Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
Information till föräldrar som har barn med cancer Anders Ringnér Ulla Hällgren Graneheim Lilian Jansson
Vad behövs för att forska? <ul><li>Idé </li></ul><ul><li>Handledare </li></ul><ul><li>Pengar </li></ul><ul><li>Etisk prövn...
Krav på bra idéer <ul><li>Signifikant! </li></ul><ul><li>Kliniskt relevant! </li></ul><ul><li>Genomförbar? </li></ul><ul><...
Föräldrarnas situation Stress Depression Trötthet Krav PTSD
Vinster med information <ul><li>Väl informerade föräldrar har lägre nivåer av hopplöshet och bättre upplevelse av att ha k...
Syfte <ul><li>Att utveckla ett strukturerat informationsprogram riktat till föräldrar som har barn med cancer och undersök...
Finansiering <ul><li>Fakultetsmedel </li></ul><ul><li>Pengar från din avdelning </li></ul><ul><li>Anslag </li></ul>
Etisk prövning <ul><li>Kostar – gör rätt från början! </li></ul><ul><li>Gör den bredare än du tror du behöver! </li></ul>
Syfte <ul><li>Att utveckla ett strukturerat informationsprogram riktat till föräldrar som har barn med cancer och undersök...
Mycket förenklad översikt <ul><li>STEG 1 </li></ul><ul><ul><li>Lägga grunden till interventionen </li></ul></ul><ul><li>ST...
Studie I och II Syfte <ul><li>Undersöka vårdares (Studie I) och föräldrars (Studie II) upplevelser av information och dera...
Studie I och II Metod, deltagare och analys <ul><li>Fokusgruppsintervjuer </li></ul><ul><li>Fyra grupper vardera med fem t...
Studie III Syfte <ul><li>Att vid olika tillfällen under vårdtiden undersöka innehållet i den information som ges till förä...
Studie III Metod <ul><li>Deltagande observationer med avslutande intervjuer </li></ul><ul><li>Bredd när vi väljer situatio...
Studie III Deltagare och analys <ul><li>Två-stegs-process vid rekrytering av deltagare </li></ul><ul><li>Upprepade observa...
Det knivigaste… <ul><li>… blir att designa en intervention som är effektiv nog för att ge signifikanta resultat </li></ul...
Studie IV Syfte <ul><li>Att undersöka programmets effekt vad gäller möjliga utfallsmått </li></ul>
Studie IV RCT <ul><li>Icke-blindad undersökning </li></ul><ul><li>En behandlingsgrupp som får interventionen, en samtidigt...
Studie IV Metod och analys <ul><li>Telefonintervjuer med frågeformulär vid interventionens start, under och efter interven...
Studie V Syfte <ul><li>Att beskriva föräldrarnas upplevelse och fördelar av interventionen </li></ul>
Studie V Metod, deltagare och analys <ul><li>Individuella intervjuer </li></ul><ul><li>Delmängd av deltagarna i behandling...
Fem tips från en nybörjare <ul><li> Börja med det som frustrerar dig! </li></ul><ul><li> Lägg ännu mer krut på din litte...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Forskningsprocessen Slide 1 Forskningsprocessen Slide 2 Forskningsprocessen Slide 3 Forskningsprocessen Slide 4 Forskningsprocessen Slide 5 Forskningsprocessen Slide 6 Forskningsprocessen Slide 7 Forskningsprocessen Slide 8 Forskningsprocessen Slide 9 Forskningsprocessen Slide 10 Forskningsprocessen Slide 11 Forskningsprocessen Slide 12 Forskningsprocessen Slide 13 Forskningsprocessen Slide 14 Forskningsprocessen Slide 15 Forskningsprocessen Slide 16 Forskningsprocessen Slide 17 Forskningsprocessen Slide 18 Forskningsprocessen Slide 19 Forskningsprocessen Slide 20 Forskningsprocessen Slide 21 Forskningsprocessen Slide 22 Forskningsprocessen Slide 23
Upcoming SlideShare
L'església en temps de guerres
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3 Likes

Share

Download to read offline

Forskningsprocessen

Download to read offline

Föreläsningen "Forskningsprocessen - från frågeställning till resultat" den 20 januari 2009, Inst. för omvårdnad, Umeå Universitet.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Forskningsprocessen

