Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

documentatiecentra diversiteit Oost-Vlaanderen

425 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

documentatiecentra diversiteit Oost-Vlaanderen

 1. 1. .
 2. 2. Wie op zoek is naar degelijke informatie en documentatie rond diversiteit, kan daarvoor terecht in verschillende Oost-Vlaamse documentatiecentra
 3. 3. Met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen hebben verschillende documentatiecentra zich verenigd in de website
 4. 4. • Autisme Centraal (VDA) • Bevrijde Wereld • Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen • Esmeraldas • Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang (VBJK) • Graffiti Jeugddienst vzw • Kwasa Kwasa • Liga voor Mensenrechten vzw • PROTOS • Provincie Oost-Vlaanderen. Bibliotheek Minderheden • Sensoa Documentatiecentrum • Sig vzw • Stad Gent. Integratiedienst • Steunpunt Diversiteit & Leren • Studio Globo • Vormingsleergang Sociaal en Pedagogisch Werk Gent • Vrede vzw • Wereldcentrum vzw - Kleur Bekennen
 5. 5. • Voor elk documentatiecentrum vind je op de website een beschrijving, produkten en contactgegevens en een link naar de website • Sommige centra hebben ook een catalogus online
 6. 6. Enkele documentatiecentra…
 7. 7. Autisme Centraal • Kwalitatieve literatuur over autisme • Documentatiecentrum/bibliotheek gespecialiseerd in autisme • Tweemaandelijks tijdschrift ‘Autisme Centraal’ • Brochure autismevriendelijkheid • AutismeBelevingsCircuit ABC • www.autismecentraal.com
 8. 8. Bevrijde Wereld • Lesmaterialen • Prentenboeken • Fictie • Non-fictie • spelen • DVD/video • Alles rond mondiale vorming, diversiteit, ontwikkelingseducatie, globalisering, Noord / Zuid, vluchtelingen, voedselzekerheid, duurzame ontwikkeling , … • www.bevrijdewereld.be met online database van het documentatiecentrum
 9. 9. Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen • Geluidsopnames, video’s, leskoffers • Informatieve spellen • Leeskoffers • Spreekbeurten aan 50 euro / 2 lesuren • Boeken, tijdschriften • http://www.armstenaanhetwoord.be/
 10. 10. Esmeraldas • Ecuador-centrum • Boeken, brochures, audiovisueel materiaal, enz. over Ecuador • www.ecuador-esmeraldas.be
 11. 11. Graffiti jeugddienst vzw De docutheek van Graffiti Jeugddienst bevat een gevarieerd aanbod aan boeken, thesissen, dvd’s, krantenknipsels over (alternatieve) communicatievormen als: – Graffiti – Film – Theater – Muziek – Mode, visuele communicatie – nieuwe media • online raadpleegbaar via www.graffiti- jeugddienst.be
 12. 12. Liga voor Mensenrechten vzw • Boeken • Infomappen • Tijdschriften • Brochures • www.mensenrechten.be
 13. 13. Protos • Alles over water • brochures i.v.m. water (landbouw, klimaat, wereldwaterproblematiek ) • infostand water (Noord-Zuid) • educatieve pakketten en spellen secundair onderwijs • presentaties, spreekbeurten thema water en ontwikkeling, water en klimaat, water en landbouw • documentatiecentrum • on line catalogus elektronische documenten thema water • jongerenwebsite: www.xard.be • www.protosh2o.org website met studies en rapporten water en ontwikkeling, transversale thema’s zoals gender, integraal waterbeheer en bouwheerschap
 14. 14. Provincie Oost-Vlaanderen Bibliotheek Minderheden • Alles over – Asielzoekers – Etnisch-culturele minderheden – Etnocentrisme – Intercultureel onderwijs – Internationale opvoeding – Islam – Migranten – Racisme – Vluchtelingen • Website : http://www.avrug.be/icab/icab.htm
