Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.


MODAALISET APUVERBIT eroavat tavallisista verbeistä

can/could, may/might, must, will/would,
shall/should, ought to, da...
MODAALISTEN APUVERBIEN KORVAAVAT MUODOT JA SUOMENNOKSET:
can

be able to (on kykenevä)
imperfektissä myös: could

osaa, vo...
will

o
o

o

o

would

o
o

should

o

o
o

o

taipumus: Boys will be
boys.
itsepintaisuus: The
stains will not come
out....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modaaliset apuverbit

1,732 views

Published on

englannin modaaliset apuverbit

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Modaaliset apuverbit

  1. 1.  MODAALISET APUVERBIT eroavat tavallisista verbeistä can/could, may/might, must, will/would, shall/should, ought to, dare, need, used to - - apuverbeillä ei ole kaikkia aikamuotoja -> joudutaan käyttämään korvaavia ilmaisuja perusmuotoakaan ei ole, joten samassa rakenteessa voi käyttää vain yhtä vaillinaista apuverbiä ei käytetä DO-appuverbiä ei -s -päätettä preesensissä ei –ing -muotoa Sinun pitäisi voida antaa minulle….= you should be able to give me…  ’be able to’ on ’can’-apuverbin korvaava muoto, jota käytetään, koska lauseessa on jo yksi apuverbi (should) Annan täytyy päästä läpi testistä. Hän saattaa tulla kilpailuihin. Auttaisitko minua? It can be difficult. Se voi olla vaikeaa. You can try again later. Voit yrittää uudestaan myöhemmin. He can’t be serious. Hän ei voi olla tosissaan. I could swim when I was four. Osasin uida, kun olin neljän vanha. May I borrow your pen? Saanko lainata kynääsi? You may not smoke here. Et saa polttaa täällä. I must go now. Minun täytyy mennä nyt. You mustn’t go. Et saa mennä. He had to go. Hänen oli mentävä. Why did you have to tell him that? Miksi sinun täytyi kertoa hänelle se?
  2. 2. MODAALISTEN APUVERBIEN KORVAAVAT MUODOT JA SUOMENNOKSET: can be able to (on kykenevä) imperfektissä myös: could osaa, voi, kykenee, saa o know how to (= tietää kuinka) manage to (= onnistua) it’s possible for…to = voi it’s impossible for…to = ei voi could may was/were able to = osasi o nykyään CAN on yleisin verbi ilmaistaessa lupaa tehdä jotakin, mutta COULD, MAY, MIGHT ovat kohteliaampia o voisi; imperfissä: osasi mahdollisuus, lupa, saattaa ehkä - viittaa nykyhetkeen tai tulevaisuuteen may not = ei saa lupaa o puhujan arvelu tai päättely: He can’t be serious. kun kielto johtuu muusta kuin puhujasta: CAN’T, be allowed to, be permitted to be allowed to = olla lupa, on sallittua tehdä voi, saa; kohteliaampi kuin be permitted to perhaps, maybe = ehkä might better if you tried harder. o o must o o o o may saattaisi: You might do puhujan arvelu: You may not understand it. menneeseen aikaan viittaava: She may have changed her mind. mustn’t = ei saa have to, need to = ei tarvitse (vaativat doapuverbin preesensin ja imperfektin kysymys- ja kieltolauseissa) be forced /compelled/obliged to puhujan arvelu: John must be ill. It must have been difficult. täytyy, pitää, on varmaan ilmaisee pakkoa tai täytymistä - esiintyy preesensissä ja futuurissa Apuverbien ERITYISTAPAUKSIA: shall lupaus: You shall get your money back. o uhkaus: They shall hear from me! o kielto: Thou shalt not kill. (vanhaa englantia) o
  3. 3. will o o o o would o o should o o o o taipumus: Boys will be boys. itsepintaisuus: The stains will not come out. nykyinen tapa: Sometimes Grandma will sit by the window for hours. haluaminen: You may go if you will. halukkuus: If you would be so kind as… oli tapana, tapahtui usein: As a young girl I would go fishing… satunnainen mahdollisuus (if…): If you should see Anita,… konditionaalin apuverbi (vanha) sivulauseessa mielipidettä/tunnetta ilmaisevien sanontojen jälkeen: It’s a pity (that) you should think so. joidenkin verbien jälkeen sivulauseessa: It was decided that Peter should be sent to …

×