Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Är SUV Säkrare Under Vintertid

15 views

Published on

En SUV tenderar att vara säkrare än mindre fordon. Det finns rapporter som visar att förare eller passagerare har 50% större chans att överleva en krasch. Detta är en ganska övertygande anledning till varför du bör köpa en SUV.

För mer information om SUV vinterdäck, besök: https://www.nokiantyres.se/dack/suv-4x4/vinterdack/

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Är SUV Säkrare Under Vintertid

  1. 1. Ar SUV S�krare Under Vintertid
  2. 2. Ar SUV S�krare Under Vintertid En SUV tenderar att vara s�krare �n mindre fordon. Det finns rapporter som visar att f�rare eller passagerare har 50% st�rre chans att �verleva en krasch. Detta �r en ganska �vertygande anledning till varf�r du b�r k�pa en SUV. Men �ven den nyaste SUV kan inte hindra dig fr�n att komma i en olycka, speciellt om du inte har l�mpliga d�ck i gott skick under. D�rf�r b�r du ha r�tt vinterd�ck under vinterf�rh�llandena: de minskar sannolikheten f�r en olycka. S� var klok och s�tt ordentliga SUV vinterd�ck p� din SUV och bli �nnu s�krare. F�r mer information om SUV vinterd�ck, bes�k: https://www.nokiantyres.se/
  3. 3. Ar SUV S�krare Under Vintertid

×