Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
6.3  PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS6.3.1 OBJEKTIF   6.3.1.1   Meluluskan pinjaman SPBT kepada semua pelajar (War...
6.3.3.   SENARAI TUGAS     6.3.3.1.  Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks            • Mesyuarat ...
•  Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT       •  Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut    ...
6.3.4.   PROSES KERJA PINJAMAN BUKU TEKS6.3.4.1   Proses Kerja     JAWATAN                  PROSE...
6.4.3.2   Carta Alir                   Menerima Borang BMM                   Menyela...
6.4.3.3 Senarai Semak Bil.            Tindakan             Tandakan (√)  Catatan 1.   Meneri...
6.3.4.5  Proses Permohonan Bekalan Buku             Bilangan buku           Bilangan pelajar yang ...
PPD6.3.5.  URUSAN PENERIMAAN BUKU TEKS6.3.5.1  Proses Kerja     JAWATAN                 PROSES KER...
6.3.5.2 Carta Aliran            Menerima buku teks yang dihantar oleh            pengedar.     ...
.                      Penerima mengisi invois dengan:                       m...
3.6 menulis tarikh penerimaan buku     3.7 meletak mohor sekolah     3.8 mengisi “store certificate” 4.   Se...
dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30,000.00.Pengetua/JK Pemeriksa  6.  Menyemak dn mengesahkan Borang ...
Buku Teks Pendidikan Agama Islam                       diasingkan.                 ...
3.  Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 4.  Mengisi Borang Kew. 300-V dalam   7 salinan. 5.  Nilai buku...
3.  Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 4.  Mengisi Borang Kew. 300-V dalam   7 salinan. 5.  Nilai buku...
3.  Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 4.  Mengisi Borang Kew. 300-V dalam   7 salinan. 5.  Nilai buku...
3.  Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 4.  Mengisi Borang Kew. 300-V dalam   7 salinan. 5.  Nilai buku...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fail meja spbt

17,352 views

Published on

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39sFWPG ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Fail meja spbt

 1. 1. 6.3 PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKU TEKS6.3.1 OBJEKTIF 6.3.1.1 Meluluskan pinjaman SPBT kepada semua pelajar (Warganegara). 6.3.1.2 Membentuk dasar untuk mengawal keadaan fizikal buku agar sentiasa dalam keadaan baik dan boleh diguna. 6.3.1.3 Memberi perkhidmatan yang memuaskan hati kepada semua pihak yang berhubung dengan SPBT 6.3.1.4 Menyimpan maklumat dan bahan yang berkaitan dengan SPBT dengan lengkap, teratur, sistematik, mudah dirujuk dan boleh diperolehi dengan segera oleh pihak-pihak yang memerlukan.6.3.2. CARTA ORGANISASI PENGETUA PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN PENTADBIRAN HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM SETIAUSAHA SPBT AJK SPBT AJK SPBT AJK SPBT AJK SPBT AJK SPBT
