Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Se Till Att Du Vet Vilket Dack Du Har Pa Ditt Fordon

11 views

Published on

När folk köper bilar lägger de stor vikt på bilvalet och på alla tillbehör och motorns storlek, medan däckvalet får mindre uppmärksamhet. Det känns som att färgen på bilen får större betydelse i urvalsprocessen än däcken. Detta måste innebära att de flesta inte verkligen förstår betydelsen av däcken i bilens prestanda och säkerhet.

För mer information om lämpliga däck, checka ut: https://www.nokiantyres.se/dack/personbilar/dubbdack/

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Se Till Att Du Vet Vilket Dack Du Har Pa Ditt Fordon

  1. 1. Se Till Att Du Vet Vilket Dack Du Har Pa Ditt Fordon
  2. 2. Se Till Att Du Vet Vilket Dack Du Har Pa Ditt Fordon N�r folk k�per bilar l�gger de stor vikt p� bilvalet och p� alla tillbeh�r och motorns storlek, medan d�ckvalet f�r mindre uppm�rksamhet. Det k�nns som att f�rgen p� bilen f�r st�rre betydelse i urvalsprocessen �n d�cken. Detta m�ste inneb�ra att de flesta inte verkligen f�rst�r betydelsen av d�cken i bilens prestanda och s�kerhet. Acceleration och hastighet Om ditt fordon inte har bra d�ck, kommer greppet inte att vara optimalt och du f�r inte optimal acceleration. F�r h�ga hastigheter m�ste du ocks� se till att du har ett h�gkvalitativt d�ck f�r h�g hastighet. Styrning och man�vrerbarhet M�jligheten att ha bra kontroll och stabilitet n�r du k�r �r i h�g grad styrd av d�cken och vilket grepp och kontroll de kan ge dig. Slitbanan �r optimerad f�r att ge dig b�sta kontroll och stabilitet under olika f�rh�llanden.
  3. 3. Se Till Att Du Vet Vilket Dack Du Har Pa Ditt Fordon Bromsstr�cka, bilbuller och br�nsleeffektivitet Med den nya EU-d�cketiketten markeras dessa faktorer nu p� d�ck f�r enkel j�mf�relse, s� det �r l�tt att se att dessa faktorer varierar mycket mellan d�ck och direkt p�verkar bilens prestanda och k�rkomfort. Med bromsavst�ndet har du en tydlig s�kerhetsaspekt, s� att du snabbt kan stoppa bilen fr�n olyckor. F�rm�ga att k�ra p� sn�, is och slask D�cken du har monterat p� ditt fordon best�mmer direkt din k�rf�rm�ga under vinterf�rh�llanden. Om du har fel d�ck, spelar det lite roll hur bra ditt fordon �r. Du beh�ver d�ck som �r godk�nda f�r vinterf�rh�llanden. En ordentlig upps�ttning vinterd�ck �r ditt b�sta alternativ f�r att klara av sn� och sn� och om du g�r f�r dubbd�cken, s� har du det b�sta f�rh�llandena att �ven m�ta isiga f�rh�llanden.
  4. 4. Se Till Att Du Vet Vilket Dack Du Har Pa Ditt Fordon Om du vill se till att du har en s�ker bil som har prestanda som du betalat f�r, m�ste du se till att du noggrant v�ljer de b�sta d�cken f�r ditt fordon. S� n�sta g�ng, se till att du fattar ett mer medvetet beslut om d�cket och l�gger mer tid p� detta �n att v�lja fordonets f�rg. Om du v�ljer ett d�ck med l�g rullmotst�nd, kommer du s�kert att spara extra investering i d�ck av h�g kvalitet. F�r mer information om l�mpliga d�ck, checka ut: nokiantyres.se
  5. 5. Se Till Att Du Vet Vilket Dack Du Har Pa Ditt Fordon

×