Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sportske.pripreme.rs funkcija preventivnog-treninga_u_rekreativnom_vezbanju

217 views

Published on

Obzirom na rijetko pridavanje pažnje rekreativaca preventivnom treningu, cilj je ovoga članka ukazati na njegovu važnost i funkciju. U tome će se smislu dakle, objasniti principi treninga prevencije ozljeda koji može znatno umanjiti mogućnost nastanka, ali i ublažiti posljedice već nastalih ozljeda. Također će se ponuditi i konkretni naputci primjene takvog treninga, prilagođeno treningu rekreativnih vježbača.

Published in: Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Sportske.pripreme.rs funkcija preventivnog-treninga_u_rekreativnom_vezbanju

  1. 1. Funkcija preventivnog treninga u rekreativnomvežbanjusportske.pripreme.rs /2013/05/29/f unkcija-preventivnog-treninga-u-rekreativnom-vezbanju/Obzirom na rijetko pridavanje pažnje rekreativaca preventivnom treningu, cilj jeovoga članka ukazati na njegovu važnost i f unkciju. U tome će se smislu dakle,objasniti principi treninga prevencije ozljeda koji može znatno umanjitimogućnost nastanka, ali i ublažiti posljedice već nastalih ozljeda. Također ćese ponuditi i konkretni naputci primjene takvog treninga, prilagođeno treningurekreativnih vježbača.Uvažavanjem zakonitosti vježbanja, može se doprinijeti kvalitetnom, ali idugoročnom prakticiranju tjelesnih aktivnosti. Tako će rekreativci ef ikasnijeobavljati svakodnevne zadaće, poslove na radnom mjestu, odigrati utakmicu s prijateljima, pripremitilokomotorni sustav za skijanje ili nešto slično u skladu s vlastitim af initetima.Jedno istraživanje govori kako žene koje povremeno vježbaju čine to zbog zdravlja, pokretljivosti iodržavanja težine dok su glavni motivi muškaraca povećanje snage i optimalizacije zdravstvenog statusa(Šimunić, Barić 2011).Ostala istraživanja također spominju i uživanje (potaknuto endorf inom) te okretnost kao neke od važnijihčimbenika koji čovjeka motiviraju za vježbanje. Ukoliko dođe do ozlljede, pojedinac je na neki način limitiran uobavljanju jednostavnih i složenijih dnevnih zadaća ili onih koje iziskuje radno mjesto. Često se dogodi dase na neko vrijeme prestane s vježbanjem ako se vježbač ozlijedi iako većina ozljeda ne zahtijeva striktnoodsutstvo tjelesne aktivnosti, već se bez problema mogu vježbati neozlijeđeni dijelovi tijela.Takvim pristupom dolazi do izostanka potrebne tjelesne aktivnosti tokom određenog perioda, čime dolazido pada sposobnosti, tonusa mišića i sl. te samim time i težeg dolaska do željenog izgleda koji je jedan odnajvećih motivacijskih f aktora rekreativaca. Popratne pojave očituju se u psihološkim problemimakarakterizirano stresom, razdražljivošču, ponekad i depresijom. Nije rijedak slučaj niti da pojedinci koji sudoživljeli ozljedu stvore potpunu averziju prema vježbanju te se u budućnosti niti ne žele ponovno aktivirati.Obzirom na navedeno, važno je naglasiti kako preventivni trening u određenoj mjeri može utjecati nanesmetano tjelesno vježbanje u f unkciji zadovoljavanja potreba pojedinca.Programiranje preventivnog treninga sportaša uvelike uvjetuje dijagnostika dimenzija antropološkog statusau vidu sveobuhvatnog zdravstvenog pregleda, kao i motorička, f unkcionalna i morf ološka dijagnostika.Razumljivo je kako su ti oblici utvrđivanja stanja organizma rijetko dostupni rekreativnim vježbačima stogaće se ponuditi neke od također učinkovitih metoda, dostupnih navedenoj populaciji. Uputno je spomenutikako preventivni trening u pojedinim f azama pripreme sportaša može zauzimati i 20-30 % kondicijskepripreme.U skladu s time, preventivni je trening preporučljiv rekreativcima, polazeći od pretpostavke kako su sportašispremniji izdržati veće napore od njih, a takvom vidu treninga pridaju veliku pozornost. Osnovne smjernicepreventivnog treninga očituju se u unapređenju mišićnog i vezivnog tkiva, kao i stimulaciji proprioceptorarazličitim oblicima podražaja (Jukić, Milanović D., Vuleta, Harasin, Komes, Nakić, Milanović L. 2002).Unapređenje mišićnog tkiva odvija se na strukturalnoj i f unkcionalnoj razini pri čemu je strukturalnousmjereno optimalizaciji odnosa čiste mišićne mase i potkožnog masnog tkiva, a f unkcionalno opisujerazinu intramuskularne i intermuskularne koordinacije.Ligamenti, tetive, hrskavice i mišićne f ascije kritične su točke lokomotornog aparata koje se nalaze izmeđumišića i kostiju, a dokazano je kako se treningom može unaprijediti njihova kvaliteta. Propriocepcija jesposobnost mišića da odgovore na specif ične, a često i neobične pozicije i situacije (Potach i Borden,
