Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De juridische kant van Like Share Win - Social Media Day Academy

1,758 views

Published on

De presentatie van Laurence Jacqmain van JLP Advocaten op de Social Media Day Academy over e-commerce (donderdag 20

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

De juridische kant van Like Share Win - Social Media Day Academy

 1. 1. E-commerce ondersteund door social media De juridische kant van LIKE SHARE WIN Laurence Jacqmain JLP Advocaten -Antwerpen & Mechelen www.jlpadvocaten.be
 2. 2. 1851
 3. 3. 2 check points: (1) Wettelijk kader Cumulatief ! (2) Regels platform ! Vergeet niet : - de eventuele sectorale gedragscodes de accessoire wettelijke regels (inzake reclame in het algemeen, het gebruik van merken, het gebruik van foto’s vs. auteursrechten, …) …
 4. 4. (1) Wettelijk kader (BE) 3 basisconcepten: (a) Kansspel (b) Loterij (c) Overige spelen of wedstrijden (≠ kansspel of loterij)
 5. 5. (1) Wettelijk kader (BE) - Kansspel Wettelijke definitie: “een spel waarbij een ingebrachte inzet van om het even welke aard, … een winst van om het even welke aard voor minstens één der spelers, wedders of inrichters … tot gevolg heeft EN waarbij het toeval van zelfs een bijkomstig element is…”. 3 elementen: - spel - inzet - toeval ! Sturen van sms’jes, kopen van een magazine voor de Artemis-punten, …
 6. 6. (1) Wettelijk kader (BE) - Loterij Wettelijke definitie: “kansspel waarbij winst wordt toegekend aan degene die door het lot worden aangewezen” of nog “alle verrichtingen die het publiek aangeboden worden en die bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot”. 4 elementen: - verrichtingen aan het publiek aangeboden om winst te verschaffen Toeval ! Laat u niet misleiden door de term – Er is vaak/snel sprake van een loterij / tombola
 7. 7. (1) Wettelijk kader (BE) - Overige Geen wettelijke definitie: “spel waarbij een (geld)prijs gewonnen kan worden en die niet als loterij of kansspel beschouwd kunnen worden”. Wedstrijden die loterij/kansspel zijn: dus géén INZET  gratis géén TOEVAL  Behendigheid 1) 2) Hoofdvraag: Welke van de 3 Eiffeltorens is de enige echte? Schiftingsvraag: Hoeveel bezoeken zullen we gekregen hebben op de site www.stepstone.be op 2 maart 2014?
 8. 8. (1) Wettelijk kader (BE)  Analyse geval per geval BELANG? Toepasselijke regels: - Kansspel - Loterij - Overige wedstrijden  Wet van 1999 op de Kansspelen (zoals gewijzigd in 2010)  Wet van 1851 op de Loterijen  Geen specifieke wet  N.B.: Aankondiging Kansspelcommissie in 2012 (Knack 28/11/2012) - Kansspel - Loterij - Overige wedstrijden  verboden tenzij vergund  verboden tenzij vergund + uitzondering liefdadigheid (Art. 7) “enkel” de algemene wetgeving i.v.m. promo-acties
 9. 9. (1) Wettelijk kader (BE) De algemene wetgeving i.v.m. promo-acties: - Regels rond markpraktijken (Wet van 6 april 2010) - gezamenlijk aanbod Vroeger verschil wedstrijd met en zonder aankoopverplichting – niet meer echt relevant behalve : o als er een financiële dienst mee gemoeid is o als = oneerlijke handelspraktijk - Algemene regels inzake reclame - Aankondiging van prijsverminderingen - … - Regels rond privacy - Algemene regels rond (buitencontractuele) aansprakelijkheid - Reclame / aankondiging - Privacy-policy - Wedstrijdreglement (wie/wat/hoe)
 10. 10. (1) Wettelijk kader (BE) Wettelijke sancties ?? - Zowel wetgeving rond kansspelen, als loterijen, als marktpraktijken zijn strafrechtelijk sanctioneerbaar: - Geldboetes Gevangenisstraf (inzake wedstrijden: theoretisch!) - Schadevergoeding? Theorie altijd mogelijk + opgelet, in geval van misleiding over de wijze waarop de winnaar is gekozen, het wekken van de indruk dat er per definitie een prijs zou worden gewonnen, etc. kan men verplicht worden een prijs te geven. (Cfr. Robin Hood / de bonnenman… - Opgelet: internet “plakt” + tot 1 jaar na de feiten vordering o.g.v. WMC ! - Procedures op te starten door consumenten/deelnemers, doch ook door concurrenten en in de toekomst zullen er zeker ook controles starten vanuit het Mineco / FOD Economie
 11. 11. Voorbeelden Op welke basis wordt de winnaar bepaald? Hoe bekomt men de adresgegevens ? Privacy ?
 12. 12. (2) Regels platform Elk platform heeft zijn terms of use, service, … + vaak specifieke advertising rules, guidelines, … Overal dezelfde sanctie: Offline halen van pagina, promotie, account, …
