Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

College ICT en Onderwijs 2008

530 views

Published on

Introductory course on ICT and Education for first year Communication and Culture students

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

College ICT en Onderwijs 2008

 1. 1. ICT voor werk en school College ICT en onderwijs Rintse van der Werf [email_address]
 2. 2. Overzicht college <ul><li>Waarom ICT in het onderwijs? </li></ul><ul><ul><li>Wat is de funtie van onderwijs? </li></ul></ul><ul><li>ICT en onderwijs: 1975 – nu </li></ul><ul><li>Wordt er ook geleerd? </li></ul><ul><ul><li>En hoe meet je dat? </li></ul></ul><ul><li>ICT en onderwijs in de toekomst </li></ul>
 3. 3. Functie van onderwijs <ul><li>maatschappelijke behoefte </li></ul><ul><ul><li>Integratie, kwalificatie en differentiatie </li></ul></ul><ul><li>die verandert </li></ul><ul><ul><li>meer kennis beschikbaar en nodig (volume) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis meer vergankelijk (verversing) </li></ul></ul><ul><ul><li>opkomst van een eCultuur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>internet: 'wisdom of the crowds' </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sociale contacten veranderen </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Waarom ICT en onderwijs? National Training Laboratories - Bethel, ME Hoe effectief is het onderwijs?
 5. 5. Waarom ICT en onderwijs? <ul><li>Kritiek op onderwijs </li></ul><ul><ul><li>van -> behaviorism </li></ul></ul><ul><ul><li>naar -> constructivism </li></ul></ul><ul><li>Onderwijsvernieuwing: </li></ul><ul><ul><li>Student i.p.v. de kennis staat centraal </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale interactie noodzaak om te leren </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis is niet objectief </li></ul></ul><ul><ul><li>Authentieke, complexe taken </li></ul></ul>
 6. 6. Waarom ICT en onderwijs? <ul><li>Kritiek op onderwijs </li></ul><ul><ul><li>van -> behaviorism </li></ul></ul><ul><ul><li>naar -> constructivism </li></ul></ul><ul><li>Onderwijsvernieuwing: </li></ul><ul><ul><li>Student i.p.v. de kennis staat centraal </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale interactie noodzaak om te leren </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennis is niet objectief </li></ul></ul><ul><ul><li>Authentieke, complexe taken </li></ul></ul>
 7. 7. Waarom ICT in het onderwijs? <ul><li>Technologie maakt het mogelijk </li></ul><ul><ul><li>maatwerk (leerstijl, voorkennis, tijd, tempo) </li></ul></ul><ul><ul><li>nauwere koppeling met context </li></ul></ul><ul><ul><li>activerend onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>studentgericht onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>meer samenwerkend leren </li></ul></ul>
 8. 8. ICT en onderwijs 1975 - nu
 9. 9. drill and practice <ul><li>vraag -> antwoord -> goed/fout </li></ul><ul><li>voorbeelden: </li></ul><ul><li>http://www.horton.com/portfolio/drillandpractice/SemaphoreTeacher.htm </li></ul><ul><li>http://www.gregwalsh.com/portfolio/hangman02.html </li></ul>
 10. 10. C omputer B ased T eaching <ul><li>Het cd-rom tijdperk </li></ul><ul><ul><li>Multimedia: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Audio, Grafisch en Tekstmateriaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Multimedia learning (http://www.unm.edu/~moreno/PDFS/chi.pdf) </li></ul></ul></ul><ul><li>voorbeeld: </li></ul><ul><ul><li>Topografie helicopter </li></ul></ul>
 11. 11. Multimedia learning
 12. 12. Internet Based Teaching <ul><li>begin jaren ‘90: internet en het www </li></ul><ul><ul><li>client-server architectuur </li></ul></ul><ul><ul><li>productie en distributiekosten </li></ul></ul><ul><ul><li>training efficientie </li></ul></ul><ul><li>voorbeelden: </li></ul><ul><ul><li>grotendeels dezelfde programma’s als in het CBT tijdperk. </li></ul></ul><ul><ul><li>wel ontwikkeling: grafische simulaties </li></ul></ul>
 13. 13. eLearning <ul><li>Doorbraak ICT en onderwijs: </li></ul><ul><ul><li>Learning Management Systemen (LMS) </li></ul></ul><ul><ul><li>Electronische Leeromgevingen (ELO) </li></ul></ul><ul><ul><li>Computer supported collaborative learning (CSCL) </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtual laboratories </li></ul></ul><ul><ul><li>etc. </li></ul></ul>
 14. 14. Social software, free and open content <ul><li>Input van de experts, leraren en leerders </li></ul><ul><ul><li>Communities of practice </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogs </li></ul></ul><ul><ul><li>Wiki’s </li></ul></ul><ul><ul><li>Video’s </li></ul></ul>
 15. 15. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1569514,00.html
 16. 16. Een indeling <ul><li>ICT en onderwijs toepassingen: </li></ul><ul><ul><li>(a) content (kennis) toepassingen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>drill and practice </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>simulatie-omgevingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>virtuele labs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Intelligent tutoring systems </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>(b) onderwijsondersteunende (informatie) systemen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ELOs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Portfoliosystemen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Blogs, Wiki’s, CMS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Communities of practice </li></ul></ul></ul><ul><li>De bulk van de investering in ICT en onderwijs gaat (nog steeds…) naar de tweede categorie. </li></ul>