  2. 2. 2000). Uputno je stoga tijelo vježbača izložiti različitim oblicima podražaja kako bi se stvorila pretpostavkada će ponovnim postavljanjem u slične uvjete, njegova reakcija na podražaj biti uvelike ef ikasnija.U nastavku će se navesti neke od svakome dostupnih metoda u f unkciji prevencije ozljeđivanja.UČENJE PRAVILNE TEHNIKE IZVOĐENJA VJEŽBI Biomehanički pravilno izvođenje vježbi jedan je od prvihpreduvjeta u prevenciji nastanka ozljeda pri čemu bi se rekreativci trebali konzultirati s trenerima, ponekadpročitati kvalitetnu literaturu i sl.ZAGRIJAVANJE I ISTEZANJE Prije početka treninga, mišići su kruti i skraćeni. Njihovim zagrijavanjem iistezanjem, povećava se prokrvljenost, f leksibilnost i elastičnost te uspostavlja bolja živčano-mišićnainervacija što se odražava na kvalitetniju koordinaciju pokreta. Doba dana je također jedan od važnijihčimbenika prilikom odabira načina zagrijavanja. Pojedinci čiji ritam života omogućuje vježbanje isključivo uranim jutarnjim satima, svakako trebaju znati kako je tada f leksibilnost najniža stoga se neadekvatnimzagrijavanjem povećava rizik nastanka ozljeda.SPREČAVANJE DISBALANSA Čestim i pretjeranim utjecajem na samo određene mišiće/mišićne skupine pričemu se zanemaruju ostale, može doći do različitih disbalansa koji se odražavaju na posturu čovjeka.Također je i mogućnost ozljeđivanja samih mišića znanto veća.OPORAVAK U FUNKCIJI NAPRETKA Rekreativni vježbači trebaju početi razmišljati o načinu oporavka nakonvježbanja pri čemu uvelike pomaže adekvatan stil života.UVRŠTAVANJE AEROBNOG NAČINA VJEŽBANJA Dugotrajnije trčanje, plivanje, vožnja bicikla i sl. (niskog dosrednjeg intenziteta) osim razvoja jednog vida f unkcionalnih sposobnosti, znatno utječe i na oporavaknakon treninga utjecajem na brže otklanjanje metabolita. Uputno je dakle uvrstiti i ovakav način vježbanja, ane se bazirati isključivo na izgradnji i očuvanju mišićne mase.OPREMA I POMAGALA Oprema u kojoj se provodi trening (primjerice obuća), treba što je moguće više biti uf unkciji prevencije ozljeda, kao i pomagala koja se tokom treninga koriste. Osim navedenih načina smanjenjarizika nastanka ozljeda, ponudit će se i vježbe koje će uvrštavanjem u neke dijelove već postojećih treninga,utjecati na spomenute rizike.1. PLIOMETRIJSKE VJEŽBE NISKOG INTNZITETA2. VJEŽBE U VODI I NA MEKOJ PODLOZI (strunjače, pijesak…)3. SLOŽENIJE VJEŽBE S NAGLAŠENIM INFORMACIJSKIM ZAHTJEVIMA4. VJEŽBE PROPRIOCEPCIJE – rad s balans pločama, rad s velikim loptama, održavanje i narušavanjeravnotežnih položaja u stajanju, hodanju, trčanju, skakanju, kretanje po neravnim površinama,proprioceptivni trening s vanjskim opterećenjem, izvedba vježbi na medicinkama (Jukić, Milanović D., Vuleta,Harasin, Komes, Nakić, Milanović L. 2002).5. JAČANJE MIŠIĆA STABILIZATORA I MIŠIĆA KOJI OMOGUĆUJU STABILNOST NAJRIZIČNIJIH REGIJA6. IZOMETRIJSKE VJEŽBE (sa i bez opterećenja, trajanja od 2” do nekoliko minuta), IZOTONIČKEJEDNOZGLOBNE VJEŽBE (osnovni pokreti u svim zglobovima, opterećenje partnera, vlastite težine,elastičnih traka, vreća s pijeskom i dr., ekscentrična f aza pokreta od 2-5”), IZOTONIČKE VIŠEZGLOBNEVJEŽBE (zbog većih opterećenja primjenjuju se nakon detaljnog svladavanja njihovih tehnika)Kao zaključak, nije teško prepoznati važnost uvrštavanja preventivnih vježbi u trening rekreativaca, kao injihovu f unkciju omogućavanja dugotrajnijeg bavljenja tjelesnom aktivnošću ne samo u mladosti, već istarijoj životnoj dobi.
  3. 3. Autor: Luka Leško, Udruga DRITE (studenti kineziologije u znanstveno-stručnom radu)Izvor: zivisnazno.com

×