Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

13 06 5_jakobsone_swedbanka

18 views

Published on

Swedbank Latvija personāla pārvaldes vadītāja Agita Jākobsone par

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

13 06 5_jakobsone_swedbanka

 1. 1. Mācīšanās kā Swedbank iekšējās kultūras pamats FORUMS “Izglītība izaugsmei 2018” Agita Jākobsone 16 gadu mācīšanās pieredze Swedbank Swedbank Personāla pārvaldes vadītāja Atbalsta
 2. 2. © Swedbank Public Information class Klientu pieredze bankā 2 2000 Tradicionāla banka Klients Banka 2010 Multikanālu pieredze Banka Telefonbanka Internetbanka 2020 Omnikanālu pieredze Internet- banka Konsultāciju centrs Banka Mobilā banka
 3. 3. © Swedbank Public Information class Klientus apkalpojošā darbinieka kompetenču attīstība 3 • Darbs ar sistēmu • Procedūru pārzināšana • Klientu pieprasījumu izpildīšana • Produktu piedāvāšana 2000 Tradicionāla banka • Uz klienta vajadzībām bāzētu piedāvājumu izteikšana • Ibankas izmantošana • Klientu apkalpošana attālināti 2010 Multikānālu pieredze + • Daudzkanālu apkalpošana • Digitālās prasmes • Sadarbības un sociālās prasmes • Pārzini savu klientu — procesu pārzināšana un vadīšana + 2020 Omnikanālu pieredze
 4. 4. Swedbank misija, vīzija, stratēģija, vērtības Biznesa mērķi Personīgie mērķi Funkciju, struktūrvienību, projekta komandu līmenis • Kādi cilvēki un kādas kompetences būs nepieciešamas? Individuālais līmenis — darbinieks • Kas man ir jāattīsta? • Vai man ir nepieciešamās prasmes un kompetences?
 5. 5. © Swedbank Public Information class
 6. 6. © Swedbank Public Information class Regulāra attīstības pārrunu veikšana un attīstības plānošana 6 Darba snieguma vērtēšana 1–2 x gadā Mērķis 1 👍 Mērķis 2 Mērķis 3
 7. 7. © Swedbank Public Information class Regulāra attīstības pārrunu veikšana un attīstības plānošana 7 Darba snieguma attīstība 2 x gadā Mērķis Kompetences Vērtības Mērķis 1 Projektu vadība Vienkāršība Mērķis 2 Klientu apkalpošanas prasmes Atvērtība Mērķis 3 Atbildība
 8. 8. © Swedbank Public Information class Regulāra attīstības pārrunu veikšana un attīstības plānošana 8 Regulāra saruna ar darbinieku par viņa attīstību 4–12 x gadā Mērķis Kompetences Vērtības Attīstības plāns Mērķis 1 Projektu vadība Vienkāršība Mērķis 2 Klientu apkalpošanas prasmes Atvērtība Mērķis 3 Atbildība 2017–2018
 9. 9. © Swedbank 9 Karjeras attīstības koncepcija • Karjeras attīstības domāšana • Darbinieks pats ir atbildīgs par savu karjeru — darbinieku līderība • Karjeras attīstības servisi Mācīšanās vide/ekosistēma • Iekšējais mācību portāls • Mākoņbāzēta mācīšanās sistēma • Mācību piedāvājums • Tematiskie pasākumi • Dzīvei gatavs • Swedbank treneri
 10. 10. © Swedbank Public Information class Atbildība par savu karjeru un attīstību 10 Novērtē • Karjeras lapā izzini savas prasmes un īpašības ar testu palīdzību • Lasi izglītojošus rakstus, intervijas un kolēģu veiksmes stāstus • Uzzini vairāk par šobrīd aktuālajām kompetencēm Plāno • Dodies uz karjeras izaugsmes semināru • Apmeklē individuālās karjeras konsultācijas • Izveido savu attīstības plānu • Pārrunā attīstības iespējas un vajadzības ar vadītāju Rīkojies
 11. 11. © Swedbank Public Information class Mācīšanās princips un ko ar to saprotam? 11 70 % Pilnveidojies ikdienas darbā • Darbs projektos • Mācīšanās darot • Situāciju analīze (Case Study) • Citu mācīšana • Rotācija • Ēnošana • Profeionālās literatūras lasīšana • Prezentāciju veidošana un vadīšana 10 % Pilnveidojies mācoties • Semināri • Konferences • E-mācības • Sertifikācijas • Testi 20 % Mācies no citiem • Koučings • Mentorings • Tīklošana • Darba snieguma attīstības pārrunas • Atgriezeniskā saite • Sarunu partneri • Darbs grupās
 12. 12. 44 % Amata prasmes Ko mācāmies? 12 12 % Līderība 4 % Klientu konsultēšanas prasme 3 % Projektu vadība 9 % Personības attīstības prasmes 12 % Valodas 16 % Obligātās mācības
 13. 13. Kā mācāmies? 13 6214 Mācīšanās dienu gadā 24 % E-mācības 62 % Nodrošina iekšējie treneri
 14. 14. Mācīšanās Kāpēc Swedbank? Darba devēja piedāvājums? 14 Personība un atzinība Iekšējā kultūra un attīstība Atalgojums un darba vide Funkcionālais Sociālais Emocionālais
 15. 15. 15 Swedbank treneru ikgadējās pateicības brokastis noslēdzoties mācību gadam

×