Sukatan pend jasmani 3

508 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sukatan pend jasmani 3

 1. 1. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3OBJ EKTIF AMPada akhir pengajaran dan pembelajaran Tahun 3, murid dapat :1. Memahami maksud kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan;2. Melakukan aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan kardiovaskular, kelenturan, koordinasi, imbangan, dan ketangkasan;3. Melakukan pergerakan asas, gimnastik pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;5. Memahami serta mengamalkan cara-cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan; dan6. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan dalam suasana yang menggembirakan. 45
 2. 2. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 346
 3. 3. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Kecergasan fizikal Murid dapat : (a) Daya Tahan Kardiovaskular Daya tahan kardiovaskular Aras 1 Melakukan aktiviti daya tahan bermaksud keupayaan jantung dan Menyatakan aspek-aspek kardiovaskular secara individu. sistem peredaran darah berfungsi keselamatan yang perlu diambil kira dengan baik. dalam melakukan aktiviti daya tahan Menyebut aspek-aspek kardiovaskular. keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: Melakukan dua aktiviti daya tahan dalam melakukan aktiviti daya tahan Skip berterusan 3-4 minit kardiovaskular. kardiovaskular. Galop berterusan 3-4 minit Aras 2 Menamakan tiga otot utama yang (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Menyatakan perasaan semasa terlibat dengan aktiviti daya tahan Latihan yang sistematik. melakukan aktiviti daya tahan kardiovaskular. Mengenal pasti kardiovaskular. kemampuan, tahap dan Melabelkan otot-otot yang terlibat kecergasan murid semasa Aras 3 dalam melakukan aktiviti daya tahan melakukan aktiviti. Menyatakan tiga otot utama yang kardiovaskular. Kemudahan peralatan. terlibat dalam aktiviti daya tahan Persekitaran atau tempat kardiovaskular. Melukis dan mew arnakan memek beraktiviti. muka untuk menyatakan perasaan Penyeliaan, arahan dan selepas melakukan aktiviti daya bimbingan. tahan kardiovaskular. Per lakuan murid. 47
 4. 4. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Kelenturan Murid dapat : Kelenturan ber maksud keupayaan Aras 1 Melakukan aktiviti kelenturan secara meregang otot beserta kebebasan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan. sendi bergerak dengan keselamatan yang perlu diambil kira sepenuhnya. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Menyebut aspek-aspek Melakukan kedua-dua aktiviti keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan. Meleding berpasangan Membelakang berpasangan Aras 2 Menamakan dua anggota badan sambil menyentuh jari Menyatakan perasaan semasa yang terlibat semasa melakukan tangan kaw an melakukan aktiviti kelenturan. aktiviti kelenturan. Mengenal pasti anggota badan yang (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: terlibat semasa melakukan aktiviti Melabelkan otot-otot yang terlibat Mengenal pasti kelenturan. dalam melakukan aktiviti kelenturan. kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa Aras 3 melakukan aktiviti. Mengenal pasti tiga otot utama yang Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti Persekitaran atau tempat kelenturan. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Memahami latihan yang sistematik. Perlakuan murid.48
 5. 5. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(c) Koordinasi Murid dapat :Koordinasi ber maksud pergerakan Aras 1 Melakukan aktiviti koordinasi secarayang melibatkan keselarasan Menyatakan aspek-aspek individu dan berkumpulan.antara mata, tangan, kaki dan keselamatan yang perlu diambil kirabadan. dalam melakukan aktiviti koordinasi. Menyebut aspek-aspek Melakukan sekurang-kurangnya dua keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi. Lambung pundi kacang dan kaw al dengan tangan. Aras 2 Menamakan tiga otot utama yang Baling dan tangkap bola Melakukan ketiga-tiga aktiviti terlibat dengan aktiviti koordinasi. berpasangan. koordinasi. Lambung dan pukul bola Menyatakan perasaan semasa Melabelkan otot-otot yang terlibat dengan tangan. melakukan aktiviti koordinasi. dalam melakukan aktiviti koordinasi.