Jaarverslag 2011 Stichting Amurang / Annual report 2011 Foundation Amurang

441 views

Published on

Dit is het jaarverslag 2011 van stichting Amurang. U kunt ons weliswaar volgen via onze
website en social media, op verzoek is een financieel jaarverslag beschikbaar, maar in dit document is alles overzichtelijk en leesbaar vervat. Het is overigens slechts een selectie van wat stichting Amurang doet.
Toen Watse Tigchelaar en Ritsko van Vliet in 2005 ooit met een tas kleren en een envelop met verjaardagsgeld bij Sister Pauline op bezoek waren, konden ze niet bevroeden dat er in 2011 een organisatie staat van bestuur en vrijwilligers met één passie: kansarme kinderen en jongeren helpen. Zij beseffen wel degelijk dat dit niet te doen is zonder de donaties en medewerking van fondsen, particulieren,
bedrijven en andere organisaties. Zij hebben recht op transparantie om te weten hoe de stichting Amurang dat geld besteedt. Daar draagt dit jaarverslag aan bij.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jaarverslag 2011 Stichting Amurang / Annual report 2011 Foundation Amurang

 1. 1. JAAR VERSLAG 20 11 Stichting Amurang
 2. 2. 1 2 Voorwoord Bestuur van Amurang Werkgroep kinderen van Amurang pag. 8 pag. 6 pag. 14
 3. 3. INHOUDS OPGAVE 3 4 Educatie en Onderwijs Financiën pag. 32 pag. 20
 4. 4. De Stichting Amurang zet zich sinds oktober 2004 in voor het welzijn van kansarme kinderen en jongeren op Noord-Sulawesi. In dit gebied wonen veel kinderen die gevlucht zijn uit het door etnische onlusten onrustige Midden-Sulawesi. De oprichters Watse Tigchelaar en Ritsko van Vliet hebben samen met het bestuur en de werkgroepen al veel bereikt. De stichting realiseerde een kindertehuis en een basisschool in Amurang. Een studiefonds steunt studenten. Regelmatig reizen vrijwilligers naar Amurang voor educatieve projecten. Meer info op amurang.nl
 5. 5. 7 Voor u ligt het eerste gepubliceerde jaarverslag van stichting Amurang. U kunt ons weliswaar volgen via onze website en social media, op verzoek is een financieel jaarverslag beschikbaar, maar in dit document is alles over- zichtelijk en leesbaar vervat. Het is overigens slechts een selectie van wat stichting Amurang doet. Toen Watse Tigchelaar en ik in 2005 ooit met een tas kleren en een envelop met verjaardagsgeld bij Sister Pauline op bezoek waren, konden we niet bevroeden dat we in 2011 een organisatie hebben staan van bestuur en vrijwil- ligers met één passie: kansarme kinderen en jongeren helpen. Wij beseffen wel degelijk dat dit niet te doen is zonder de donaties en medewerking van fondsen, particulieren, bedrijven en andere organisaties. Zij hebben recht op transparantie om te weten hoe wij dat geld besteden. Daar draagt dit jaarverslag aan bij. Ritsko van Vliet Voorzitter Stichting Amurang Voorwoord
 6. 6. 8 In januari zijn de taken binnen het bestuur van Stichting Amurang definitief (her)verdeeld. Aanleiding hiervoor was de komst van het vijfde bestuurslid, Fred de Groot, oud-directeur van wooncorporatie Elkien. Als sponsor van stichting Amurang toonde De Groot al betrokkenheid en dacht hij een paar keer per jaar mee met de ontwikkeling van de organisatie. Hij is met name verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kwaliteitsbewaking. Onder- werpen die de komende tijd belangrijker worden, daar waar de fondsen de geldaanvragen strenger zullen selecte- ren. De initiatiefnemers Watse Tigchelaar en Ritsko van Vliet kunnen zich dan volledig richten op het initiëren en bewaken van de projecten in Amurang en de geldwervende activiteiten in Nederland. Bestuurssamenstelling: Ritsko van Vliet, voorzitter Watse Tigchelaar, vice-voorzitter en penningmeester Sander Boonstra, secretaris Gerard Draaisma, educatie en onderwijs Fred de Groot, beleid en kwaliteit 1. Bestuur van Amurang v.l.n.r. Ritsko van Vliet, Sander Boonstra, Gerard Draaisma, Fred de Groot Watse Tigchelaar,
