ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW

51,161 views

Published on

Published in: Education, Technology, Sports
3 Comments
11 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
51,161
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1,052
Comments
3
Likes
11
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ANG CHALDEAN, PHOENICIAN, PERSIAN AT HEBREW

 1. 1.  Nabopolassar – isang rebeldenggobernador ng Babylonia.
 2. 2.  Ang pumalit ng mamatay si Nabopolassar. Pinakatanyag na pinuno ng mgaChaldean. Nilusob nila ang Jerusalemat naigupo angmga Jew at ginawang alipin. BabylonianCaptivity
 3. 3.  Nagpatayo ng mga istrukturang kapaki –pakinabang. Kanal at dike Lansangan Tulay Tanggulang Ishtar Gate Templo at palasyo
 4. 4.  Seven Wonders of the World
 5. 5.  Stargazers of Babylon – mahilig saastronomiya. Zodiac sign
 6. 6.  Nagmula sa lupaing Persia sakasalukuyan ay Iran. Cyrus the Great ang unang namuno. Nasakop ang Babylon, Egypt atbuong Fertile Cresent.
 7. 7.  Pinayagan niya anumang relihiyon napaniniwalaan. Pantay na pagpapatupad ng batas atalintuntunin. Pinalaya niya ang mga Jew sa kanilangpagkaalipinat pinahintulutang makabaliksa Palestine.
 8. 8.  Nagdugtong ng imperyo sa Egypt. Nang mamatay si Cambyses pinalitan itoni Darius the Great.
 9. 9.  Pinalawak ang imperyo hanggang saTimog at Silangang Iran, lambak ng Indussa India, Kanlurang- silangang bahagi ngEuropa hanggang hilaga ng Black Sea atCaspian Sea. Pinakamakapangyarihang imperyo ngsinaunang kabihasnan.
 10. 10.  Naging tirahan at sentro ng kapangyarihanni Darius the Great.
 11. 11.  Mahusay na mandirigma at bihasangtagapangasiwa ng imperyo. Mahusay naadministrador ng imperyo. Mapadali ang tranportasyon atkomunikasyon ipinagawa niya anglansangang magdurugtong sa mgalungsod ng Susa sa Persia- Sardis ngAnatolia. Tinaguriang Royal Road.
 12. 12.  Kanal mula ilog Nile – Red Sea upangmagsilbing daanan mula Persia patungongEgypt. Pinasigla ng mga pagbabagong ito angkalakalan ng buong imperyo. Hinati ang imperyo sa dalawampunglalawigan. Satrapy
 13. 13.  Ipinamahala ang bawat lalawigan sa mgagobernador na tinawag namang satrap. Maparaya gaya ni Cyrus the Great. Hindi nakikialam anumanggawi, paniniwala at pananalig ng kanyangnasasakupan. Nagtalaga ng inspektor sa bawatlalawigan.
 14. 14.  Pinasigla ang kalakalan at pinagsimulangumamit ng salaping barya o coinage naginto at pilak nakabatay sa salaping baryang mga Lydia, pangkat ng mga taong nasaTurkey, Kanlurang Anatolia. Ang mga nahuling nagkasala ay pinalayaat ang mga Jew ay pinayagang umuwi atmagtayo ng templo at pader sa Jerusalem.
 15. 15.  Bunga ng matagumpay na pamumuno niDarius the Great tinanghal siya bilang“Hari ng mga Hari.”
 16. 16.  Namatay si Darius the Great at pinalitanito ng kanyang anak na si Xerses.
 17. 17.  Anak ni Darius the Great. Katiwalian at di makatarungangpamamalakad. Sabwatang mula sa pamilya at rebeldengsatrap unti – unting kumalas ang mgalungsod sa imperyohanggang sa bumagsaksa higit pang malakas na mandirigmang siAlexander the Great
 18. 18.  Ilang bahagi ng imperyong Persia aypinanirahan ng dalawang pangkat ng taona nagkaroon ng malaking impluwensiyasa makabagong daigdig. Ang Phoenician ang umokupa sateritoryong kilala sa ngayon bilangLebanon at Syria. Hebrew ay sa Palestine ngayon ay Israelat Jordan.
 19. 19.  Zoroastrianism – tawag sa relihiyon ngmga Persian. Itinatag ito ni Zoroaster. diyos Ahura Mazda – diyos ng katotohanan Ahriman – diyos ng kasamaan atkadiliman
 20. 20.  “Dakilang Mangangalakal ng Sinaunangkabihasnan” Lebanon sa kasalukuyan Produkto: telang lana na kulay lila Unang gumawa ng babasaging bote. 2 diyos Baal Baalat o inang sangkalupaan
 21. 21.  Alpabeto – 22 titik Aleph/alpha Beth /beta Naging batayanng wikang Egyptian naginamit sa Sinai. Babasaging bote
 22. 22.  Palestine – tahanan ng mga Hebrew. Ang lupain ang nagsisilbing tulay sapagitan ng Asya, Aprika at MediterraneanSea. Nagsilbing daan patungong FertileCresent noong sinaunang kabihasnan. Mga gala o nomad Pinamumunuan ni Abraham
 23. 23.  Sa pagiging gala napadpad ito sa Goshemsa Egypt. Sa Egypt naging alipin sila at iniligtas niMoses. Exodus – ang paglikas ng mga Hebrewmula sa Egypt. Monotheism Yahweh ang tawag sa sinaunang Diyos. Torah – bibliya Mosaic Law – kodigo ng batas
 24. 24.  Sagutan sa ¼ na papel angPaghusayan A, B, at C sapahina 149 – 150. SAGOTLAMANG

×