 2. 2. 6.3.3. SENARAI TUGAS 6.3.3.1. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks • Mesyuarat diadakan dua kali, iaitu di awal dan di akhir tahun. • Pembahagian tugas pagi/petang • Taklimat untuk guru tingkatan • Pembahagian tugas pentadbiran; o Buku stok (Mengikut Tingkatan) o Pengedaran/pengumpulan o Buku stok/hilang o Menubuhkan ’Pasukan Bertugas’ SPBT (pelajar) 6.3.3.2. Borang Permohonan SPBT • Menyemak borang BMM pelajar (dilengkapkan) • Borang yang lengkap dikumpul oleh guru Tingkatan dan diberikan kepada guru SPBT 6.3.3.3 Mesyuarat Jawatankuasa SPBT • Mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengetua/ Penolong Kanan HEM bagi menilai perjalanan kerja dan masalah SPBT. 6.3.3.4. Membuat Pesanan Buku • Membuat pesanan mengikut jadual yang ditetapkan oleh JPN. • Mencadangkan pertukaran buku jika perlu. • Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya. • Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. 6.3.3.5 Pengedaran • Mengedarkan mengikut Tingkatan • Menentukan tarikh pengedaran • Mengesan kelancaran pengedaran • Mendapatkan borang BMM dari pelajar yang baru masuk/ bertukar sekolah • Mengedarkan buku kepada pelajar yang baru masuk • Memastikan borang BMM telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar • Memastikan guru Tingkatan telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar • Memastikan semua guru Tingkatan telah melengkapkan borang pinjaman SPBT/borang G mengikut jadual. 6.3.3.6 Pengurusan Rekod dan Dokumen • Menyelenggara fail yang kemaskini mengikut jenis • Rekod buku stok yang kemaskini (mengikut Tingkatan) • Senarai tugas guru-pengedaran/pengumpulan • Menyimpan rekod buku, hapuskira, rosak, hilang. 6.3.3.7 Pengurusan Keselamatan Buku • Memastikan ada bilik khas SPBT • Mengurus bilik SPBT
 3. 3. • Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT • Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik6.3.3.8 Pengurusan Pemulangan SPBT • Menentukan tarikh pemulangan mengikut Tingkatan • Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh/Tingkatan • Melaporkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM tentang proses pemulangan. o Peratus rosak/hilang o Guru bertugas o Hapus kira o Kekurangan/lebihan6.3.3.9 Pengurusan Stok dan Inventori • Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pendidikan • Menyimpan invois, bil dan pengesahan. • Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. • Mengemaskini inventori SPBT • Mengisi borang maklumat kekurangan/lebihan buku ke PPD.6.3.3.10 Cadangan Buku Bacaan Tambahan • Mendapat maklumat tambahan dari Ketua Panitia/Guru Kanan Mata Pelajaran • Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan. • Memaklumkan kepada Pengetua/Penolong Kanan HEM.6.3.3.11 Menyediakan senarai buku teks bagi setiap Tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mahu menerima SPBT.
 4. 4. 6.3.4. PROSES KERJA PINJAMAN BUKU TEKS6.3.4.1 Proses Kerja JAWATAN PROSES KERJAPengetua 1. Menerima Borang BMMPK(HEM)/ 2. Menyelaras percetakan Borang BMMPK(HEM)/Penyelaras 3. Mengedarkan Borang Permohonan BMM kepada pelajar/ warisSPBT/Guru TingkatanGuru Tingkatan 4. Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh pelajar/ waris. 5. Menyemak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta dan menyediakan enrolmen pelajar yang layak.Pengetua/PK(HEM)/ 6 Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak Pinjaman SPBTJKSPBT (warganegara sahaja).Guru Tingkatan 7. Memaklumkan waris sama ada anak-anak mereka layak menerima bantuan (jika tiada masalah disiplin)Penyelaras SPBT 8. Penyelaras SPBT menyediakan rumusan enrolmen. 9. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 berdasarkan enronmen.PK (HEM) 10. Menyemak Borang BTBTR 190 dan Buku Stok.Pengetua 11. Menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya.PK(HEM)/PTR 12. Borang-borang tersebut beserta enrolmen pelajar dihantar ke Bahagian Buku Teks, JPNS.
