Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη  Διαδικτυακή Μάθηση  Δημήτρης Ρίγγας | Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών και Στελεχών ΙΔ...
Προγραμματισμός Συνάντησης 13:00     Συζήτηση & Δραστηριότητες 3ης Ενότητας 14:45     Συζήτηση & Δραστηριότητε...
Ενότητα 3      Παιδαγωγικά συμφραζόμενα της διαδικτυακής                       μάθησηςΕπιμόρφω...
Θεωρίες Μάθησης και «Εργαλεία»• Συμπεριφορισμός (Skinner, 1969)   – μηχανές διδασκαλίας (1970)   – υποβοηθούμενη από...
Θεωρίες Μάθησης και «Εργαλεία»• Kοινωνικο-πολιτισμική θεωρία (Vygotsky, 1978)   – κοινωνικό εποικοδομητισμό και στη θεω...
Έποικοδομητισμός: Bruner• γνώση: μια δυναμική διαδικασία• οι εκπαιδευόμενοι κατασκευάζουν νέες ιδέες ή έννοιες βασισμένοι...
Ο ρόλος του εκπαιδευτή στον εποικοδομητισμό• ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους   – να διατυπώνουν υποθέσεις   – να παί...
Κοινωνικός εποικοδομητισμός: Vygotsky• η κοινωνική αλληλεπίδραση παίζει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη της γνώσης• η εκπαιδ...
Εγκατεστημένη μάθηση: Wenger & Lave• συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης• μάθηση μέσα σε ένα κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον ...
Πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης με χρήσηεκπαιδευτικής τεχνολογίας• ο εκπαιδευόμενος   – ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθη...
Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός•  ανάλυση του αντικειμένου διδασκαλίας•  προσδιορισμός του τρόπου διδασκαλίας-μάθησής•  διεργα...
Ρόλος του Εκπαιδευτικού Υλικού•  να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του•  να επεξηγεί δύσκολα σημεία•  να εκτιμή...
Δομή του Εκπαιδευτικού Υλικού• σύντομα κεφάλαια• προσδοκώμενα αποτελέσματα στην αρχή κάθε ενότητας• ασκήσεις αυτοαξιολόγη...
Εκπαιδευτικό υλικό στην εξ ΑποστάσεωςΕκπαίδευση• ολοκληρωμένο εργαλείο μάθησης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της...
«Παραλλαγή» της Δραστηριότητας 10• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μία ενότητα του αντικειμένου σας για ένα σεμινάριο...
«Παραλλαγή» της Δραστηριότητας 10• Συζητήστε στην ομάδα σας 20’ για το πώς θα σχεδιάζατε υλικό για ένα πρόγραμμα εξ αποσ...
Ο Νέος Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων? Γιατί νέος;Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 201...
Ο Νέος Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων• το διδακτικό πρότυπο εστιάζει στον εκπαιδευόμενο• ρόλος του εκπαιδευτή   – περιορ...
ΔραστηριότηταΈχετε 10’ για να συζητήσετε στην ομάδα σας• τι ενέργειες μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτής  ενηλίκων από απόσ...
Στόχοι των Εκπαιδευτικών Συναντήσεων? Ποιοι οι στόχοι των εκπαιδευτικών συναντήσεων;Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στ...
Στόχοι των Εκπαιδευτικών Συναντήσεων• ενημέρωση των εκπαιδευομένων• γνωστική υποστήριξη• ενθάρρυνση• διαμόρφωση επικοινωνι...
Ενότητα 4                    Συστήματα Διαχείρισης ΜάθησηςΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδ...
Εκπαίδευση από Απόσταση• Ασύγχρονη• ΣύγχρονηΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δ...
Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης(Learning Management Systems)• Τύποι μαθημάτων   – ανοικτά μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης  ...
Δυνατότητες χρήσης της πλατφόρμας τουΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ.• ως εκπαιδευτής• ως εκπαιδευόμενοςΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στ...
Προβολή LMS … και άλλα• Moodle• http://e-class.ionio.gr• http://eclass.sch.gr/index.php• http://www.e-yliko.gr/• http://my...
Εργαλεία στη διαδικτυακή μάθηση• Εποικοδομητισμός   – Webquest• Κοινωνικός Εποικοδημητισμός   –  Blogs   –  Wik...
