Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Varen Kan Vara Utmanande I Trafiken

8 views

Published on

Våren varierar mellan länderna, men för de länder som växlar mellan kall vinter och varm sommar kan vår och höst vara utmanande. Det finns tider då blandning av både vinter och sommarvädret är närvarande, och dagen kan börja med sommarväder och sluta med vinterväder.

För mer information om rätt däck för rätt väder, besök: https://www.nokiantyres.se/dack/personbilar/sommardack/

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Varen Kan Vara Utmanande I Trafiken

  1. 1. Varen Kan Vara Utmanande I Trafiken
  2. 2. Varen Kan Vara Utmanande I Trafiken V�ren varierar mellan l�nderna, men f�r de l�nder som v�xlar mellan kall vinter och varm sommar kan v�r och h�st vara utmanande. Det finns tider d� blandning av b�de vinter och sommarv�dret �r n�rvarande, och dagen kan b�rja med sommarv�der och sluta med vinterv�der. Naturligtvis �r d�ckvalet sv�rt att g�ra n�r du har dessa f�rh�llanden. Jag ber�ttar alltid f�r folk, att du ska bara k�ra om du fortfarande har vinterd�ck p� din bil. Detta �r en av anledningarna till att du b�r byta i god tid till vinterd�ck f�re risken f�r eventuella vinterv�der och du b�r f�rs�ka beh�lla vinterd�cken p� din bil f�r att s�kerst�lla att du inte hamnar i en situation d�r du ha sn� eller slask och sommard�ck p� din bil. Om du inte �r s� beroende av din bil och du kan l�mna bilen st�ende om du befinner dig med fel d�ck f�r nuvarande v�derf�rh�llanden, s� avst�r du bara fr�n att k�ra tills v�dret f�rb�ttras. Om du �r beroende av bilen m�ste du bara se till att du skiftar lite senare.
  3. 3. Varen Kan Vara Utmanande I Trafiken �ven om vinterd�ck inte �r optimala under sommarf�rh�llandena, �r de fortfarande ett s�krare alternativ att ha sommard�ck p� is eller sn�. Sommard�ck kommer bli sv�rt och har i grunden noll grepp eller kontroll p� is. Sommard�ck kommer att bli h�rda redan under fryspunkten, s� �ven om du inte har vinterf�rh�llanden, men du har mycket kalla temperaturer b�r du redan vara f�rsiktig n�r du k�r, eftersom du inte har det grepp som du kan v�nta dig. Vi kan aldrig vara s�kra p� v�dret och det �r allt nere till sannolikheter, ju l�ngre du v�ntar desto mer sannolikt �r du att fatta r�tt beslut. Men v�nta inte f�r l�nge, f�r om du k�r med vinterd�ck i vintertv�tt, �kar slitaget. Om du har dubbd�ck l�nge kan du bryta mot lokala lagar och best�mmelser F�r mer information om r�tt d�ck f�r r�tt v�der, bes�k: https://www.nokiantyres.se/
  4. 4. Varen Kan Vara Utmanande I Trafiken

×