Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verandermanagement 3

5,542 views

Published on

Hoe veranderen: planning

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

Verandermanagement 3

 1. 1. Verandermanagement 3 ‘Geplande advisering & verandermanagement’
 2. 2. Ontwikkelingslijnen veranderkunde Senge Boonstra Caluwe * idem * Verandercapaciteit * Transformatie - integraal verandermanagement - Alle organisatiefacetten 2000-.... Cozijnsen Vrakking Cumming * idem 1974 e.v. * Technologie * werkprocessen - integrale veranderingsstrategieën en methoden 1986-1999 Argyris Wierdsma Van de Bunt * Individueel gedrag * Structuur * Cultuur * Management - Implementatiestrategieën - Adviesaanpakken - interventiemethoden 1974-1985 E. Schein Chin & Benne * Individueel gedrag * groepsgedrag - Innovatiemodellen - veranderingstrategie ë n 1969 -1973 K.Lewin Lippitt / Bradfort * Individueel gedrag * groepsgedrag - diffusie en adoptietheorieën - veranderingsmodellen 1950-1969 Denkers Focus Inzichten Periode
 3. 3. ‘Sleutelmodellen’ <ul><li>Strategieën voor verandering </li></ul><ul><ul><li>Empirical-rational: feiten </li></ul></ul><ul><ul><li>Normative-reëducation: wil </li></ul></ul><ul><ul><li>Power-coërcive: macht </li></ul></ul><ul><ul><li>Bennis & Benne & Chin; 1974 </li></ul></ul>Unfreezing > Movement > Refreezing Kurt Lewin 1951 5 Kleuren Caluwe 2000 Lerende organisatie Peter Senge 1999
 4. 4. Verandermanagement ‘in model’ A
 5. 5. Verandermanagement ‘in model’ B
 6. 6. Verandermanagement ‘in model’ C Matrix
 7. 7. Verandermanagement ‘in model’ D `(Caluwé) Historie Historie Context Aanleiding Filosofie Actoren Fasen Communicatie Betekenissen Monitoring Interactie Inrichting Besturing Mensen Producten Diensten Processen Uitkomsten
 8. 8. Verandermanagement ‘in model’ E
 9. 9. Verandermanagement ‘in model’ F: Presence Zien Gewaarworden ‘ Loslaten’ ‘ Ontvangen’ Realiseren Transformeren Verbeelden
 10. 10. ‘Een model’ Adviseren in verandering <ul><li>Fase 1 Contact </li></ul><ul><ul><li>Netwerken </li></ul></ul><ul><ul><li>Probleembewustzijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Veranderverlangen </li></ul></ul><ul><ul><li>Eerste ‘probleemverkenning’ </li></ul></ul><ul><li>Fase 2 Contract </li></ul><ul><ul><li>‘ globaal’ plan van aanpak </li></ul></ul><ul><ul><li>Offerte, Opdracht & commitment </li></ul></ul><ul><li>Fase 3 Diagnose </li></ul><ul><ul><li>Onderzoek </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ probleemdefinitie 2’ </li></ul></ul><ul><li>Fase 4 Ontwerp </li></ul><ul><ul><li>Ideeën / creativiteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Toetsing / Besluitvorming </li></ul></ul><ul><li>Fase 5 Implementatie </li></ul><ul><ul><li>Invoering </li></ul></ul><ul><ul><li>Veranderen: ‘gedrag’ </li></ul></ul><ul><li>Fase 6 Verankeren </li></ul><ul><ul><li>Resultaten zichtbaar maken </li></ul></ul><ul><ul><li>Vieren </li></ul></ul><ul><ul><li>verankeren </li></ul></ul><ul><li>Fase 7 Evoluatie </li></ul><ul><ul><li>Permanente toetsing en terugkoppeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Voortgaande ontwikkeling </li></ul></ul>
 11. 11. Fase 1 Contact Zien & Verbinding
 12. 12. Fase 1 Contact Activiteiten & Resultaten <ul><li>Activiteiten / Thema’s </li></ul><ul><li>Vooraf </li></ul><ul><ul><li>Gevraagd of ongevraagd advies </li></ul></ul><ul><ul><li>Intern / extern adviseur </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorbereiding op het adviesgesprek: cliënt & markt & branche & product </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oriëntatie op klant, probleem en eigen mogelijkheden </li></ul></ul></ul><ul><li>Activiteiten / Thema’s </li></ul><ul><li>Na (eerste) contact </li></ul><ul><ul><li>Wat is de vraag; voor- en nageschiedenis? </li></ul></ul><ul><ul><li>Strategisch / structureel / cultureel ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie zijn de ‘eigenaren’, beslissers en opdrachtgevers? </li></ul></ul><ul><ul><li>Is er probleembewustzijn, veranderverlangen en voldoende energie? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat is je rol: expert, procesbegeleider, partner </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorlopige (probleem)diagnose en adviesaanbod </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Probleembewustzijn & veranderverlangen </li></ul></ul></ul>