(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Mengenal pasti Mengenal pasti anggota badan yang kemampuan, tahap dan terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan murid semasa koordinasi. melakukan aktiviti. Mengenal pasti tiga otot utama yang Kemudahan peralatan. terlibat dalam melakukan aktiviti Persekitaran atau tempat koordinasi. beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid. 49
 6. 6. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (d) Im bangan Murid dapat : Imbangan ber maksud kebolehan Aras 1 Melakukan aktiviti imbangan secara seseorang mengekalkan posisi Menyatakan aspek-aspek individu dan berpasangan. badannya ketika dia berada dalam keselamatan yang perlu diambil kira keadaan tetap atau semasa dalam melakukan aktiviti imbangan. Menyebut aspek-aspek melakukan sesuatu aktiviti. Melakukan aktiviti imbangan dengan keselamatan yang perlu diambil kira betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti imbangan. (i) Cadangan Aktiviti: Berdiri sambil mengangkat Aras 2 Melakar dan mew arnakan memek lutut dan depa tangan Menyatakan perasaan semasa muka untuk menyatakan perasaan Meniti di atas kayu kecil atau melakukan aktiviti imbangan. selepas melakukan aktiviti tali imbangan. Aras 3 (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Mengenal pasti otot utama yang Melabelkan otot-otot utama yang Mengenal pasti kemampuan, terlibat semasa melakukan aktiviti terlibat dalam melakukan aktiviti tahap dan kecergasan murid imbangan. imbangan. semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid.50
 7. 7. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(e) Ketangkasan Murid dapat : Ketangkasan bermaksud Aras 1 Melakukan aktiviti ketangkasan kebolehan seseorang bergerak Menyatakan aspek-aspek secara individu dan berpasangan. dengan pantas sambil bertukar keselamatan yang perlu diambil kira arah atau posisi. dalam melakukan aktiviti Menyebut aspek-aspek ketangkasan. keselamatan yang perlu diambil kira(i) Cadangan Aktiviti: Melakukan sekurang-kurangnya dua dalam melakukan aktiviti Cuit ekor aktiviti ketangkasan. ketangkasan. Lompat dan tukar arah Lari dan tukar arah Aras 2 Melakar dan mew arnakan memek Melakukan ketiga-tiga aktiviti muka untuk menyatakan perasaan(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: ketangkasan. selepas melakukan aktiviti Mengenal pasti Menyatakan perasaan semasa ketangkasan. kemampuan, tahap dan melakukan aktiviti ketangkasan. kecergasan murid semasa Melabelkan anggota badan yang melakukan aktiviti. Aras 3 terlibat semasa melakukan aktiviti Kemudahan peralatan. Mengenal pasti otot utama yang ketangkasan. Persekitaran atau tempat terlibat semasa melakukan aktiviti beraktiviti. ketangkasan. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Memahami latihan yang sistematik. Perlakuan murid. 51
 8. 8. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Pergerakan Asas Murid dapat : (a) Lokomotor Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan Lokomotor ber maksud keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. pergerakan dari satu tempat dalam melakukan aktiviti pergerakan ke satu tempat yang lain. lokomotor. Menyebut aspek-aspek keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: Mengayakan aktiviti pergerakan dalam melakukan aktiviti pergerakan Berjalan lokomotor dengan gaya yang betul lokomotor. Berlari dan selamat. Melompat Menunjuk cara rangkaian Merangkak Aras 2 pergerakan dalam aktiviti Mengguling Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan lokomotor. Ketingting lokomotor dengan menggunakan alatan. Menamakan sepuluh aktiviti yang (ii) Aspek-Aspek berkaitan dengan kemahiran Keselamatan: Melakukan satu rangkaian aktiviti pergerakan lokomotor. Mengenal pasti pergerakan dalam pergerakan kemampuan, tahap lokomotor. Melabelkan anggota badan yang dan kecergasan murid terlibat semasa melakukan aktiviti semasa melakukan pergerakan lokomotor. aktiviti. Kemudahan peralatan.52
