Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hur Man Ar Saker Pa Vintervagarna

4 views

Published on

Att vara säker vid körning är en kombination av några saker: ha en säker bil, ha vinterdäck av god kvalitet och köra säkert. Den första kan vara svår att byta om du redan har fattat ditt beslut och du har köpt en bil. Den andra är mycket viktig och du måste se till att du har ett bra däck som är testat och godkänt för vinterförhållanden.

För mer information om vinterdäck besök: https://www.nokiantyres.se/dack/personbilar/dubbdack/

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hur Man Ar Saker Pa Vintervagarna

  1. 1. Hur Man Ar Saker Pa Vintervagarna
  2. 2. Hur Man Ar Saker Pa Vintervagarna Att vara s�ker vid k�rning �r en kombination av n�gra saker: ha en s�ker bil, ha vinterd�ck av god kvalitet och k�ra s�kert. Den f�rsta kan vara sv�r att byta om du redan har fattat ditt beslut och du har k�pt en bil. Den andra �r mycket viktig och du m�ste se till att du har ett bra d�ck som �r testat och godk�nt f�r vinterf�rh�llanden. Alla vinterd�ck som testas och godk�nns kommer att ha en symbol p� ett berg med tre toppar och en sn�flinga inuti den, vanligen kallad 3PMSF-symbolen. Om dina d�ck inte har denna symbol ska du inte k�ra under vinterf�rh�llanden. Det �r s� enkelt. Du m�ste omedelbart f� ordentliga d�ck om du vill k�ra i vinterv�der. Valet av vilket d�ck du vill v�lja beror p� var du bor och vilket v�der du brukar uppleva under �ret. Du kan i princip kategorisera det i: Milda till m�ttliga vintrar Du bor i ett omr�de som inte alltid f�r vinterv�der och om det finns n�gra, blir det inte mycket och inte under l�nga perioder. H�r kan ditt d�ckalternativ vara ett all- v�dersd�ck, vilket g�r att du kan k�ra under sommarn. Det g�r det ocks� m�jligt f�r dig att alltid vara redo att k�ra oavsett v�der. Om du �r okej med att byta, d� �r ett dubbfritt d�ck �r det d� ditt b�sta alternativ.
  3. 3. Hur Man Ar Saker Pa Vintervagarna M�ttliga vintrar till r�tt vinter H�r har du s�kert vintrar, men de �r inte de h�rdaste f�ruts�ttningarna. Du kommer att ha sn� och is under s�songen. H�r kan de vinterfria d�cken vara ett bra alternativ. Dubbade vinterd�ck kan ocks� anv�ndas om det inte finns n�gra begr�nsningar f�r deras anv�ndning. H�rda vinterf�rh�llanden N�r du har riktigt vinter med massor av sn� och is som p�g�r under st�rre delen av vinters�songen, kommer du ocks� att m�ta de h�rdaste vinterf�rh�llandena. Dubbd�ck ger dig alltid det b�sta greppet p� is, s� det h�r �r ditt b�sta alternativ f�r dessa f�rh�llanden. De dubbfria d�cken kan ocks� vara ett bra alternativ, speciellt om du upplever mycket sn�. Oavsett ditt d�ckalternativ som du kombinerar med din bil, m�ste du ocks� k�ra s�kert. Hastigheten b�r anpassas till de f�ruts�ttningar som r�der. �ven den b�sta bilen och de b�sta d�cken kan h�lla dig olycklig om du �r en h�nsynsl�s f�rare. F�r mer information om vinterd�ck bes�k: www.nokiantyres.se
  4. 4. Hur Man Ar Saker Pa Vintervagarna

×