Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 Nabopolassar – isang rebeldenggobernador ng Babylonia.
 Ang pumalit ng mamatay si Nabopolassar. Pinakatanyag na pinuno ng mgaChaldean. Nilusob nila ang Jerusalemat naigupo an...
 Nagpatayo ng mga istrukturang kapaki –pakinabang. Kanal at dike Lansangan Tulay Tanggulang Ishtar Gate Templo at pa...
 Seven Wonders of the World
 Stargazers of Babylon – mahilig saastronomiya. Zodiac sign
 Nagmula sa lupaing Persia sakasalukuyan ay Iran. Cyrus the Great ang unang namuno. Nasakop ang Babylon, Egypt atbuong ...
 Pinayagan niya anumang relihiyon napaniniwalaan. Pantay na pagpapatupad ng batas atalintuntunin. Pinalaya niya ang mga...
 Nagdugtong ng imperyo sa Egypt. Nang mamatay si Cambyses pinalitan itoni Darius the Great.
 Pinalawak ang imperyo hanggang saTimog at Silangang Iran, lambak ng Indussa India, Kanlurang- silangang bahagi ngEuropa ...
 Naging tirahan at sentro ng kapangyarihanni Darius the Great.
 Mahusay na mandirigma at bihasangtagapangasiwa ng imperyo. Mahusay naadministrador ng imperyo. Mapadali ang tranportasy...
 Kanal mula ilog Nile – Red Sea upangmagsilbing daanan mula Persia patungongEgypt. Pinasigla ng mga pagbabagong ito angk...
 Ipinamahala ang bawat lalawigan sa mgagobernador na tinawag namang satrap. Maparaya gaya ni Cyrus the Great. Hindi nak...
 Pinasigla ang kalakalan at pinagsimulangumamit ng salaping barya o coinage naginto at pilak nakabatay sa salaping baryan...
 Bunga ng matagumpay na pamumuno niDarius the Great tinanghal siya bilang“Hari ng mga Hari.”
 Namatay si Darius the Great at pinalitanito ng kanyang anak na si Xerses.
 Anak ni Darius the Great. Katiwalian at di makatarungangpamamalakad. Sabwatang mula sa pamilya at rebeldengsatrap unti...
 Ilang bahagi ng imperyong Persia aypinanirahan ng dalawang pangkat ng taona nagkaroon ng malaking impluwensiyasa makabag...
 Zoroastrianism – tawag sa relihiyon ngmga Persian. Itinatag ito ni Zoroaster. diyos Ahura Mazda – diyos ng katotohana...
 “Dakilang Mangangalakal ng Sinaunangkabihasnan” Lebanon sa kasalukuyan Produkto: telang lana na kulay lila Unang guma...
 Alpabeto – 22 titik Aleph/alpha Beth /beta Naging batayanng wikang Egyptian naginamit sa Sinai. Babasaging bote
 Palestine – tahanan ng mga Hebrew. Ang lupain ang nagsisilbing tulay sapagitan ng Asya, Aprika at MediterraneanSea. Na...
 Sa pagiging gala napadpad ito sa Goshemsa Egypt. Sa Egypt naging alipin sila at iniligtas niMoses. Exodus – ang paglik...
 Sagutan sa ¼ na papel angPaghusayan A, B, at C sapahina 149 – 150. SAGOTLAMANG
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW

