars: Nadal, Fi de curs...… afavoriran eldesenvolupament del sentit estètic, l’interès i el gaudi per les produccions artístiques i elcreixement cultural i personal. L’acció tutorialL’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives que contribueixen aldesenvolupament personal i a l’orientació de l’alumnat per tal de potenciar queaconsegueixin un millor creixement personal i integració social. També ha decontribuir al desenvolupament d’una dinàmica positiva en el grup classe i a laimplicació de l’alumnat i de les seves famílies en la dinàmica del centre.Desenvolupament personal: autoconeixement, educació emocional, hàbits saludables iconductes de risc.Orientació escolar: procés d’aprenentatge, avaluació i autoavaluació, canvis d’etapes.Convivència i cooperació: habilitats socials, participació, gestió de conflictes.
 36. 36.  Itineraris de lecturaÉs un programa del Servei d’Ensenyament del Català en col·laboració amb laInstitució de les lletres Catalanes. Els itineraris de lectura faciliten lapresència en els centres d’autors literaris que es posen a disposició del’alumnat amb qui estableixen un diàleg que esdevé ben atractiu.Es treballaran els següents llibres:EI: “En Pere sense por” Adaptació d’un conte popular.CI: “Em diuen Tano” Lola Casas.CM: “Marvin, l’enllustrador de sabates” Dolors Garcia.CS: “Peripècies d’un rescat” Dolors Garcia. Impuls de la lecturaParticipació, del C. Mitjà i C. Superior, en el 9è Certamen Nacional Infantil i Juvenil de lectura en veu alta. Educació ambientalLa ZER treballarà, en la mesura de les nostres possibilitats, en leducació ambiental entres àmbits: ambientalització del currículum, gestió sostenible del centre irelació sostenible amb l’entorn. Per això participarem en les Jornades d’Educacióambiental que es promoguin des dels Serveis Educatius, realitzarem activitats a laNatura, continuarem amb el reciclatge del materials de rebuig que generen el centres:paper, envasos, piles, cartutxos de tinta... i farem xerrades en els centres a càrrec depersones o col·lectius lligats pel seu treball amb el medi ambient: Cos Agents Rurals,ADF, bombers... Xerrada a càrrec del Parc Natural dels Ports, sobre Els ratpenats, els animalets i la flora dels PORTS. (1r. Trimestre) Activitats a la VI Trobada de la ZER a Aldover. (3r. Trimestre)
 37. 37.  Salut i seguretat Programa de salut escolar:  Dins dels programes de promoció i prevenció de la salut i en relació al programa de salut buco- dental que marca el Pla de Salut de la Generalitat de Catalunya es faran les revisions dels escolars de 1r, 3r i 6è de primària. Aquesta revisió es durà a terme al centre i en horari escolar. Es demanarà la expressa autorització dels pares o tutors legals.  Realitzar els glopeigs de fluor durant els Curs als alumnes de C. Inicial i C. Mitjà.  L’examen de salut a tots els alumnes de quatre anys (P4) i als alumnes de nova incorporació al centre.  Administració de la vacuna antihepatítica A + B a l’alumnat matriculat a 6è d’EP.  Administració de la vacuna contra el VPH, virus del Papil·loma humà, a les xiquetes de 6è d’EP.  Administració de la vacuna antivaricel·losa. Alumnes de 6è que no hagin passat la malaltia. Per a la vacunació es demana autorització a les famílies.  Educació nutricional: Participar en la campanya Esmorzars saludables, que incideixen en els hàbits saludables en l’alimentació. Participar en el programa escolar Aprendre a menjar bé. Campanya + Fruita. Hort escolar. Programa de Seguretat:  Prevenció de riscos laborals: Les escoles de la ZER, realitzaran un simulacre d’evacuació del centre durant el primer trimestre. Es trametran els resultats d’aquest simulacre al Departament d’Educació per tal d’avaluar-ne els resultats.  Programa de Seguretat: Jornada amb els Mossos d’Esquadra que es desplaçaran fins als centres per fer unes xerrades al diferents cicles:  Mobilitat segura a l’educació primària.
 38. 38.  Festes populars Amb la participació de tots els xiquets i xiquetes i la col·laboració de les famílies, en la realització de diverses activitats, se celebraran a la ZER les festes populars següents: NADAL SANT PASQUA JORDILA 21-12-2012 23-04-2012CASTANYADA 22-03-201331-10-2012
 39. 39.  Sortides curriculars de cicle en horari lectiu Es visitaran diversos llocs del poble pel seu interès històric, econòmic, natural... Sortides curriculars de cicle extraescolars Es faran de forma conjunta per cicles.  Mostra de Teatre a Tortosa (Assaig i Mostra)  Tots. 2n trimestre  Itinerari de lectura a Aldover  C. Mitjà i C. Superior. 3r. trimestre  Trobada de Cant Coral a Tortosa  C. Superior. 3r trimestre  Sortida al Delta de l’Ebre  C. Inicial i E. Infantil. 3r trimestre  Sortida a Barcelona  C. Mitjà i C. Superior. 13 de juny de 2013  VI Trobada Escolar de la ZER a Aldover  Tots. 7 de juny 2013 Festival escolar de Fi de Curs. Es farà a criteri de cada centre. Juny 2013
 40. 40.  Horari dels alumnes  Parvulari  E. Primària  C. Inicial (LOE)  C. Mitjà (LOE)  C. Superior (LOE) Distribució del temps curricular Horari dels/les mestres Programacions didàctiques

×