Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hur Man Ser Till Att Du Koper Ratt Dack

4 views

Published on

Med det stora utbudet av däck idag kan det vara svårt att hitta rätt däck att köpa. Rätt däckval för dig beror på vilka körförhållanden du kommer att möta, liksom dina körvanor. Det finns många däck där ute, eftersom SUV kommer att kräva olika däck än en vanlig bil, och sportbil kommer att dra nytta av olika däck än bilar med tung last.

För fler tips om hur du väljer rätt däck för ditt fordon, besök: https://www.nokiantyres.se/dack/personbilar/vinterdack/

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hur Man Ser Till Att Du Koper Ratt Dack

  1. 1. Hur Man Ser Till Att Du Koper Ratt Dack
  2. 2. Hur Man Ser Till Att Du Koper Ratt Dack Med det stora utbudet av d�ck idag kan det vara sv�rt att hitta r�tt d�ck att k�pa. R�tt d�ckval f�r dig beror p� vilka k�rf�rh�llanden du kommer att m�ta, liksom dina k�rvanor. Det finns m�nga d�ck d�r ute, eftersom SUV kommer att kr�va olika d�ck �n en vanlig bil, och sportbil kommer att dra nytta av olika d�ck �n bilar med tung last. Off- road gentemot motorv�gsk�rning kommer �terigen kr�va ett annat alternativ. S� du kan tydligt se att det m�ste finnas m�nga olika d�ckalternativ f�r dig att v�lja mellan. De flesta f�rare beh�ver bara oroa sig f�r vilken typ av fordon de har och om du kommer att uppleva n�gon vinters�song s� att du beh�ver vinterd�cken. EU- d�cketiketten har utformats s� att konsumenterna l�ttare kan bed�ma d�ck baserat p� tre krav. v�tt grepp, d�ckbrus och br�nsleeffektivitet. Det h�r kanske inte �r det viktigaste f�r dig och i det fallet beh�ver du g�ra mer forskning f�r att f� reda p� hur andra d�ck j�mf�r j�mf�rt med de krav som �r viktiga f�r dig. I det h�r fallet kan du fortfarande anv�nda d�ckinformationen f�r att v�lja ditt d�ck.
  3. 3. Hur Man Ser Till Att Du Koper Ratt Dack F�rem�len p� d�cketiketten �r fortfarande viktiga f�r att s�kerst�lla att du har gott v�tt grepp och kan f� ditt fordon att stanna p� kort avst�nd f�r att undvika olyckor. Om du k�r p� sn� eller is m�ste du ta reda p� vilket vinterd�ck som �r b�ttre f�r dig. D�cktester och recensioner kommer f�rhoppningsvis att ge dig den mest exakta �versikten av detta. F�r d�ckets rullbuller kan det h�r inte tyckas s� viktigt, men f�r k�rkomfort kan det fortfarande vara en viktig faktor n�r du g�r din d�ckbed�mning. F�r att s�kerst�lla att vi inte sl�sar bort pengar och att minska milj�p�verkan, b�r rullande motst�nd vara l�gt. L�gt motst�nd sparar pengar p� br�nsle, eftersom ditt fordon blir mer br�nsleeffektivt med l�gt rullmotst�nd. D�ckvalet ska g�ras noggrant och tiden b�r spenderas f�r att bed�ma vilket d�ck som �r b�st f�r ditt fordon och dina k�rf�rh�llanden. F�r fler tips om hur du v�ljer r�tt d�ck f�r ditt fordon, bes�k: Nokian Tyres
  4. 4. Hur Man Ser Till Att Du Koper Ratt Dack

×