 13. 13. (2) Regels platform Facebook Pages Terms, date of last revision Dec. 18, 2013 https://www.facebook.com/page_guidelines.php#promotionsguidelines II, C – Collection of Data  “…obtain user consent…” II, D – Tagging  “… don’t encourage people to tag themselves in photo’s if they aren’t in the photo.” III, A  reference to the Advertising Guidelines https://www.facebook.com/ad_guidelines.php (Rev. 10 febr. 2014) III, B – Cover III, C – Applications  “You may not encourage people to upload your cover to their personal timeline”  reference to the Facebook Platform Policies https://developers.facebook.com/policy/ (Rev. 20 aug. 2013) III, D – Offer creation tool III, E – Promotions  “Promotions on Facebook must include the following: a. A complete release of Facebook by each entrant or participant. b. Acknowledgement that the promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by, or associated with, Facebook.  Personal Timelines must not be used to administer promotions (ex: “share on your Timeline to enter” or “share on your friend's Timeline to get additional entries” is not permitted).
 14. 14. (2) Regels platform -
 15. 15. (2) Regels platform - Regels Facebook + wettelijke regels  - NIET : Winnaar op basis van shares (instellingen !) NIET: Winnaar louter op basis van “like”(loterij!) BETWISTBAAR: Winnaar op basis van snelste comment …  structuur, transparantie, gegevens deelnemers verzamelen, verplichte vermeldingen rond privacy, vrijwaringsclausule Facebook, behendigheidscriterium, duidelijkheid over de te winnen prijs, … MAAK RUIMTE VOOR WEDSTRIJDREGLEMENT?  Maak één standaardreglement, plaats het op je website en verwijs er naar bij je specifieke actie.  Gebruik een apps voor wedstrijden op FB; dit laat structuur toe
 16. 16. (2) Regels platform - Fan-gating kan op facebook
 17. 17. (2) Regels platform Guidelinesforcontests on Twitter https://support.twitter.com/articles/68877# - “Discourage the creation of multiple accounts “  wedstrijdreglement moet een regel voorzien dat dit leidt tot diskwalificatie - “Discourage posting the sameTweetrepeatedly”  wedstrijdreglement moet een regel voorzien dat meerdere retweets/dag niet aanvaard zullen worden - “Ask users toincludean @reply toyou in their update soyoucanseeall entries”  Handig maar ook goed voor toetsing behendigheidscriterium - “Follow the Twitter Rules & Search Best Practicesandifapplicable, the Twitter 101 for Business Guide” https://support.twitter.com/articles/18311-the-twitter-rules# https://support.twitter.com/articles/42646-twitter-search-best-practices# https://business.twitter.com/twitter-101
 18. 18. (2) Regels platform VOLT op Eén – Kobe Ilsen en Sofie Dumont (www.een.be/programmas/volt/sofie-dumont-brouwt-bier - eind januari 2014) Wedstrijd #ikwilookhetvoltbierproeven Op 5 minuten gigantisch veel tweets MAAR DAN: - Wie was er eerst? Dat verschilt van gebruiker tot gebruiker - Waren het 5 of 10 winnaars? - En hoe weet Eén naar wie ze de flesjes moeten opsturen? Adresgegevens? - … DUS VERMIJD IETS ONDOORDACHT TE LANCEREN…
 19. 19. (2) Regels platform - “Business Terms of Service” http://nl.business.pinterest.com/tos/ “Acceptable Use Policy” http://nl.about.pinterest.com/use Richtlijnen over merknamen http://nl.business.pinterest.com/brand-guidelines p. 3 - regels over wedstrijden
 20. 20. (2) Regels platform -
 21. 21. (3) Enkele conclusies 1. Check altijd zowel de wetgeving (BE?) als de regels van het platform 2. Er is geen specifieke wetgeving voor promotionele wedstrijden, laat staan voor deze georganiseerd via social media 3. Let op dat je geen kansspel organiseert, maar zeker geen loterij / tombola; zorg dat er een “behendigheidscriterium” is bijv. open laten via melding in het reglement “verkozen door een jury van specialisten” 4. Zorg voor een wedstrijdreglement ! - bijv. via een link naar je website - waarin het behendigheidscriterium duidelijk wordt vermeld Waaruit enige transparantie blijkt rond de te winnen prijs Waarin privacy zeker afgedekt is Waarin geanticipeerd wordt op discussies over aantal winnaars, duur actie, bepaling winnaar , etc. …. + Let op voor de regels per platform en verwerk de nodige clausules in je reglement (cfr. vrijwaring Facebook, geen retweets, …) Maak bijv. één keer een goed wedstrijdreglement met een kleine par. over ieder vaak gebruikt platform THINK IT THROUGH – GOOI HET NIET ZOMAAR ON-LINE Er is misschien nu nog marge maar voor hoe lang?
 22. 22. Bedankt voor uw aandacht… VRAGEN ? Laurence Jacqmain JLP Advocaten - Antwerpen & Mechelen www.jlpadvocaten.be

×