Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KSAO 2014

508 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KSAO 2014

 1. 1. Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) järjestää koulutusta, joka tukee opiskelijan persoonallista kasvua sekä yleissivistävän ja ammatillisen osaamisen kehittymistä. Koulutuksen päämääränä on, että opiskelijat pystyvät toimimaan yhteiskunnan erilaisissa ja muuttuvissa työtehtävissä. Tavoitteena on ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja kouluttaa ammattiosaajia seudun elinkeinoelämän tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. (OPM:n Ammattiopistostrategia = yhdenluukun periaate) Toiminta-ajatus
 2. 2. • KSAO on monialainen oppilaitos, jossa voi opiskella lähes viittäkymmentä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. • Opiskelijamäärä: Ammattiopisto noin 2100 nuorta KSAO Aikuisopisto n. 950 ja oppisopimus n. 550 opiskelijaa • Henkilökunta opetushenkilöstöä n. 220 ja muuta henkilökuntaa n. 60 • Toimipisteet 8 • Perustettu 2002 • Koulutuksen järjestäjä Kouvolan kaupunki KSAO fakta
 3. 3. Ammatillinen koulutus on yhä suositumpaa. Yli puolet peruskoulun päättävistä hakee ammattiopistoon Kouvolassa. Työelämä,- ja kansainvälinen yhteistyö on meille tärkeää ja työssäoppiminen on osa opiskelua. Uusia koulutuksia on aloitettu työelämän tarpeita kuunnellen. Hankkeet, yhteistyöprojektit sekä systemaattinen laatutyö ovat osa toimintaamme. Niiden avulla kehitämme opetusta. Aikuisväestön elinikäinen oppiminen on meille tärkeää. KSAO aikuisopisto tarjoaa monipuolista koulutusta aikuisille. Ammatillinen koulutus kiinnostaa
 4. 4. Opiskelijat ovat tyytyväisiä opetuksen laatuun. Vahvuuksia ovat oppilaitoksen ilmapiiri ja työssäoppimisen toteutuminen. Ammattiopistolla on vahvat verkostot alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tarjoamme ainoana ammattiopistona Suomessa • helikopteritekniikkaan suuntautuvaa, EU:n vaatimukset täyttävää lentokoneasentajan koulutusta • radanrakennukseen suuntautuvaa maarakentajan koulutusta • CHP-monipolttoteknologiaan perustuvia bioenergia-alan opintoja • tullialan tutkintoon johtavaa koulutusta Myös peliala, stailaus, mediataide ja hiusalan huipputason kilpailuvalmennus kiinnostavat. Vetovoimainen oppilaitos
 5. 5. KSAO:ssa on reagoitu nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja kehitetty ennakkoluulottomasti koulutuksia markkinoiden tarpeita kuunnellen. • Ratatekniikkaan suuntautuva maarakentajan koulutus aloitettiin v. 2008 • Peli-alan koulutus aloitettiin 2012 • Bioenergia-alan ammattitutkinto käynnistyi keväällä 2012 • Tullialan ammattitutkinnon koulutus alkoi syksyllä 2012 • KSAO Aikuisopisto vastaa nopealla aikataululla työelämän koulutuskysyntään Rautatiealan koulutukseen on vuonna 2012 hankittu opetussimulaattori. Rautatiealan koulutuksen kehittämisessä tärkeänä kumppanina on Liikennevirasto, tullialan koulutuksessa Suomen Tulli sekä Tullin koulutus. Uusia avauksia työelämän tarpeeseen
 6. 6. Koulutusalat KSAO:ssa: Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Luonnonvara- ja ympäristöala Tekniikan ja liikenteen ala Luonnontieteiden ala Kulttuuriala Suomen koulutusjärjestelmä
 7. 7. Koulutusväylät Nuorten koulutus: • Perustutkinnot • Yhdistelmäopinnot (kaksoistutkinto) • Ammattistartti • Valmentava ja kuntouttava koulutus KSAO Aikuisopisto: • Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot näyttötutkintoina - omaehtoinen, oppisopimus, työvoimapoliittinen koulutus - opintojen henkilökohtaistaminen - monimuotokoulutusta: päivä/ilta, verkko- ja etäopinnot, itsenäinen työskentely • Lisä- ja täydennyskoulutus, kurssit
 8. 8. Kouvola Tekniikka ja palvelut n. 665 Liiketalous n. 440 Kulttuuri ja tekniikka n. 335 Kuusankoski Sosiaali ja terveys n. 220 Tekniikka ja palvelut n. 220 Keltakangas Tekniikka ja palvelut n. 60 Anjala Luonnonvara n. 70 KSAO Aikuisopisto n. 400 näyttöperusteinen n. 500 oppisopimus Opiskelijamäärä toimipisteittäin
 9. 9. Opiskelijamäärän kehitys (painotettu ka.)