 13. 13. Fase 1 Contact Vaardigheden & technieken <ul><li>Netwerken </li></ul><ul><li>Acquisitie </li></ul><ul><li>Lobbyen </li></ul><ul><li>Actief luisteren / empathie </li></ul><ul><li>Omgaan met weerstanden en emoties van anderen </li></ul><ul><li>Analyseren </li></ul><ul><li>Verkopen </li></ul><ul><li>Feedback geven / confronteren met behoud van de relatie </li></ul><ul><li>‘ politieke’ intelligentie </li></ul><ul><li>‘ Offerte’ schrijven </li></ul>
 14. 14. Fase 2 Contract Bewustwording, verbeelding & Commitment
 15. 15. Fase 2 Contract Activiteiten & Resultaten <ul><li>Activiteiten & thema’s </li></ul><ul><li>Stap 2A </li></ul><ul><ul><li>Voorlopige probleemdiagnose </li></ul></ul><ul><ul><li>Beeld van doel / eindresultaat; wat wel, wat niet </li></ul></ul><ul><ul><li>Aard van de interventie: routine, verbeteren, innoveren </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebied: strategie, structuur, cultuur; 7S </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectplan: organisatie/ geld/ tijd/ kwaliteitszorg/ informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Afspraken over rolverdeling en rapportage </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Duidelijke resultaat/doelomschrijving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projectplan & Offerte </li></ul></ul></ul><ul><li>Activiteiten & thema’s </li></ul><ul><li>Stap 2B </li></ul><ul><ul><li>Presentatie offerte & onderhandelingen </li></ul></ul><ul><ul><li>communiceren </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contract en commitment </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Fase 2 Contract Vaardigheden & Technieken <ul><li>Gesprekstechniek </li></ul><ul><li>Bewustwordingstechnieken </li></ul><ul><li>Projectplan schrijven </li></ul><ul><li>Resultaatgericht / oplossingsgericht omschrijven </li></ul><ul><li>Offertes maken </li></ul><ul><li>Overtuigen </li></ul><ul><li>Commitment verwerven </li></ul><ul><li>Onderhandelen </li></ul><ul><li>Presenteren </li></ul>
 17. 17. Fase 3 Diagnose Verheldering / Verdieping & Loslaten
 18. 18. Fase 3 Diagnose Activiteiten & Resultaten <ul><li>Activiteiten & thema’s </li></ul><ul><ul><li>beeldvorming: ‘probleem’ & oplossing </li></ul></ul><ul><ul><li>Invalshoeken: strategie, structuur, cultuur, mensen, processen, omgeving </li></ul></ul><ul><ul><li>6W’s; wie, wat, wanneer, waarom, waar, welke wijze? </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegevens verzamelen & analyseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Analyse van innovatievermogen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verheldering van criteria voor de oplossing </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Definitieve probleem- en/of doelformulering </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beoordelingscriteria voor de oplossing </li></ul></ul></ul>
 19. 19. Fase 3 Diagnose Vaardigheden & Technieken <ul><li>Onderzoeksvaardigheden </li></ul><ul><li>Diagnostische vaardigheden </li></ul><ul><li>Werken met metaforen </li></ul><ul><li>Omgaan met weerstanden en ontkenningsmechanismen </li></ul><ul><li>Intuïtie </li></ul><ul><li>Werken met meerdere perspectieven </li></ul><ul><li>Politieke gevoeligheid / handigheid / Empathie </li></ul><ul><li>Mediation; Win-Win </li></ul><ul><li>SMART </li></ul>
 20. 20. Fase 3 Diagnose Methoden & Technieken <ul><li>Strategische analyse </li></ul><ul><ul><ul><li>Mission Statement </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SWOT analyse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bench-Marking </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actueel en streefprofiel:7S </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fasenmodel Greiner </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Innovatievermogen </li></ul></ul></ul><ul><li>Structuur analyse </li></ul><ul><ul><ul><li>Mintzberg configuraties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metaforen Morgan </li></ul></ul></ul><ul><li>Cultuur diagnose </li></ul><ul><ul><ul><li>Typologieën Harrison / Handy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hofstede </li></ul></ul></ul><ul><li>Mensen </li></ul><ul><ul><ul><li>Stijlen van leidinggeven (DISK) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teamrol analyse Belbin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Functieanalyse </li></ul></ul></ul><ul><li>Producten </li></ul><ul><ul><ul><li>Portfolioanalyse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Product & markt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klanttevredenheid </li></ul></ul></ul><ul><li>Processen </li></ul><ul><ul><ul><li>Stroomschema’s </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Balanced Score Card </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>INK / Deming </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pareto-analyse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketenanalyse </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visgraatdiagram </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>krachtenveldanalyse </li></ul></ul></ul><ul><li>Gegevens verzamelen </li></ul><ul><ul><ul><li>Interview </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enquête </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Observatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bronnenstudie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Persoonlijke ervaring / intuïtie </li></ul></ul></ul>
 21. 21. Fase 4 Ontwerp Transformeren Visie ontwikkelen Ontvangen & Verbeelden
 22. 22. Fase 4 Ontwerp Activiteiten & Resultaten <ul><li>Activiteiten & thema’s: Divergeren </li></ul><ul><ul><li>Visie ontwerpen / ontwikkelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Top-down <> bottum-up ? </li></ul></ul><ul><ul><li>Oplossingen bedenken </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oorzaken aanpakken </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gevolgen bestrijden </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Situatie aanpakken </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Accepteren / heretiketteren </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Transformeren </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Resultaten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Visionaire oplossingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>SMART omschreven </li></ul></ul></ul><ul><li>Activiteiten & thema’s: Convergeren </li></ul><ul><ul><li>Doordenken / toetsen van de oplossingen: + / - </li></ul></ul><ul><ul><li>Besluitvormingsprocedures: wie over wat op welke wijze </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Oplossing & commitment </li></ul></ul></ul>
 23. 23. Fase 4 Ontwerp Vaardigheden & Technieken <ul><li>Bedenken / Idee-generatie: Divergeren </li></ul><ul><ul><li>Research & Development </li></ul></ul><ul><ul><li>Werkconferenties </li></ul></ul><ul><ul><li>Creatieve vaardigheden & processen </li></ul></ul><ul><ul><li>Brainstormen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bono: de zes denkende hoofddeksels </li></ul></ul><ul><li>Toetsen, selecteren en besluitvorming: Convergeren </li></ul><ul><ul><li>Pro- / Contra-argumenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Scenarioanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Risico- en effectanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Kosten-baten analyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Multicriteria-analyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Experimenteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Besluitvormingsprocessen en technieken </li></ul></ul>
 24. 24. Fase 5 Implementatie Activiteiten & Resultaten <ul><li>Activiteiten & thema’s </li></ul><ul><ul><li>Veranderbeidheid & weerstandsanalyse </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectplanning </li></ul></ul><ul><ul><li>Loslaten & Eigenmaken </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>‘ gedrags’verandering: 7S </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe strategie </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe structuur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe cultuur </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe managementstijlen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe (werk)processen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe mensen </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nieuwe producten / markten </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Invoeringstrategieën </li></ul><ul><ul><li>‘ proeftuintjes </li></ul></ul><ul><ul><li>Inktvlek </li></ul></ul><ul><ul><li>Gefaseerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Shocktherapie </li></ul></ul><ul><ul><li>integraal </li></ul></ul><ul><li>Educatieve strategieën </li></ul><ul><ul><li>Informeren </li></ul></ul><ul><ul><li>Faciliteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleiding & training </li></ul></ul><ul><ul><li>Overtuigen </li></ul></ul><ul><ul><li>Teambuilding </li></ul></ul><ul><li>Probleemoplossende & Machtsstrategieën </li></ul><ul><ul><li>Reorganisatie / structuurverandering </li></ul></ul><ul><ul><li>Pressie / onderhandelen / top-down </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontslag / nieuwe mensen / interim-manager </li></ul></ul><ul><ul><li>Straffen en belonen </li></ul></ul>
 25. 25. Fase 5 Implementatie Vaardigheden & Technieken <ul><li>Projectmanagement </li></ul><ul><li>Alle HRM instrumenten: Instroom & Beheer & Ontwikkeling & Uitstroom </li></ul><ul><li>Gedragsverandering </li></ul><ul><li>Motiveren </li></ul><ul><li>Invloedsstijlen </li></ul><ul><li>Overtuigend presenteren </li></ul><ul><li>Omgaan met weerstanden </li></ul><ul><li>Feedback / monitoring / auditing </li></ul><ul><li>Onderhandelen </li></ul><ul><li>Overgangsrituelen </li></ul><ul><li>Interne communicatie </li></ul>
 26. 26. Fase 6 Verankeren Activiteiten & Resultaten <ul><li>Activiteiten & thema’s </li></ul><ul><ul><li>Onomkeerbare stappen creëren naar de nieuwe situatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Zichtbaar maken van de verandering </li></ul></ul><ul><ul><li>Successen worden gevierd </li></ul></ul><ul><ul><li>nieuw gedrag wordt beloont </li></ul></ul><ul><ul><li>Oud ‘gedrag’ wordt ontmoedigt </li></ul></ul><ul><ul><li>Via HRM instrumenten wordt er feedback gegeven </li></ul></ul><ul><ul><li>De organisatie wordt rust gegund </li></ul></ul><ul><ul><li>De vernieuwing wordt ‘verinnerlijkt’ in de organisatie via kwaliteitszorg </li></ul></ul><ul><ul><li>Er is een ‘eindpunt’ van het veranderingsproces </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>‘ trots’ / “we did it’ gevoel in de organisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>De verankering van de verandering in de organisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>‘ onbewust’ bekwaam </li></ul></ul></ul>
 27. 27. Fase 6 Verankeren Vaardigheden & Technieken <ul><li>Motivatiemanagement </li></ul><ul><li>Waarderende feedback / beloningsmanagement </li></ul><ul><li>Coaching </li></ul><ul><li>Monitoring & Audits </li></ul><ul><li>Onderzoeksmethoden </li></ul><ul><li>Vieren & organisatierituelen </li></ul>
 28. 28. Fase 7 Evoluatie Activiteiten & Resultaten <ul><li>Activiteiten & thema’s </li></ul><ul><ul><li>Voortgangsmonitoring & bijsturen </li></ul></ul><ul><ul><li>Terugkoppeling naar elke fase </li></ul></ul><ul><ul><li>Voortschrijdend inzicht </li></ul></ul><ul><ul><li>Klachthantering </li></ul></ul><ul><ul><li>Product evaluatie: de verandering </li></ul></ul><ul><ul><li>Procesevaluatie: het verandermanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>`Lerende organisatie’ </li></ul></ul><ul><ul><li>Eindrapportage & Afscheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultaten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Innovatievermogen is verbeterd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Awareness & verantwoordelijkheid: ‘Presence’ </li></ul></ul></ul>
 29. 29. Fase 7 Evoluatie Vaardigheden & Technieken <ul><li>Projectmanagement: Kwaliteitszorg </li></ul><ul><li>Mondelinge en schriftelijke rapportage </li></ul><ul><li>Feedback en evalueren </li></ul><ul><li>Klachthantering </li></ul><ul><li>Competentiemanagement </li></ul><ul><li>Coaching </li></ul><ul><li>Bijsturen </li></ul>
 30. 30. De elementen van een complexe verandering = Chaos Middelen + Prikkels + Vaardigheden + Visie + = Frustratie Plan van aanpak + Prikkels + Vaardigheden + Visie + = Weerstand Plan van aanpak + Middelen + Vaardigheden + Visie + = Onzekerheid Plan van aanpak + Middelen + Prikkels + Visie + = Verwarring Plan van aanpak + Middelen + Prikkels + Vaardigheden + = Verandering Plan van aanpak + Middelen + Prikkels + Vaardigheden + Visie +

×