Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tips For Att Kopa All-Vadersdack

5 views

Published on

När du bor i ett område med olika årstider och varierande väder är det viktigt att investera i ett bra däck. De flesta människor vill inte ha besväret att byta mellan två uppsättningar däck, så för dem är valet av ett all-väderdäck ett utmärkt.

För fler tips om All-vädersdäck, besök: https://www.nokiantyres.se/dack/personbilar/vinterdack/

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tips For Att Kopa All-Vadersdack

  1. 1. Tips For Att Kopa All-Vadersdack
  2. 2. Tips For Att Kopa All-Vadersdack N�r du bor i ett omr�de med olika �rstider och varierande v�der �r det viktigt att investera i ett bra d�ck. De flesta m�nniskor vill inte ha besv�ret att byta mellan tv� upps�ttningar d�ck, s� f�r dem �r valet av ett all-v�derd�ck ett utm�rkt. Du kanske fr�gar dig sj�lv vad �r skillnaden mellan all-v�dersd�ck och all-s�songsd�ck? All-s�songsd�cken �r endast l�mpliga f�r omr�den d�r vinters�songen �r mild eller om det finns ingen riktig vinter. De ska inte anv�ndas i ett omr�de med kalla och h�rda vinterf�rh�llanden. Vissa studier har visat att ett vinterd�ck stannar n�stan 50 meter kortare �n ett all-s�songsd�ck p� vinterv�gar. Skillnaden mellan all-v�dersd�cken och all- s�songsd�cken �r att all-v�dersd�cket kan hantera vinterf�rh�llandena mycket b�ttre. All-v�dersd�cken kombinerar de b�sta egenskaperna f�r all- s�song och vinterd�ck.
  3. 3. Tips For Att Kopa All-Vadersdack Ta till exempel Nokian WR G3 all-v�dersd�ck. Det ser ut som en kombination av all-s�songsd�ck och vinterd�ck och kan anv�ndas i alla v�der b�de p� sommaren och vinters�songen. Skillnaden kan verkligen k�nnas n�r trottoaren �r v�t fr�n antingen regn eller slask. Det beror p� att den "blockiga" vinterm�nstret har sp�r som ocks� kallas sipes som flyttar vatten bort mer effektivt. �ven om dedikerade vinterd�ck �vertr�ffar all-v�derd�ck p� vintern p� grund av deras mjukare gummiblandning, som �r flexibel �ven under kallt v�der, �r all-v�derd�ck b�ttre �n vinterd�ck p� sommaren. Det beror p� att gummit i vinterd�ck inte kan hantera v�rmen och kommer d�rf�r inte att h�lla s� l�nge. All-v�dersd�ck har f�rdelen att kunna anv�ndas �ret runt. Detta eliminerar naturligtvis besv�ret med att byta d�ck.
  4. 4. Tips For Att Kopa All-Vadersdack Slitbanans gummiblandning i all-v�dersd�ck �r formulerad annorlunda f�r att klara ett brett temperaturomr�de. Du b�r f�rv�nta dig en kortare livsl�ngd, vilket ocks� �terspeglas i livsl�ngden f�r kortare m�nsterdjupgaranti. Detta kan dock vara v�l v�rt det bekv�mt att inte beh�va byta d�ck och med investeringen av ett gott kvalitetsd�ck som Nokian WR G3 kan du k�nna dig trygg p� v�gen 365 dagar p� �ret. F�r fler tips om All-v�dersd�ck, bes�k: Nokian Tyres
  5. 5. Tips For Att Kopa All-Vadersdack

×