 1. 2. Information till föräldrar som har barn med cancer Anders Ringnér Ulla Hällgren Graneheim Lilian Jansson
 2. 3. Vad behövs för att forska? <ul><li>Idé </li></ul><ul><li>Handledare </li></ul><ul><li>Pengar </li></ul><ul><li>Etisk prövning </li></ul>
 3. 4. Krav på bra idéer <ul><li>Signifikant! </li></ul><ul><li>Kliniskt relevant! </li></ul><ul><li>Genomförbar? </li></ul><ul><li>Etiskt försvarbar? </li></ul>
 4. 5. Föräldrarnas situation Stress Depression Trötthet Krav PTSD
 5. 6. Vinster med information <ul><li>Väl informerade föräldrar har lägre nivåer av hopplöshet och bättre upplevelse av att ha kontroll </li></ul><ul><li>Dåligt informerade föräldrar har högre nivåer av psykiskt obehag </li></ul><ul><li>Information verkar alltså kunna göra skillnad. </li></ul>
 6. 7. Syfte <ul><li>Att utveckla ett strukturerat informationsprogram riktat till föräldrar som har barn med cancer och undersöka vilken effekt programmet har. </li></ul>
 7. 8. Finansiering <ul><li>Fakultetsmedel </li></ul><ul><li>Pengar från din avdelning </li></ul><ul><li>Anslag </li></ul>
 8. 9. Etisk prövning <ul><li>Kostar – gör rätt från början! </li></ul><ul><li>Gör den bredare än du tror du behöver! </li></ul>
 9. 10. Syfte <ul><li>Att utveckla ett strukturerat informationsprogram riktat till föräldrar som har barn med cancer och undersöka vilken effekt programmet har. </li></ul>
 10. 11. Mycket förenklad översikt <ul><li>STEG 1 </li></ul><ul><ul><li>Lägga grunden till interventionen </li></ul></ul><ul><li>STEG 2 </li></ul><ul><ul><li>Designa och genomföra interventionen </li></ul></ul><ul><li>STEG 3 </li></ul><ul><ul><li>Utvärdera interventionen </li></ul></ul>
 11. 12. Studie I och II Syfte <ul><li>Undersöka vårdares (Studie I) och föräldrars (Studie II) upplevelser av information och deras åsikter om hur ett optimalt informationsprogram skulle se ut. </li></ul>
 12. 13. Studie I och II Metod, deltagare och analys <ul><li>Fokusgruppsintervjuer </li></ul><ul><li>Fyra grupper vardera med fem till åtta föräldrar respektive vårdare </li></ul><ul><li>Två forskare, en moderator, en observatör </li></ul><ul><li>Kvalitativ innehållsanalys </li></ul>
 13. 14. Studie III Syfte <ul><li>Att vid olika tillfällen under vårdtiden undersöka innehållet i den information som ges till föräldrarna samt hur den lämnas. </li></ul>
 14. 15. Studie III Metod <ul><li>Deltagande observationer med avslutande intervjuer </li></ul><ul><li>Bredd när vi väljer situationer att observera </li></ul>
 15. 16. Studie III Deltagare och analys <ul><li>Två-stegs-process vid rekrytering av deltagare </li></ul><ul><li>Upprepade observationer under sex månader </li></ul><ul><li>Kvalitativ innehållsanalys </li></ul>
 16. 17. Det knivigaste… <ul><li>… blir att designa en intervention som är effektiv nog för att ge signifikanta resultat </li></ul><ul><li>Samarbete mellan föräldrar, vårdare och forskare </li></ul><ul><li>Möten mellan sjuksköterska och föräldrar? Webbplats? Katedralundervisning? Sjuksköterskeledda stödgrupper? Något helt annat? </li></ul>
 17. 18. Studie IV Syfte <ul><li>Att undersöka programmets effekt vad gäller möjliga utfallsmått </li></ul>
 18. 19. Studie IV RCT <ul><li>Icke-blindad undersökning </li></ul><ul><li>En behandlingsgrupp som får interventionen, en samtidigt kontrollgrupp som inte får den </li></ul><ul><li>80 deltagare vid två svenska centra </li></ul>
 19. 20. Studie IV Metod och analys <ul><li>Telefonintervjuer med frågeformulär vid interventionens start, under och efter interventionen </li></ul><ul><li>Möjliga utfallsmått är oro, hälsorelaterad livskvalitet, välbefinnande, KASAM och sjukfrånvaro </li></ul><ul><li>Relevanta statistiska metoder </li></ul>
 20. 21. Studie V Syfte <ul><li>Att beskriva föräldrarnas upplevelse och fördelar av interventionen </li></ul>
 21. 22. Studie V Metod, deltagare och analys <ul><li>Individuella intervjuer </li></ul><ul><li>Delmängd av deltagarna i behandlingsgruppen </li></ul><ul><li>Kvalitativ innehållsanalys </li></ul>
 22. 23. Fem tips från en nybörjare <ul><li> Börja med det som frustrerar dig! </li></ul><ul><li> Lägg ännu mer krut på din litteraturgenomgång när du tror du är klar! Och googla på andra forskare! </li></ul><ul><li> Gör en lagom osnäv etikansökan! </li></ul><ul><li> Allt tar mycket längre tid än vad du trodde! </li></ul><ul><li> Behåll din kliniska förankring! </li></ul>
 • viking65

  Mar. 8, 2017
 • meckarlsson

  Mar. 2, 2012
 • jboutelle

  Jan. 26, 2009

Föreläsningen "Forskningsprocessen - från frågeställning till resultat" den 20 januari 2009, Inst. för omvårdnad, Umeå Universitet.

Views

Total views

2,172

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×