Δραστηριότητα…για το σπίτι!• Ποια από τα εργαλεία που αναφέρθηκαν γνωρίζετε ή έχετε χρησιμοποιήσει;• Πώς θα μπορούσατε να...
Δραστηριότητα Αξιολόγησης• Έχετε 90’ για να συζητήσετε τη δραστηριότητα αξιολόγησης στην ομάδα σας   – ας δοκιμάσουμε ...
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προγράμματος                   30’ στο εργαστήριο πληροφορικήςΕπιμόρφωση Εκπ...
Ευχαριστώ πολύ!                                        Καλή συνέχεια…Επιμόρφωση Εκ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ΕΚΕΣΑΠ - Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση

2,429 views

Published on

Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη
Διαδικτυακή Μάθηση

ΕΚΕΣΑΠ - Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση

 1. 1. Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση Δημήτρης Ρίγγας | Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών και Στελεχών ΙΔΕΚΕ Κέρκυρα, 20 Μάρτη 2011 2η Συντονιστική ΣυνάντησηΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 2. 2. Προγραμματισμός Συνάντησης 13:00 Συζήτηση & Δραστηριότητες 3ης Ενότητας 14:45 Συζήτηση & Δραστηριότητες 4ης Ενότητας 16:00 Δραστηριότητα Αξιολόγησης 17:30 Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προγράμματος 18:00 Καλή συνέχεια.. τέλος προγράμματος @ 27 Μάρτη!Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 3. 3. Ενότητα 3 Παιδαγωγικά συμφραζόμενα της διαδικτυακής μάθησηςΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 4. 4. Θεωρίες Μάθησης και «Εργαλεία»• Συμπεριφορισμός (Skinner, 1969) – μηχανές διδασκαλίας (1970) – υποβοηθούμενη από τον υπολογιστή διδασκαλία – π.χ. how to learn … in 100 steps!• Εποικοδομητισμός (Piaget, Bruner, 1970) – Papert (1980) - γλώσσα προγραμματισμού Logo – εργαλείο για να βελτιώσει τον τρόπο που οι μαθητές σκέφτονται και επιλύουν προβλήματαΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 5. 5. Θεωρίες Μάθησης και «Εργαλεία»• Kοινωνικο-πολιτισμική θεωρία (Vygotsky, 1978) – κοινωνικό εποικοδομητισμό και στη θεωρία της δραστηριότητας (1990) – οι μαθητές συνεργάζονται και μαθαίνουν στο πλαίσιο των κοινοτήτων μάθησης (2000)• Συνεργατική μάθηση (Smith & MacGregor, 1992; Johnson & Johnson, 1989) – δημιουργία κοινοτήτων μάθησης που επικοινωνούν και συνεργάζονται με τη χρήση online εργαλείων για την κατασκευή της γνώσης (2010)Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 6. 6. Έποικοδομητισμός: Bruner• γνώση: μια δυναμική διαδικασία• οι εκπαιδευόμενοι κατασκευάζουν νέες ιδέες ή έννοιες βασισμένοι στην προηγούμενη γνώση τους• οι προηγούμενες γνώσεις χρησιμοποιούνται για να παρέχουν νόημα στην εμπειρία και επιτρέπουν στα άτομα να κατακτήσουν επιπλέον γνώση από αυτήν που τους δίνεταιΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 7. 7. Ο ρόλος του εκπαιδευτή στον εποικοδομητισμό• ενθαρρύνει τους εκπαιδευόμενους – να διατυπώνουν υποθέσεις – να παίρνουν αποφάσεις και – να ανακαλύπτουν μόνοι τους τις αρχές• έχει ρόλο μετακομιστή της πληροφορίας που θα πρέπει να μεταβιβαστεί για να μετασχηματισθεί στη συνέχεια σε γνώση – η πληροφορία πρέπει να παρουσιαστεί σε μορφή συμβατή με τη γνωσιακή κατάσταση του εκπαιδευομένου και με σπειροειδή τρόποΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 8. 8. Κοινωνικός εποικοδομητισμός: Vygotsky• η κοινωνική αλληλεπίδραση παίζει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη της γνώσης• η εκπαιδευτική διαδικασία είναι πιο αποτελεσματική όταν οι εκπαιδευόμενοι δεσμεύονται σε δραστηριότητες στο πλαίσιο ενός υποστηρικτικού μαθησιακού περιβάλλοντος και δέχονται την κατάλληλη καθοδήγηση με τη διαμεσολάβηση εργαλείωνΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 9. 