 10. 10. Ammatillisen koulutuksen suosio kasvaa. Yli puolet ikäluokasta Kouvolassa hakee ammatilliseen koulutukseen. Opetus on monipuolista ja käytännönläheistä. KSAO:ssa on kaksi opetusravintolaa ja -kampaamoa, joissa kartutetaan oppia käytännössä. Opiskelijoita työllistävät myös asiakastyöt esim. autonkorjaus, puu- ja metallialan tilaustyöt tai ruoka- ja leivonnaistilaukset. Opiskelijat osallistuvat tapahtumiin ja järjestävät tempauksia sekä näytöksiä. Kilpailutoiminta ammattitaidon kehittämiseksi on vakiintunut osaksi toimintaamme. Myös kansainvälinen yhteistyö on aktiivista. Käytännönläheistä opiskelua
 11. 11. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS Artesaani • Restaurointiala • Koru- ja pienesinevalmistus • Vaatetus • Stailaus • Ohjaustoiminta VIESTINTÄ JA KUVATAIDE Kuva-artesaani • Kuvallinen ilmaisu Kulttuuri
 12. 12. ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN Talonrakentaja, Maarakentaja, Putkiasentaja, Ilmanvaihtoasentaja KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA Koneenasentaja, Levyseppähitsaaja, Koneistaja SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA Sähköasentaja, Automaatioasentaja, Elektroniikka-asentaja PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA Laborantti*, Puuseppä, Prosessinhoitaja, Maalari AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA Ajoneuvoasentaja, Autokorinkorjaaja, Autonkuljettaja, Lentokoneasentaja TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA Vaatetusompelija MUU TEKNIIKAN ALA Turvallisuusvalvoja, Suunnitteluassistentti *erillishaku Tekniikka ja liikenne
 13. 13. LIIKETALOUS JA KAUPPA • Merkonomi • Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA • Datanomi • Datanomi , peliala Yhteiskuntatieteet, liiketalous ja hallinto Luonnontieteet
 14. 14. MAATILATALOUS • Maaseutuyrittäjä LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA • Ympäristönhoitaja Luonnonvara- ja ympäristöala
 15. 15. MATKAILUALA • Matkailuvirkailija MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA •Kokki - Tarjoilija Matkailu, ravitsemis- ja talousala
 16. 16. SOSIAALI- JA TERVEYSALA Lähihoitaja - kuntoutus - lasten ja nuorten hoito ja kasvatus - mielenterveys ja päihdetyö - sairaanhoito ja huolenpito - vanhustyö - vammaistyö KAUNEUDENHOITOALA Parturi-kampaaja Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
 17. 17. KSAO:ssa on mahdollista suorittaa ammatillisten opintojen lisäksi myös lukio-opintoja. Lukio-opinnot on keskitetty Liiketalouden toimipisteeseen. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa kolmen vuoden aikana: • ammatillinen perustutkinto • ylioppilastutkinto neljän vuoden aikana: • ammatillinen perustutkinto • ylioppilastutkinto • lukion koko oppimäärä, • jolloin opiskelija saa myös lukion päättötodistuksen Yhdistelmäopinnot
 18. 18. Kaikkiin nuorten ammatillisiin perustutkintoihin sisältyy vähintään 20 opintoviikon laajuinen työssäoppimisjakso. Osa opinnoista suoritetaan tekemällä käytännön töitä oikeassa työympäristössä. Työssäoppiminen on tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa työpaikkaohjaaja, joka on oman alansa kokenut ammattilainen. Ammattiosaamisen näytöissä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävillä, että hän on saavuttanut opetussuunnitelman ja työelämän edellyttämän keskeisen osaamisen. Työssäoppiminen vahvistaa opiskelijoiden ammattiosaamista ja Lisää itseluottamusta. Työssäoppiminen on myös mahdollisuus löytää työpaikka koulutuksen päätyttyä. Osan työssäoppimisesta voi suorittaa ulkomailla. Työssäoppiminen