 7. 7. 9 1.1 Communicatie Drukwerk - De promotieflyer in 2011 was gericht op de actie met de Manitublokken. Voor de benefiet- wedstrijd die op 8 juni werd gehouden werd er eveneens veel gebruik gemaakt van promotiemateriaal. Hans Tig- geler van Bureau Bommenwerper, ontwierp onder andere websitebanners, posters en flyers. De HD-rally beschik- te over zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige flyer. Mediauitingen – Amurang kwam weer veelvuldig aan bod in de diverse media. De Leeuwarder Cou- rant had de volgende uitingen: 5 juni vertrek HD-rally, 11 juni ongeluk HD-rally, 15 augustus Opening expositie Amurang en 8 september in memorium Willy Boelhouwer. De Huis aan Huis besteedde veel aandacht aan de benefietwedstrijd. Watse Tigchelaar was op Mercurius TV in het programma Leeuwarden Actueel. Amurang.nl – Het websitebezoek groeit nog steeds iets. In 2011 waren er 12.652 bezoekers, 610 meer dan het voorgaande jaar. De maand juni was vanwege de HD-rally en de benefiet het druktst bezocht
 8. 8. 10 Pastor Frans, coördinator katholieke scholengemeenschap “We will always remember the historical moment, the inauguration of Mater Dei Elementary School, that showed the good relationship and cooperation between the Netherlands and Amurang. A moment that brought happiness to all people who care about the education. A moment that must be thankful for”
 9. 9. 12 Overlijden Willy Boelhouwer Na een slopende ziekte is Willy Boelhouwer op 29 augustus 2011 overleden. Willy organiseerde samen met zijn vrouw Henny de Indisch-Molukse feesten, waar de opbrengst van de verloting naar projecten van stichting Amurang ging. Zo ook naar het tehuis in Tondano. Het bestuur vernoemde in de nieuwe school een kantoor naar hem.
 10. 10. 13 Externe contacten stichting Amurang Stichting Amurang is lid geworden van Partin, de landelijke samenwerkingskoepel van kleine goede doelen organisaties, ook wel PI (Particulier Initiatief) genoemd. Partin is een laagdrempelige brancheorganisatie voor kleinschalige Particuliere Initiatieven. Partin zal in de toekomst, samen met haar deelnemers, zich verder ontwikkelen en doorgroeien. Stichting Amurang werkte wederom in 2011 samen met stichting de Wilde Ganzen te Hilversum bij het verkrijgen van voldoende middelen voor haar projecten. Er bestaat in de wereld nog steeds een grote, niet te accepteren ongelijkheid in leefomstandigheden en toekomstkansen. Wilde Ganzen ervaart sinds haar oprichting in 1957 de armoede elders in de wereld als een onrecht dat dient te worden bestreden. Wilde Ganzen wil zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden zoveel mogelijk mensen en middelen mobiliseren om met concrete kleinschalige projecten de armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden. Stichting Amurang heeft de zogenaamde ANBI-status (Algemeen Nut Beoogde Instelling) van de Belastingdienst, hetgeen betekent dat over giften en donaties, geen belasting door de Stichting Amurang hoeft te worden afgedra- gen. Particulieren kunnen door de ANBI-status hun gift aan stichting Amurang verrekenen met de fiscus.
