Contracteren

576 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Contracteren

 1. 1. <ul><li>Contracteren </li></ul><ul><li>mr. Rik A.F. Harmsen </li></ul><ul><li>31 maart 2010 </li></ul>
 2. 2. De te behandelen onderwerpen <ul><li>Wie? De partijen </li></ul><ul><li>Vertegenwoordiging </li></ul><ul><li>Waarom? De Considerans </li></ul><ul><li>Wat, hoeveel, waar en wanneer? </li></ul><ul><li>Termijn </li></ul><ul><li>Ontbinding </li></ul><ul><li>Verdere Contractsbepalingen </li></ul><ul><li>Andere onderwerpen </li></ul>
 3. 3. Wie? De partijen <ul><li>De juiste entiteit </li></ul><ul><li>Natuurlijk persoon : Voorletters, achternaam, ( eventueel: handelsnaam) adres en woonplaats, geboorteplaats en –datum, nummer en soort legitimatiebewijs </li></ul><ul><li>Rechtspersoon : Rechtsvorm, statutaire naam (vermelding van alleen de handelsnaam kan in bepaalde gevallen toch niet duidelijk genoeg zijn), statutaire vestigingsplaats, feitelijk adres, inschrijvingsnummer bij het handelsregister, naam en hoedanigheid van de vertegenwoordiger(s) </li></ul>
 4. 4. Vertegenwoordiging <ul><li>Grenzen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid </li></ul><ul><li>Handelsregister </li></ul><ul><li>Derdenbescherming </li></ul><ul><li>Anders: bij publiekrechtelijke rechtspersonen </li></ul>
 5. 5. Beperking van de bevoegdheid <ul><li>Door een limiet </li></ul><ul><li>Door een 2 e handtekening </li></ul><ul><li>combinatie </li></ul>
 6. 6. Vertegenwoordiging bij NV/BV <ul><li>Hoofdregel: bestuur is bevoegd. Daarnaast iedere bestuurder </li></ul><ul><li>Alternatief:Gezamenlijke bevoegdheid </li></ul><ul><li>Uitsluiten van bepaalde bestuurders </li></ul><ul><li>Bevoegd voor alle rechtshandelingen </li></ul><ul><li>Combinatie met volmacht </li></ul>
 7. 7. Interne beperkingen <ul><li>Goedkeuring van a.v.a. e/o rvc voor bepaalde bestuursbesluiten </li></ul><ul><li>Geen externe werking (uitzondering) </li></ul><ul><li>Wel aansprakelijkheid </li></ul>
 8. 8. Ontbrekende volmacht <ul><li>Toch gebondenheid: </li></ul><ul><ul><li>Aanstellingsvolmacht </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Makelaar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deurwaarder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Uitvoerder </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Opgewekte schijn </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toedoen van principaal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Goede trouw </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Waarom? De considerans <ul><li>IN AANMERKING NEMENDE DAT: </li></ul><ul><li>Belangrijk voor uitleg van de overeenkomst </li></ul><ul><li>Achtergronden, voorgeschiedenis, oogmerk </li></ul><ul><li>Geen afspraken </li></ul>
 10. 10. Uitleg van overeenkomsten <ul><li>De Haviltex-formule </li></ul><ul><li>We kunnen een overeenkomst zien als de vastlegging van de verklaringen van de partijen over hun onderlinge relatie. Het is de taak van de rechter om de betekenis van die verklaringen en de daaraan verbonden rechtsgevolgen vast te stellen in het licht van de omstandigheden van het concrete geval. </li></ul><ul><li>Het gaat dan om de ‘zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten’ . Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen mag worden verwacht. </li></ul>
 11. 11. Wat, hoeveel, waar en wanneer? <ul><li>Wees concreet </li></ul><ul><li>Termijn </li></ul><ul><ul><li>Ingebrekestelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Fatale datum </li></ul></ul><ul><ul><li>De termijn waarbinnen de opgedragen werkzaamheden voltooid dienen te zijn geldt als een fatale termijn. Opdrachtnemer is in verzuim zodra de opgedragen werkzaamheden niet uiterlijk op [DATUM] naar tevredenheid van opdrachtgever zijn voltooid, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. In dat geval is opdrachtgever bevoegd deze overeenkomst door middel van een [aangetekend] aan opdrachtnemer verzonden brief met onmiddellijke ingang te ontbinden. </li></ul></ul>
 12. 12. Ontbinding <ul><li>Hoofdregel: iedere tekortkoming geeft wederpartij recht op ontbinding </li></ul><ul><li>Uitzondering: bijzondere aard of geringe betekenis tekortkoming </li></ul><ul><li>Omstandigheden van het geval </li></ul><ul><li>Considerans </li></ul>
 13. 13. Verdere Contractsbepalingen <ul><li>Toepasselijk recht </li></ul><ul><li>Beslechten van geschillen </li></ul><ul><li>Ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen </li></ul><ul><li>Wijzigingen en aanvullingen </li></ul><ul><li>Volledige overeenkomst </li></ul>
 14. 14. Andere onderwerpen (I) <ul><li>Geheimhouding </li></ul><ul><li>Non-concurrentie </li></ul><ul><li>Boeteclausule </li></ul><ul><li>Financieringsvoorbehoud </li></ul><ul><li>Andere opschortende en ontbindende voorwaarden </li></ul><ul><li>Verbod van verrekening </li></ul><ul><li>aansprakelijkheid </li></ul>
 15. 15. Andere onderwerpen (II) <ul><li>Overdracht van rechten en verplichtingen </li></ul><ul><li>Change of Control </li></ul><ul><li>Kosten </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Rik Harmsen </li></ul><ul><li>immix advocaten </li></ul><ul><li>Tel. : 030 - 693 45 55 </li></ul><ul><li>E-mail: harmsen@immix.nl </li></ul>

×