 9. 9. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Persekitaran atau Aras 3 Menggunakan alatan bulat, gelung tempat beraktiviti. Mereka cipta pergerakan lokomotor rotan, bangku dan lain-lain dalam Penyeliaan, arahan bersama rakan dengan pergerakan lokomotor. dan bimbingan. menggunakan alatan. Latihan yang Memberi contoh aktiviti harian yang sistematik. Mengenal pasti anggota badan yang berkaitan dengan pergerakan Per lakuan murid. terlibat semasa melakukan aktiviti lokomotor. pergerakan lokomotor. 53
 10. 10. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Bukan Lokomotor Murid dapat : Bukan lokomotor ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan bukan keupayaan untuk Menyatakan aspek-aspek lokomotor secara individu dan menggerakkan bahagian keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. tubuh badan tanpa beralih dalam melakukan aktiviti pergerakan tempat. bukan lokomotor. Menyebut aspek-aspek Mengayakan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: bukan lokomotor dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan Berdiri betul dan selamat. bukan lokomotor. Duduk Membongkok Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Memusing Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Mendekam bukan lokomotor dengan pergerakan bukan lokomotor. Mengilas menggunakan alatan. Menguak Melakukan satu rangkaian aktiviti Menamakan sepuluh aktiviti yang Menyokong pergerakan dalam pergerakan bukan berkaitan dengan kemahiran lokomotor. pergerakan bukan lokomotor. (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Aras 3 Melabelkan anggota badan yang Mengenal pasti Mereka cipta pergerakan bukan terlibat semasa melakukan aktiviti kemampuan, tahap lokomotor bersama rakan dengan pergerakan bukan lokomotor. dan kecergasan murid menggunakan alatan. semasa melakukan Menggunakan alatan bulat, gelung aktiviti. rotan, bangku dan lain-lain dalam Kemudahan peralatan pergerakan bukan lokomotor.54
 11. 11. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Persekitaran atau Mengenal pasti anggota badan yang Memberi contoh aktiviti harian yang tempat beraktiviti. terlibat semasa melakukan aktiviti berkaitan dengan pergerakan bukan Penyeliaan, arahan pergerakan bukan lokomotor. lokomotor. dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Per lakuan murid. 55
 12. 12. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (c) Manipulasi Alatan Murid dapat : Manipulasi alatan ber maksud Aras 1 Melakukan aktiviti pergerakan mengkoordinasikan Menyatakan aspek-aspek manipulasi alatan secara individu bahagian-bahagian tubuh keselamatan yang perlu diambil kira dan berkumpulan. badan bagi menipulasi dalam melakukan aktiviti pergerakan alatan. manipulasi alatan. Menyebut aspek-aspek Mengayakan aktiviti pergerakan keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: manipulasi alatan dengan gaya yang dalam melakukan aktiviti pergerakan Melambung betul dan selamat. manipulasi alatan. Menyambut Membaling Aras 2 Menunjuk cara rangkaian Menyentuh Mereka cipta aktiviti pergerakan pergerakan dalam aktiviti Menampar manipulasi alatan. pergerakan manipulasi alatan. Menggolek Melakukan satu rangkaian aktiviti Memukul pergerakan dalam pergerakan Menamakan sepuluh aktiviti yang Menendang manipulasi alatan. berkaitan dengan kemahiran Mengelecek pergerakan manipulasi alatan. Menahan Aras 3 Melantun Mereka cipta pergerakan manipulasi Melabelkan anggota badan yang alatan bersama rakan. terlibat semasa melakukan aktiviti Mengenal pasti anggota badan yang pergerakan manipulatif alatan. terlibat semasa melakukan aktiviti manipulasi alatan.56
 13. 13. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Menggunakan alatan bulat, gelung Keselamatan: rotan, bangku dan lain-lain dalam Mengenal pasti pergerakan manipulatif alatan. kemampuan, tahap dan kecergasan Memberi contoh aktiviti harian yang murid semasa berkaitan dengan pergerakan melakukan aktiviti. manipulatif alatan. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Latihan yang sistematik. Perlakuan murid. 57