 11. 11. 14 Paul Otter, directeur Incassade Deurwaarders en Incasso “Incassade neemt haar maatschappelijke ver- antwoording en wil op praktische wijze het tij keren tussen opdrachtgever en schuldenaar. Daarom steunen wij Stichting Amurang”
 12. 12. 16 Bouw tehuis Tondano 2011 was een pittig jaar voor de werkgroep Kinderen van Amurang. Vooral de bouw van het tehuis in Tondano heeft een grote rol gespeeld. In 2010 vroeg pastor Yanto aan Watse of hij hem kon helpen met een nieuw on- derkomen voor “zijn” kinderen. Yanto ging in 2009 van Amurang naar Tondano om daar weer vanaf de grond te beginnen. In het tehuis wonen 40 kansarme kinderen onder schrijnende omstandigheden. Net als in Amurang wil de stichting met een mooi onderkomen de jeugd een goede start geven in hun leven. ‘Wilde Ganzen’ gaf een akkoord aan het projectvoorstel voor de eerste bouwfase van het tehuis in Tondano. Het actiebedrag is € 40.000, waarvan ‘Wilde Ganzen’ ruim €15.000 voor haar rekening neemt. De andere € 25.000 wil stichting Amurang met acties van de werkgroep Kinderen van Amurang ophalen. 2. Kinderen van Amurang
 13. 13. 17 Manitublokken. Begin 2011 startte stichting Amurang een actie met de Manitublokken. Voor € 12,50 per stuk waren de kubus- sen te koop. Ruim tweederde hiervan ging naar de bouw van het kindertehuis in Tondano. Het Amurangblok staat voor een wereld waarin voor iedereen een plek is. De kleuren symboliseren ook het gezin, het bedrijf of de school. HD-rally Op 6 juni gingen Dirk en Jane Dijkstra op hun Harley Davidson voor 25.000 kilometer via China naar Amurang. Met de reis willen zij geld ophalen voor de bouw in Tondano. Helaas werd Dirk op 11 juni bij Berlijn aangere- den door een truck. Eenmaal over de grootste schok heen, besloten ze vanuit Australië naar Amurang te reizen. Vooraf organiseerde vrienden een motorfeest in De Wijk met een opbrengst van € 4500. Beide motoren werden verscheept en in december vlogen Dirk en Jane naar Azië om eerst een bezoek te brengen aan Pastor Yanto in Tondano. Zij zagen daar met eigen ogen het belang van een nieuw tehuis voor de kinderen. Daarna reisden zij naar Darwin om eindelijk hun lang verwachte motorreis van 25.000 kilometer te starten.
 14. 14. 18 Benefietmatch In maart 2011 benaderde Ronald Lepez, voorzitter Ritsko van Vliet om advies te vragen. Ronald wilde graag weten op welke manier hij het beste fondsen kon werven voor zijn voetbalschool in Semarang op Java. Uiteindelijk ont- stond het idee om hun krachten te bundelen en samen een benefietwedstrijd te organiseren. Daarvoor werden de clubs ‘Leeuwarder Zwaluwen’ en ‘Blauw Wit ’34’ benaderd. Op 8 juni speelden een selectie van deze clubs tegen de Cambuur Proms met onder andere Fred Grim, Bert Konterman en Nico Jan Hoogma. Vooraf aan de benefiet- wedstrijd ontvingen beide stichtingen sponsoren, waaronder IdFrm, Dekker Drukwerken, Incassade, Zakenclub ‘Leeuwarder Zwaluwen’ en relaties in de bestuurskamer. Na afloop van de wedstrijd regelde eventmanager Virgil Hoekstra zijn orkest ‘The Coconutband’ die zorgde voor een swingend einde van de dag. De totale opbrengst was € 9500, waarvan de helft voor stichting Awas Kaki van Ronald Lepez. 4x4 Off road rally Rotary Wolvega was in 2004 de eerste organisatie die geld gaf aan stichting Amurang en daar mogen we dankbaar voor zijn! Voorzitter van de rotary Henk de Boer bezocht in 2010 het tehuis en de school in Amurang. In sep- tember 2011 organiseerde Rotary Wolvega een 4x4 off road rally. Van de opbrengst ging maar liefst € 3000,- naar stichting Amurang.