 19. 19. Yhä useampi Kouvolan seudun ammattiopiston opiskelija suorittaa työssäoppimisjakson ulkomailla. Vuosittain yli 100 opiskelijaa suuntaa 4-8 viikoksi Eurooppaan esim. Saksaan, Espanjaan, Iso-Britanniaan tai Maltalle. Mahdollisia maita ovat myös Venäjä ja Intia. Kansainvälinen työssäoppiminen rahoitetaan Leonardo da Vinci -liikkuvuus ja Nordplus Junior -hankkeiden, sekä OPH:n osarahoituksen turvin. KSAO ottaa myös vastaan suunnilleen saman verran opiskelijoita Kuin lähettää maailmalle. KSAO on palkittu sertifioinnilla laadukkaasta kansainvälisestä toiminnasta; Ammattiopiston rahoitus jatkuu vuoteen 2013 asti. Kansainvälinen työssäoppiminen
 20. 20. Ohjaava ja valmistava Ammattistartti on lukuvuoden mittainen ja valmistaa peruskoulunsa päättäneitä opiskelijoita jatko-opintoihin. Opintojen aikana tuetaan opiskelijan uran- ja tulevaisuuden suunnittelua sekä tutustutaan ammatilliseen peruskoulutukseen ja työelämään. Opinnot ovat laajuudeltaan 20-40 opintoviikkoa. Ammattistartin aikana voi suorittaa esimerkiksi työturvallisuuskortin. Ammattistartti säilyttää myös kolme lisäpistettä yhteishakuun ja osa opinnoista voidaan lukea hyväksi ammattiopinnoissa. Ammattistartti
 21. 21. Valmentava ja kuntouttava koulutus on tarkoitettu hakijoille, joilla on oppimiseen liittyviä vaikeuksia tai jotka tarvitsevat erityisiä opetusjärjestelyjä vamman, sairauden, kehityksen viivästymisen tai ym. vuoksi. Tavoitteena on antaa valmiuksia osallistua edellytystensä mukaan ammatilliseen peruskoulutukseen, hankkimaan ammatillisen uudelleenkoulutuksen tai sijoittumaan työelämään. Koulutus toteutetaan erityisopetuksena. •AVA-TEKVA -koulutus (ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus) auttaa löytämään oman ammattialan ja auttaa ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutumisessa. •HOVA-koulutus (hoiva-alalle valmentava koulutus) antaa valmiuksia työskennellä Sosiaali- ja terveysalan avustavissa tehtävissä. •ER-ryhmät: kokki, kodinhuoltaja ja koneenasentaja Erityisopetus
 22. 22. Aikuiskoulutus tähtää uuden ammattitaidon hankkimiseen, nykyisen osaamisen syventämiseen tai tarvittavan täsmätiedon saamiseen lyhytkestoisilta kursseilta. • Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot näyttötutkintoina henkilökohtainen opiskelupolku monimuotokoulutusta: päivä/ilta, verkko- ja etäopinnot, itsenäinen työskentely Aikuiskoulutus voi toteutua omaehtoisena, oppisopimuksella, työvoimapoliittisena tai henkilöstökoulutuksena • Lisä- ja täydennyskoulutus, lyhytkurssit KSAO Aikuisopisto
 23. 23. Projektit ja hankkeet Koulutuksen kehittämiseen liittyviä projekteja suunnitellaan, toteutetaan ja koordinoidaan kehittämisyksikössä. • lähes aina KSAO osallistuu hankkeeseen omarahoitusosuudella • suurimmat projektit EU-rahoitteisia • yleensä ulkopuolista rahoitusta viranomaisilta tai muilta tahoilta Käynnissä olevat hankkeet: • Terveysalan yrittäjyyslähtöinen oppimisympäristöön tähtäävä SOTEKLINIKKA • pelialan koulutusta kehittävä GAMEDU • Bioenergia-alan koulutusta kehittävät Biosampo Charcoal ja vientikoulua kehittävä Biosampo Frees • Duunari-, Intoverkko-, Uutta elinvoimaa-, ProTek2000-, ja EKvA –hankkeet sekä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää edistävät Oksa III ja TYKENELIKKO. • Puurakentamiseen kohdistuva IHMEEN SÄRMÄÄ RAKENTAMISTA -hanke • Laatutyötä tukemassa on VETO! -vertaisarvioinnin tulokset toiminnaksi ja opettajien koulutukseen tarkoitettu LAHO -laatua henkilöstö osaamiseen • Yhteistyössö Ekamin kanssa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämiseen opetuksessa tähtäävä OSAAJA LUO UUTTA -hanke

×