62,251 views

Published on

Published in: Education, Technology, Sports

ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW

 1. 1.  Nabopolassar – isang rebeldenggobernador ng Babylonia.
 2. 2.  Ang pumalit ng mamatay si Nabopolassar. Pinakatanyag na pinuno ng mgaChaldean. Nilusob nila ang Jerusalemat naigupo angmga Jew at ginawang alipin. BabylonianCaptivity
 3. 3.  Nagpatayo ng mga istrukturang kapaki –pakinabang. Kanal at dike Lansangan Tulay Tanggulang Ishtar Gate Templo at palasyo
 4. 4.  Seven Wonders of the World
 5. 5.  Stargazers of Babylon – mahilig saastronomiya. Zodiac sign
 6. 6.  Nagmula sa lupaing Persia sakasalukuyan ay Iran. Cyrus the Great ang unang namuno. Nasakop ang Babylon, Egypt atbuong Fertile Cresent.
 7. 7.  Pinayagan niya anumang relihiyon napaniniwalaan. Pantay na pagpapatupad ng batas atalintuntunin. Pinalaya niya ang mga Jew sa kanilangpagkaalipinat pinahintulutang makabaliksa Palestine.
 8. 8.  Nagdugtong ng imperyo sa Egypt. Nang mamatay si Cambyses pinalitan itoni Darius the Great.
 9. 9.  Pinalawak ang imperyo hanggang saTimog at Silangang Iran, lambak ng Indussa India, Kanlurang- silangang bahagi ngEuropa hanggang hilaga ng Black Sea atCaspian Sea. Pinakamakapangyarihang imperyo ngsinaunang kabihasnan.
 10. 10.  Naging tirahan at sentro ng kapangyarihanni Darius the Great.
 11. 11.  Mahusay na mandirigma at bihasangtagapangasiwa ng imperyo. Mahusay naadministrador ng imperyo. Mapadali ang tranportasyon atkomunikasyon ipinagawa niya anglansangang magdurugtong sa mgalungsod ng Susa sa Persia- Sardis ngAnatolia. Tinaguriang Royal Road.
 12. 12.  Kanal mula ilog Nile – Red Sea upangmagsilbing daanan mula Persia patungongEgypt. Pinasigla ng mga pagbabagong ito angkalakalan ng buong imperyo. Hinati ang imperyo sa dalawampunglalawigan. Satrapy
 13. 13.  Ipinamahala ang bawat lalawigan sa mgagobernador na tinawag namang satrap. Maparaya gaya ni Cyrus the Great. Hindi nakikialam anumanggawi, paniniwala at pananalig ng kanyangnasasakupan. Nagtalaga ng inspektor sa bawatlalawigan.
 14. 14.  Pinasigla ang kalakalan at pinagsimulangumamit ng salaping barya o coinage naginto at pilak nakabatay sa salaping baryang mga Lydia, pangkat ng mga taong nasaTurkey, Kanlurang Anatolia. Ang mga nahuling nagkasala ay pinalayaat ang mga Jew ay pinayagang umuwi atmagtayo ng templo at pader sa Jerusalem.
 15. 15.  Bunga ng matagumpay na pamumuno niDarius the Great tinanghal siya bilang“Hari ng mga Hari.”
 16. 16.  Namatay si Darius the Great at pinalitanito ng kanyang anak na si Xerses.
 17. 17.  Anak ni Darius the Great. Katiwalian at di makatarungangpamamalakad. Sabwatang mula sa pamilya at rebeldengsatrap unti – unting kumalas ang mgalungsod sa imperyohanggang sa bumagsaksa higit pang malakas na mandirigmang siAlexander the Great
 18. 18.  Ilang bahagi ng imperyong Persia aypinanirahan ng dalawang pangkat ng taona nagkaroon ng malaking impluwensiyasa makabagong daigdig. Ang Phoenician ang umokupa sateritoryong kilala sa ngayon bilangLebanon at Syria. Hebrew ay sa Palestine ngayon ay Israelat Jordan.
 19. 19.  Zoroastrianism – tawag sa relihiyon ngmga Persian. Itinatag ito ni Zoroaster. diyos Ahura Mazda – diyos ng katotohanan Ahriman – diyos ng kasamaan atkadiliman
 20. 20.  “Dakilang Mangangalakal ng Sinaunangkabihasnan” Lebanon sa kasalukuyan Produkto: telang lana na kulay lila Unang gumawa ng babasaging bote. 2 diyos Baal Baalat o inang sangkalupaan
 21. 21.  Alpabeto – 22 titik Aleph/alpha Beth /beta Naging batayanng wikang Egyptian naginamit sa Sinai. Babasaging bote
 22. 22.  Palestine – tahanan ng mga Hebrew. Ang lupain ang nagsisilbing tulay sapagitan ng Asya, Aprika at MediterraneanSea. Nagsilbing daan patungong FertileCresent noong sinaunang kabihasnan. Mga gala o nomad Pinamumunuan ni Abraham
 23. 23.  Sa pagiging gala napadpad ito sa Goshemsa Egypt. Sa Egypt naging alipin sila at iniligtas niMoses. Exodus – ang paglikas ng mga Hebrewmula sa Egypt. Monotheism Yahweh ang tawag sa sinaunang Diyos. Torah – bibliya Mosaic Law – kodigo ng batas
 24. 24.  Sagutan sa ¼ na papel angPaghusayan A, B, at C sapahina 149 – 150. SAGOTLAMANG

×