9. Εγκατεστημένη μάθηση: Wenger & Lave• συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης• μάθηση μέσα σε ένα κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον – κοινότητες πρακτικήςΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 10. 10. Πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης με χρήσηεκπαιδευτικής τεχνολογίας• ο εκπαιδευόμενος – ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησης• η μάθηση – εξελίσσεται μέσα από τη συνεργασία και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις• ο εκπαιδευτής – «καθοδηγητής» και «σχεδιαστής» δραστηριοτήτων που θα βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να οικοδομήσουν τη γνώση με τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση – παρέχει συνεχώς ευκαιρίες στους εκπαιδευομένους τους ώστε να μετέχουν σε κοινότητες μάθησης εντός και εκτός τμημάτων εκπαίδευσης• τα εργαλεία – διαδίκτυο, …Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 11. 11. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός• ανάλυση του αντικειμένου διδασκαλίας• προσδιορισμός του τρόπου διδασκαλίας-μάθησής• διεργασία δοκιμών και επαναλήψεων• αξιολόγηση του μαθησιακού αποτελέσματος Διδακτικό ΜοντέλοΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 12. 12. Ρόλος του Εκπαιδευτικού Υλικού• να καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του• να επεξηγεί δύσκολα σημεία• να εκτιμήσει την πρόοδό του• να επιλέγει ελεύθερα τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της μελέτης του• Το εκπαιδευτικό (Rowntree (1994) «περιέχει έναν δάσκαλο σε ετοιμότητα, ο οποίος ενεργοποιείται αμέσως μόλις αυτό ανοιχτεί και είναι έτοιμος να βοηθήσει το διδασκόμενο να μάθει»Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 13. 13. Δομή του Εκπαιδευτικού Υλικού• σύντομα κεφάλαια• προσδοκώμενα αποτελέσματα στην αρχή κάθε ενότητας• ασκήσεις αυτοαξιολόγησης• μελέτες περιπτώσεων• αποτελείται από έντυπο, ηχητικό, οπτικό υλικό και• έναν διαδικτυακό τόπο υποστήριξης του μαθήματος που περιέχει πληροφορίες, ασκήσεις και συμπληρωματικό υλικό σε ψηφιακή μορφήΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 14. 14. Εκπαιδευτικό υλικό στην εξ ΑποστάσεωςΕκπαίδευση• ολοκληρωμένο εργαλείο μάθησης καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της εκπαίδευσης – πληροφοριακό υλικό διαμορφωμένο αυτόνομη, αυτενεργό και ανακαλυπτική μάθηση – πλούσιο σε ερεθίσματα αλληλεπιδραστικό μαθησιακό περιβάλλον εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται ενεργά, μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν – παρέχει κίνητρα για μάθηση, εμψύχωση και ενθάρρυνση – δίνει τη δυνατότητα για σε βάθος εμπέδωση του περιεχομένου – συμβάλλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια των δεξιοτήτων – εξοικειώνει τους εκπαιδευόμενους με πολύπλευρες διαδικασίες αξιολόγησηςΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 15. 15. «Παραλλαγή» της Δραστηριότητας 10• Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για μία ενότητα του αντικειμένου σας για ένα σεμινάριο από απόσταση που θα πραγματοποιήσετε – Υλικό που ήδη έχετε – Πολυμορφικότητα • τι μορφή θα έχει • επιπλέον αναφορές, πχ. όπως μία ταινία – Τρόποι αυτοαξιολόγησης • πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια και το τέλος του προγράμματος Αρχές συγγραφής για ένα πρόγραμμα από απόστασηΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 16. 16. «Παραλλαγή» της Δραστηριότητας 10• Συζητήστε στην ομάδα σας 20’ για το πώς θα σχεδιάζατε υλικό για ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως• 5’ παρουσίαση από τον εκπρόσωπο της ομάδας!Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 17. 