Pmbntngn konsep pengujian, pntksiran, pnilaian

2,562 views

Published on

BMM3103

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,562
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
196
Actions
Shares
0
Downloads
218
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pmbntngn konsep pengujian, pntksiran, pnilaian

 1. 1. Tajuk 1: Pentaksiran, Pengujian & Penilaian <ul><li>Disediakan oleh: </li></ul><ul><li>Atiya Atiqah Abd Halim </li></ul><ul><li>Siti Nor Azimah Jusoh </li></ul><ul><li>Nurfatihah Bt. Muhammad ‘Ariff Fadhillah </li></ul>
 2. 2. Konsep Pentaksiran <ul><li>Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat yang dikumpulkan meliputi hal-hal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman pula melibatkan hal-hal seperti pencapaian dari aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Proses : Langkah / tindakan / operasi yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. </li></ul><ul><li>Maklumat : Bukti tentang prestasi pelajar dalam sesuatu perkara yang ditaksir. </li></ul><ul><li>Penghakiman : Proses pertimbangan tentang pencapaian pendidikan pelajar. </li></ul><ul><li>Produk : Pengetahuan, kemahiran dan nilai yang pelajar peroleh setelah melalui proses pendidikan. </li></ul>
 4. 4. KONSEP PENTAKSIRAN <ul><li>Langkah untuk menentukan tahap sejauhmana seseorang memiliki sifat tertentu. (Mokhtar Ismail) </li></ul><ul><li>Status dan nilai juga dapat ditentukan selepas menjalankan pentaksiran. </li></ul><ul><li>Pentaksiran turut penting bagi menentukan kedudukan / pencapaian murid. </li></ul>
 5. 5. KONSEP PENTAKSIRAN <ul><li>Dalam konteks pendidikan, pentaksiran merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang hasil pembelajaran seseorang pelajar bagi tujuan tertentu. </li></ul>
 6. 6. KONSEP PENTAKSIRAN <ul><li>Pentaksiran haruslah dilihat sebagai : </li></ul><ul><li>Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran. </li></ul><ul><li>Aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Aktiviti yang dijalankan secara berterusan. </li></ul><ul><li>Aktiviti yang bertujuan untuk mendapatkan pembelajaran yang baik. </li></ul>
 7. 7. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran:- <ul><li>i. Instrumen </li></ul><ul><li>ii. Kumpulan yang ditaksir </li></ul><ul><li>iii. Respon </li></ul><ul><li>iv. Kumpulan yang menaksir </li></ul><ul><li>v. Skor </li></ul>
 8. 8. Pengujian
 9. 9. Maksud pengujian <ul><li>  Mengukur tingkah laku kerana ia memerlukan seseorang pelajar menunjukkan (dengan cara menanda, mengisi atau mengarang) perkara-perkara yang telah dipelajarinya. </li></ul><ul><li>Cara melaksanakannya juga harus ditetapkan, dan cara memberi markat ditentukan dengan terperinci. </li></ul><ul><li>Semua pelajar akan mengambil ujian yang sama di dalam keadaan yang sama. </li></ul>
 10. 10. Tujuan pengujian <ul><li>menentukan cara dan tujuan pengujian yang baik </li></ul><ul><li>menguji kefahaman </li></ul><ul><li>makluman mengenai kelemahan dan kekuatan </li></ul><ul><li>memberi makluman balik kepada murid </li></ul>
 11. 11. Kegunaan pengujian <ul><li>mendapatkan pemerhatian objektif </li></ul><ul><li>menilai prestasi pelajar di kawasan terkawal </li></ul><ul><li>meramalkan tingkah laku masa depan </li></ul>
 12. 12. Jenis ujian <ul><li>Ujian pencapaian </li></ul><ul><li>Ujian kemahiran </li></ul><ul><li>Ujian bakat </li></ul>
 13. 13. Ciri-ciri ujian yang baik <ul><li>Kesahan </li></ul><ul><li>-kesahan rupa </li></ul><ul><li>-kesahan berhubung dengan kriteria </li></ul><ul><li>-kesahan isi </li></ul><ul><li>kebolehpercayaan </li></ul>
 14. 14. Bentuk ujian <ul><li>Ujian objektif </li></ul><ul><li>Ujian subjektif </li></ul><ul><li>Ujian esei </li></ul>