 17. 17. It’s the economy, … <ul><li>US eLearning Market Size: </li></ul><ul><ul><li>US: $10 Billion in 2006 </li></ul></ul><ul><ul><li>US: $17.5 Billion in 2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Global: $52.6 billion by 2010 </li></ul></ul><ul><li>eind jaren ’90: internet - eLearning </li></ul><ul><ul><li>Internet hype/bubble: “creating needs” </li></ul></ul><ul><li>technology push vs. needs pull </li></ul><ul><ul><li>onderwijs geen ‘driving factor’ in technologische innovatie </li></ul></ul><ul><ul><li>maar wel in innovatie qua toepassingen </li></ul></ul><ul><li>onderwijs is een populair ‘creating needs’ argument </li></ul>
 18. 18. Maar wordt er ook iets geleerd? … in 1922, the famous inventor Thomas Edison proclaimed that &quot;the motion picture is destined to revolutionize our educational system and that in a few years it will supplant...the use of textbooks”.
 19. 19. Wordt er ook iets geleerd? <ul><ul><li>Wat onderzoek je precies? </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoek naar leer-effect </li></ul></ul><ul><li>Beroemde discussie: media vs. method. </li></ul><ul><ul><li>1. Leren wordt wel beinvloed door het gebruik van van (multi) media . </li></ul></ul><ul><ul><li>2. Leren wordt niet beinvloed door het gebruik van (multi)media en is een gevolg van de gebruikte methode, </li></ul></ul>
 20. 20. Clark’s position <ul><li>Media will NEVER influence learning </li></ul><ul><li>M edia are &quot;mere vehicles that deliver instruction but do not influence student achievement any more than the truck that delivers our groceries causes changes in our nutrition“ . </li></ul><ul><li>&quot;In brief, my claim is that media research is a triumph of enthusiasm over substantive examination of structural processes in learning and instruction&quot; (Clarke, 1994:27). </li></ul><ul><ul><li>behavioralist approach? </li></ul></ul><ul><ul><li>Clark, R. E. (1983). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research , 53(4), 445-459. </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.usq.edu.au/material/unit/resource/clark/media.htm </li></ul></ul>
 21. 21. Kozma’s position <ul><li>Media WILL influence learning IF ... </li></ul><ul><li>“ ... each medium is defined by its particular cluster of capabilities .” </li></ul><ul><li>“ Understanding how learners interact with and use the unique capabilities of each medium's format is essential to understanding the effect of media on learning. ” </li></ul><ul><li>constructivist approach? </li></ul><ul><li>http://www.ala.org/ala/aasl/aaslpubsandjournals/slmrb/editorschoiceb/infopower/selectkozmahtml.htm </li></ul>
 22. 22. Wordt er ook iets geleerd? <ul><li>Hoe meet je dat? </li></ul><ul><li>Verschillende diciplines hebben vaak hun eigen voorkeuren qua methoden: </li></ul><ul><ul><li>(cognitieve) psychologie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bv. reactietijden, geheugencapaciteit </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pedagogiek </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Individuele gedragsontwikkeling, capaciteitentests. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijskunde </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vragenlijsten, interviews met studenten, docenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>(Informatica) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>User tracking, logging. </li></ul></ul></ul><ul><li>Dus: onderzoek naar effectiviteit van (ICT en) onderwijs is complex. </li></ul>
 23. 23. Voorbeeld boek (p 180) <ul><li>Basisscholen met achterstandsleerlingen </li></ul><ul><ul><li>-> 20% meer materiele middelen. </li></ul></ul><ul><li>Vergelijken CITO toetsen voor en na de maatregel </li></ul><ul><ul><li>-> prestaties achteruit… </li></ul></ul><ul><li>Conclusie: inzet van technologie biedt als zodanig geen garantie voor verbeteren leerprestaties. </li></ul><ul><li>Maar wat meet je? </li></ul><ul><ul><li>Is de technologie gebruikt? </li></ul></ul><ul><ul><li>computervaardigheid gemeten? </li></ul></ul>
 24. 24. Ict (en onderwijs) in transitie <ul><li>Van: </li></ul>
 25. 25. Ict (en onderwijs) in transitie <ul><li>Naar: </li></ul>
 26. 26. ICT en onderwijs in de toekomst <ul><li>Technologische ontwikkelingen </li></ul><ul><ul><ul><li>Open source ELOs </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Moodle / Sakai </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Information brokers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuws: google news </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lesmateriaal: http:// davindi.kennisnet.nl </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Docenten? </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Webservices, combineren van diensten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Studentmodellen (gebruikers-model) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Adaptieve content </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mLearning (mobile) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GIS (location based learning) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Games </li></ul></ul></ul>