 15. 15. 20 Eline Wessels In 2006 eerste vrijwilligster in Amurang “Met veel plezier denk ik terug aan alle avonden, waarin ik ervaren heb dat deze vrolijke kinderen, die veel hebben meegemaakt, eigenlijk niet zoveel nodig hebben om gelukkig te zijn. Stichting Amurang draagt direct bij aan een gevoel van veiligheid, voedsel, scholing en liefde voor elkaar”
 16. 16. 22 De werkgroep Educatie en Onderwijs werft al vanaf 2008 in Nederland studenten om in Amurang met educa- tieve projecten jongeren te motiveren om aan hun toekomst te werken. Dit zijn kinderen van het tehuis, maar ook leerlingen van de tegenoverliggende school. De workshops en trainingen zijn vraaggestuurd en dus afgestemd op de onderwijswens ter plekke. Verder zijn er in 2011 plannen gemaakt voor het opzetten van een skillsroom (werk- plaats) bij de scholengemeenschap. 9 januari - Creagroep van start In het Leeuwarder café Dikke van Dale startten Gerard Draaisma en Ingeborg Schetsberg, de nieuwe Creagroep die zomer 2011 naar Amurang gaat. Dit jaar gingen er ook weer drie zeer gemotiveerde jongeren die kant op. Maite Vanhellemont volgt in Amsterdam een hbo-opleiding Fotografie en was drie jaar geleden al eens op familie- bezoek in de omgeving van Amurang. Loessanne Boomsma is 3ejaars student Drama op het Friesland College en hoopt op een carrière als kleinkunstenares. Carlijn Wagendorp zit in het 2e jaar van FC Drama-opleiding en richt zich op een plek in een landelijk theatergezelschap. De eerste taak is het opzetten van activiteiten om het project- geld bij elkaar te krijgen. Voor eind maart wordt de bekende Droomshow weer gehouden. Ook ‘Wilde Ganzen’ doet hier aan mee. Verder hielden de meiden eigen acties om geld in te zamelen. Frank Persijn was aanwezig die in april voor de tweede keer een coachprogramma verzorgd voor de schoolverlaters die door willen studeren. 24 maart De vierde Droomshow De droomshow is een jaarlijks terugkerende benefietavond voor de stiching Amurang. Dit keer werd er geld ingezameld met hulp van ‘Wilde Ganzen’. Het thema van de avond was Dromen en Wensen. In januari waren ze gestart met de voorbereidingen. Muziekcentrum Schaaf in Leeuwarden was wederom de locatie. De meiden hadden het programma samengesteld, prijzen ingezameld, een loterij georganiseerd en de aankleding van de zaal verzorgd. Bestuurslid Sander Boonstra presenteerde de show. Om de Droomshow goed te promoten, had Maite zelf flyers en posters gemaakt. Ook Radio Mercurius en Froeks Tv werden ingeschakeld, diverse kranten noemden het evenement. De avond was een succes en had een opbrengst van bijna € 1000. 3. Educatie en Onderwijs Amurang
 17. 17. 23 30 maart – Gift Sinterklaas Harry Wiersma Loesanne Boomsa zat in het tweede jaar van de opleiding Artiest Drama en liep stage bij het muziektheatergezel- schap Animato, waar zij Harry Wiersma ontmoette. De man met een talent om koppels in de echt te verbinden en die al jaren kinderen blij maakt wanneer hij Sinterklaas is in Leeuwarden. Loesanne vertelde hem over haar plannen om naar Amurang te gaan. Harry werd enthousiast van haar verhaal. Hij was op de hoogte van Stichting Amurang en heeft spontaan de helft van zijn afscheidsgift als Sinterklaas in Leeuwarden, afgestaan aan het Crea- Project. 27 april –Beter dan Vorig Jaar Festival In debatcentrum De Bres organiseerde Sander Boonstra de tweede editie van het Beter dan Vorig Jaar Festival. De opbrengst was voor het Creaproject. Initiatiefnemer NHL-student Bert Hofstede opende met Jort de Jong een avond vol theater, muziek, absurdisme en gezelligheid. Een greep uit het programma: een depressieve wasma- chine, improvisaties in de dierentuin, de gitaristen van A letter home en als hoogtepunt de act van Tim Span en Valentijn Baakman. Sander Boonstra was zeer tevreden met de avond: “We hebben opnieuw laten zien, dat er jongeren in Leeuwarden en omstreken zijn die zoveel theatertalent hebben dat zij een podium verdienen.”
 18. 18. 24 Fred de Groot, bestuurslid stichting Amurang “Een ander helpen door een kans te bieden, is voor mij (ons) het echte levensgoud! …… En dat geeft toekomst!