 15. 15. Ciri-ciri ujian objektif <ul><li>jenis aneka pilihan  </li></ul><ul><li>soalan perlu berlainan </li></ul><ul><li>penggunaan bahasa yang tepat </li></ul><ul><li>satu saja pilihan betul </li></ul><ul><li>tatabahasa yang betul </li></ul><ul><li>satu soalan menguji satu aspek </li></ul><ul><li>soalan tidak boleh bertindih </li></ul><ul><li>dulukan soalan mudah </li></ul>
 16. 16. Kelemahan ujian esei <ul><li>aspek bahasa yang digunakan terhad </li></ul><ul><li>pengetahuan pelajar mempengaruhi pengolahan </li></ul><ul><li>kesukaran pemeriksa </li></ul>
 17. 17. Cara Memperbaiki Keberkesanan Ujian Esei <ul><li>penyediaan ujian </li></ul><ul><li>tajuk perlu sesuai untuk semua </li></ul><ul><li>tajuk dan arah perlu khusus </li></ul><ul><li>pilihan tajuk ditiadakan </li></ul><ul><li>tajuk karangan diuji sebelum ditugaskan  </li></ul>
 18. 18. PENILAIAN
 19. 19. Pengertian Konsep
 20. 20. <ul><li>satu proses sistematik untuk menetukan sejauh mana objektif pengajaran telah dicapai oleh para pelajar. </li></ul><ul><li>suatu proses mentaksir sama ada kuantiti sesuatu yang diukur itu boleh diterima atau tidak. </li></ul><ul><li>melibatkan pengenalpastian, pemerolehan dan pentafsiran maklumat yang berguna bagi pertimbangan pilihan-pilihan keputusan berasaskan kepada sesuatu objektif pendidikan. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>-melibatkan tiga proses utama iaitu: </li></ul><ul><li>menentukan ukuran </li></ul><ul><li>menganalisis ukuran </li></ul><ul><li>menyatakan nilai/ menginterpretasi ukuran. </li></ul>
 22. 22. Menurut Stufflebeam (1971), <ul><li>penilaian adalah proses mengenalpasti, memperoleh dan menyediakan maklumat berguna bagi keputusan mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada pada kita. </li></ul><ul><li>Penilaian menentukan jurang perbezaan antara “apa yang dihasilkan” dengan “apa yang dihasratkan” dari sesuatu program pendidikan. </li></ul>
 23. 23. <ul><li>Maklumat/data untuk penilaian adalah berbentuk </li></ul><ul><li>- Kualitatif sahaja : </li></ul><ul><ul><li>gred (A,B,C.D) </li></ul></ul><ul><ul><li>dinyatakan dalam nilai cemerlang, kepujian, lulus atau gagal </li></ul></ul><ul><ul><li>- Kuantitatif sahaja : </li></ul></ul><ul><ul><li>Hafizah dapat melukis gambar sebuah kereta dengan cepat, tepat dan bersih </li></ul></ul>
 24. 24. KATEGORI PENILAIAN <ul><li>Penilaian KEndiri: </li></ul><ul><li>☻ bertujuan menentukan sama ada diri inidvidu yang menilai itu sendiri sama ada memahami apa yang dipelajari atau sudah bersedia untuk menduduki ujain atau peperiksaan. </li></ul><ul><li>Penilaian Guru </li></ul><ul><li>☻ bertujuan mennetukan sama ada setiap pelajar memahami apa yang diajarnya dan juga menilai keberkesanan pengajarannya </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Penilaian Piawai </li></ul><ul><li>☻ bertujuan menentukan percapaian seseorang pelajar berbanding dengan pencapaian pelajar-pelajar, dan seterusnya menentukan sama ada pelajar tersebut dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang tertentu. </li></ul><ul><li>☻ Hasil penilaian piawai juga diguna untuk menentukan sijil/ pangkat sijil yang bakal diberikan kepada seseorang pelajar </li></ul>
 26. 26. JENIS-JENIS PENILAIAN PENILAIAN SUMATIF PENILAIAN FORMATIF PENILAIAN PRA KELAYAKAN & DIAGNOSTIK PENILAIAN ALTERNATIF
 27. 27. <ul><li>Penilaian formatif digunakan untuk mengesan kemajuan yang dicapai oleh pelajar dalam unit-unit pelajaran yang diajar. </li></ul><ul><li>Penilaian formatif dapat menentukan samada pelajar telah bersedia untuk mengikuti pelajaran berikutnya yang lebih tinggi dan rumit. </li></ul>PENILAIAN FORMATIF