 5. 5. 6.4.3.2 Carta Alir Menerima Borang BMM Menyelaras percetakan Borang BMM Mengedarkan Borang BMM kepada pelajar untuk tindakan waris. Mengutip borang yang telah dilengkap isi oleh waris pelajar Menyemak Borang BMM dan dokumenLe ngkapkan semua sokongan yang diserta dan menyediakandokumen yang cadangan senarai pelajar yang layak.diperlukan Lengkap Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang Tidak layak Pinjaman SPBT Hantar surat kepada waris memaklumkan sama ada anak-anak mereka layak menerima. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. Mengisi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Komputer BTBTR 190 dan buku stok. PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190 Pengetua menyemak borang-borang tersebut dan menandatanganinya. Borang-borang dihantar ke Bahagian Buku Teks, JPNS
 6. 6. 6.4.3.3 Senarai Semak Bil. Tindakan Tandakan (√) Catatan 1. Menerima Borang BMM 2. Cetakkan Borang BMM 3. Edar Borang BMM 4. Kutip borang yang telah dilengkap diisi oleh waris 5. 5.1. Semak Borang BMM dan dokumen sokongan yang diserta 5.2. Sediakan senarai enrolmen pelajar yang layak. 6. Mesyuarat untuk meluluskan pelajar yang layak menerima Pinjaman SPBT 7. Surat kepada waris memaklumkan sama ada anak- anak mereka layak SPBT. 8. Sediakan rumusan enrolmen dan kelayakan pelajar mengikut tingkatan. 9. Isi Borang Keperluan Buku Teks – Borang Kompuer BTBTR 190 dan buku stok. 10. Pengetua dan PK(HEM) menyemak Borang BTBTR 190. 11. Borang-borang tersebut beserta Senarai enrolmen Pelajar Layak dihantar ke Bahagian Buku Teks, JPNS6.3.4.4 Borang Digunakan i. Borang Komputer BTBTR 190 ii. Buku Stok
 7. 7. 6.3.4.5 Proses Permohonan Bekalan Buku Bilangan buku Bilangan pelajar yang Buku Stok yang elok layak dalam stor + di tangan MemohonTidak perlu Bilangan buku yang elok tambahan 3% Dalam stor + di tanganbekalan tambahan bagi gantian kerosakan Permohonan melaluiIsikan Borang Agihan Borang BPBTR 190 (+30%) (Fail 001 – 03)
 8. 8. PPD6.3.5. URUSAN PENERIMAAN BUKU TEKS6.3.5.1 Proses Kerja JAWATAN PROSES KERJAPengetua/Penolong 1. Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.KananGuru SPBT/KPT 2. Pastikan bahawa: 2.1 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. 2.2 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. 2.3 Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik. 3. Penerima mengisi invois dengan: 3.1 menurun tandatangan dan kad pengenalan 3.2 menulis tarikh penerimaan buku 3.3 meletak mohor sekolah 3.4 mengisi “store certificate”Pembantu Tadbir/ 4. Menyerahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar.Guru SPBT 5. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT. 6. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dalam buku stok. 6.1 Cop sekolah 6.2 Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku.PK(HEM)/Penyelaras 7. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke BahagianSPBT Buku Teks, JPNS.
 9. 9. 6.3.5.2 Carta Aliran Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar. Pastikan bahawa:  Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul.  Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460.  Buku yang dibekalkan adalah dalam keadaan yang baik.
 10. 10. . Penerima mengisi invois dengan:  menurun tandatangan dan KP  menulis tarikh penerimaan buku  meletak mohor sekolah  mengisi “store certificate” Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok.  Cop sekolah  Memberi nombor siri/nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks, JPNS. Tamat6.3.5.3 Senarai SemakBil. Tindakan Tandakan (√) Catatan1. Menerima buku teks yang dihantar oleh pengedar.2. Pastikan bahawa: 2.4 Kod sekolah dan nama sekolah pada invois adalah betul. 2.5 Judul buku dan bilangan naskhah buku yang dibekalkan adalah seperti pada invois dan BTBTR 460. 2.6 Buku - dalam keadaan yang baik.3. Penerima mengisi invois dengan: 3.5 menurun tandatangan/ KP
 11. 11. 3.6 menulis tarikh penerimaan buku 3.7 meletak mohor sekolah 3.8 mengisi “store certificate” 4. Serahkan invois yang lengkap diisi kepada pengedar. 5. Menyimpan salinan invois/SAP ke dalam Fail Invois SPBT 6. Buku yang diterima dihantar diproses dan direkod dlam buku stok. 6.3 Cop sekolah 6.4 Memberi nombor siri/ nombor perolehan dan tarikh pada setiap buku 7. Laporan penerimaan buku/salinan invois dihanter ke Bahagian Buku Teks, JPNS.6.3.5.4 Borang Digunakan i. Borang BTBTR 460 ii. Invois/SAP6.3.6. URUSAN PELUPUSAN BUKU TEKS6.3.6.1 Proses Kerja JAWATAN PROSES KERJAGuru SPBT 1. Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. 2. Bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan direkod.(KEW 300 V). 3. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 4. Mengisi Borang Kew. 300-V dalam 7 salinan.PK(HEM)/Guru SPBT 5. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak
 12. 12. dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30,000.00.Pengetua/JK Pemeriksa 6. Menyemak dn mengesahkan Borang Kew 300-VPelupusan Buku TeksPK(HEM)/Penyelaras 7. Menghantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian BukuSPBT Teks, JPNS.Pengetua 8. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Cara pelupusan seperti yang disyorkan: 8.1 dijual (melalui sebut harga) 8.2 ditanam (Buku Agama) 8.3 dibakar (Buku Agama) 8.4 dihadiahkan kepada pelajar dll 9. Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks, JPNSGuru SPBT 10. Mengemaskinikan rekod stok SPBT.6.3.6.2 Carta Aliran Buku teks yang usang/rosak atau buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran diasingkan dan diikat. Rekodkan bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan.
