Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M:\Mijn Documenten\Hnw\Slides Open Koffie 5 Juli 2010 V3

1,120 views

Published on

Deze presentatie is gehouden op 5 juli 2010 bij de Open Borrel "Het Nieuwe Werken in de Rijkspraktijk". Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Ministerie BZK, TNO & Novay en het netwerk Ambtenaar 2.0

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

M:\Mijn Documenten\Hnw\Slides Open Koffie 5 Juli 2010 V3

 1. 1. Wat kunnen we leren van de initiatieven en pilots met HNW bij de Rijksoverheid Open borrel, 5 juli 2010 Het Nieuwe Werken bij de Rijksoverheid Twitteren? Gebruik #HNWRO Marcel Bijlsma - NOVAY - [email_address] - 06 51 51 41 35 Nicole de Koning - TNO-ICT - [email_address] - 06 51 55 84 44
 2. 2. Wat we vandaag presenteren Geen receptuur “zó pak je HNW goed aan” Wel een inventarisatie van doelstellingen, benaderingen, zelf-evaluaties, en geleerde lessen door HNW initiatiefnemers
 3. 3. De agenda van vanmiddag <ul><li>Introductie </li></ul>15:15 – 16:00 16:00 – 16:45 16:45 – 17:00 Borrelen Plenaire terugkoppeling Informatief deel: HNW onderzoek Interactief deel
 4. 4. <ul><li>Informatief deel: HNW onderzoek </li></ul><ul><li>- De context van het onderzoek </li></ul><ul><li>- Eerste resultaten </li></ul>
 5. 5. HNW onderzoek: aanleiding en vraagstelling <ul><li>Binnen de Rijksoverheid is een rijk scala aan experimenten op het gebied van HNW in gang gezet. Om lessen uit de praktijk te kunnen vertalen naar aanbevelingen voor de toekomst wil het ministerie van BZK antwoorden op de volgende vragen: </li></ul><ul><li> Wat kunnen we leren van de initiatieven en pilots met HNW bij de Rijksoverheid? </li></ul><ul><li> Wat werkt wel en wat werkt niet om de Rijksoverheid ‘slimmer’ te laten werken? Daarbij gaat het vooral om de mate waarin en de wijze waarop nieuwe technologieën en nieuw instrumentarium inwerken op het gedrag van medewerkers en hun leidinggevenden. </li></ul>
 6. 6. HNW onderzoek: aanpak en resultaten Landschap van initiatieven Leren door ervaringen te delen Onderzoeken door drill-down Good practice, Succesfactoren, Aanbevelingen a.d.h.v. Templates Interviews Deskresearch HNW voor de Rijksoverheid: geleerde lessen
 7. 7.
 8. 8. HNW onderzoek: landkaart
 9. 9. HNW onderzoek: model
 10. 10. HNW onderzoek: landkaart
 11. 11. HNW onderzoek: landkaart
 12. 12. HNW onderzoek: landkaart
 13. 13. De eerste indrukken over impact <ul><li>Veel (diversiteit in) initiatieven! </li></ul><ul><li>Uptake is groot, vooral bij bottom-up initiatieven </li></ul><ul><ul><li>inktvlekwerking; mensen nodigen elkaar persoonlijk uit </li></ul></ul><ul><ul><li>enthousiasme; mensen overtuigen elkaar met goede ervaringen </li></ul></ul><ul><li>Veel behoefte om concrete leerervaringen meer te delen </li></ul><ul><li>Focus op: </li></ul><ul><ul><li>Tijd- en plaatsonafhankelijk werken </li></ul></ul><ul><ul><li>Sociale media </li></ul></ul><ul><li>Weinig initiatieven gericht op empowerment </li></ul><ul><ul><li>Tegenvoorbeeld: nieuwe vorm voor functioneringsgesprek </li></ul></ul><ul><li>Middelen </li></ul><ul><ul><li>Veelal nadruk op ICT en fysiek infrastructuur (huisvesting) </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder aandacht voor organisatie, cultuur, en HRM </li></ul></ul><ul><li>Prestaties: de impact wordt nog weinig gemeten </li></ul><ul><ul><li>Er wordt veel geëxperimenteerd, maar wordt er ook veel geleerd? </li></ul></ul>
