Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Retentie via Verbindende Communicatie

772 views

Published on

Hoe houdt u gewaardeerde medewerkers gepassioneerd in huis ?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Retentie via Verbindende Communicatie

 1. 1. Verbindend communiceren leidt tot een grotere retentie
 2. 2. Duurzaam ondernemen Wat is het ? “ Medewerkers blijven bij uenergiek en gepassioneerd aan de slag en wanneer ze bij u vertrekken worden ze uw beste ambassadeurs” “Retentie” www.ritaraets.be
 3. 3. Enkele noodzakelijke ingrediënten• Een weldoordacht en gedragen HR beleid• Sterke leidinggevenden ontwikkelen• Kiezen voor verbindende communicatie• Het vormen van krachtige teams• Een weldoordachte visie op loopbanen en hun ontwikkeling• Kostbare talenten koesteren en ont-wikkelen• Aandacht voor life balance www.ritaraets.be
 4. 4. Gebrek aan verbinding mens en werk www.ritaraets.be
 5. 5. Een zo goed mogelijke verbinding Verbinding tussenDe noden van de business De talenten en wensen van- korte en lange termijn - medewerkers www.ritaraets.be
 6. 6. Verbinding : de juiste cultuur• Een manier van in het leven staan• Kiezen voor ....• Cultuur van openheid vanuit vertrouwen• Gericht op de andere : eerst begrijpen, dan begrepen worden• Vanuit zichzelf : opkomen voor eigen behoeften• Maturiteit om met gevoelige materie om te gaan• Gedragen door de organisatie : voorbeeldfuncties• Ondersteunende processen en systemen• Afspraken : hoe gaan wij met mekaar om• Niet alles kan in regels en procedures www.ritaraets.be
 7. 7. Leefwerelden verbinden www.ritaraets.be
 8. 8. 2 verschillende leefwerelden8 www.ritaraets.be
 9. 9. Inleven in de leefwereld van de ander9 www.ritaraets.be
 10. 10. Verbinding creëren www.ritaraets.be
 11. 11. Concrete hulpmiddelen : de LIFO®methode www.ritaraets.be
 12. 12. Onze natuurlijke talenten nd Be Be ve ge he he un er er se te se S nd nd Doelen Behoeften Waarde Venster 4 Waar en Behoeftde Venster 3 Venster 1 Waarde Behoeften Orientaties Doelen Doelen Venster 2 WaardeBBe nd eh Behoeften ho ve ou ud ge de en ee nd Doelen d M www.ritaraets.be
 13. 13. Het Kernkwadrant van Ofman® Het verband tussen : Kernkwaliteiten Valkuilen Allergieën Uitdagingen www.ritaraets.be
 14. 14. De principes van Verbindende Communicatie®“Ik geloof dat mensen van nature de behoefte hebben om in harmonie met zichzelf en hun omgeving te leven. Helaas vervreemden wij onszelf en anderen van onze behoeften. Wij denken, spreken en gedragen ons dan vaak op een manier die beschadigt en geweld oproept.” “Violence is a tragic expression of unmet needs M. Rosenberg www.ritaraets.be
 15. 15. Succesvol Verbindend Communiceren1. Op managementniveau : bewustzijn en bereidheid2. Kiezen voor een Verbindende Cultuur3. Waardegedreven4. Expertise opbouwen en uitdragen : HR5. De belangrijkste actoren in beweging krijgen: management, HR, leidinggevenden, medewerkers6. Mensen competent maken7. Ondersteunende processen en systemen op maat www.ritaraets.be
 16. 16. Hoe kunnen wij u helpen Verbindend te communiceren ?• Bewustwording via inspiratiesessies (2u)• Workshops (2 dagen)• Teamoefeningen• Individuele coaching• Evalueren van uw HR processen en systemen www.ritaraets.be
 17. 17. Focus op Leidinggevenden• Bewust maken van hun rol in deze• Zin doen krijgen om de rol op te nemen• Competent maken : gaan als eerste door het bad www.ritaraets.be
 18. 18. Resultaten• minder negatieve energie, meer positieve• latente conflicten voorkomen• soepele onderhandelingen, gesprekken snel en met het gewenste resultaat afsluiten• zaken “fundamenteel” uitpraten• de communicatie verloopt doeltreffender• een groter professioneel welzijn, een betere levensbalans, een succesvoller leven• en beter functionerende organisatie met “echte” communicatie• een verhoogd rendement van de mensen die er deel van uitmaken www.ritaraets.be
 19. 19. Rita Raets• Retentiedeskundige - specialiteit “Verbinding”• 30 jaar ervaring in HR en Organisatie ontwikkeling• Licentiehouder – Lifo methode® – Situationeel Leiding Geven® – Cultural Transformation Tools® – Kernkwadrant Model® – Geweldloze Communicatie®• Gecertifieerd Professionele Coach• Consultant en trainer• Mijn algemene mensenkennis en levenservaring www.ritaraets.be
 20. 20. Verbindend Communiceren leidt tot een grotere retentie

×