 14. 14. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 2. Pendidikan Pergerakan Murid dapat : (a) Gim nastik Pendidikan Aras 1 Melakukan aktiviti gimnastik Menyatakan aspek-aspek pendidikan secara individu dan Gimnastik Pendidikan keselamatan yang perlu diambil kira berkumpulan. bermaksud satu pendekatan dalam melakukan aktiviti gimnastik dalam gimnastik memberi pendidikan. Membincangkan aspek-aspek tumpuan kepada Melakukan pergerakan pelbagai cara keselamatan yang perlu diambil kira pembelajaran individu yang dengan menggunakan kesedaran dalam melakukan aktiviti gimnastik unik dar i segi gaya aliran, kesedaran perkaitan dengan pendidikan. pergerakan, pembelajaran orang lain dan kesedaran ritma. dan perkembangan pelajar. Aras 2 Menunjuk cara rangkaian (i) Tema Gimnastik Melakukan satu rangkaian pergerakan dalam gimnastik Pendidikan: pergerakan gimnastik pendidikan pendidikan. Tema 6 dengan menggunakan tema - Kesedaran aliran kesedaran aliran dan kesedaran Melabel anggota badan yang terlibat Tema 7 ritma. semasa melakukan aktiviti gimnastik - Kesedaran pendidikan. perkaitan dengan Aras 3 orang lain Mereka cipta rangkaian pergerakan Tema 8 menggunakan tema kesedaran aliran, - Kesedaran ritma kesedaran perkaitan dengan orang lain dan kesedaran ritma. Mengenal pasti anggota badan yang terlibat semasa melakukan aktiviti pendidikan pergerakan.58
 15. 15. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 59
 16. 16. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Pergerakan Kreatif Murid dapat : Pergerakan kreatif Aras 1 Melakukan kemahiran pergerakan bermaksud interpretasi idea, Menyatakan aspek-aspek kreatif secara individu dan perasaan serta tanggapan keselamatan yang perlu diambil kira berpasangan. deria yang dilahirkan secara dalam melakukan aktiviti pergerakan simbolik melalui pergerakan. kreatif. Membincangkan aspek-aspek Melakukan aktiviti pergerakan kreatif keselamatan yang perlu diambil kira (i) Tema Pergerakan: dengan gaya yang betul dan selamat. dalam melakukan aktiviti pergerakan Tema 11 kreatif. - Orientasi ruang Aras 2 Tema 12 Melakukan satu rangkaian Menunjuk cara rangkaian - Gabungan pergerakan dalam pergerakan kreatif. pergerakan dalam aktiviti bentuk dan daya pergerakan kreatif. dalam Aras 3 pergerakan Mereka cipta pergerakan dengan Melabelkan anggota badan yang Tema 13 penggunaan orientasi ruang, terlibat semasa melakukan aktiviti - Penaikan dari gabungan bentuk dan daya dalam pergerakan kreatif. lantai pergerakan, penaikan dari lantai, Tema 14 kesedaran kumpulan, formasi-formasi - Kesedaran dalam kumpulan dan kualiti-kualiti kumpulan ekspresif dalam pergerakan. Tema 15 - For masi-formasi dalam kumpulan60
 17. 17. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tema 16 Mengenal pasti anggota badan yang - Kualiti-kualiti terlibat semasa melakukan aktiviti ekspresif pergerakan kreatif. dalam pergerakan (iii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik. Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti. Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 61
 18. 18. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Rekreasi dan kesenggangan Murid dapat : (a) Rekreasi Aras 1 Menyediakan folio individu berkaitan Rekreasi ber maksud aktiviti Menyatakan aspek-aspek dengan jenis-jenis khemah dan terancang untuk mengisi masa keselamatan yang perlu diambil kira peralatan perkhemahan. lapang yang bukan untuk tujuan dalam melakukan aktiviti rekreasi. pertandingan. Mengenal pasti jenis-jenis khemah Melukis jenis-jenis khemah. dan peralatan perkhemahan. (i) Cadangan Aktiviti: Menyebut aspek-aspek keselamatan Pengenalan Asas Aras 2 yang perlu diambil kira semasa Per khemahan Menyatakan pengurusan tempat melakukan aktiviti perkhemahan. - Jenis-jenis khemah perkhemahan. - Peralatan Menamakan jenis-jenis khemah. perkhemahan Aras 3 - Pengurusan tempat Menjelaskan cara-cara memasang Menunjuk cara memasang khemah. perkhemahan khemah. Pemilihan tempat (ii) Aspek-Aspek Keselamatan: Latihan yang sistematik seperti memanaskan badan dan menyejukkan badan. Mengenal pasti kemampuan, tahap dan kecergasan murid semasa melakukan aktiviti.62