17. Ο Νέος Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων? Γιατί νέος;Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 18. 18. Ο Νέος Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων• το διδακτικό πρότυπο εστιάζει στον εκπαιδευόμενο• ρόλος του εκπαιδευτή – περιορίζεται στη διακριτική παρακολούθηση της μαθησιακής πορείας του εκπαιδευόμενου και – στην παροχή υποστηρικτικού έργου, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο – συμβουλευτική και καθοδήγηση των εκπαιδευομένων – συνεχώς σε ετοιμότητα για να ενθαρρύνει τον εκπαιδευόμενο όταν διαπιστώσει σημάδια παραίτησης ή απογοήτευσης• ο εκπαιδευόμενος είναι αυτόνομος ως προς τον καθορισμό του προγράμματος μελέτης του – η απουσία εκπαιδευτή σε συνεχή επαφή με τον εκπαιδευόμενο καθιστά τον τελευταίο ανεξάρτητο ως προς τη μαθησιακή του διαδρομήΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 19. 19. ΔραστηριότηταΈχετε 10’ για να συζητήσετε στην ομάδα σας• τι ενέργειες μπορεί να κάνει ένας εκπαιδευτής ενηλίκων από απόσταση έτσι ώστε να διευκολύνει τη διεργασία της μάθησης• η επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας είναι είτε πολύ «χαλαρή» είτε «ανύπαρκτη» … τι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτής5’ παρουσίασηΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 20. 20. Στόχοι των Εκπαιδευτικών Συναντήσεων? Ποιοι οι στόχοι των εκπαιδευτικών συναντήσεων;Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 21. 21. Στόχοι των Εκπαιδευτικών Συναντήσεων• ενημέρωση των εκπαιδευομένων• γνωστική υποστήριξη• ενθάρρυνση• διαμόρφωση επικοινωνιακού κλίματος κατά την εκπαιδευτική διαδικασίαΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 22. 22. Ενότητα 4 Συστήματα Διαχείρισης ΜάθησηςΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 23. 23. Εκπαίδευση από Απόσταση• Ασύγχρονη• ΣύγχρονηΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 24. 24. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης(Learning Management Systems)• Τύποι μαθημάτων – ανοικτά μαθήματα ελεύθερης πρόσβασης – ανοικτά σε εγγραφή – κλειστά• Χρήστες ενός Σ.Δ.Μ. – εκπαιδευόμενοι – εκπαιδευτές – διαχειριστέςΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 25. 25. Δυνατότητες χρήσης της πλατφόρμας τουΚΕ.Δ.Β.Μ.ΑΠ.• ως εκπαιδευτής• ως εκπαιδευόμενοςΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 26. 26. Προβολή LMS … και άλλα• Moodle• http://e-class.ionio.gr• http://eclass.sch.gr/index.php• http://www.e-yliko.gr/• http://mywikipedia.grΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 27. 27. Εργαλεία στη διαδικτυακή μάθηση• Εποικοδομητισμός – Webquest• Κοινωνικός Εποικοδημητισμός – Blogs – Wikis – Google docs – Google wave – Elluminate• Άλλα…?Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 28. 28. Δραστηριότητα…για το σπίτι!• Ποια από τα εργαλεία που αναφέρθηκαν γνωρίζετε ή έχετε χρησιμοποιήσει;• Πώς θα μπορούσατε να τα αξιοποιήσετε σε ένα δικό σας πρόγραμμα;Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 29. 29. Δραστηριότητα Αξιολόγησης• Έχετε 90’ για να συζητήσετε τη δραστηριότητα αξιολόγησης στην ομάδα σας – ας δοκιμάσουμε να χρησιμοποιήσουμε google docs!• Η εργασία πρέπει να σταλεί μέχρι την Κυριακή 27 Μαρτίου 23:59 (ώρα Ελλάδας! ) – με email στο riggas@gmail.com – από τον εκπρόσωπο της ομάδας σας!Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 30. 30. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προγράμματος 30’ στο εργαστήριο πληροφορικήςΕπιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας
 31. 31. Ευχαριστώ πολύ! Καλή συνέχεια…Επιμόρφωση Εκπαιδευτών και Στελεχών στη Διαδικτυακή Μάθηση | 20 Μάρτη 2011 | Δημήτρης Ρίγγας

×