Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Behover Du Dedikerade Sommardack

37 views

Published on

Att bo i Phoenix, Arizona med temperaturer över 100 grader Fahrenheit på sommaren var det ganska stort nödvändigt att investera i en bra uppsättning sommardäck. Tänk på att det bara är sommar och december i Arizona, och i Phoenix är det ganska mycket bara sommar skulle det inte vara en onödig investering. Jag köpte nyligen BMW 3-serien och ville få ut det mesta i körupplevelse med sommardäck av hög kvalitet. Kanske om jag bodde i Flagstaff skulle jag ha tittat på all-säsongsdäck.

För mer information om sommardäck, besök oss:

https://www.nokiantyres.se/dack/personbilar/sommardack/

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Behover Du Dedikerade Sommardack

  1. 1. Behover Du Dedikerade Sommardack
  2. 2. Behover Du Dedikerade Sommardack Att bo i Phoenix, Arizona med temperaturer �ver 100 grader Fahrenheit p� sommaren var det ganska stort n�dv�ndigt att investera i en bra upps�ttning sommard�ck. T�nk p� att det bara �r sommar och december i Arizona, och i Phoenix �r det ganska mycket bara sommar skulle det inte vara en on�dig investering. Jag k�pte nyligen BMW 3-serien och ville f� ut det mesta i k�rupplevelse med sommard�ck av h�g kvalitet. Kanske om jag bodde i Flagstaff skulle jag ha tittat p� all-s�songsd�ck. I sommar vill jag se till att jag har de b�sta sommard�cken ge mig ut p� v�gen och njuta av en bekv�m och s�ker k�rupplevelse. Fr�n vad jag har l�st kan premium sommard�ck erbjuda stabil hantering och logisk styrning, �ven i h�ga hastigheter, vilket ger utm�rkt grepp och en trevlig k�rk�nsla. Det var precis vad jag ville ha n�r jag k�r med min helt nya BMW.
  3. 3. Behover Du Dedikerade Sommardack Efter att ha best�mt mig f�r att investera i sommard�ck ville jag att det skulle vara ett d�ck av god kvalitet, s� jag valde Nokian zLine sommard�ck. Detta d�ck ger den sportiga snygga prestanda som jag letade efter. Nokian zLine-d�cket har en flerskiktsstruktur best�ende av olika typer av gummiblandningar med toppskiktet best�ende av "Nokian Intelligent UHP Silica", speciellt utformat f�r att h�lla k�nslan av v�gen �ven vid h�ga hastigheter. Mellanlagret best�r av en nanokiseldioxidf�rening som g�r styrningen mer mottaglig. Slutligen har bottenskiktet en styv gummiblandning f�r att minska rullmotst�ndet och v�rmegenereringen vilket resulterar i l�gre br�nslef�rbrukning och ett l�ngre h�llbart d�ck. Menade inte att bli s� teknisk men jag gjorde mina l�xor innan de valde dessa sommard�ck. Oavsett vilket d�ck du v�ljer att investera i, �r det en bra id� att g�ra din f�runders�kning om skillnaderna mellan olika typer av d�ck.
  4. 4. Behover Du Dedikerade Sommardack Det �r ocks� viktigt att inse att platsen d�r du bor, vilka v�gar och v�derf�rh�llanden du ska k�ra p�, vilken typ av bil du k�r och vilken typ av k�rning du har p�verka ditt d�ckval. T�nk p� att d�cket �r den enda kontaktpunkten mellan v�gen och din bil. F�r mer information om sommard�ck, bes�k oss: nokiantyres.se
  5. 5. Behover Du Dedikerade Sommardack

×