Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att Köra Bil När Det Är Snöstorm

11 views

Published on

Om du vill vara säker på vägen när det är en snöstorm behöver du en säker bil och vinterdäck av hög kvalitet och du måste köra försiktigt. Att bara ha en säker bil räcker inte.

För mer information om vinterdäck, besök: https://www.nokiantyres.se/dack/personbilar/vinterdack/

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Att Köra Bil När Det Är Snöstorm

  1. 1. Att Kora Bil Nar Det Ar Snostorm
  2. 2. Att Kora Bil Nar Det Ar Snostorm Om du vill vara s�ker p� v�gen n�r det �r en sn�storm beh�ver du en s�ker bil och vinterd�ck av h�g kvalitet och du m�ste k�ra f�rsiktigt. Att bara ha en s�ker bil r�cker inte. Vinterd�ck av h�g kvalitet ger dig det n�dv�ndiga greppet p� vintriga ytor. Om du inte har vinterd�ck p� din bil f�r du inget riktigt grepp p� hala ytor. D�ck som inte �r gjorda f�r vinteranv�ndning �r inte utformade f�r att ge dig grepp under den kalla vinters�songen., de �r gjorda f�r att fungera p� torra och v�ta sommarv�gar och kan hantera enstaka regn, inte sn� och is. F�r mer information om vinterd�ck, bes�k: www.nokiantyres.se
  3. 3. Att Kora Bil Nar Det Ar Snostorm

×