 19. 19. 27 Juli - Createam geeft les in Amurang Het was alweer voor de vierde keer dat het Createam samen met de jongeren gingen werken aan hun toekomst- verwachtingen. De droomshow in het tehuis stond in het teken van het vijfjarig bestaan van het gebouw. Loesanne en Carlijn haar groepen brachten theater en dans, Maite had met de kids een expositie ingericht. Op de school was milieubewustwording het thema. Gerard en het Createam ruimden met de school het vervuilde strand op. September Nieuwe aanvragen Studiefonds Jongeren uit het weeshuis, die geslaagd zijn voor de Alquino Senior School, kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Amurang Studiefonds. Al vanaf 2007 selecteert een onderwijscommissie in Amurang of het financieel mogelijk is een aantal jongeren de gelegenheid te geven een vervolgopleiding te doen. In 2011 konden er vijf jongeren gebruik van maken.
 20. 20. 28 Oktober - Vrijwilligster Margaux Vanaf oktober verbleef Margaux Swartz als vrijwilligster in Amurang, waar ze creatief onderwijsassistent was bij de kleuters en de jongste kinderen. Voor de jongeren in het tehuis gaf ze workshops in handvaardigheid. Ze zag dit levensavontuur als een uitdaging en ook om ervaring op te doen, voordat ze verder wil gaan studeren als Sociaal Pedagogisch Medewerkster. Ze verbleef in Amurang tot januari 2012. Herlius Watja economie Katharina Kewa verpleegkundigde Anitha Siti Maria verpleegkunde Celisius Parera sportleraar Regina Wea vroedvrouw
 21. 21. Oktober - Project Hari Depan Saya Het project Hari Depan Saya werd in oktober 2011 voor de tweede keer gestart. Naast Frank Persijn, ging ook Peter Jan Andre mee. Hij was docent Filosofie en nu supervisor aan de Hogeschool van Utrecht.Hij vervulde een belangrijke rol bij de feedback bespreking, die elke dag na de coachinggesprekken plaatsvond. Er werd dit jaar aan de gesprekken met de studenten tegelijkertijd observatieopdrachten gekoppeld voor de vier docenten. In de eindbespreking met schoolcoördinator pastor Frans Mangundap legden Frank en Pieter Jan de plannen voor de toekomst uit, zoals het inzetten van HBO stagiaires.
 22. 22. 30 Anne Corporaal lid Creagroep 2008 en 2009 “Een onvergetelijke reis naar Amurang, waarbij liefde, plezier, creativiteit, inspiratie, respect en toekomst centraal stonden! Heb er vele vriendschappen aan overgehouden hier en op Noord-Sulawesi”
 23. 23. 32 15 november - Jan Lepeltak terug in Amurang Jan Lepeltak bracht opnieuw een bezoek aan Amurang. Hij was benieuwd naar wat er sinds zijn laatste bezoek in 2010, is gebeurd. Hij gaf in die tijd met Ron Vonk en Norbert van Veen een week lang masterclasses om het onderwijs in natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie met simpele ICT-toepassingen aantrekkelijker te ma- ken. Dankzij het enthousiasme van de leraren Xandra, Frans, Monica en Jimmy, werd het geleerde in de praktijk gebracht. December – Nieuwe lichting alweer actief In december was Gerard alweer de nieuwe leden van het Createam aan het werven. In PodiumLeef kregen de meiden het Amurang-verhaal van de Gerard en Sander te horen. Verder waren ze actief op de Goede Doelen- markt van het Friesland college. Inmiddels is stichting Amurang erkend als internationaliseringsproject voor ROC Friesland College
 24. 24. 34 Donaties en acties Bouw en onderhoud Studiefonds Projectlasten Algemene lasten Promotiekosten 2011 40536 9125 5175 4109 2050 1229 2010 43756 22994 7143 8150 1700 5662 4. Financieel overzicht Partners:
 25. 25. 36 Colofon Uitgave: Stichting Amurang Redactie: Bibi Hammer (NHL Hogeschool, opleiding Communicatie) Eindredactie: Ritsko van Vliet (Stichting Amurang) Fotografie: Dirk Dijkstra, Eline Wessels, Frank Persijn, Gerard Draaisma en Stichting Amurang Vormgeving: Hans Tiggeler (Bureau Bommenwerper)
 26. 26. ANBI: 23702 | KvK: 01105600 | Gymnasiumstraat 9, 8932 GT Leeuwarden | Telefoon: 06 - 12025864 info@amurang.nl | amurang.nl | @amurangers Banknummer: 525242422 t.n.v. stichting Amurang

×