 14. 14. Wat zijn van tevoren de verwachtingen? <ul><li>Vaak geen expliciete verwachtingen en ook geen expliciete doelstellingen, zeker bij bottom-up initiatieven </li></ul><ul><li>Expliciet gehoorde verwachtingen: </li></ul><ul><ul><li>Kostenreductie (door opheffen van werkplekken) </li></ul></ul><ul><ul><li>Beter samenwerken (digitale samenwerkruimtes, wiki’s) </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer collega’s leren kennen (Yammer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantrekkelijkere werkgever worden voor jong talent </li></ul></ul><ul><ul><li>Zelf ervaring opdoen om anderen deskundiger te kunnen adviseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Binding met maatschappelijke omgeving (burgers, instituten) versterken </li></ul></ul><ul><ul><li>Beleidsontwikkeling versnellen (Yammer) </li></ul></ul>
 15. 15. In hoeverre komen de verwachtingen uit? (1/2) <ul><li>Er wordt weinig diepgaand geëvalueerd </li></ul><ul><li>De uitkomsten worden relatief weinig ‘hard’ gemeten </li></ul><ul><ul><li>Maar: h oeft niet altijd cijfermatig, het kan even goed kwalitatief </li></ul></ul><ul><li>Kostenreductie </li></ul><ul><ul><li>opheffen werkplekken leidt tot ‘gemakkelijke’ kostenreductie, echter: </li></ul></ul><ul><ul><li>ook sprake van productiviteitsverlies en kostenverschuiving van organisatie naar medewerker </li></ul></ul><ul><li>Beter samenwerken </li></ul><ul><ul><li>veel positieve ervaringen </li></ul></ul><ul><ul><li>bij ‘democratische’ HNW middelen is een coördinator heel belangrijk </li></ul></ul><ul><ul><li>laagdrempelige ICT en goede ondersteuning zijn voorwaarde voor succes </li></ul></ul><ul><li>Meer collega’s leren kennen (Yammer) </li></ul><ul><ul><li>werkt goed omdat collega’s elkaar persoonlijk uitnodigen; inktvlekwerking </li></ul></ul><ul><ul><li>perceptie is dat je zo inderdaad meer collega’s leert kennen “Je leert mensen kennen die je anders nooit zou zijn tegengekomen.” </li></ul></ul>
 16. 16. In hoeverre komen de verwachtingen uit? (2/2) <ul><li>Aantrekkelijkere werkgever worden voor jong talent </li></ul><ul><ul><li>geen uitkomsten over bekend </li></ul></ul><ul><li>Zelf ervaring opdoen om anderen te kunnen adviseren </li></ul><ul><ul><li>zelf ervaren is waardevol om anderen deskundig te kunnen adviseren </li></ul></ul><ul><li>Binding met maatschappelijke omgeving (instituten, burgers) versterken </li></ul><ul><ul><li>eerste resultaten zijn bemoedigend </li></ul></ul><ul><li>Beleidsontwikkeling versnellen </li></ul><ul><ul><li>een veilige omgeving is belangrijk </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Je kunt makkelijk een idee in de groep gooien en er komt feedback uit onverwachte hoek.” </li></ul></ul>
 17. 17. Implicaties Medewerkers <ul><li>Werkdruk </li></ul><ul><li>Aandacht voor werkdruk is erg belangrijk </li></ul><ul><ul><li>Medewerkers kunnen nu altijd en overal werken en schieten dan nog wel eens door </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder zicht op collega’s maakt het lastiger om dit in de gaten te hebben </li></ul></ul><ul><ul><li>Medewerkers voelen extra druk; ze willen de HNW tools gebruiken maar komen er niet aan toe </li></ul></ul><ul><li>Web 2.0 tools hebben de belofte dat je er efficiënter door kunt werken, maar medewerkers moeten er wel tijd en moeite in kunnen investeren </li></ul><ul><ul><li>Faciliteer medewerkers in het leren gebruiken van tools en het vinden van effectieve werkwijzes </li></ul></ul><ul><li>Informatie overload </li></ul><ul><li>vooralsnog niet specifiek benoemd </li></ul>