 27. 27. ICT en onderwijs in de toekomst <ul><li>Social software </li></ul><ul><ul><li>“ Any true understanding is dialogic in nature” </li></ul></ul><ul><ul><li>“ all higher [mental] functions originate as actual relations between human individuals” </li></ul></ul><ul><li>Open content </li></ul><ul><ul><li>wikipedia i.p.v. boek? </li></ul></ul><ul><ul><li>college van Harvard i.p.v. UvT? </li></ul></ul><ul><li>Open source </li></ul><ul><li>Communities of practice </li></ul><ul><ul><li>Special interest groups </li></ul></ul><ul><li>Location based learning </li></ul><ul><li>Combineren van web services </li></ul>
 28. 28. Social Software and education <ul><li>“ Everybody is a student, everybody is a teacher.” </li></ul><ul><ul><li>Internet is een martkplaats, dus ook voor informatie, kennis en onderwijs. </li></ul></ul><ul><ul><li>The long tail and education </li></ul></ul><ul><ul><li>Teaching less people about more subjects </li></ul></ul>
 29. 29. Open content <ul><li>MIT open courseware initiative </li></ul><ul><ul><li>some quotes from their website: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;...Ethiopian refugees living in Kenya who will benefit greatly...&quot; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;...restores my faith in the dignity and nobility of humanity.&quot; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>&quot;...MIT OCW is the 8th Wonder of the World.“ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>maar... </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>het zijn (vaak) alleen college sheets. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>boeken aanschaffen? (downloaden…) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Feedback, interactie? Nakijken? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zie: http://www.e-learningguru.com/articles/art_misc_3.htm </li></ul></ul></ul><ul><li>Wikipedia en Omegawiki </li></ul>
 30. 30. A lot of open content <ul><li>Waar gaat het over? </li></ul><ul><li>Voor wie is het geschikt? </li></ul><ul><li>Vroeger: vraag het aan experts. </li></ul><ul><ul><li>Metadata </li></ul></ul><ul><li>Maar er is te veel materiaal. </li></ul><ul><li>Nu: leren van het gebruik (machine learning) </li></ul><ul><ul><li>Wie gebruikt de content? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoe wordt het gebruikt? </li></ul></ul><ul><ul><li>(b) Wat vinden gebruikers van de content? </li></ul></ul>
 31. 31. Open Source (Software) <ul><li>Het vrijgeven van het gebruik (van software) </li></ul><ul><ul><li>Ook voor programmeurs om weer nieuwe toepassingen te maken. </li></ul></ul><ul><ul><li>Revolutie qua businessmodel </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>eliminate access costs for users </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>promote use </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>usage will create additional work </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Ideologie: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>gebruikers investeren (zelf) in het verbeteren en ontwikkelen en betalen niet voor het gebruik van reeds bestaande producten. </li></ul></ul></ul><ul><li>&quot;the future is to open source everything.“ </li></ul><ul><ul><li>Auto’s: http://www.crunchgear.com/2007/03/30/first-open-source-car-unveiled/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Medicine: http://www.crunchgear.com/2007/12/24/can-open-source-work-for-medicine/ </li></ul></ul>
 32. 32. Communities of practice (COP) <ul><li>Groep gebruikers die gemeenschappelijk belang hebben/interesse delen. </li></ul><ul><ul><li>voorlopers: mailing lists </li></ul></ul><ul><ul><li>linguist list: http://linguist.emich.edu/ </li></ul></ul><ul><li>Voorbeelden COP: </li></ul><ul><ul><li>Programmeren: http://www.experts-exchange.com/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Special interest: http://iis-communities.nl/portal/site/conflictstudies </li></ul></ul>
 33. 33. Location Based mLearning <ul><li>LBL: verbinden van activiteiten en informatie aan locaties. (bijvoorbeeld in google earth). </li></ul><ul><li>Wordt vaak gecombineerd met GIS (mobiel). </li></ul><ul><li>Context speelt grote rol in leren. Een locatie is een belangrijke context variabele. </li></ul><ul><li>Voorbeeld: </li></ul><ul><ul><li>Frequentie1550 </li></ul></ul>
 34. 35. Web diensten combineren <ul><li>Maken van nieuwe eLearning toepassingen door het combineren van informatie en toepassingen van het het internet. </li></ul><ul><li>Voorbeeld 1: NT2 Nieuwslezer </li></ul><ul><ul><li>RSS feeds van kranten </li></ul></ul><ul><ul><li>Vertaalservice (van Google) </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdracht maken </li></ul></ul><ul><li>Voorbeeld 2: Google topografie </li></ul><ul><ul><li>Google Earth: CTRL-ALT-A </li></ul></ul>
 35. 37. <ul><ul><li>Learning with computers is not about p rogramming or drill and practice, nor about multimedia, nor about fast updating or cost-efficiency – it is all about people sharing information, knowledge and ultimately, ideas. </li></ul></ul>

×