 15. 15. Sensoa • Informatie over relationele en seksuele vorming, anticonceptie, ongeplande zwangerschap, (leven met) hiv/aids en andere soa's, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seks en handicap, … • uitleen van educatieve materialen voor relationele en seksuele vorming • met bijzondere aandacht voor seksuele en culturele diversiteit • Digitale bibliotheek: Voor andere informatiesoorten evolueren we naar een digitale bibliotheek met online informatie (bijvoorbeeld webpakketten, materiaallijsten) op www.sensoa.be /documentatiecentrum
 16. 16. SIG vzw • Specialiteit = handicap in de ruime zin van het woord • Via onze webcatalogus kan men volgende materialen ontlenen: – Boeken ( ca. 3400 ex.) – Artikels (- Uit vaktijdschriften: Laatste jaargangen zijn in docudienst te vinden. Oudere jaargangen staan in het archief – Andere tijdschriften: interessante artikels worden bewaard in mappen. ca. 5500. Art.) – Dvd’s (ca. 560) – Cd-rom’s (ca. 105) • www.sig-net.be
 17. 17. Stad Gent Integratiedienst • Uitleen en raadpleging publicaties thema’s: – etnisch-culturele minderheden – allochtonen – etnisch-culturele diversiteit – racisme en discriminatie – multiculturaliteit – migratie • raadplegen gespecialiseerde tijdschriften (niet uitleenbaar) • htpp://www.gent.be/integratiedienst
 18. 18. Steunpunt diversiteit en leren • bibliotheek met materialen (boeken en leermiddelen) over diversiteit, de interculturele samenleving, intercultureel onderwijs, integratie. Onderwijs staat centraal. • materialen voor het basis-, secundair- en hoger onderwijs. • Op onze website vindt u ook een screeningsinstrument (DISCO) om het diversiteitsgehalte van een school en individuele leerkrachten te screenen • Materialen worden niet uitgeleend • www.diversiteitenleren.be
 19. 19. Studio Globo We verhuren voorwerpenkoffers, per week, van woensdag tot woensdag • Bvb :   Kwansi en ik (op stap, mijn familie, smakelijk) – Centraal Afrika, voor  jongste kleuters • Bvb. Warda en ik (hier woon ik, de woestijn, spelen), Noord-Afrika, voor oudste  kleuters • Bvb.   Lèt Ayiti, Haïti, 2e  graad/3e  graad • Bvb.   Mak Aminata, Senegal, 1e  graad/2e  graad/3e  graad • www.studioglobo.be
 20. 20. Vormingsleergang voor Sociaal en Pedagogisch Werk Gent • Boeken, tijdschriften en eindwerken over – Handicap, inclusie, zorg – Pedagogie, vorming, therapie – Bejaardenzorg – Kinderzorg – Jeugdzorg – Maatschappelijk werk, Sociaal Cultureel Werk – Bibliotheekwezen – Dovencultuur, • Catalogus online, www.vspw.be
 21. 21. Vrede vzw • Onze centrale stelling luidt: "ontwapenen om te ontwikkelen!“ • een uitgebreide bibliotheek • een tentoonstelling (50 jaar internationale politiek met oude affiches & cartoons) • ervaren sprekers voor informatiesessies over militarisering, globalisering, financiële crisis, NAVO, (kern)wapens, klimaat en conflict, de Palestijnse kwestie, Afghanistan, ... • ons eigen tijdschrift over internationale politiek. Voor een gratis proefnummer stuur je gewoon een mailtje naar julie@vrede.be • www.bevrijdewereld.be met online database van het documentatiecentrum
 22. 22. Wereldcentrum – kleur bekennen • Alles rond Wereldburgereducatie, Mondiale Vorming, Diversiteitseducatie, Educatie Duurzame Ontwikkeling (EDO) • Educatieve materialen, o.a.: – Lespakketten – DVD’s – Educatieve koffers – Tentoonstellingen • www.wereldcentrum.be - www.kleurbekennen.be
 23. 23. Wil je weten wat dit voor jouw bib kan betekenen ? Op onze website vind je over elk aangesloten documentatiecentrum uitgebreide informatie over de collectie, het aanbod, de producten, … evenals een link naar de eigen website.
 24. 24. Tot ziens !

×