 18. 18. Implicaties Leidinggevenden <ul><li>HNW vraagt van een duidelijk commitment van leidinggevenden </li></ul><ul><ul><li>Leidinggevenden kunnen een belangrijke rol spelen in het uitdragen van de visie achter HNW </li></ul></ul><ul><li>Practice what you preach: leidinggevenden moeten zelf meedoen </li></ul><ul><ul><li>zelf Twitteren, zelf ook geen vaste werkplek meer, … </li></ul></ul><ul><li>Sturen op resultaat i.p.v. op aanwezigheid is niet voor alle leidinggevenden eenvoudig </li></ul><ul><ul><li>Lijkt met name te spelen voor het middenmanagement? </li></ul></ul><ul><li>Leidinggevenden moeten ruimte creëren bij medewerkers om te experimenteren </li></ul><ul><ul><li>‘ gedeclareerd experimenteren’ </li></ul></ul>
 19. 19. Implicaties tools <ul><li>Inktvlekwerking van Yammer </li></ul><ul><ul><li>enthousiasme van collega’s, laagdrempelig gebruik, en persoonlijke uitnodiging leiden tot spontane uptake </li></ul></ul><ul><ul><li>wordt versterkt door beschikbaarheid van mobiele applicatie </li></ul></ul><ul><li>Veilige omgeving van Yammer </li></ul><ul><ul><li>veilig = afgeschermd en vertrouwd </li></ul></ul><ul><ul><li>“ Maakt dingen bespreekbaar die anders niet besproken zouden worden.” </li></ul></ul>
 20. 20. Kansrijke strategieën <ul><li>Richt je op de middengroep </li></ul><ul><ul><li>“ 20% is sowieso tegen en 20% is kritiekloos vóór.” </li></ul></ul><ul><li>Kies een combinatie van bottom-up en top-down </li></ul><ul><ul><li>bottom-up initiatieven hebben top-down sturing nodig voor blijvend resultaat </li></ul></ul><ul><li>Communiceren, communiceren, communiceren </li></ul><ul><ul><li>maar niet over een verandering die voorlopig nog niet gaat plaatsvinden </li></ul></ul><ul><li>Laat het mensen zélf ervaren, een presentatie is niet overtuigend </li></ul><ul><ul><li>“ Een bezoek aan de Hoftoren is niet voldoende.” </li></ul></ul><ul><li>Help mensen op weg </li></ul><ul><ul><li>“ Ook voor intelligente mensen is het handig wanneer iemand hen op weg helpt” </li></ul></ul>
 21. 21. <ul><li>Interactief deel </li></ul><ul><li>- Ervaringen uitwisselen a.d.h.v. thematafels </li></ul><ul><li>- Twee rondes van 20 minuten. 6 personen per tafel </li></ul>
 22. 22. Aan de slag aan de tafels! <ul><li>Herken je de succes-/faalfactor? </li></ul><ul><li>Kun je voorbeelden geven uit de praktijk? </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Hoe ben je ermee omgegaan? </li></ul>
 23. 23. Werkprestaties: productiviteit Productiviteitsverlies <ul><li>Lessen </li></ul><ul><li>Grijp HNW niet ondoordacht aan voor besparing van kosten. Bespaarde kosten kunnen elders terugkomen als productiviteitsverlies. </li></ul><ul><li>“ Omdat we te weinig flexplekken hebben moet ik noodgedwongen uitwijken naar andere lokaties en kost het veel meer moeite om collega’s te vinden.” </li></ul><ul><li>- Besparing voor de één is vaak productiviteitsverlies voor de ander. </li></ul><ul><li>“ Ik ben nu veel tijd kwijt aan zelf problemen moeten oplossen.” </li></ul><ul><li>Geef een deel van de besparing terug als investering in persoonlijke effectiviteit (ICT faciliteiten op maat, training, aantrekkelijk kantoor met voldoende flexplekken, persoonsbudget, tijd om je HNW eigen te maken) </li></ul><ul><li>“ Geef begeleiding, ook aan intelligente mensen.” </li></ul><ul><li>“ Bouw tijd in om te bepalen wat de beste applicaties voor jou zijn; hoe je ze gebruikt, hoe je met elkaar samenwerkt.” </li></ul><ul><li>“ HNW maakt het extra lastig om nieuwe mensen in te werken.” </li></ul><ul><li>- Zorg voor laagdrempelige toegang op afstand. </li></ul><ul><li>“ Ik kan met mijn laptop niet bij documenten in de beveiligde Rijksomgeving.” </li></ul>Faal factor 1
 24. 24. Wrap-up
 25. 25. Next steps <ul><li>Onderzoek door drill down en “little bees” </li></ul><ul><li>HNW bij de Rijksoverheid: Geleerde lessen on-line zetten. Levende discussie </li></ul>

×