 28. 28. <ul><li>Bagi memastikan penilaian formatif ini berkesan, prosedur berikut perlu diberi perhatian oelh guru: - menentukan tajuk pengajaran </li></ul><ul><li>- menentukan aspek penguasaan </li></ul><ul><li>- menghubungkait elemen-elemen dalam tajuk </li></ul><ul><li>- membina soalan ujian </li></ul><ul><li>- mencadangkan tindakan susulan </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Penilaian sumatif pula digunakan bagi menentukan tahap penguasaan pelajar dalam keseluruhan kursus. </li></ul><ul><li>Penilaian sumatif biasanya dilakukan pada akhir sesi persekolahan. </li></ul><ul><li>Skor-skor dari penilaian sumatif biasanya lebih berguna untuk tujuan melaporkan kemajuan pelajar daripada memperbaiki kelemahan awal pengajaran dan pembelajaran pelajar. </li></ul>PENILAIAN SUMATIF
 30. 30. <ul><li>Secara am, tujuan penilaian sumatif bukanlah untuk membantu pelajar meningkatkan pencapaian, tetapi untuk memberikan gred kepada mereka. </li></ul><ul><li>Gred yang diperoleh boleh digunakan untuk membuat perbandingan pencapaian dikalangan pelajar. </li></ul><ul><li>penilaian suamtif juga dapat dijadikan petunjuk samada pelajar akan berjaya mengikuti sesuatu mata pelajaran baru atau tidak </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Penilaian pra kelayakan digunakan sebagai petunjuk sama ada pelajar berpontensi, bersedia dan mempunyai kecerdasan, bakat dan minat terhadap sesuatu bidang yang ingin beliau ceburi. </li></ul><ul><li>Penilaian diagnostik pula dilakukan sebagai cara untuk mengesan sama ada pelajar sudah bersedia untuk mengikuti pelajaran seterusnya. </li></ul><ul><li>Sekiranya beliau belum bersedia, guru dapat mengesan kelemahan dan kekuatan pelajar agar pembetulan serta penambahbaikan yang berkaitan boleh lakukan. </li></ul>PENILAIAN PRA KELAYAKAN & DIAGNOSTIK
 32. 32. <ul><li>Penilaian prestasi yang menegaskan bahawa kaedah penilaian ini memberi satu alternatif kepada pengujian kertas dan pensil tradisional. </li></ul><ul><li>Antara penilaian alternatif ini adalah penilaian terhadap disertasi, projek, kajian kes, portfolio, seminar, bengkel dan oral pelajar. </li></ul><ul><li>Sebagai contoh, guru boleh menilai keberkesanan pengajarannya dalam sesuatu kursus melalui portfolio yang disediakan oleh pelajar </li></ul>PENILAIAN ALTERNATIF
 33. 33. TUJUAN PENILAIAN Diagnosis Pencapaian Pemilihan dan penempatan Bimbingan dan kaunseling
 34. 34. <ul><li>- Maklumbalas yang diberikan dapat digunakan untuk mengenal pasti kemajuan seseorang pelajar dari sudut : </li></ul><ul><li>☻ Tahap : sangat memuaskan, memuaskan, sederhana,lemah atau tidak ada sebarang kemajuan langsung. </li></ul><ul><li>☻ kecekapan: cepat, cergas , lemah </li></ul>DIAGNOSIS
 35. 35. <ul><li>Hasil penilaian menunjukkan pencapaian akademik pelajar mengikut gred yang diberikan, seperti cemerlang, sederhana atau gagal. </li></ul><ul><li>Pihak sekolah menentukan keupayaan keseluruhan seseorang pelajar berdasarkan pencapaian yang ditunjukkan dalam peperiksaan yang diduduki untuk tindakan selanjutnya, seperti pemilihan dan penempatan. </li></ul>PENCAPAIAN
 36. 36. <ul><li>Guru memilih pelajar untuk dikelompokkan dalam sesuatu kumpulan berasaskan tahap penguasaan mereka. </li></ul><ul><li>Sekiranya penguasaan mereka berbeza, guru perlu menempatkan mereka mengikut tahap penguasaan masing-masing dan seterusnya merancang dan melaksanakan pengajaran mengikut keperluan mereka yang berbeza-beza itu. </li></ul>PEMILIHAN DAN PENEMPATAN
 37. 37. <ul><li>pelajar sepatutnya mempunyai motivasi untuk belajar dan ini mungkin bersifat intrinsik/dalaman, iaitu motivasi daripada dalam diri pelajar itu sendiri. </li></ul><ul><li>mereka yang belajar disebabkan ingin mengetahui sesuatu dengan mendalam, akan memperoleh pencapaian yang baik dan seterusnya akan dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. </li></ul><ul><li>motivasi yang bersifat ekstrinsik/luaran ialah iaitu motivasi daripada luar, seperti dorongan daripada ibu bapa/rakan sebaya atau nasihat daripada guru/guru besar. </li></ul>BIMBINGAN DAN KAUNSELING

×