Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marta romo i laura lópez (gliffy)

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Marta romo i laura lópez (gliffy)

  1. 1. Marta Romo Serrat Laura López Cruz
  2. 2. <ul><li>El Gliffy és un programari online que ens serveix per facilitar-nos amb molta més rapidesa que els altres programes la creació de diagrames de flux de qualitat professional, o també s’utilitza per fer plànols, dibuixos tècnics i moltes més utilitzacions necessàries. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>1.Hem de descarregar-nos el programa. </li></ul><ul><li>2.Un cop això, hem de prémer “Sign Up”. </li></ul><ul><li>3.Llavors, hem de posar el nostre correu electrònic i contrassenya i confirmar-ho. </li></ul><ul><li>4.Una vegada això, rebràs un correu al teu compte. </li></ul><ul><li>5.Posa el nom del document. </li></ul><ul><li>6.I finalment, fer el teu “treball”. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>La seva composició és una mica complexa si mai s'ha treballat amb ells, ja que es basen en una simbologia específica a través de la qual s’expressen també diferents intencionalitats. </li></ul><ul><li>A l'inici els diagrames de flux s'utilitzaven per a la informàtica i per a tractar la informació que aquesta necessitava i proporcionava; avui dia, s'utilitzen els fluxogrames per a qualsevol activitat tant empresarial com educativa, o a d'altres àmbits, encara que potser la aplicació més utilitzada es dintre del món informàtic, per a realitzar relacions de software o xarxes d'ordinadors. </li></ul>
  5. 5. FoToS

×