 19. 19. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Kemudahan peralatan. Persekitaran atau tempat beraktiviti. Penyeliaan, arahan dan bimbingan. Per lakuan murid. 63
 20. 20. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN (b) Kesenggangan Murid dapat : Kesenggangan ber maksud aktiviti Aras 1 Menyediakan folio individu berkaitan masa lapang Menyatakan aspek-aspek dengan aktiviti kesenggangan. keselamatan yang perlu diambil kira (i) Cadangan Aktiviti: dalam melakukan aktiviti rekreasi. Menamakan lima jenis aktiviti Bersiar-siar Menyatakan sekurang-kurangnya kesenggangan. Berbasikal empat jenis aktiviti kesenggangan. Menyiram bunga Membincangkan faedah Galah panjang Aras 2 kesenggangan. Rebut tiang Menyatakan sekurang-kurangnya tiga faedah bersenggang. Melakar memek muka untuk (ii) Faedah bersenggang: Menyatakan tempat dan masa menyatakan perasaan apabila Mengisi masa lapang. bersenggang. melakukan aktiviti kesenggangan. Menyihatkan tubuh badan. Aras 3 Membincang aspek-aspek Interaksi. Menyatakan perasaan yang di alami keselamatan yang perlu diambil kira Kepuasan. ketika bersenggang. semasa melakukan aktiviti Keseronokan. kesenggangan. (iii) Perasaan yang dialami ketika bersenggang: Gembira Sedih Marah Suka64
 21. 21. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN(iv) Tempat bersenggang: Taman rekreasi Kaw asan lapang(v) Masa bersenggang: Waktu lapang Cuti sekolah(vi) Aspek-aspek keselamatan 65
 22. 22. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 1. Keselam atan Murid dapat : Keselamatan dalam sukan Aras 1 Menamakan tempat permainan yang bermaksud suatu keadaan yang Menyatakan maksud keselamatan sesuai untuk beraktiviti. membolehkan kita melibatkan diri Menyatakan tempat per mainan yang dalam sukan dan per mainan tanpa sesuai untuk beraktiviti. Menyebut langkah-langkah menimbulkan implikasi buruk. keselamatan di tempat per mainan. Aras 2 Keselamatan semasa beraktiviti di Menjelaskan langkah-langkah Membincangkan peraturan- tempat per mainan: keselamatan di tempat per mainan. peraturan semasa menggunakan Padang per mainan tempat per mainan. Taman kanak-kanak Aras 3 Mencadangkan peraturan semasa menggunakan tempat per mainan.66
 23. 23. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN2. Pengurusan Murid dapat : Pengurusan diri dari segi Aras 1 Membincangkan masa yang Masa Menyatakan masa yang sesuai sesuai untuk beraktiviti. untuk beraktiviti. Menyediakan satu jadual aktiviti harian. Aras 2 Menjelaskan melalui contoh masa yang sesuai untuk beraktiviti. Aras 3 Menyatakan satu jadual aktiviti harian. 67
 24. 24. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANITAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3. Isu-isu Pendidikan Jasmani dan Murid dapat : Sukan Aras 1 Membincangkan isu-isu pakaian Sosio budaya Menyatakan isu-isu pakaian dalam dalam sukan dan per mainan. Pakaian sukan dan per mainan. Latihan Membincangkan kepentingan Aras 2 latihan dalam sukan dan permainan. Menyatakan isu-isu kelas Pendidikan Jas mani dan Kelas Pendidikan Kesihatan. Aras 3 Menyatakan isu-isu latihan dalam sukan dan per mainan.68
 25. 25. HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI TAHUN 3 BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN4. Etika dalam sukan Murid dapat : Etika dalam sukan ber maksud Aras 1 Menyebut cara-cara menghargai panduan tentang peranan peserta Menyatakan tiga cara menghargai kejayaan rakan dan kumpulan. dalam sukan dan peranan kejayaan rakan dan kumpulan. penonton yang menyaksikan Membincangkan cara-cara sesuatu permainan Aras 2 menghargai kejayaan rakan dan Menjelaskan dengan contoh cara- kumpulan. Semangat Kesukanan cara menghargai kejayaan rakan Hor mat menghor mati dan kumpulan. Membincangkan semangat kesukanan dalam pasukan Aras 3 permainan. Menghuraikan semangat kesukanan dalam pasukan per mainan. 69

×