 13. 13. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. Mengisi Borang Kew. 300-V dalam 7 salinan. Memastikan bahawa jumlah nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30,000.00. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks, JPNS Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Cara pelupusan seperti yang disyorkan Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bahagian Buku Teks, JPNS Mengemaskinikan rekod stok SPBT. Tamat6.3.6.3 Senarai Semak Bil. Tindakan Tandakan Catatan (√) 1. Asingkan dan ikat: 1.1 Buku teks yang usang/rosak 1.2 Buku teks yang tidak digunakan lagi kerana pertukaran sukatan pelajaran 2. Rekod bilangan naskhah bagi setiap judul buku yang hendak dilupuskan.
 14. 14. 3. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 4. Mengisi Borang Kew. 300-V dalam 7 salinan. 5. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30,000.00. 6. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V 7. Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks, JPNS 8. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual,ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) 9. Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn..Buku Teks, JPNS 10. Mengemaskinikan rekod stok SPBT.6.3.6.4 Borang Digunakan i. Borang Kew 300 - V ii. Borang Kew 300 - X
 15. 15. 3. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 4. Mengisi Borang Kew. 300-V dalam 7 salinan. 5. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30,000.00. 6. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V 7. Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks, JPNS 8. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual,ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) 9. Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn..Buku Teks, JPNS 10. Mengemaskinikan rekod stok SPBT.6.3.6.4 Borang Digunakan i. Borang Kew 300 - V ii. Borang Kew 300 - X
 16. 16. 3. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 4. Mengisi Borang Kew. 300-V dalam 7 salinan. 5. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30,000.00. 6. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V 7. Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks, JPNS 8. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual,ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) 9. Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn..Buku Teks, JPNS 10. Mengemaskinikan rekod stok SPBT.6.3.6.4 Borang Digunakan i. Borang Kew 300 - V ii. Borang Kew 300 - X
 17. 17. 3. Buku Teks Pendidikan Agama Islam diasingkan. 4. Mengisi Borang Kew. 300-V dalam 7 salinan. 5. Nilai buku teks yang hendak dilupuskan bagi setiap permohonan tidak melebihi RM30,000.00. 6. Menyemak dan mengesahkan Borang Kew 300-V 7. Hantar 6 salinan Borang Kew 300-V ke Bahagian Buku Teks, JPNS 8. Menerima surat kelulusan pelupusan daripada JPNS dan mengambil tindakan pelupusan dengan segera. Cara pelupusan seperti yang disyorkan(dijual,ditanam Dihadiahkan kepada pelajar dll) 9. Hantar sijil pelupusan (Borang Kew 300 – X) yang telah diisi dan sijil saksi ke Bgn..Buku Teks, JPNS 10. Mengemaskinikan rekod stok SPBT.6.3.6.4 Borang Digunakan i. Borang Kew 300 - V ii. Borang Kew 300 - X

×